Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nekoliko dana nakon što je jedan hrvatski portal poslao upit o slučaju višegodišnjeg seksualnog zlostavljanja više maloljetnika, stigao je odgovor. Splitski nadbiskup Marin Barišić suspendirao je jednog fratra iz samostana Sv. Frane u Splitu zbog “mogućeg kažnjivog djela”, gore spomenutog. Gvardijan samostana, Žarko Relota koji je ujedno i policijski kapelan, prijavio je fratra Ordinarijatu splitsko – makarske nadbiskupije, ali ne i policiji. Time je gvardijan učinio prvo kazneno djelo po ovom slučaju (KZ čl. 302., 303.).

Temeljem te prijave, nadbiskup Marin Barišić, umjesto da odmah tu prijavu proslijedi policiji ili DORH-u – zaključio je da će sa svojim pomoćnicima istražiti slučaj. Imenovan je od strane Crkve sudac istražitelj i bilježnik koji će nakon istrage rezultate dostaviti Kongregaciji za nauk vjere, te državnim vlastima. Time je biskup učinio drugo kazneno djelo (KZ čl. 302., 303.).
“Hm, to je OK, to je Crkva u Hrvata!” – reći će naivni hrvatski građanin. A, je li to, u redu?

Zakoni države su iznad kanonskog prava i svaki državljanin, pa čak i stranac mora ih se pridržavati. To jednako važi i za kardinale, svećenike, rabine, hodže, gurue ili vođe raznih sekta i astrologe. Za bolje razumijevanje ovog vjerojatno, pedofilskog slučaja, dobro je pročitati neke dijelove članaka 158., i 302., 303. Kaznenog zakona Republike Hrvatske:

Kazneni zakon:

Članak 158.

(1) Tko izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju s djetetom mlađim od petnaest godina, ili ga navede da izvrši spolni odnošaj ili s njime izjednačenu spolnu radnju s trećom osobom ili da nad samim sobom izvrši sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

Interesantan je i stavak (5) istog članka:

(5) Tko izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju s djetetom mlađim od petnaest godina uz primjenu sile ili prijetnje, obmane, prijevare ili zlouporabom ovlasti ili teškog položaja ili odnosa zavisnosti djeteta o njemu,

kaznit će se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

Neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela

Članak 302.

(1) Tko zna da je počinjeno kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora deset godina ili teža kazna pa to ne prijavi iako zna da bi takvom prijavom bilo omogućeno ili znatno olakšano otkrivanje djela ili počinitelja,

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka  kaznit će se službena ili odgovorna osoba koja ne prijavi počinjenje kaznenog djela za koje je saznala obavljajući svoju dužnost, a radi se o kaznenom djelu za koje pokretanje kaznenog postupka nije prepušteno privatnoj tužbi ili progonu po prijedlogu.

Članak 303.

(1) Tko krije ili zbrinjava počinitelja kaznenog djela za koje je propisana kazna zatvora od pet godina ili teža kazna ili mu prikrivanjem sredstava kojima je kazneno djelo počinjeno, tragova kaznenog djela ili predmeta nastalih ili pribavljenih kaznenim djelom ili na drugi način pomaže da ne bude otkriven ili uhićen,

Iz navedenih zakonskih norma, evidentno je da su; građani Republike Hrvatske; Marin Barišić i Žarko Relota zbog neprijavljivanja kaznenog djela prekršili Kazneni zakon Republike Hrvatske. No, tu je kriva i sama Splitsko-makarska nadbiskupija koja je učinila kazneno djelo neprijavljivanja i prikrivanja tragova kaznenih djela.

Građani Hrvatske s pravom očekuju da institucije urade svoj posao, poglavito vlada Republike Hrvatske. Neophodno je da se zaustavi praksa NEDJELOVANJA – što se događalo prečesto do sada da DORH “ne vidi, ne čuje i ne djeluje”.

Zagreb, 3. travnja 2018.                                               ANTIKORUPCIJSKI FRONT

koordinator; Ivan Valek, dipl.ing.arh


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Politika