Podjeli

U Hrvatskoj je umrlo prošle godine 63.611, a od covid -19 ili sa umrlo je 8.620 od 503.154 zaraženih osoba ili 1,71% od broja zaraženih. Živorođeno je 36.505 te smo prirodnim kretanjem izgubili 27.106 stanovnika. Od popisa 2011. do popisa 2021. godine izgubili smo 396.360 stanovnika odnosno 9,25% od broja stanovnika popisanih 2011. godine. Od popisa 2001. godine do popisa 2021. godine izgubili smo 548.931 stanovnika, a od tog gubitka slavonske županije su izgubile ukupno 221.478 stanovnika ili 40,35% od ukupnih gubitaka stanovnika Hrvatske. Vukovarsko-srijemska županija je izgubila 60.330 ili 29.46% od broja stanovnika popisanih 2001. godine, Brodsko-posavska 45.983                   ( 26,01% ), Osječko-baranjska 71.035 ( 21,49% ), Požeško-slavonska 21.411( 24,94% ) i Virovitičko-podravska 22.729 ( 24,34% ) stanovnika. U Hrvatskoj je u siječnju ove godine bilo 221.922 pozitivnih na Covid-19, a umrlo je 1.289 odnosno 581 na sto tisuća pozitivnih.  U svijetu je bilo pozitivnih 88.890.579 i umrlo je 233.644  od Covid-19 ili sa, a na sto tisuća pozitivnih umrlo je 263.

Prema podatcima iz Izvješća HZJZ-a ( https://www.koronavirus.hr/tjedna-izvjesca-hrvatskog-zavoda-za-javno-zdravstvo/854 ) od početka COVID-19 pandemije 25. veljače 2020. do 23. siječnja 2022. godine u Hrvatskoj na deset tisuća ukupno preminulih je 7 mlađih od 20 godina i 9.993 starijih, 25 mlađih od 30 i 9.975 starijih od 29, 71 mlađih od 40 godina i 9.929 starijih od 39, 235 mlađih od pedeset godina i 9.765 starijih od 49, 810 mlađih od 60 godina i 9.190 starijih od 59 te 2.497 mlađih od 70 godina i 7.503 starijih od 69. Na sto tisuća pozitivnih mlađih od 20 godina umrlo je 6 osoba, mlađih od 30 godina 12, mlađih od 40 godina 23, mlađih od 50 godina 55 i mlađih od 60 godina 156. Potvrđena je smrt jedne osobe 33 godine stare od cjepiva u Sisku, a sumnja se još na nekoliko slučajeva smrti i moždanih udara od eksperimentalnih cjepiva u Hrvatskoj. Kod starijih od 49 godina na sto tisuća pozitivnih umrlo je 4.284, starijih od 59 godina 6.857 i starijih od 69 godina umrle bi 12.078 osoba.  Na milijun stanovnika mlađih od 20 godina preminulo bi 12 stanovnika, mlađih od 30 godina 26, mlađih od 40 godina 54, mlađih od 50 godina 136, mlađih od 60 godina 376. Na milijun stanovnika starijih od 59 godina preminulo je 10.673 stanovnika, a starijih od 69 godina preminulo bi  17.008 osoba. Sredinom 2020. godine prema Statistici u nizu Državnog zavoda za statistiku mlađih od 20 godina bilo je 775 tisuća, mlađih od 30 godina 1.248,6 tisuća, mlađih od 40 godina 1.779,7 tisuća, mlađih od 50 godina 2.326,5 tisuća, mlađih od 60 godina 2.890,4 i mlađih od 70 godina 3.454,8 tisuća. Starijih od 69 godina bilo je 1.157,3 tisuće, a starijih od 69 godina 592,9 tisuća.                                                                                                                                                             

Broj stanovnika starijih od 64 godine u tisućama prema Državnom zavodu za statistiku kretao se: 759,6 tisuća 2011. godine do 862,9 tisuće sredinom 2020. godine ili 103,3 tisuće više nego 2011. godine. Broj stanovnika starijih od 69 godine prema Državnom zavodu za statistiku kretao se od 558,8 tisuća 2011. godine do 592,9 tisuća ili 34,1 tisuću više. Očekivano trajanje života kretalo se: od 76,9 godina 2011. godine do maksimalno 78,5 godina 2019. godine. Stvarni broj pozitivnih osoba u populaciji je veći jer se ne ubrajaju mnogi neprijavljeni slučajevi koji su obično blažeg tijeka bolesti ili bez izraženih simptoma.                                                                                                                     Sredinom 2020. godine očekivano trajanje života bilo je 77,8 godina ili 1,6 godina više od prosječne dobi preminulih od COVID-19 bolesti. Koliko je kod nas stvarno umrlo od korone?

Do 30. rujna 2020. godine od bolesti Covid-19 kod nas je umrlo 277, a do 31. prosinca  3.917 osoba. Od 1. studenog 2020. godine do 31. siječnja 2021. godine umrle su od Covid-19 bolesti 4.482 osobe. Za vrijeme izborne kampanje za lokalne izbore u travnju i svibnju 2021. godine od Covid-19 bolesti umrlo je 2.080 stanovnika, a od 1. lipnja do 30. rujna 617 te od 1. listopada do 31. prosinca 3.896 stanovnika. Ukupno je u 2021. godini od bolesti Covid-19 umrlo 8.620 stanovnika.

I. RASPODJELA PREMINULIH I POZITIVNIH U HRVATSKOJ PO DOBNIM SKUPINAMA PANDEMIJE COVID-19 OD 25. VELJAČE 2020. DO                                  23. SIJEČNJA 2022. GODINE
D S20 U23.1.22. U25.1.21. ∆Uc  uc P s sm
  0 – 9 375,5 3 1 2 2 41.771 7 8
10 – 19 399,5 6 1 5 4 103.267 6 15
20 – 29 473,6 24 6 18 18 122.681 20 51
30 – 39 531,1 63 19 44 47 149.341 42 119
40 – 49 546,8 220 63 157 164 155.614 141 402
50 -59 563,9 772 262 510 574 126.211 612 1.369
60 – 69 564,4 2.268 770 1.498 1.688 96.640 2.347 4.018
≥70 g. 592,9 10.084 3.737 6.347 7.503 83.492 12.078 17.008
4.047,7 13.440 4.859 8.851 10.000 879.017 1.529 3.320

Oznake: D = dob u godinama, S20 = broj pripadnika dobne skupine u tisućama prema Državnom zavodu za statistiku sredinom 2020. godine , ∑ = podatci za ukupni broj preminulih od COVID-19 bolesti do 16. siječnja 2022. godine ili pozitivnih na test,      U23.1.22. = broj preminulih po dobnim skupinama od COVID-19 do 23. siječnja 2022. godine, U25.1.21. = broj preminulih po dobnim skupinama od COVID-19 od 25. veljače 2020. do 25. siječnja 2021. godine, ∆Uc = broj preminulih po dobnim skupinama od 25. siječnja 2021. do 23. siječnja 2022. godine,  P = broj pozitivnih po dobnim skupinama od 25. veljače 2020.  do 23. siječnja 2022. godine, u = Uc / c x 10.000 = udio broja preminulih dobnih skupina na deset tisuća ukupno preminulih od COVID-19 bolesti,                 s = Pc / P x 100.000= broj preminulih na sto tisuća pozitivnih i sm = P / S20   x 106 = broj preminulih po dobnim skupinama na milijun stanovnika sredinom 2020. godine. Indeks c se odnosi na podatke o COVID-19 bolest.

II. PRIRODNO KRETANJE STANOVNIKA I KRETANJE PODATAKA PANDEMIJE BOLESTI COVID – 19 PO MJESECIMA U 2020. I 2021. GODINI
2020. GODINA
Mj. Žr U Pp Pm Ucm
I. 3.379 4.987 -1.608 0 0
II. 2.881 4.392 -1.511 0 0
III. 2.512 4.401 -1.889 1.741 28
IV. 2.873 4.762 -1.889 344 39
V. 2.763 3.851 -1.088 162 33
VI. 2.917 4.063 -1.146 570 4
VII. 3.138 4.248 -1.110 2.372 38
VIII. 3.168 4.136 -968 5.251 41
IX. 3.290 4.328 -1.038 6.362 94
X. 3.286 4.628 -1.342 34.881 265
XI. 2.942 5.486 -2.544 79.562 1.241
XII. 2.807 7.395 -4.588 80.856 2.134
20 35.956 56.677 -20.721 212.091 3.917
I. 3.034 6.383 -3.349 20.436 1.107
II. 2.844 4.790 -1.946 10.554 499
III. 3.155 4.985 -1.830 31.031 421
IV. 2.894 5.615 -2.721 60.269 1.134
V. 2.913 5.210 -2.297 22.073 946
VI. 2.899 4.629 -1.730 3.526 182
VII. 2.930 4.334 -1.404 3.794 54
VIII. 3.139 4.532 -1.393 11.170 75
IX. 3.191 4.660 -1.469 31.469 306
X. 3.089 4.764 -1.675 65.354 579
XI. 3.276 6.396 -3.120 142.286 1.679
XII. 3.141 7.313 -4.172 101.192 1.638
21 36.505 63.611 -27.106 503.154 8.620
72.461 120.288 -47.827 715.245 12.537

 

Oznake: Mj. = mjesec, Žr = živorođeni, U = umrli tekućeg mjeseca, Pp = Žr – U = mjesečna promjena ( – odgovara padu ) broja stanovnika u Hrvatskoj, Pm broj pozitivnih na COVID-19 test tijekom mjeseca i Ucm broj umrlih od COVID-19 ili s tom bolešću tijekom mjeseca. Podatci za mjesec travanj 2020. godine odnose se na broj pozitivnih na test za COVID-13 bolest i broja umrlih od nje od 15. do 30. travnja.  Podatci o COVID-19 u ožujku se odnose na ukupne brojeve pozitivnih i umrlih od početka pandemije do 14. travnja 2020. godine.

mr. sc Edo Zenzerović, dipl. ing. elektr.


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Politika