Podjeli

II. MEĐUNARODNA
ZNANSTVENO-STRUČNA KONFERENCIJA
„SUVREMENI USUD GASTARBAJTERSKOGA
NASLIJEĐA HRVATSKE“

Poštovani,
zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas o tijeku organizacije II. Međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Suvremeni usud gastarbajterskoga naslijeđa Hrvatske“. Konferenciju
organiziraju Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko katoličko sveučilište
kao nastavak planiranoga bijenalnoga održavanja tematskih znanstvenih ciklusa posvećenih
demografiji i hrvatskome iseljeništvu.
Konferencija koja će se održati 28. i 29. listopada 2022. godine na Fakultetu hrvatskih studija ima međunarodni Organizacijski odbor, a po završetku konferencije predviđena je i objava
cjelovitih radova u zborniku radova s međunarodnom recenzijom.
Međunarodna konferencija priređuje se zbog nužnosti objektivnoga stručnoga i znanstvenoga
razmatranja neposrednih i posrednih učinaka gastarbajterskoga naslijeđa na demografski razvoj
Hrvatske nakon 1980-ih godina te se pozivaju svi zainteresirani znanstvenici i stručnjaci demografske i iseljeničke problematike u Republici Hrvatskoj, hrvatskome iseljeništvu i hrvatskome susjedstvu na sudjelovanje. Pozivamo i znanstvenike srodnih predmetnih područja,
povjesničare, sociologe, politologe, ekonomiste, kulturologe, komunikologe, pravnike,
pedagoge i sl. da se u okviru svojih struka uključe u razmatranje ukupnih uvjetovanja
„gastarbajterske ere“ na suvremena civilizacijska, društvena, kulturna i identitetska obilježja
Hrvatske.

Predviđene panel-rasprave
1. Gastarbajtersko demografsko naslijeđe
2. Gastarbajtersko naslijeđe Hrvata iz Bosne i Hercegovine
3. Demografski izazovi samostalne Hrvatske
4. Usud napuštanja Hrvatske i neizvjesnost opstanka
5. Demografski učinci pandemije COVID-a 19 u svjetlu Popisa 2021.
6. Suvremeni civilizacijski, društveni, kulturni i identitetski aspekti razvoja Hrvatske
7. Studentska promišljanja o demografskom razvoju Hrvatske
8. Online panel
Zasebna je panel-rasprava predviđena za izlaganja zainteresiranih studenata svih studijskih
smjerova kako bi svojim promišljanjima pridonijeli značaju konferencije. Planirana je i
organizacija online rasprave za sudionike koji iz opravdanih razloga ne će moći prisustvovati
konferenciji u Zagrebu, a koja će se realizirati sukladno iskazanomu interesu.
VAŽNE INFORMACIJE
 Rok za prijavu i dostavu sažetaka (do 300 riječi): 15. srpnja 2022. godine
 Prijave, sažetke i upite slati na e-adresu: [email protected]
 Prijavu je potrebno poslati u obrascu koji se nalazi u prilogu
 Predviđeno vrijeme izlaganja je 15 minuta
 Službeni i radni jezici skupa su: hrvatski, engleski i njemački
 Obavijest o prihvaćanju ili odbijanju predložene teme izlaganja svim će prijavljenima biti
poslana najkasnije do 1. kolovoza 2022. godine
 Kotizacija iznosi 200 kn po sudioniku, a studenti su oslobođeni plaćanja

Adresa održavanja skupa: Fakultet hrvatskih studija, Znanstveno-učilišni kampus Borongaj,
Borongajska cesta 83d, 10000 Zagreb.
http://gastarbajteri.fhs.hr/hr
S poštovanjem,
u ime Organizacijskoga odbora konferencije
doc. dr. sc. Stjepan Šterc, izv. prof. dr. sc. Tado Jurić,
predsjednik Organizacijskoga odbora predstavnik suorganizatora i
član Organizacijskoga odbora
___________________________ ___________________________
ORGANIZATORI
Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
Hrvatsko katoličko sveučilište

Stjepan Asić


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Politika