Podjeli

HMDCDR 2005. – 2020.
HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR
DOMOVINSKOG RATA

poziva Vas
na svečanost obilježavanja 15 godina postojanja te arhivskog
i znanstveno-istraživačkog rada HMDCDR-a (2005. – 2020.),
i
na promociju izdavačke i suizdavačke djelatnosti
HMDCDR-a 2017. – 2020.,
s posebnim osvrtom na knjigu
DOMOVINSKI RAT I ZLOČINI NAD HRVATIMA U BOSNI
I HERCEGOVINI, 1991. – 1995., Knjiga 1-2
THE CROATIAN WAR OF INDEPENDENCE AND CRIMES
COMMITTED AGAINST CROATS IN BOSNIA AND
HERZEGOVINA 1991 – 1995, Knjiga 1-2
HMDCDR – Hrvatska zvona, Zagreb – Mostar, 2020.
16. lipnja (utorak) 2020. u 17 sati
Hrvatski državni arhiv (velika čitaonica), Marulićev trg 21, Zagreb
Fotomonografije:
– Zlatko Kalle, Nepokoreni Dubrovnik / Unconquered Dubrovnik, Zagreb,
2017.
– Renato Branđolica, Svjedok vremena – objektivom kroz Domovinski rat
/ Witness of Time – the Homeland War through Camera Lens, Zagreb,
ožujak / March 2019
Znanstvene studije:
– Željko Seretinek, Ratni put korčulanskih postrojbi u Domovinskom ratu,
Udruga dragovoljaca HRM, HMDCDR, Grad Korčula, općine Vela
Luka, Blato, Smokvica, Lumbarda, 2018.
– Jakša Raguž – Domagoj Štefančić, Specijalna jedinica policije „RIS“
Kutina u Domovinskom ratu, 1991. – 1996., Hrvatski institut za povijest –
HMDCDR – USJPDR RIS Kutina, Kutina, Zagreb, 2018.
– Domovinski rat – pregled političke i diplomatske povijesti, Ante Nazor –
Tomislav Pušek, Nakladni zavod Globus – HMDCDR, Zagreb, 2018.
– Hrvatska – put prema teritorijalnoj cjelovitosti, Zbornik radova sa
znanstvenog skupa održanog na Filozofskom fakultetu u Splitu
povodom obilježavanja 20. obljetnice vojno-redarstvenih operacija
Bljesak i Oluja, ur. Aleksandar Jakir – Andrijana Paloš – Marin
Sabolović, Sveučilište u Splitu – Filozofski fakultet – HMDCDR, Split,
2018.
– Tomislav Šulj, Planinska satnija Velebit – Domovinski rat 1991. – 1995.
/ Velebit Mountain Company – Croatian Homeland War 1991-1995,
Despot infinitus – HMDCDR, siječanj 2019. (dvojezična: hrvatskiengleski)
– Roman Domović, U zasjedi dezinformacija (Informacijske operacije
u medijskom prikazu Domovinskog rata), HMDCDR – Tehničko
veleučilište u Zagrebu, Zagreb, veljača 2019.
– Biogradsko-benkovački kraj u Domovinskom ratu, Zbornik radova
sa znanstveno-stručnog skupa, Benkovac, 26. rujna 2019., Zagreb,
listopad 2019.
– Elektroprijenos Hrvatske u Domovinskom ratu (1990. – 1998.), Hrvatski
operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) – HMDCDR, Zagreb, 2019.
Program
17,00 – 18,00 sati:
Uvodno obraćanje:
– dr. sc. Dinko Čutura, ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva
– dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture Republike Hrvatske
O knjigama će govoriti:
– Nika Pinter, recenzentica knjige i odvjetnica u pravnom timu generala
Slobodana Praljka
– dr. sc. Davor Marijan, autor knjige
– general Zlatan Mijo Jelić, urednik knjige Domovinski rat i zločini nad
Hrvatima u BiH, 1991. – 1995.
– Željko Raguž, ravnatelj Hrvatskog dokumentacijskog centra
Domovinskog rata u BiH
– dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj HMDCDR-a
Izdavačka/suizdavačka djelatnost HMDCDR-a
studeni 2017. – svibanj 2020.:
Dokumenti „RSK“: – Dokumenti, knjiga 20.: 9. korpus JNA (1992.), urednici Ivan Brigović –
Ivan Radoš, Zagreb, prosinac 2017.
– Dokumenti, knjiga 21.: Agresija JNA i srpskih postrojbi (Lika, 1991.-
1992.), urednici Ivan Brigović – Domagoj Štefančić, DA Gospić –
HMDCDR, Zagreb, srpanj 2019.
Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990. – 1995. – memoarsko gradivo: – Miljenko Crnjac, Tada je trebalo imati petlju (Požeština u Domovinskom
ratu, 1990. – 1991.), Zagreb, 2017. (suizdavaštvo s UDVDR RH)
– Pripadnici 4. vukovarske bojne 3. brigade ZNG-a u obrani Vukovara,
Zagreb, HMDCDR – Udruga branitelja 4. bojne vukovarske 3. gbr,
ožujak 2018.
– Vlado Radošić, Pakao srpskog logora Stara Gradiška 1992. godine,
HMDCDR, Ministarstvo hrvatskih branitelja – Udruga hrvatskih branitelja
Domovinskoga rata policije Brodsko-posavske županije, Zagreb, siječanj
2018.
– Farmaceuti i farmaceutska djelatnost u Domovinskom ratu –
zapisi, svjedočanstva, sjećanja, apeli, gl. ur. Ines Buhač, Hrvatsko
farmaceutsko društvo – HMDCDR, Zagreb, 2018.
– Medicinske sestre i tehničari u Domovinskom ratu – svjedočanstva,
Hrvatska udruga medicinskih sestara – HMDCDR, Zagreb, siječanj 2019.
– Winton Afrić – Profesor, Rat u meni, HMDCDR – Udruga veterana
Domovinskog rata 158. br i 6. domobranske pukovnije, Zagreb, kolovoz
2019.
– Marija Hrsan, Na svom ognjištu branili smo domovinu, Matica hrvatska –
Karlovac – HMDCDR, Karlovac – Zagreb, prosinac 2019.
– Stjepan Milković, The Alfas live forever!, Udruga veterana SJP „Alfa“ –
HMDCDR, Zagreb 2016.
– Zločini Armije Republike Bosne i Hercegovine nad Hrvatima središnje
Bosne i sjeverne Hercegovine – svjedočanstva, ur. Ana Holjevac Tuković
– Ante Nazor, Zagreb, veljača 2020

Izdvojeno: – Miroslav Tuđman, Haški krivolov –
analiza dokaza o ciljevima zajedničkog
zločinačkog pothvata u predmetu IT-04-74,
Hrvatska sveučilišna naklada – Hrvatski
dokumetacijski centar Domovinskog rata u
BiH, Mostar 2019..

 

S poštovanjem,

Ante Nazor, ravnatelja HMDCDR-a

 


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Branitelji