Podjeli

˝SINDIKAT HRVATSKIH VETERANA˝ ZADAR

Rukovodstvo SHVZ-A donosi ˝ISPRAVAK IZJAVE˝ koju je dana 27.10.2022. godine gosp. Stipo Mlinarić Ćipe izjavio na presici!

Naime, uvjereni smo kako se gosp. Stipu Mlinarić Ćipi dogodio nenamjerni lapsus na presici koju je održao dana 27.10.2022. godine, gdje je između ostalog izjavio slijedeće,
citiramo:
˝ĆIPE OPTUŽUJE ĐAKIĆA I DEURA ZA VELIKU NEPRAVDU˝! ‘Kitite setitulama, a šutite! Zašto Generalski zbor ne digne glas?
Zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić u Hrvatskom saboru komentirao je
pregovore predstavnika Sindikata i premijera Andreja Plenkovića u srijedu, u kojima su
Sindikati uspješno povisili iznose plaća.
Budući da je u Hrvatskoj zabilježena neviđena inflacija u posljednjih 30 godina,
Mlinarić je iskoristio priliku ukazati na problematiku u kojoj nema Sindikata, a riječ je o
nepravdi prema hrvatskim braniteljima:
“Ministru financija sam u sabornici ukazao na činjenicu kako su invalidnine hrvatskim
braniteljima smanjene 2000. godine za čak 50 posto, a do dana današnjega, do 2022. godine
nisu povećane niti jednu kunu.”
Rukovodstvo ˝Sindikata Hrvatskih Veterana˝ Zadar mora reagirati jer izjava gdje stoji
da u Hrvatskoj ne postoji Sindikat koji bi zastupao prava branitelja iz Domovinskog rata
jednostavno ne stoji.
Uz dužno poštovanje gosp. Mlinariću kojeg mi u Sindikatu nadasve cijenimo i
poštujemo uvjereni smo da mu se dogodio lapsus u toj izjavi. Upoznat je sa postojanjem našeg
Sindikata preko naših dopisa koji šaljemo na Saborski klub Domovinskog pokreta u vezi
problematike hrvatskih branitelja.
Naime, SHVZ-a djeluje preko 6 godina, a sjedište Sindikata nalazi se je u Zadru.
Registrirali smo se davne 2017. godine kao ˝Sindikalna Podružnica Hrvatskih Branitelja Zadar˝
i od tada neprekidno djelujemo na području pružanja pomoći našim članovima u Sindikatu i svi
ostalim hrvatskim braniteljima i članova njihovih obitelji.
Od ove godine djelujemo pod nazivom ˝Sindikat Hrvatskih Veterana˝ Zadar, te
smo uredno registrirani u Uredu za statistiku u Zagrebu sa svojim žiro računom i službeni
pečatom, a djelujemo u sklopu SSH (Samostalni Sindikat Hrvatske).
Još 2018. godine obratili smo se MHB-u da nas uvrste u evidenciju udruga iz
Domovinskog rata koje se poziva na sastanke i druge događaje koje zajednički organizira s
udrugama iz Domovinskog rata u području zaštite interesa i prava braniteljske i stradalničke
populacije iz Domovinskog rata, da bi dobili slijedeći odgovor koji u cijelosti citiramo:
Republika Hrvatska
Ministarstvo Hrvatskih Branitelja
Klasa: 007-02/18-01/166
Urbroj: 522-07/2-1-19-2
Zagreb, 9. siječnja 2019.
Podružnica Hrvatskih Branitelja Zadar (PHBZ) – Proširenog tipa pri SSSH – SDPI
Povjerenik PHBZ-a Žan Glavurtić

Poštovani,

Ministarstvo hrvatskih branitelja zaprimilo je Vašu zamolbu za uvrštenjem u evidenciju
udruga iz Domovinskog rata koje poziva na sastanke i druga događanja koja zajednički
organizira s udrugama iz Domovinskog rata u području zaštite interesa i prava braniteljske i
stradalničke populacije iz Domovinskog rata, na koju Vam dostavljamo sljedeći odgovor.
Podržavajući aktivnosti koje provodite u cilju što kvalitetnijeg rješavanja pitanja iz
problematike braniteljske populacije iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni smo
istaknuti sljedeće činjenice.
Suradnja Ministarstva s udrugama iz Domovinskog rata utvrđena je odredbom članka
168. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN
121/17), a uvjeti i način suradnje propisani su Pravilnikom o vođenju Evidencije udruga iz
Domovinskog rata te suradnji i potpori udrugama iz Domovinskog rata (NN 21/18).
Ministarstvo drži dobrodošlim svaki poticaj i inicijativu za pomoć hrvatskim braniteljima i
stradalnicima iz Domovinskog rata kako bi unaprijedili kvalitetu njihova života i položaja u
društvu.
Međutim, dužni smo Vas, slijedom gore navedenog, izvijestiti kako nismo u
mogućnosti ostvarivati oblike suradnje utvrđene Pravilnikom, i uvodno navedeni, s
drugim subjektima, uključujući i udruženja hrvatskih branitelja koja nisu udruge iz
Domovinskog rata, unatoč pozitivnom mišljenju o njihovom djelovanju usmjerenom
boljitku i pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji.
Ali, napominjemo da smo sukladno mogućnostima otvoreni za suradnju i stojimo Vam
na raspolaganju za sva pitanja iz okvira zakonskih nadležnosti na dobrobit braniteljske i
stradalničke populacije iz Domovinskog rata.
Također, upućujemo Vas u cilju bolje informiranosti o konkretnim slučajevima koji
zahtijevaju višestruku pomoć na suradnju s Koordinacijom udruga proisteklih iz Domovinskog
rata Zadarske županije (kontakti: Ivica Mikulić, 091/172-7300, [email protected]), kao i na
Područnu jedinicu Ministarstva Zadar (Zadar, Molatska 11a, 023/313-970 ) koja Vam može
pružiti kvalitetne informacije o svim pitanjima iz djelokruga Ministarstva hrvatskih branitelja.
S obzirom da ste sindikalna braniteljska podružnica koja može djelovati pri rješavanju pitanja
iz radnog odnosa braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata, slobodni smo
uputiti Vas na suradnju i sa Savezom udruga branitelja radnika Hrvatske (Zagreb, Ozaljska
105,099/6172-448, savcz.ubr.rh(o gmail.com ili [email protected]).
S poštovanjem,
G.M./D.M
Državna tajnica
Nevenka Benić
Kao istinitost naših navoda donosimo samo dio naših odgovora od nadležnih
institucija u vezi:
– traženja kako povrata 2 puta oduzetih (ukradenih) vojnih mirovina,
– nepravde koja se odnosi na branitelje koji imaju status DVO, OSO i koji su u mirovinu
otišli temeljem Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i
ovlaštenih službenih osoba, te
– o nesređenoj vojnoj arhivi koja ni dan danas nije digitalizirana!
Sindikalna podružnica hrvatskih branitelja Zadar (SPHBZ) – proširenog tipa
pri Samostalnom sindikatu Hrvatske
u sklopu Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i Teritorijalni Ured SSSH Zadar
C. F. Bianchija 2, 23000 Zadar
Republika Hrvatska
Ministarstvo Hrvatskih Branitelja
Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb
n/r ministra
Z A H T J E V
za povrat umanjenih mirovina hrvatskim braniteljima
iz srpnja 2010. godine i siječnja 2014. godine – koje su djelomično vraćene
Poštovani,
obraćamo se Naslovu, Ministarstvu hrvatskih branitelja sa zahtjevom za povrat
braniteljskih mirovina koje su umanjene za 10% 2010. godine i povratom braniteljskih mirovina
koje su umanjene 10% 2014. godine, a tek su djelomično vraćene hrvatskim braniteljima, koliko
nam je poznato.
Naime, hrvatskim braniteljima su mirovine trajno umanjene 10% 2010. godine, i to
mirovine preko 3.500,00 kn, u skladu sa posebnim Zakonom o smanjenju mirovina i
mirovinskih primanja. To je uvedeno kao trajna mjera za sve mirovine preko navedenog iznosa,
odnosno nije predviđeno vraćanje tog postotka, odnosno iznosa umanjenih mirovina, niti su
određeni bilo kakvi uvjeti, parametri ili kriteriji pod kojima bi došlo do prestanka primjene ove
zakonske odredbe. Napominjemo da su od smanjenja bile izuzete mirovine hrvatskih vojnih
invalida iz Domovinskog rata i ratnih vojnih invalida s oštećenjem organizma od 100%.
Na taj način, odnosno takvim nepravednim zakonom, 10%-tnim umanjenjem mirovina
iz srpnja 2010. godine, diskriminirani su i oštećeni hrvatski branitelji, koji su podnijeli najveći
teret ovog društva u Domovinskom ratu, a i nakon njega.
Međutim, moramo apostrofirati i činjenicu da je taj poseban zakon o smanjenju
mirovina u koliziji i sa Ustavom RH, člankom 14. stavak 2., koji propisuje da su svi
građani Republike Hrvatske pred zakonom jednaki.
Mirovine koje su umanjene hrvatskim braniteljima 10% u siječnju 2014. godine prema
posebnom Zakonu o umanjenju mirovina i mirovinskih primanja, tek su djelomično vraćene, u
skladu sa Odlukom Vlade RH iz rujna 2017. godine o prestanku smanjenja mirovina. Međutim,
mirovine su tek djelomično vraćene i to bez zakonskih zateznih kamata.
Ne mogu biti nejednako tretirani hrvatski branitelji kojima su mirovine umanjene u
srpnja 2010. godine za 10% i hrvatski branitelji kojima su mirovina umanjene u siječnja 2014.
godine, po posebnom zakonu, budući da je umanjenje mirovina iz 2010. godine po posebnom
zakonu uvedeno kao trajna mjera, dok je u svezi umanjenje mirovina iz 2014. godine, Vlada
RH ipak donijela Odluku koju mijenja poseban Zakon o umanjenju mirovina, jer je člankom 6.
navedenog zakona bio predviđen prestanak umanjenja mirovina kada porast društveno brutto
proizvoda u tri izvještajna razdoblja, u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, bude najmanje
2%, a deficit državnog proračuna u istom razdoblju bude manji od 3%, koji su uvjeti
kumulativno ispunjeni.
Slijedom iznijetog tražimo ispred SPHBZ i TU SSSH Zadar da Ministarstvo branitelja
donese odluku, uredbu ili neki drugi odgovarajući akt, kojim bi se promijenilo nepravedni
poseban zakon o umanjenju mirovina iz srpnja 2010. godine, koji je ujedno i u koliziji sa
Ustavom RH – članak 14. stavak 2., da bi se na taj način stekli uvjeti da se braniteljima vrati
umanjeni dio mirovina sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama.

Ujedno tražimo da Ministarstvo hrvatskih branitelja osigura da se u cijelosti izvrši
povrat braniteljskih mirovina koje su umanjene u siječnju 2014. godine, također sa
pripadajućim zakonskim zateznim kamatama.
Ujedno predlažemo resornom Ministarstvu hrvatskih branitelja i ministru da primi na
razgovor predstavnike SPHBZ i TU SSSH Zadar u svezi navedenih pitanja.
Sa poštovanjem
U Zadru, 11. srpnja 2020. godine
Republika Hrvatska
Ministarstvo Hrvatskih Branitelja
Klasa: 011-01/18-01/15
Urbroj: 522-05/2-1-18-4
Zagreb, 21. ožujka 2018.
Gospodin
Matijaž-Mate Debeljak
Predmet: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji odgovor, daje se
Poštovani,
razmotrili smo Vaš upit u svezi prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su
ostvarili pravo na mirovinu temeljem Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih
vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba.
Molimo Vas za razumijevanje, mirovinska prava propisana Zakonom o pravima iz
mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih
osoba su povoljnija u nekim dijelovima u odnosu na prava predviđena općim mirovinskim
propisom. Sukladno stajalištu hrvatskih sudova nije moguće u ostvarivanju mirovinskih prava
koristiti povoljnije uvjete iz dva ili više propisa. Dakle, nije bilo moguće novim Zakonom o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji propisati još jedne
povoljnije uvjete za mirovinska prava navedenih osoba.
Ministarstvo hrvatskih branitelja svjesno je postojanja problema u svezi mirovinskih
prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su korisnici mirovinskih prava iz Zakona
o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih
službenih osoba te je nadležnom Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava poslalo inicijativu
za izmjenu i dopunu Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba,
policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba.
Međutim, hrvatski branitelji iz domovinskog rata, korisnici mirovinskih prava temeljem
Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i
ovlaštenih službenih osoba mogu podnijeti zahtjev za status hrvatskog ratnog vojnog invalida
iz Domovinskog rata te ako isti ostvare, temeljem odredbi o pravu na invalidsku mirovinu iz
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članka
134. Zakona o mirovinskom osiguranju, može im se odrediti novi iznos mirovine ako
ispunjavaju sve zakonima predviđene pretpostavke.
Za sva pitanja koja se odnose na uvjete i način ostvarivanja mirovinskih prava
upućujemo Vas da se obratite nadležnom tijelu, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.
S poštovanjem,
I.I./I.A

Glavni tajnik
Domagoj Sivrić
Republika Hrvatska
Ministarstvo Obrane Zagreb
Uprava za ljudske potencijale
Klasa: 050-01/18-01/12
Urbroj: 512M2-010401-18-
Zagreb, 8. svibnja 2018.

Poštovani gospodine Debeljak,
iz Ministarstva hrvatskih branitelja proslijeđen nam je Vaš podnesak vezano za
nezadovoljstvo u postupanju nadležnih tijela prilikom rješidbe prava hrvatskih branitelja
iz Domovinskog rata, pored ostalih i područnih odsjeka za poslove obrane te Vam
dostavljamo odgovor kako slijedi:
Područni odsjeci za poslove obrane obavljaju stručne i upravne poslove iz područja
obrane. Isti vode evidenciju vojnih obveznika koji imaju prebivalište na području njihove
nadležnosti u koju unose podatke o služenju u pričuvnom sastavu, vojne vježbe, dodjela čina i
promicanje u čin, odlikovanja, vrijeme provedeno u Domovinskom ratu te ostale podatke važne
za obranu.
Na temelju službenih evidencija, sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, izdaju
potvrde i druge isprave radi ostvarivanja prava građana i to u pravilu u istom danu.
Podatke o sudjelovanju osoba u Domovinskom ratu područni odsjeci za poslove obrane
vode temeljem podataka dobivenih od postrojbe Hrvatske vojske (popis vojni osoba). Ukoliko
isti nisu evidentirani u područnom odsjeku za poslove obrane, navedeni podaci traže se od
postrojbe odnosno ustrojbenog slijednika, ako je ista ukinuta. Za izdavanje traženih podataka,
obzirom na obim zahtjeva i količinu ratne građe potreban je određeni vremenski period.
Ukoliko pak ne postoji evidentiran podatak o sudjelovanju osobe u Domovinskom ratu, na
zahtjev stranke, sukladno odredbi članka 179. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine” broj 121/17) isto utvrđuje
područni odjel za poslove obrane provedbom upravnog postupka.
Glede ostvarivanja statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata – dragovoljca te
pripadnika Naoružanih odreda narodne zaštite ističemo da odredbe Zakona precizno utvrđuju
uvjete za ostvarivanje navedenih prava stoga djelatnici niti mogu niti smiju utjecati na isto.
Slijedom navedenog, uvažavajući pojedinačna nezadovoljstva stranaka, raščlambom
poslova područnih odjela i odsjeka za poslove obrane utvrđeno je da isti poslove i zadaće iz
svoje nadležnosti obavljaju profesionalno i kvalitetno.
DP/ŽŠ/LT
S poštovajem,
Pomoćnik ministra
Zoran Piličić, prof.
Na kraju da rezimiramo sve navedeno:
Resor Ministarstva hrvatskih branitelja kojeg vodi ministar Tomo Medved samo jednom
se udostojao pozvati nas na službeni sastanak koji se održao 24.11.2020. godine u 12.00 sati u
MHB-u. Na tom sastanku su sudjelovali: državna tajnica Majda Burić i pomoćnica ministra
Melita Čičak iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje g. Ivo Bulaja, dok ministar Medved i
Aladrović koji su trebali biti prisutni, nisu našli za shodno osobno pronaći vremena s
izlikom o neodgodivim obvezama! Sam sastanak vodio je državni tajnik MHB-a gosp. Darko
Nekić.
Tema razgovora sastanka bili su: pitanja i problemi iz mirovinskog osiguranja
HRBDR-a, zaštita statusa i prava udovica iz Domovinskog rata, briga o zdravlju HRBDR-a,
mirovine i prava za agresore, vojna arhiva, prijedlozi o izmjeni i dopuni Zakona o civilnim
žrtvama rata, prava mobiliziranih osoba u Domovinskom ratu koja su bila u radnom odnosu.
U javnost se od strane mainstream medija svakodnevno plasira puno neistina, a sve zahvaljujući pojedincima iz političke sfere. Hrvatske branitelje se optužuje da traže nemoguće
dok smo s druge strane svjedoci gdje odlazi porezni novac svih nas. Financiraju se razne vladine
i nevladine udruge, agencije, novine, izmišljaju se radna mjesta za uhljebljivanje podobnih.
Prema tome, novca ima za sve osim za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Za nas tih
sredstava u proračunu nema!
Svjesni moramo biti da jedino složni, jedinstveni, ujedinjeni u jednu cjelinu možemo
mijenjati stvari na bolje. Moramo sjesti za stol i o svemu razgovarati. To mislimo prije svega
na mjerodavne institucije koje su nadležne rješavati problematiku nas hrvatskih branitelja i
članova naših obitelji i to bez fige u džepu. Vrijeme je da shvate da su oni ti koji su u službi
naroda, tu su da služe narodu – nikako obratno. Mi jesmo za konstruktivne razgovore koji će na
kraju rezultirati rješenjima za nagomilane probleme koji se godinama nisu rješavali ili su se
rješavali na kapaljku ali to ne znači da smo spremni na odstupanje od svojih prava koja nam po
Zakonu pripadaju. Hrvatski branitelji ne traže milostinju ali tražimo i zahtijevamo ono što je
zapisano u Zakonu o HRBDR-u.
Nadamo se da smo Vam ukazali na lapsus koji Vam se dogodio. Vjerujemo da ćete uvažiti činjenicu da Sindikat za branitelje postoji, da je registriran i kao takav djeluje! Druga
stvar je što nadležne institucije uporno ignoriraju naše zahtjeve, prijedloge, molbe, zahtjeve
koje im uredno šaljemo. Institucije su naklonjeni više aboliranom agresoru pošto svjedočimo
da imaju veća prava od prava koja ostvaruju hrvatski branitelji!
Očito im nismo po volji zbog činjenice što svi u rukovodstvu Sindikata rad obavljamo volonterski, ne apliciramo za nikakva sredstva iz Državnog proračuna, nismo potkupljivi, ne želimo biti ničiji smokvin list i jedino što tražimo za sve hrvatske branitelje i braniteljice jest
da se branitelje konačno zakonski zaštiti u Ustavu RH što sad nije slučaj. A zakon koji je trenutno na snazi je više štetan nego što branitelj ima koristi od njega.

S poštovanjem,
povj. SHVZ-a
Matjaž-Mate Debeljak HRVI

U Zadru, 28.10.2022.


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Branitelji