Podjeli

Portal krši  stavak 2, članak 14, Zakona o elektroničkim medijima, NN 111/2021, objavljujući klevetničke članke ispunjene govorom mržnje, potiče širenje mržnje, potiče na počinjenje kaznenog djela, prijetnji ugrožavanje života i kažnjavanja.

„Članak 14.

(1) Zabranjene su audio i/ili audiovizualne medijske usluge koje ugrožavaju ustavni poredak i nacionalnu sigurnost te javno potiču na počinjenje kaznenog djela terorizma iz članka 99. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18. i 126/19.).

(2) U audio i/ili audiovizualnim medijskim uslugama zabranjeno je poticati, pogodovati poticanju i širenju mržnje ili diskriminacije na osnovi rasne ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije te antisemitizma i ksenofobije, ideja fašističkih, nacističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima.

Portal nije upisan u upisnik Agencije za elektroničke medije.

Po Članku  94.

(2) Pružatelji elektroničkih publikacija dužni su:

– sukladno članku 14. ovoga Zakona poduzeti sve mjere kako bi onemogućili objavljivanje sadržaja koji potiče na nasilje ili mržnju

– poduzeti sve mjere kako bi onemogućili objavljivanje sadržaja koji potiče na kaznena djela terorizma iz članka 99. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.), kaznena djela u vezi s dječjom pornografijom iz članka 163. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.) i kaznena djela koja se odnose na rasizam i ksenofobiju iz članka 125. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.)

(3) Pružatelj elektroničke publikacije odgovoran je za cjelokupni sadržaj objavljen na elektroničkoj publikaciji, uključujući i sadržaj koji generiraju korisnici ako propusti registrirati korisnika i ako nije na jasan i lako uočljivi način upozorio korisnika na pravila komentiranja i na kršenja odredaba iz stavka 2. ovoga članka.

Iako nije upisan u upisnik Agencije za elektroničke medije portal Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH) ulazi pod  ingerencije Vijeće za elektroničke medije, koje  imenuje i razrješuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Vijeće za elektroničke medije upravlja Agencijom i obavlja zadaće regulatornog tijela u području elektroničkih medija (članak 75) te može u slučaju kršenja Zakona o elektroničkim medijima NN 111/2021 poduzeti odgovarajuće mjere po člancima 97 i 98 i 99   istog.

Portal nema istaknuti impressum, ni odgovornu osobu kojoj se može obratiti, već samo opciju kontakta, u kojoj također nema istaknute odgovorne osobe, nego ispada da se obraćate Savezu antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH)

A SABA RH predstavljaju Tijela SABA RH, pa je pitanje kome se upućuje mail na kontaktu Portala?

Ne zna se ima li Portal administratora, ni njegovo ime ako ga ima i tko uopće odgovara na kontakt mail?

Jesu li ovo odgovorne osobe:

1.Franjo Habulin rođen je 1957. godine, dvanaest godina nakon rata, a njegov zamjenik, koji je crkvu optužio za fašizam, imao je tri godine kada je rat počeo i sedam kada je završio. SABA RH osnovana je iz SUBNOR-a Hrvatska, koji je promijenio ime 1992. godine.

https://wikicelebz.com/franjo-habulin-biografija/( pogledano 10.srpnja 2022.godine)

2.Anica Desnica, predsjednica Zajednice udruga antifašističkih boraca i antifašista Koprivničko-križevačke županije, rođena 1951.godine, https://www.fininfo.hr/Poduzece/Pregled/zuaba-kkz/Detaljno/582102( pogledano 10.srpnja 2022.godine), ujedno i predsjednica  Socijaldemokratskog foruma žena Koprivnica, članica Društva naša djeca Koprivnica, članica Školskog odbora Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica, članica Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije

3.Lazo Dokić (Đokić) predsjednik Zajednice udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-sremske županije. https://www.poslovna.hr/lite/zuabia-vsz/1326443/subjekti.aspx (pogledano 10.srpnja 2022.godine)

4.Edo Jerman- Buzet, predsjednik je  Saveza antifašističkih boraca i antifašista Istarske županije  https://www.poslovna.hr/lite/udruga-abh-grada-buzeta/310596/subjekti.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 (pogledano 10.ssrpnja 2022.godine)

5.Dinko Tamarut, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Primorsko-goranske županije  https://www.poslovna.hr/lite/sab-pgz/169904/subjekti.aspx

6.Jozo Štulina, potpredsjednik SAB-e Splitsko-dalmatinske županije

7.Vladimir Augustić , 23.01.2020. imenovan je članom Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, kao predstavnik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske.

Tko je odgovorna osoba za Portal? Tijela SABA RH ili? Neka ustvrdi Vijeće za elektroničke medije !

Članak 13.

Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga dužni su primateljima usluge omogućiti jednostavan, izravan i stalan pristup najmanje sljedećim informacijama:

– nazivu pružatelja medijskih usluga

– adresi na kojoj pružatelj medijskih usluga ima poslovni nastan

– detaljnim podatcima o pružatelju medijskih usluga, uključujući adresu njegove elektroničke pošte ili mrežnu stranicu, što omogućuje brže, izravno i učinkovito stupanje u kontakt s njim

– vlasničkoj strukturi koja se objavljuje na mrežnim stranicama

– impresumu

– nadležnim regulatornim i/ili nadzornim tijelima.

Vijeće za elektroničke medije ima ovlasti provjeriti impresum i ustvrditi tko je ustvari odgovorna osoba.

Govor mržnje i prijetnje na Portalu Saveza antifašističkih boraca i antifašista

Za govor mržnje odgovorni su  autor teksta  i Portal koji je takav tekst objavio.

Osobito bih ovdje istakla novinara iz Istre Armanda Černjula, koji se primitivnim i prostačkim načinom komunikacije obračunava sa svima koji ne misle kao on. Sve medije koji nisu po njegovom svjetonazoru naziva „ultradesničarskim i proustaškim“

Takav izričaj nije sloboda mišljenja i izražavanje slobode mišljenja, to je govor mržnje. Od kuda mu pravo iznositi takve osobne klevetničke ocjene?

https://sabh.hr/zasto-neki-hrvatski-povjesnicari-novinari-i-skribomani-objavljuje-povijesne-falsifikate-o-dr-ante-ciligi-i-pokusavaju-ga-rehabilitirati/

A tek rječnik kojim se koristi? Krajnje neprofesionalno i nekorektno:

„Ta nacionalistkinja, šovinistkinja i lažljiva autorica..“ je čisti i uvredljiv  govor mržnje, a prema Članak 24.

(1) U audiovizualnim medijskim uslugama i radijskim programima te sadržajima elektroničkih publikacija nije dopušteno:

– objavljivati priloge koji vrijeđaju dostojanstvo čovjeka

„Nastavit ću se pozabaviti s Lili Benčik, blogericom i tzv. kolumnisticom, kako je predstavlja jedan list i brojni portali za koje neumorno piše. Riječ je o mojoj sugrađanki, koja nije po profesiji novinarka i koju uopće ne poznajem, ali pratim svaštarije koje objelodanjuje. Čak je mnogo hvaljena od urednika i čitatelja koji čitaju njezine tzv. kolumne. Lili Benčik, pravo ime Ljiljana, umirovljenica, po majci rođena Cukon, o ocu bodulu u Puli i koja je u svojoj biografijici napisala da je radila u Brodogradilištu “Uljanik” (nekad hrvatskom i europskom gigantu!). Puljanka Benčik, umirovljenica, zasigurno je najokorjelija i iskvarenija Hrvatica iz Istre. U Istri, osim što je blogerica hrvackepraviceblog.com, često surađuje kao tzv. kolumnistica u elektroničkim publikacijama u kojima pljuje po Titu i partizanima, nazivajući ih ratnim zločincima, a regionalnu političku stranku Istarski Demokratski Sabor (IDS) fašističkom!“

Pored  uvredljivih izraza „najokorjelija i iskvarenija Hrvatica iz Istre“ koji nisu ničim potkrijepljeni, ni jednim citatom , ni jednom poveznicom,  „novinar“ Černjul ne zna ni hrvatski pravopis jer umjesto hrvatskepraviceblog, on napiše „hrvackepraviceblog“

Kakvo to zlo čuči u čovjeku da se „pozabavlja“ drugim ljudima, koje k tome uopće ne poznaje? Od kuda mu pravo? Nikada mu se nisam obratila, čak više nisam ni znala da postoji!

Očito drug Černjul ne zna što je demokracija, pluralizam i tolerancija. To su za njega apstrahtni pojmovi, jer on poznaje samo „Tito Partija! Jednoumlje, i ako ne misliš kao ja moj si i državni neprijatelj! Kako Tito kaže, jer Tito je rekao da suci ne drže Zakona kao pijan plota.

https://sabh.hr/ultradesnicarski-tjednik-hrvatski-fokus-proglasio-klevetnicku-blogericu-i-kolumnisticu-hrvatskom-heroinom-koja-spasava-hrvatsku-istru/

Iznoseći  moje osobne podatke i podatke o mojim  roditeljima, krši Zakon o zaštiti osobnih podataka i Opća uredba o zaštiti podataka (SL EU L119) ili GDPR (General Data Protection Regulation) uredba je 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine, a odnosi se na zaštitu pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka. Navedena Uredba stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU ( NN 42/2018)

čl. 4. st. 1. Opće uredbe osobni se podaci definiraju kao „svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca“.

Osobni podaci uključuju informacije kao što su:

ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice ili putovnice, kulturni profil

Posebne kategorije podataka koje se ne smiju iznositi:

rasnom ili etničkom podrijetlu, spolnoj orijentaciji, političkim stavovima, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima…

Stoga bi po  službenoj dužnosti trebala reagirati Agencija za zaštitu osobnih podataka, na tako flagrantno kršenje Zakona, klevetanje i iznošenje u javnost.

Čemu Zakoni i Uredbe, ako se ne kontrolira i sankcionira njihovi kršenje?

Okomio se na mene osobno i na moj  hrvatskepraviceblog.com i primitivno piše „pozabavit“:„  Nastavit ću se pozabaviti s Lili Benčik, blogericom i tzv. kolumnisticom, kako je predstavlja jedan list i brojni portali za koje neumorno piše“, pri čemu Černjul smiješno   i jadno pokazuje veliko nepoznavanje povijesti, jer za lik Katarine Kosača,  piše da je „neka božica“. A Katarina Kosača koju imam kao naslovnu sliku na blogu,  je bila  bosanska kraljica i blaženica, supruga kralja Stjepana Tomaša i članica franjevačkog svjetovnog reda.

Primitivnim i uvredljivim govorom mržnje prijeti mi sa kaznom  od 200 000 kuna plaćanja odštete, samo  nije naveo kome i 30 godina robije jer pišem „nezakonito“ samo ne zna po kojim to zakonima pišem „nezakonito“!?

Armando Černjul hvali se da je novinar, a da smo mi ostali piskarala, skribomani, a po Istrapediji  u  Beogradu je 1966. polazio Novinarsku školu, ali je nije završio. Prema ovom polupismenom i primitivnom tekstu vidi se da nije školovani profesionalni novinar!

Gosspodin ili drug Černjul konfliktan je čovjek, kojeg se ja osobno nikada i nigdje nisam dotakla, ni spomenula. Ne shvaćam njegove motive za napad i klevete na mene osobno., a ja nisam uopće znala da postoji. Tužakao je on ljude koji nisu bili na liniji Tita i partije po sudovima, pa su tužakali i njega, a usput je negdje pokupio i batine. Ali kako je batina iz raja izašla, a on ne vjeruje u raj, batina mu se vratila ( po Istrapediji )

Komunistički um ostaje zarobljen u svojoj ideologiji. To su isprani umovi, koji ni nakon 30 godina od međunarodnog priznanja Republiku Hrvatsku, nisu prihvatili kao svoju domovinu. Njima je svatko tko se izjasni kao Hrvat-ustaša, a još ako je vjernik, onda je klerofašista.

Ukoliko nije suglasan sa mojim stavovima mogao je kulturno i argumentirano iznijeti svoje mišljenje. Sve moje objave su javne i svatko može komentirati. Sam je izjavio da me ne poznaje osobno, a ima potrebu napadati na osobnoj razini. Nevjerojatno koji su to motivi? Međutim ovim tekstom ustvari dokazuje koliko su moji tekstovi i analize čitani i cijenjeni. I tu vidim nijansu zavisti, a vjerojatno  i motiv.

Ne snalazi se Armando Černjul više u vremenu i prostoru. Ne zna ni pisati analitički iako je kao bio novinar sa 40-godišnjim iskustvom. Ne zna argumentirano analizirati ljude, događaje i politička zbivanja, već se samo prostački neargumentirano,  koristeći jugokomunistički rječnik i stil obrušava na ljude na osobnom nivou misleći da ih na taj način diskreditira.

„Još mnogo toga je nadrobila o tinjanskom načelniku i ponovno klevetala Tita, točnije vojsku Jugoslavije. Potom je nastavila pisati i objavila kobasičasti tekst, ispisujući imena i prezimena velikog broj osoba koja su nastradala pod jugoslavenskom vlašću, to izmrcvari čitatelje“

Iz ovih Černjulovih riječi očito je da je izgubljen u vremenu. Vojska Jugoslavija JNA 1991.godine stala je uz Srbiju i skupa sa njom izvršila agresiju na Hrvatsku. Hrvatski branitelji potukli su JNA do nogu i ubrzo se pretvorila u vojsku  Srbije. Koga i što sam klevetala?U kom vremenu i u kojoj državi je mentalno Armando Černjul!?  Žrtve komunizma su njemu „kobasičarski tekst“? Nepojmljivo!

„  Moje najveće razočaranje je stoljetna ustanova Matica hrvatska, koja izdaje list Vijenac, čiji sam bio suradnik. To su, po mom stavu, neprijateljske družbe i ustanove koje širu terorizam, a to je kazneno djelo!! Međutim, u ovakvoj Republici Hrvatskoj, članici Europske unije, čiji su zakoni samo na papiru… A to je ono što pod hitno moraju riješiti Europska unija i Europski parlament, jer je stanje u ovom dijelu Europe je neodrživo…“

Što reći“ Matica Hrvatska, neprijatelj koji širi terorizam“!? Hrvatsko slovo, ustaško!

A EU to mora pod hitno riješiti!?

EU je riješila, ali kako je brižan Černjul van vremena i prostora, očito ne zna za rješenja, ili ih ne može prihvatiti! Ne zna da Tita više nema, da je proglašen za zločinca, ne zna da Jugoslavije više nema, jer Hrvatsku mrzi, sve što je hrvatsko, njemu je kao i svim yugokomunistima  ustaško. A ustaša nema, potamanili su ih, znaju to oni veoma dobro.

Evo dokumenata za koje  Armando Černjul, vjerojatno nije ni čuo, a ako i je zanemario ih je:

1.Odluka Hrvatskog Sabora o raskidu svih državno –pravnih sveza sa SFRJ. 8.listopada 1991.godine Hrvatski  Sabor je donio odluku o raskidu svih   državno-pravnih  sveza  sa SFRJ,

ODLUKU

 1. Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ,
 2. Republika Hrvatska odriče legitimitet i legalitet svim tijelima dosadašnje federacije – SFRJ,
 3. Republika Hrvatska ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije – SFRJ,
 4. Rezolucijom 1481/2006 Vijeća EU osuđeni zločini komunizma na osnovu koje je Hrvatski Sabor izglasao, Deklaraciju Hrvatskog Sabora o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnoga komunističkog poretka u Hrvatskoj 1945. – 1990. godine, NN 76/2006

Rezolucija 1481/2006 o osudi komunističkih zločina, kojom su osuđeni zločini totalitarnih komunističkih režima; izglasana je na osnovu Crne knjige komunizma po kojoj je komunizam iza sebe ostavio oko 100 milijuna mrtvih: Zločini, teror, represija “Crveni  holokaust“ knjiga je koja opisuje povijest represije, zločine i teror u komunističkim državama. Po crnoj knjizi broj žrtava komunizma :

Kina: 65 milijuna

Sovjetski Savez: 20 milijuna

Afrika: 1.7 milijuna

Afganistan: 1,5 milijuna

Sjeverna Koreja: 2 milijuna

Kambodža: 2 milijuna

Istočna Europa: milijun

Vijetnam: milijun

Latinska Amerika: 150.000

U Deklaraciji  Hrvatskog Sabora o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnoga komunističkog poretka u Hrvatskoj 1945. – 1990. godine, NN 76/2006

 1. Zločini komunizma su opravdavani u ime „teorije“ o klasnoj borbi i načela o diktaturi radništva (proletarijata). Interpretacija oba načela ozakonila je „eliminaciju“ ljudi koji su smatrani opasnima za izgradnju novog društva i, kao takvih, neprijateljima totalitarnoga komunističkog režima. Velik broj žrtava u svakoj zemlji bili su državljani te zemlje.

 

3.Deklaracija o Domovinskom ratu NN 102/2000

 1. Rezolucija Europskog parlamenta od 19. rujna 2019. o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe (2019/2819(RSP)

Ne zna Černjul jadan ni za EU Rezolucije, ni za Deklaracije u kojima je komunizam izjednačen sa svim totalitarnim i diktatorskim sistemima i osuđen kao zločinački što stoji u čl. 3.Rezolucije EU Parlamenta:

„ podsjeća da su nacistički i komunistički režimi provodili masovna ubojstva, genocid, deportacije i doveli do nezapamćenih gubitaka života i slobode u 20. stoljeću u dotad neviđenim razmjerima u ljudskoj povijesti; najoštrije osuđuje djela agresije, zločine protiv čovječnosti i masovna kršenja ljudskih prava koje su počinili nacistički, komunistički i drugi totalitarni režimi;“

Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske

Redovno financirani iz Proračuna RH, ponašaju se kao da su još u Jugoslaviji, i zamislite smetaju im hrvatski branitelji! Habulinu velikom ratniku i „borcu NOB-a“ smetaju hrvatski branitelji?

“Antifašizam u Hrvatskoj je u vrlo lošem položaju. Zna se tko je protiv nas, a uz sve njih imamo i koronu. Glas antifašista se ne čuje, spriječeni smo okupljati se. Nas antifašiste se vrijeđa i ne dozvoljava nam se provođenje naših programa, polako nas se stavlja po strani, nemamo financijsku podršku čelnika gradova i općina. Drugo, smeta nam kad se kaže da je Hrvatska stvorena u Domovinskom ratu. To nije istina. Republika Hrvatska je stvorena za vrijeme Drugog svjetskog rata. Hvala onima koji su je stvorili, a hvala i onima koji su je obranili. Neki događaji pokazuju da nas se želi razjediniti, ali ne damo se, jer ovdje ne bismo ni bili da nije bilo partizana i partizanki na čelu sa Josipom Brozom Titom, izjavio je  Edo Jerman.

https://www.eurostarumag.hr/istra/obiljezena-77-godisnjica-bitke-kod-kucibrega/

Saveza  antifašistiških boraca : ahaha, koji su pak oni faktor u društvu? Predsjednik  je rođen 1957.godine, rat je završio 1945.godine! Koji je on borac? Protiv koga se borio? Koje li sprdačine? Sramote, kada bi imali savjesti i srama!

Manipulatori koji su se preobukli u antifašističko ruho da izbjegnu pozivanje na odgovornost za počinjene zločine. „ Znate nismo mi više komunisti, mi smo sada antifašisti“ A gdje su ti fašisti protiv kojih ste anti? Tragikomedija!

Edo Jerman iz Buzeta izrekao je puno povijesnih neistina

Hrvatska je stvorena je u Domovinskom ratu, što proizlazi iz Ustava RH – na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkog sustava i promjena međunarodnog poretka u Europi, hrvatski je narod na prvim demokratskim izborima (godine 1990.), slobodno izraženom voljom potvrdio svoju tisućgodišnju državnu samobitnost.

– u novom Ustavu Republike Hrvatske (1990.) i pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu (1991. – 1995.) kojima je hrvatski narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države.

Tito i partizani borili su se za socijalističku revoluciju i promjenu režima , a ne za Hrvatsku. JNA, je napala Hrvatsku, a obranili su je hrvatski branitelji. Koga i što su obranili SAB-ovci svi rođeni poslije završetka 2.svjetskog rata? Zar je Habulin borac rođen 12 godina nakon završetka rata. Apsurdi, mogući samo u Hrvatskoj!

Totalitarni komunizam preobukli su u „antifašizam“

Sa „antifašizmom“ negiraju i sakrivaju zločine komunizma, misleći na taj način sakriti zločinački karakter komunističke Jugoslavije, računajući na neznanje, odnosno na šutnju i strah žrtava, na 50 godina indoktrinacije i sakrivanja zločina.

U Istri se to naročito vidi! Diče se  nekim „antifašizmom“ koji to naravno nije i ne žele priznati zločine. Ponašaju se kao da još uvijek živimo u Jugoslaviji, a ona je mrtva već skoro 30 godina.

„Antifašizam je najsuptilniji oblik djelovanja protiv svih vrsta nasilja, on je plemenito stanje duha, poručio je predsjednik buzetskog Gradskog vijeća Davor Prodan te istaknuo da je antifašizam toliko sofisticiran i filozofski dubok da ga vidi van ambijenta stranačkog nadmetanja i svrstavanja.“

Davor Prodan iz Buzeta „antifašizam“ vidi izvan stranačkog nadmetanja i svrstavanja, zanemarujući pri tome tko su ti „antifašisti“ i što su radili u prošlosti. Najočitiji  primjer koji pokazuje hipokriziju, pokvarenost i podmuklost komunista, koji sebe predstavljaju „antifašistima“

Titova Jugoslavija od 1945-1990. godine,  bila je država u kojoj je vladao komunistički totalitarni režim. Na vlasti je bila jedna partija:

 • Komunistička partija Jugoslavije, kasnije Savez komunista Jugoslavije,
 • Jedan doživotni predsjednik te Komunističke partije Josip Broz Tito.
 • Jedan doživotni predsjednik države, diktator Josip Broz Tito
 • Vojska Jugoslavenska narodna armija, na čelu sa maršalom Titom
 • Jedno društveno i državno uređenje pod nadzorom Komunističke partije

Prema tome Jugoslavija je imala sve karakteristike totalitarnih režima i naravno da se Rezolucija odnosi na nju i sve one slijednike titoizma, koji danas ne prihvaćaju njen zločinački karakter, nego se oblače u antifašističko ruho, ali ih izdaje svjetonazor, način razmišljanja i retorika.

Zločin je zločin, ma tko ga počinio i u  čije ime ga počinio!

Na spomen komunističkih zločina kažu da se ne pričaju gluposti!?

U ratu počinjeni zločini smatraju se kao dio ratnih operacija, ratni zločini,  a u miru počinjeni zločini, zločini su iz mržnje.

Zločin je zločin, ma tko ga počinio i s kojim motivom. Ostaje zločin osim u slučaju  samoobrane!

Kada će hrvatsko društvo postati toliko zrelo da se tako postavi?

Po Ustavu RH temelj države jesu  Domovinski rat i hrvatski branitelji,  ni ustaše, ni partizani, ni ZAVNOH, ni NDH. Oni su u povijesnom slijedu u preambuli, i ništa više.

Među njima nisu bili fašisti, nego upravo antifašisti koji su preživjeli Mussolinijev fašizam, ali eto nisu taj “pravedan i humani” partizanski komunizam.

Jedino što je dobro proizašlo iz Jugoslavije je Ustav iz 1974.godine, kojim su definirane republičke granice, koje je Badinterova komisija priznala kao državne!

 

Uostalom Vijeće EU osudilo je komunističke zločine Rezolucijom 1481/2006, po kojoj je komunizam iza sebe ostavio preko 100 milijuna žrtava i Rezolucijom EU Parlamenta od 19. rujna 2019. godine svi totalitarni režimi proglašeni su zločinačkima po načinu i metodama kojima su se koristili u obnašanju vlasti.

 

Tek kada „antifašisti“ budu odgovorno priznali svoje zločine, teror i strahovladu, kada dostupni budu osuđeni, kada budu osjećali sram zbog počinjenih zločina, tek tada mogu prozivati  Hrvate  da se srame ustaša i ustaštva!

Lili Benčik/hrvatskepravice


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Politika