Podjeli

Već četvrtu godinu za redom analiziram uzroke smrtnosti hrvatskih branitelja (osim suicida) i rezultate tragično nestručnih i protuzakonitih sistematskih pregleda  organiziranih na državnoj razini, koji ne smanjuju smrtnost od malignih i srčanožilnih bolesti koliko bi mogli i trebali. Ove analize temelje se na javno dostupnim internetskim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) koji se redovito objavljuju, a uključuju uzroke smrtnosti branitelja i rezultate sistematskih pregleda. U cijelom sustavu veliku pohvalu zaslužuje jedino HZJZ za stručno praćenje ove problematike. Svake godine analizu šaljem na puno adresa, od Vlade i Hrvatskog sabora do liječnika branitelja. Mislio sam da će barem oni, koji zauzimaju visoke položaje zahvaljujići žrtvi hrvatskih branitelja, imati osjećaj za njih, ali to se nije dogodilo. Dosljedan sam u svojim nastojanjima da se brinem o životima onih koji su svoje zdravlje ugradili u temelje hrvatske države. Kao ratni ministar zdravstva, član Stožera za obranu RH i voditelj Glavnog sanitetskog stožera RH ponosan sam da smo imali rekordno malu smrtnost branitelja od 1,4% što je opisano u stručnim i znanstvenim radovima (vidi: Andrija Hebrang i suradnici: Hrvatski sanitet tijekom srpsko-crnogorske agresije na Rapubliku Hrvatsku, Medicinska naklada, Vukovar – Zagreb, 2015., str. 643-733). Sudjelovao sam i u radu Povjerenstva za izradu prijedloga sistematskih pregleda hrvatskih branitelja. Naime, sadašnji ministar Tomo Medved uključio me je u Povjerenstvo za prijedloge. Izradili smo prijedlog po kojemu sistematske preglede branitelja sukladno Zakonu (čl. 30. Zakona o zdravstvenoj zaštiti) obavljaju liječnici primarne zdravstvene zaštite (obiteljski liječnici), što je usvojeno a zatim bez dogovora promijenjeno pa su sistematski pregledi premiješteni u bolnice koje za to nemaju osposobljeno osoblje niti mogu pratiti zdravstveno stanje branitelja u kontinuitetu. Zli jezici kažu da je to učinjeno da bi se uzeo novac namijenjen tim pregledima pa je čak određena i bolnica za pilot projekt (bolnica u Vukovaru) iako po Zakonu sistematske preglede mogu voditi samo domovi zdravlja, čiji liječnici prema Zakonu upućuju branitelje na specijalističke preglede u bolnice! Jedin liječnik primarne zaštite vodi cjelokupnu evidenciju o pojedincu i komunicira snjim ako treba ponoviti ili dodati koji pregled. Ovdje iznosim najnoviju analizu tavih protuzakonitih sistematskih pregleda temeljenu na posljednjim objavljenim podacima HZJZ za godinu 2021. (objavljeno na internetu u prosincu 2023. godine: Pokazatelji zdravstvenog stanja i korištenja zdravstvene zaštite hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, prosinac 2022.).

BROJ UMRLIH BRANITELJA I UZROCI

Već niz godina broj umrlih branitelja raste, a 2021. godine je rekordno visok. Umrlo ih je 6.730 ili 18,4 svakoga dana u dobi znatno manjoj od očekivanog trajanja života! Tu nisu ubrojeni umrli branitelji koji nisu tražili braniteljski pokop. Nije moguće usporediti broj umrlih branitelja s cijelom populacijom jer ni do danas nadležni nisu napravili dobno standardiziranu analizu, no to nije ni potrebno jer stanje oslikava analiza napravljenih sistematskih pregleda. Iz tih loših rezultata pregleda potpuno je jasno da bi se moglo spašavati godišnje tisuće života, ali za to u državi koju su stvorili branitelji nitko ništa ne poduzima, posebice nadležna ministarstva za bratnitelje i za zdravstvo. Značajno je napomenuti da je skoro polovina umrlih branitelja (3.208 ili 48%) u trenutku smrti imala manje od 65 godina. Čak ni taj podatak nije nadležnima bio dovoljan da izračunaju dobno standardiziranu smrtnost!

Po uzrocima smrtnosti 2021. godine i dalje su na prvom mjestu maligne bolesti od kojih je umrlo 2.136 branitelja (32%), a na drugom mjestu su srčanožilne bolesti od kojih je umrlo 1.667 branitelja (25%). Smrtnost veterana u cijelom svijetu je povećana zbog pretrpljenog stresa u ratu i razdoblju nakon njega. Zadržati ću se na analizi sistematskih pregleda samo prva dva najčešća uzroka smrtnosti. Za one koji nisu liječnici ili ne znaju pravila preventivne medicine valja napomenuti da za prevenciju malignih i srčano-žilnih bolesti postoje propisani pregledi koji značajno smanjuju smrtnost postavljanjem pravodobne dijagnoze. Isto tako treba napomenuti da se ovi pregledi za rizične skupine moraju ponavljati svake, ili barem svake druge godine. Sadašnja organizacija tih pregleda na razini države nije ostvarila ni jedan od ta dva glavna cilja.

IZVJEŠĆE O BROJU PREGLEDANIH HRVATSKIH BRANITELJA

Godine 2021. je pregledano 3.272 branitelja, ali nema podatka koliko je od njih  pregledano ponovno nakon godinu dana pa na žalost možemo zaključiti da su to samo prvi pregledi. To je do sada najmanji broj pregledanih, vjerojatno zbog korone koja ne bi bila prepreka pregledima da su obavljani u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kako to određuje Zakon!  Odmah upada u oči da je broj pregledanih prema ukupnom broju od oko 445.819 branitelja (podaci tzv. Registra branitelja Ministarstva hrvatskih branitelja) suviše mali. U protekle 6 godina, koliko se obavljaju ovi  od države organizirani pregledi, pregledano je ukupno 70.709 branitelja (HZZJZ daje ove godine zbirni broj svih pregleda)  ili 11.784 godišnje! Ovakvim tempom svi branitelji bili bi pregledani za 40 godina !!!  Veliki broj branitelja u kratko vrijeme može pregledati i evidentirati samo primarna zdravstvena zaštita s upućivanjem na specijalističku dijagnostiku.  Broj onih koji se ne odazivaju značajno bi se smanjio opetovanim pozivima od njihovog izabranog liječnika.

Ovdje nailazimo na još jednu nestručnu i neetičnu odluku. Naime, uvidjevši da je broj pregledanih premali, netko je odlučio kako da se odrede prioriteti. Odlučili su da se pregledaju najprije oni braitelji s više dana boravka na prvim crtama. To je potpuno stručno neutemeljena odluka, jer je poznato da većina stresom uzrokovanih malignih i srčanožilnih blesti ne ovisi o duljini ratnoga stresa. Tim više, što iz razgovora s braniteljima, a o tome pišu i stručni radovi, saznajemo da im je stres uzrokovan više s mirnodopskim stresom zbog ostvarnja države u koju su se razočarali. Izvođenjem predloženih pregleda u organizaciji zakonom određenih obiteljskih liječnika ovo bi se popravilo, jer ti liječnici imaju uvid u cjelokupno psihofizičko stanje svojih osiguranika.

Posebno je značajno da se tri zaključka Radne skupine Ministartsva hrvatskih branitelja, čiji sam bio član, nisu realizirala. Prvi zaključak je određivao da se izradi nacionalna strategija očuvanja zdravlja branitelja a za predsjednika radne skupine tada je određen brigadir dr Kornelije Brkić. Pomno pratim internetska izvješća, ali ovu strategiju na internetu još nisam vidio! Drugi zajključak, da se mora provesti ubrzani program sistematskih pregleda praktično nije ni počeo (vidi broj dosadašanjih pregleda!), a nije realiziran ni treći zaključak da se pregledi trebaju organizirati na razini primarne zdravstvene zaštite. Dakle, ni jedan zaključak nije proveden!

 

REZULTATI SISTEMASTKIH PREGLEDA HRVATSKIH BRANTELJA ZA 2021. I RANIJE GODINE PREMA IZVJEŠĆU HZJZ

 1. Preventivni regledi za rano otkrivanje malignih bolesti

 

VELIKI BROJ BRANITELJA PREMA PODACIMA HZZJZ NIJE PRISTUPIO POJEDINIM PREGLEDIMA, KAKO SLIJEDI.

Prema Izvješću HZJZ ultrazvuk abdomena (koji može otkriti brojne tumore) nije naveden kod 2.211 branitelja! Koliko je tumora moglo biti otkriveno na vrijeme, kad je kod pregledanih bilo čak 36% patoloških nalaza?

Ultrazvuk prostate, koji je jedna od metoda otkrivanja karcinoma prostate, nije zabilježen kod 11.442 branitelja. Tu se navodi napomena da se neki nisu odazvali na pregled, što je jedan od teških nedostataka sustava sadašnjeg vođenja preventivnih pregleda u bolnicama. Obiteljski liječnik bi ih opetovano pozivao. Kod pregledanih je nađen patološki nalaz u 25% slučajeva. Zaključujemo da bi broj pozitivnih nalaza bio veći za preko 2 500 da su svi pregledani!

Ultrazvuk dojke nije evidentiran kod 884 braniteljice. Inače, patološki nalaz kod pregledanih nađen je u 20% slučajeva, dakle mogući previd kod nepregledanih je oko 170 patoloških nalaza! Ginekološki nalaz nije zabilježen kod 1.653 braniteljica, što je gotovo polovina ukupnog broja braniteljica predviđenih za pregled!

Ostale važne pretrage također nisu učinjene ili registrirane u velikom broju branitelja. Enzimi nedostaju kod 13.435 branitelja (ili kod 19%), jetrene probe nisu učinjene kod 9.586 branitelja (ili 14%), sedimentacija krvi nije učinjena kod 11.101 branitelja (ili 16%). Nezamislivo, ali istinito, zvuči podatak da kod čak 9.362 branitelja nedostaje pregled kompletne krvne slike, što bi na ispitu srušilo svakog studenta na nižim godinama medicinskog obrazovanja.

Posebno sam analizirao preventivne preglede za karcinom pluća, od kojega umire najviše branitelja. Radiografiju pluća nije imalo 3.336 branitelja. Ova metoda i nije dovoljno osjetljiva, zato je u Republici Hrvatskoj uvedena puno bolja dijagnostička metoda niskodozni CT uređaj s kojim se broj umrlih od karcinoma pluća po svjetskoj literaturi smanjuje za 25% (N Engl J Med 2020:382, 2021; Nelson trial, The Lancet 8:236, 2020 itd.itd.). Ovu važnu metodu za ranu dijagnostiku karcinoma pluća nije imao ni jedan branitelj, a široko je uvedena u naše ustanove!!! Prema Nacionalnom programu za probir karcinoma pluća pregled injicira i prati liječnik opće medicine (t.6.2.), koji je u sadašnjem sustavu potpuno zaobiđen.

            Još jedan tužan detalj za naše branitelje. Iako umiru najviše od malignih tumora, nikada ni jednom branitelju nije zabilježen nalaz pretrage na tumorske markere koji u određenim slučajevima vrlo rano upućuju na mogućnost postojanja zločudnog tumora! To se ne bi dogodilo da preglede i evidencije vode obiteljski liječnici, jer oni svakodnevno ostale bolesnike upućuju na te pretrage!

Čak 667 branitelja je 2 000.g. umrlo od malignih tumora probavnog trakta (za godinu 2021. nema podatka), a nikada ni jedan branitelj nije prošao laboratorijski test na okultno krvarenje u stolici, što je prvi korak u ranom otkrivanju karcinoma crijeva! Nema podataka o broju endoskopskih pregeda pa možermo zaključiti da ih u okviru sistematskioh pregleda nije ni bilo.

Zaključno, da su se sistematski pregledi vodili kod obiteljskih liječnika ovakve grube pogreške se ne bi događale, jer oni svakodnevno vode evidenciju svojih pacijenata i šalju ih na potrebne pretrage! Mogli smo spriječiti tisuće branteljskih smrti od malignih tumora, a nismo.

 

 1. Preventivni pregledi za rano otkrivanje srčanožilnih bolesti

            Drugi po učestalosti uzrok smrtnosti branitelja su srčanožilne blesti, za koje postoje preventivni pregledi koji ih rano otkrivaju i omogućavaju liječenje. Na žalost i za ovu skupinu bolesti provođenje sistematskih pregleda prema Izvješću HZJZ je izrazito loše, kako slijedi.

Temeljni pregled stanja srca je mjerenje pulsa što zna svaki laik, jer taj podatak može ukazati na poremećaje srčanog ritma. Kod čak 40.029 pozvanih branitelja nije zabilježen puls što se ne može dogoditi ako pregled provodi liječnik obiteljske medicine. Dakle, kod 57 % branitelja ne zna se ima li patološki ili normalan puls! Kod čak 2.120 branitelja nije naveden EKG koji je temeljna metoda za otkrivanje brojnih srčanih bolesti.

Jednako je tragična situacija s običnim mjerenjem tlaka, jednim od poznatih faktora rizika. Sistolički tlak nije izmjeren kod 38.558 branitelja (ili 55 %!). Dijastolički tlak prema Izvješću HZJZ nije izmjeren također kod 38.558 branitelja. Ovakav teški previd ne bi se nikada mogao dogoditi u ordinacijama obiteljskih liječnika!

Teška srčana bolest, ishemija srčanog mišića zbog bolesti srčanih arterija, otkriva se ergometrijom. Ergometrija se uopće nije izvodila!!! Izuzetak je prema Izvješću HZJZ samo jedna od 27 bolnica u kojima se provode sistematski pregledi branitelja. Sistematski pregled bez ergometrije velika je povreda medicinskih pravila o otkrivanju srčanožilnih bolesti i mnogi životi bi bili spašeni da su sistematske preglede vodili liječnici primarne zdravstene zaštite koji svakodnevno upućuju svoje pacijente na ergometriju.

Posebno lošu sliku na ovakve sistematske preglede baca podatak da od svih pregledanih u čak 10.236 nije određena glukoza u krvi. Što to znači u prevenciji srčanožilnih bolesti jasno je i laicima!

Posebno se navodi da psihološko testiranje, toliko važno za cjelokupni uvid u psihofizilčko stanje hrvarskih branitetlja, nije izvođeno pa se ne može analizirati. Naime, u bolnicama nema za to uvjeta. Pa zar autori organizacije ovakvih sistemaskih pregleda to nisu znali?

Slika ovako loše i nestručno organiziranih protuzakonitih sistematskih pregleda je zaključni podatak iz Izvješća HZJZ-a, da je čak 35.436 branitelja (50%) dobilo preporuku za dodatne specijalističke preglede, iako su bili pregledani u specijalističkoj ustanovi!!! To je zapravo priznanje samih bolnica o lošoj kvaliteti organizacije sistematskih pregleda branitelja. Čak 31.853 branitelj dobio je savjet za dodatne dijagnostičke preglede (45%), a savjet daje bolnička ustanova koja te preglede izvodi!!!

Zaključno, zbog loše organiziranih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja izgubljeni su mnogi životi. Organzacija sistematskih pregleda u primarnoj zaštiti je jednostavna jer na jednog liječnika dolazi nekoliko desetaka branitelja, koje oni mogu u kratkom roku od godine dana pozvati na pregled i uputiti na specijalističke preglede. U bolnicama te specijalističke pregleda na uputnicu trebaju organizirati koordinatori. Svakako, pregledi se trebaju provoditi izvan radnog vremena da ne ometaju ostale preglede i to, dakako, treba adekvatno honorirati kao što se honoriraju i sadašnji pregledi u bolnicama. Na taj način bi svi branitelji bili pregledani svake godine i to po pravilima medicinske znanosti.

Molim nadležne, posebno Vladu Republike Hrvatske i nadležna ministarstva, da ove navode razmotri stručna (i kompetentna!) skupina. Navesti ću riječi hrvatskog generala Janka Bobetka, junaka koji me je naučio da se u ratu nikada ne izadaje zapovjed „Naprijed!“, nego „Za mnom!“ i koliko za psihološku potporu braniteljima znači uspješan sanitet. Poznate su njegove riječi: „Hrvatska država polaže ispit na tome koliko će se brinuti o svojim braniteljima!“. Pali smo na tom ispitu! Dodatni novac nije potreban jer zdravstveno osiguranje branitelja obuhvaća i sistematske preglede kao i kod svih osiguranika. Osim toga, resorno ministartsvo je već trebalo tražiti financijsku pomoć od EU za liječenje veterana jer takvi fondovi postoje. Tragikimična je novost da resorno ministartsvo uvodi sistematske preglede za cjelokupnu populaciju, naravno putem primarne zaštite, a za branitelje to još nismo bili u stanju organizirati.

Napokon, moramo priznati da su djelatnici Ministarstva hrvatskih branitelja koji rade na ovoj problematici potpuno nestručni, nekompetentni i neodgovorni a njihovo neznanje se plaća životima branitelja.

Prof. dr. sc. Andrija Hebrang, professor emetirus. ratni ministar zdravstva, utemeljitelj i voditelj Glavnog stožera santeta RH, član ratnog Kriznog štaba RH, pričuvni general HV.

dr.Andrija Hebrang


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Branitelji