Podjeli

˝SINDIKAT HRVATSKIH VETERANA˝ ZADAR

JESTE LI ZNALI, ZNATE LI ILI IMAMO SVEOPĆU AMNEZU:

Političare bi trebalo podsjetiti ako su već zaboravili, da je ovo Hrvatska država i od hrvatskog naroda za koju se žestoko ratovalo i ginulo. Pitamo se koga oni ili ovi predstavljaju?
Na koji način će biti sredstava u proračunu za malog običnog građana, umirovljenika i
branitelja? Državna birokracija, korupcija i kriminal uništava našu Domovinu.
Donosim ˝KRONOLOŠKI POPIS SVIH VLADA U RH DO SADA˝. OD 1990.
GODINE PA SVE DO 2022. GODINE.
NA ZNANJE: Ministarstvo hrvatskih branitelja osnovano je tek 19.12.1997. godine pod imenom Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Od 2003. do 2011. godine
ministarstvo nije postojalo, nego je uklopljeno u Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Od 2011. godine ministarstvo ponovno postoji pod sadašnjim
nazivom, Ministarstvo hrvatskih branitelja.
Popis Vlada, predsjednika vlade, potpredsjednika te ministra koji su obnašali tu funkciju od ’90 do ’22:
1. Vlada RH 30. svibnja – 24. kolovoza 1990.
01. Predsjednik Vlade Stjepan Mesić
02. Potpredsjednik Vlade Bernardo Jurlina
03. Potpredsjednik Vlade Mate Babić
04. Potpredsjednik Vlade Milan Ramljak
Ministri:
05. Ministar društvenog planiranja Stjepan Zdunić
06. Ministar energetike i industrije Božo Udovičić
07. Ministar financija Marijan Hanžeković
08. Ministar građevinarstva, stambeno-komunalnih poslova i zaštite čovjekove okoline Milan
Hrnjak
09. Ministar informiranja Milovan Šibl
10. Ministar informiranja Zdravko Mršić
11. Ministar obrane Petar Kriste
12. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ivan Tarnaj
13. Ministar pomorstva Davorin Rudolf
14. Ministar pravosuđa i uprave Branko Babac
15. Ministar prometa i veza Josip Božičević
16. Ministar prosvjete, kulture i športa akademik Vlatko Pavletić
17. Ministar rada, boračkih i invalidskih pitanja Marin Črnja
18. Ministar turizma Janko Vranyczany-Dobrinović
19. Ministar unutarnjih poslova Josip Boljkovac
20. Ministar u Vladi Zvonimir Medvedović
21. Ministar u Vladi Dragutin Kalogjera
22. Ministar u Vladi Gojko Šušak
23. Ministar u Vladi Zdravko Mršić
24. Ministar zdravstva Andrija Hebrang
25. Ministar znanosti, tehnologije i informatike Osman Muftić
26. Ministar vodoprivrede Branko Bergman (od 25.07. do 24.08. 1990)
27. Ministar za robni promet Zvonimir Medvedović (od 25.07. do 24.08. 1990)
28. Tajnik Vlade Vjenceslav Cvitan

2. Vlada RH 24. kolovoza 1990. – 17. srpnja 1991.
01. Predsjednik Vlade Josip Manolić
02. Potpredsjednik Vlade Bernardo Jurlina
03. Potpredsjednik Vlade Franjo Gregurić
04. Potpredsjednik Vlade Mate Babić (do 8. studenog 1990.)
05. Potpredsjednik Vlade Milan Ramljak
Ministri:
06. Ministar društvenog planiranja Stjepan Zdunić (do 4.10.1990.)
07. Ministar energetike i industrije Božo Udovičić
08. Ministar financija Marijan Hanžeković
09. Ministar građevinarstva, stambeno-komunalnih poslova i zaštite čovjekove okoline Milan
Hrnjak (do 4.03.1991.)
10. Ministar informiranja Milovan Šibl (do 04.03.1991.)
11. Ministar informiranja Hrvoje Hitrec (od 04.03.1991.)
12. Ministar inozemnih poslova Zdravko Mršić (do 08.11.1990.)
13. Ministar inozemnih poslova Frane Vinko Golem (od 08.11.1990. do 05.03.1991.)
14. Ministar inozemnih poslova Davorin Rudolf (od 05.03.1991.)
15. Ministar za narodnu obranu general pukovnik Martin Špegelj (do 02.07.1991.)
16. Ministar obrane Šime Đodan (od 02.07.1991. do 17.07.1991.)
17. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ivan Tarnaj
18. Ministar pomorstva Davorin Rudolf (od 03.05.1991. do 17.07.1991.)
19. Ministar pravosuđa i uprave Branko Babac
20. Ministar prometa i veza Josip Božičević
21. Ministar prosvjete, kulture i športa akademik Vlatko Pavletić
22. Ministar rada, boračkih i invalidskih pitanja Marin Črnja ( do 04.03.1991.)
23. Ministar rada, socijalne skrbi i obitelji Bernardo Jurlina (od 04.03.1991.)
24. Ministar robnog prometa Petar Kriste
25. Ministar turizma Janko Vranyczany-Dobrinović
26. Ministar unutarnjih poslova Josip Boljkovac (do 02.07.1991.)
27. Ministar unutarnjih poslova Onesin Cvitan (od 02.07.1991. do 17.07.1991.)
28. Ministar vodoprivrede Branko Bergman
29. Ministar zdravstva Andrija Hebrang
30. Ministar znanosti, tehnologije i informatike Osman Muftić
31. Ministar u Vladi Zvonimir Medvedović (do 04.10.1990.)
32. Ministar u Vladi Dragutin Kalogjera (do 04.10.1990.)
33. Ministar u Vladi Gojko Šušak
34. Ministar u Vladi Zdravko Mršić
35. Tajnik u Vladi Vjenceslav Cvitan (do 30.06.1991.)
3. Vlada RH 17. srpnja 1991. – 12. kolovoza 1992.
01. Predsjednik Vlade Franjo Gregurić
02. Potpredsjednik Vlade Mate Granić (od 31.07.1991.)
03. Potpredsjednik Vlade Milan Ramljak
04. Potpredsjednik Vlade Zdravko Tomac (od 31.07.1991. do 26.06.1992.)
05. Potpredsjednik Vlade Jurica Pavelić (od 15.11.1991.)
Ministri:
06. Ministar energetike i industrije Enzo Tireli (od 02.08.1991. do 15.04.1992.)
07. Ministar energetike i industrije Franjo Kajfež (od 15.04.1992.)
08. Ministar financija Jozo Martinović (od 31.07.1991.)
09. Ministar gospodarskog razvitka Stjepan Zdunić (od 15.12.1991.)
10. Ministar informiranja Branko Salaj (od 27.08.1991.)
11. Ministar iseljeništva Zdravko Sančević (od 02.12.1991.)
12. Ministar iseljeništva Gojko Šušak (od 02.08.1991. do 18.09.1991.)
13. Ministar obnove Slavko Degoricija (od 31.12.1991.)
14. Ministar obrane Luka Bebić (od 31.07.1991. do 18.09.1991.)
15. Ministar obrane Gojko Šušak (od 18.09.1991.)
16. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ivan Tarnaj
17. Ministar pomorstva Davorin Rudolf (od 01.08.1991.)
18. Ministar pravosuđa i uprave Bosiljko Mišetić (od 02.08.1991. do 14.05.1992.)
19. Ministar pravosuđa Ivan Milas (od 08.06.1992.)
20. Ministar prometa i veza Josip Božičević
21. Ministar prosvjete, kulture i športa, akademik Vlatko Pavletić (do 15.04.1992.)
22. Ministrica prosvjete, kulture i športa Vesna Girardi-Jurkić (od 15.04.1992.)
23. Ministar rada, socijalne skrbi i obitelji Bernardo Jurlina (do 15.04.1992.)
24. Ministar rada, socijalne skrbi i obitelji Josip Juras (od 15.04.1992.)
25. Ministar trgovine Petar Kriste (do 15.04.1992.)
26. Ministar trgovine Branko Mikša (od 15.04.1992.)
27. Ministar turizma Anton Marčelo Popović (od 16.09.1991.)
28. Ministar unutarnjih poslova Ivan Vekić (do 15.04.1992.)
29. Ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak (od 15.04.1992.)
30. Ministar vanjskih poslova Zvonimir Šeparović (do 27.05.1992.)
31. Ministar vanjskih poslova Zdenko Škrabalo (od 09.06.1992.)
32. Ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Ivan Cifrić (2.8.1991. –
12.8.1992.)
33. Ministar zdravstva Andrija Hebrang
34. Ministar znanosti, tehnologije i informatike Osman Muftić (do 31.07.1991.)
35. Ministar znanosti, tehnologije i informatike Ante Čović (od 31.07.1991. do 15.04.1992.)
36. Ministar znanosti, tehnologije i informatike Jure Radić (od 15.04.1992. do 07.08.1992.)
37. Ministar u Vladi Darko Čargonja (od 15.04.1992.)
38. Ministar u Vladi Ivan Cesar (od 02.08.1991. do 03.06.1992.)
39. Ministar u Vladi Stjepan Zdunić (od 31.08.1991. do 14.12.1991.)
40. Ministar u Vladi Vladimir Veselica (od 31.07.1991.)
41. Ministar u Vladi Zvonimir Baletić (od 02.08.1991.)
42. Ministar u Vladi Dražen Budiša (od 31.07.1991. do 20.02.1992.)
43. Ministar u Vladi Ivica Crnić (od 15.04.1992.)
44. Ministar u Vladi Mladen Vedriš (od 15.04.1992.)
45. Ministar u Vladi Muhamed Zulić (od 31.07.1991.)
46. Ministar u Vladi Slavko Degoricija (do 31.07.1991.)
47. Ministar u Vladi Živko Juzbašić (od 31.07.1991.)
48. Tajnik Vlade Gordan Radin (od 03.09.1991.)
4. Vlada RH 12. kolovoza 1992. – 3. travnja 1993.
01. Predsjednik Vlade Hrvoje Šarinić
02. Potpredsjednik Vlade Darko Čargonja (do 29.12.1992.)
03. Potpredsjednik Vlade Mate Granić
04. Potpredsjednik Vlade Ivan Milas (od 27.08.1992.)
05. Potpredsjednik Vlade Mladen Vedriš (od 29.12.1992.)
06. Potpredsjednik Vlade Vladimir Šeks
Ministri:
07. Ministar financija Zoran Jašić
08. Ministar graditeljstva i zaštite okoliša Zdenko Karakaš
09. Ministar industrije, brodogradnje i energetike Franjo Kajfež
10. Ministar obrane Gojko Šušak
11. Ministar poljoprivrede i šumarstva Ivan Majdak
12. Ministar pomorstva, prometa i veza Ivica Mudrinić
13. Ministar pravosuđa i uprave Ivica Crnić
14. Ministar rada, socijalne skrbi i obitelji Josip Juras
15. Ministar turizma i trgovine Branko Mikša
16. Ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak
17. Ministar vanjskih poslova Zdenko Škrabalo
18. Ministar zdravstva Juraj Njavro
19. Ministar znanosti Ivo Sanader (do 07.01.1993.)
20. Ministar znanosti i tehnologije Branko Jeren ( od 23.02.1993.)
21. Ministrica prosvjete, kulture i športa Vesna Girardi-Jurkić
22. Ministar u Vladi Smiljko Sokol
23. Ministar u Vladi Zvonimir Baletić (od 07.09.1992. do 26.01.1993.)
24. Ministar u Vladi Čedomir Pavlović
25. Tajnik Vlade Gordan Radin (do 31.08.1992.)
26. Tajnik Vlade Jurica Malčić ( od 01.09.1992.)
5. Vlada RH 3. travnja 1993. – 7. studenog 1995.
01. Predsjednik Vlade Nikica Valentić
02. Potpredsjednik Vlade Mate Granić
03. Potpredsjednik Vlade Borislav Škegro
04. Potpredsjednik Vlade Vladimir Šeks (do 20.09.1994.)
05. Potpredsjednik Vlade Ivica Kostović (od 12.10.1993.)
06. Potpredsjednik Vlade Jure Radić (od 18.10.1994.)
07. Potpredsjednik Vlade Bosiljko Mišetić (od 11.05.1995.)
Ministri:
08. Ministar financija Zoran Jašić (do 07.07.1994.)
09. Ministar financija Božo Prka (od 07.07.1994. do 07.11.1995.)
10. Ministar industrije, brodogradnje i energetike Ivan Čermak (do 20.05.1993.)
11. Ministar gospodarstva Ivan Čermak (od 20.05.1993. do 12.10.1993.)
12. Ministar gospodarstva Nadan Vidošević (12.10.1993. do 18.09.1995.)
13. Ministar gospodarstva Zlatko Mateša (od 18.09.1995.)
14. Ministar graditeljstva i zaštite okoliša Zlatko Tomčić (do 31.12.1994.)
15. Ministrica prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja Marina Matulović-Dropulić (od
27.01.1995.)
16. Ministrica kulture i prosvjete Vesna Girardi-Jurkić (do 18.10.1994.)
17. Ministar kulture Zlatko Vitez (od 18.10.1994.)
18. Ministar obrane Gojko Šušak
19. Ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak
20. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ivan Tarnaj (do 31.12.1994.)
21. Ministar poljoprivrede i šumarstva Ivica Gaži (od 27.01.1995.)
22. Ministar pomorstva, prometa i veza Ivica Mudrinić
23. Ministar pravosuđa i uprave Ivica Crnić (do 20.05.1993.)
24. Ministar pravosuđa Ivica Crnić (od 20.05.1993. do 18.05.1995.)
25. Ministar pravosuđa Miroslav Šeparović (od 18.05.1995.)
26. Ministar uprave Jurica Malčić (od 20.05.1993. do 02.03.1994.)
27. Ministar uprave Davorin Mlakar (od 02.03.1994.)
28. Ministar privatizacije i upravljanja imovinom Ivan Penić (od 27.01.1995.)
29. Ministar rada i socijalne skrbi Josip Juras (do12.10.1993.)
30. Ministar rada i socijalne skrbi Ivan Parać (do12.10.1993. do 27.01.1995.)
31. Ministar rada i socijalne skrbi Joso Škara (od 27.01.1995.)
32. Ministar razvitka i obnove Jure Radić (od 18.10.1994.)
33. Ministar trgovine i turizma Niko Bulić (do 20.05.1993.)
34. Ministar turizma Niko Bulić (od 20.05.1993.)
35. Ministar vanjskih poslova Mate Granić (od 27.05.1993)
36. Ministar vanjskih poslova Zdenko Škrabalo (do 27.05.1993)
37. Ministar zdravstva Juraj Njavro (do 12.10.1993.)
38. Ministar zdravstva Andrija Hebrang (od 12.10.1993.)
39. Ministar znanosti i tehnologije Branko Jeren
40. Ministrica prosvjete i športa Ljilja Vokić (od 18.10.1994.)
41. Ministar u Vladi Ivan Majdak
42. Ministar u Vladi Zlatko Mateša (do 18.09.1995.)
43. Ministar u Vladi Juraj Njavro (od 12.10.1993.)
44. Ministar u Vladi Adalbert Rebić (od 27.01.1995.)
45. Ministar u Vladi Davor Štern (od 21.08.1995.)
46. Ministar u Vladi Marijan Petrović (od 11.05.1995.)
47. Tajnik Vlade Jurica Malčić (do 13.05.1993.)
48. Tajnik Vlade Davorin Mlakar (od 13.05.1993. do 03.03.1994.)
49. Tajnik Vlade Jagoda Premužić (od 03.03.1994.)
6. Vlada RH 7. studenog 1995. – 27. siječnja 2000.
01. Predsjednik Vlade Zlatko Mateša
02. Potpredsjednica Ljerka Mintas-Hodak
03. Potpredsjednik Ivica Kostović (do 14.10.1998.)
04. Potpredsjednik Jure Radić
05. Potpredsjednik Mate Granić
06. Potpredsjednik Milan Ramljak (od 14.05.1998. do 13.04.1999.)
07. Potpredsjednik Borislav Škegro
Ministri:
08. Ministar financija Božo Prka (do 11.09.1997.)
09. Ministar financija Borislav Škegro (od 11.09.1997.)
10. Ministar gospodarstva Davor Štern (do 14.04.1997.)
11. Ministar gospodarstva Nenad Porges (od 14.04.1997.)
12. Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Juraj Njavro (od 19.12.1997.)
13. Ministar kulture Božo Biškupić
14. Ministar obrane Gojko Šušak (do 03.05.1998.)
15. Ministar obrane Andrija Hebrang (od 14.05.1998. do 14.10.1998.)
16. Ministar obrane Pavao Miljavac (od14.10.1998.)
17. Ministar poljoprivrede i šumarstva Matej Janković (do16.12.1996.)
18. Ministar poljoprivrede i šumarstva Zlatko Dominiković (od 16.12.1996. do 22.02.1999.)
19. Ministar poljoprivrede i šumarstva Ivan Đurkić (od 22.02.1999.)
20. Ministar pomorstva, prometa i veza Ivica Mudrinić (do 05.02.1996.)
21. Ministar pomorstva, prometa i veza Željko Lužavec (od 05.02.1996 do 04.08.1999.)
22. Ministar pomorstva, prometa i veza Ivan Pavlović (od 16.08.1999.)
23. Ministar povratka i useljeništva Marijan Petrović (od 13.11.1996. do 01.06.1999.)
24. Ministar pravosuđa Miroslav Šeparović (do 20.04.1998.)
25. Ministar pravosuđa Milan Ramljak (od 14.05.1998. do 13.04.1999.)
26. Ministar pravosuđa Zvonimir Šeparović ( od 15.04.1999.)
27. Ministar privatizacije i upravljanja imovinom Ivan Penić (do 16.12.1996.)
28. Ministar privatizacije i upravljanja imovinom Milan Kovač (od 16.12.1996. do 01.04.1999.)
29. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja Marko Širac (do 16.12.1996.)
30. Ministrica prosvjete i športa Ljilja Vokić (do 04.03.1998.)
31. Ministar prosvjete i športa Božidar Pugelnik (od 04.03.1998. do 05.10.1999.)
32. Ministrica prosvjete i športa Nansi Ivanišević (od 05.10.1999.)
33. Ministar rada i socijalne skrbi Joso Škara
34. Ministar razvitka i obnove Jure Radić (do 18.05.1999.)
35. Ministar razvitka, useljeništva i obnove Jure Radić (od 18.05.1999.)
36. Ministar turizma Niko Bulić (do 11.09.1997.)
37. Ministar turizma Sergej Morsan (od 11.09.1997. do 15.04.1999.)
38. Ministar turizma Ivan Herak (od 15.04.1999.)
39. Ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak (do 16.12.1996.)
40. Ministar unutarnjih poslova Ivan Penić (od 16.12.1996.)
41. Ministar uprave Davorin Mlakar (od 02.03.1994. do 04.03.1998.)
42. Ministar uprave Marijan Ramušćak (od 04.03.1998. do 17.02.1999.)
43. Ministar vanjskih poslova Mate Granić
44. Ministar zadužen za provođenje posebnih odnosa između Republike Hrvatske i Federacije
Bosne i Hercegovine i odnosa s Bosnom i Hercegovinom Milan Kovač (od 15.04.1999.)
45. Ministar zdravstva Andrija Hebrang (do 14.05.1998.)
46. Ministar zdravstva Željko Reiner (od 14.05.1998.)
47. Ministar znanosti i tehnologije Ivica Kostović (do 14.10.1998.)
48. Ministrica znanosti i tehnologije Milena Žic-Fuchs (od 22.02.1999.)
49. Ministrica za europske integracije Ljerka Mintas-Hodak (od 04.03.1998.)
50. Ministrica prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja Marina Matulović-Dropulić (do
16.12.1996.)
51. Ministar u Vladi Branko Močibob (do 15.05.1997.)
52. Ministar u Vladi Juraj Njavro (od 13.11.1996. do 19.12.1997.)
53. Ministar u Vladi Marijan Petrović (do 13.11.1996.)
54. Tajnica Vlade Jagoda Premužić
7. Vlada RH 27. siječnja 2000. – 30. srpnja 2002.
01. Predsjednik Vlade Ivica Račan
02. Potpredsjednik i zamjenik predsjednika Vlade Goran Granić (do 21.03.2002.)
03. Potpredsjednik i zamjenik predsjednika Vlade Dražen Budiša (od 21.03.2002.)
04. Potpredsjednica Vlade Željka Antunović
05. Potpredsjednik Vlade Goran Granić (od 21.03.2002.)
06. Potpredsjednik Vlade Slavko Linić
07. Potpredsjednik Mato Crkvenac
Ministri:
08. Ministar gospodarstva Goranko Fižulić (do 21.03.2002.)
09. Ministar gospodarstva Hrvoje Vojković (od 21.03.2002.)
10. Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Ivica Pančić
11. Ministar kulture Antun Vujić
12. Ministar obrane Jozo Radoš
13. Ministar poljoprivrede i šumarstva Božidar Pankretić
14. Ministar pomorstva, prometa i veza Mario Kovač (od 21.03.2002.)
15. Ministar pomorstva, prometa i veza Alojz Tušek (do 21.03.2002.)
16. Ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Stjepan Ivanišević (do 27.09.2001.)
17. Ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Ingrid Antičević-Marinović (od
28.09.2001.)
18. Ministar prosvjete i športa Vladimir Strugar
19. Ministar rada i socijalne skrbi Davorko Vidović
20. Ministar unutarnjih poslova Šime Lučin
21. Ministar vanjskih poslova Tonino Picula
22. Ministar za europske integracije Ivan Jakovčić (do 21.06.2001.)
23. Ministar za europske integracije Neven Mimica (od 28.09.2002.)
24. Ministar za javne radove, obnovu i graditeljstvo Radimir Čačić
25. Ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo Željko Pecek
26. Ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja Božo Kovačević
27. Ministrica zdravstva Ana Stavljenić Rukavina (do 23.10.2001.)
28. Ministar zdravstva Andro Vlahušić (od 22.11.2002.)
29. Ministar znanosti i tehnologije Hrvoje Kraljević
30. Ministrica turizma Pave Župan Rusković
31. Tajnica Vlade Jagoda Premužić
32. Glasnogovornica Vlade Aleksandra Kolarić (od 24.06.2000.)
8. Vlada RH 30. srpnja 2002. – 23. prosinca 2003.
01. Predsjednik Vlade, Ivica Račan
02. Potpredsjednik Vlade, Goran Granić
03. Potpredsjednik Vlade, Ante Simonić
04. Potpredsjednik Vlade, Slavko Linić
05. Potpredsjednica Vlade i ministrica obrane, Željka Antunović
Ministri:
06. Ministar financija, Mato Crkvenac
07. Ministar gospodarstva, Ljubo Jurčić
08. Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Ivica Pančić
09. Ministar kulture, Antun Vujić
10. Ministar poljoprivrede i šumarstva, Božidar Pankretić
11. Ministar pomorstva, prometa i veza, Roland Žuvanić
12. Ministar prosvjete i športa, Vladimir Strugar
13. Ministar rada i socijalne skrbi, Davorko Vidović
14. Ministar unutarnjih poslova, Šime Lučin
15. Ministar vanjskih poslova, Tonino Picula
16. Ministar za europske integracije, Neven Mimica
17. Ministar za javne radove, obnovu i graditeljstvo, Radimir Čačić
18. Ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo, Željko Pecek
19. Ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja, Božo Kovačević
20. Ministar zdravstva, Andro Vlahušić
21. Ministar znanosti i tehnologije, Gvozden Flego
22. Ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Ingrid Antičević-Marinović
23. Ministrica turizma, Pave Župan Rusković
24. Ministrica u Vladi, Gordana Sobol
25. Tajnica Vlade, Jagoda Premužić
9. Vlada RH 23. prosinca 2003. – 12. siječnja 2008.
01. Predsjednik Vlade, Ivo Sanader
02. Potpredsjednica i ministrica obitelji, međugeneracijske solidarnosti i branitelja,
Jadranka Kosor 23. prosinca 2003. – 12. siječnja 2008.
03. Potpredsjednik i ministar zdravstva i socijalne skrbi, Andrija Hebrang (do 17.02.2005.)
04. Potpredsjednik Vlade za gospodarstvo, Damir Polančec (od 17.02.2005.)
Ministri:
05. Ministar zdravstva, Neven Ljubičić (od 17.02.2005.)
06. Ministar vanjskih poslova, Miomir Žužul (do 17.02.2005.)
07. Ministrica europskih integracija, Kolinda Grabar – Kitarović (do 17.02.2005.) te ministrica
vanjskih poslova i europskih integracija (od 17.02.2005.)
08. Ministar financija, Ivan Šuker
09. Ministar obrane, Berislav Rončević
10. Ministar unutarnjih poslova, Marjan Mlinarić
11. Ministar unutarnjih poslova, Ivica Kirin (od 17.02.2005. do 12. mj. 2007.)
12. Ministrica pravosuđa, Vesna Škare – Ožbolt (do 2005)
13. Ministrica pravosuđa, Ana Lovrin (od 2005)
14. Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, Branko Vukelić
15. Ministar mora, turizma, prometa i razvitka, Božidar Kalmeta
16. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Petar Čobanković
17. Ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Marina Matulović-Dropulić
18. Ministar znanosti, obrazovanja i športa, Dragan Primorac
19. Ministar kulture, Božo Biškupić
10. Vlada RH od 2008. – 2009. godine
01. Predsjednik Vlade, Ivo Sanader
02. Potpredsjednica Vlade RH i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske
solidarnosti, Jadranka Kosor od 2008. – 2009. godine
03. Potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, Damir Polančec
04. Potpredsjednica Vlade za unutarnju politiku, Đurđa Adlešič
05. Potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj, obnovu i povratak, Slobodan Uzelac
Ministri:
06. Ministar vanjskih poslova i europskih integracija, Gordan Jandroković
07. Ministar financija, Ivan Šuker
08. Ministar obrane, Branko Vukelić
09. Ministrica pravosuđa, Ana Lovrin (do 10.10.2008.)
10. Ministar pravosuđa, Ivan Šimonović (od 10.10.2008.)
11. Ministar unutarnjih poslova, Berislav Rončević (do 10.10.2008.)
12. Ministar unutarnjih poslova, Tomislav Karamarko (od 10.10.2008.)
13. Ministar mora, prometa i infrastrukture, Božidar Kalmeta
14. Ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Božidar Pankretić
15. Ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Marina Matulović Dropulić
16. Ministar zdravstva i socijalne skrbi, Darko Milinović
17. Ministar znanosti, obrazovanja i športa, Dragan Primorac
18. Ministar kulture, Božo Biškupić
19. Ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Petar Čobanković
20. Ministar turizma, Damir Bajs
21. Tajnica Vlade, Jagoda Premužić
11. Vlada RH 1. srpnja 2009. do 23. prosinca 2011.
01. Predsjednica Vlade, Jadranka Kosor
02. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Petar
Čobanković
03. Potpredsjednik Vlade i ministar zdravstva i socijalne skrbi, Darko Milinović
04. Potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva,
Božidar Pankretić
05. Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i europskih integracija, Gordan
Jandroković
06. Potpredsjednik Vlade, Domagoj Ivan Milošević
07. Potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava, Slobodan Uzelac
Ministri:
08. Ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Branko Bačić
09. Ministar pravosuđa, Dražen Bošnjaković
10. Ministrica financija, Martina Dalić
11. Ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Tomislav Ivić
12. Ministar unutarnjih poslova, Tomislav Karamarko
13. Ministar turizma, Damir Bajs
14. Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, Đuro Popijač
15. Ministar obrane, Davor Božinović
16. Ministar mora, prometa i infrastrukture, Božidar Kalmeta
17. Ministar kulture, Jasen Mesić
18. Ministar uprave, Davorin Mlakar
19. Tajnica Vlade, Jagoda Premužić
12. Vlada RH Od 23.12.2011. do 22.1.2016.
01. Predsjednik Vlade, Zoran Milanović
02. Prva potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova,
Vesna Pusić
03. Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova, Ranko Ostojić
04. Potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih, Milanka Opačić
05. Potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Branko
Grčić
Ministri:
06. Ministar financija, Boris Lalovac
07. Ministar gospodarstva, Ivan Vrdoljak
08. Ministar poduzetništva i obrta, Gordan Maras
09. Ministar rada i mirovinskoga sustava, Mirando Mrsić
10. Ministar uprave, Arsen Bauk
11. Ministar pravosuđa, Orsat Miljenić
12. Ministar obrane, Ante Kotromanović
13. Ministar zdravlja, Siniša Varga
14. Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja, Anka Mrak-Taritaš
15. Ministar poljoprivrede, Tihomir Jakovina
16. Ministar zaštite okoliša i prirode, Mihael Zmajlović
17. Ministar turizma, Darko Lorencin
18. Ministar kulture, Berislav Šipuš
19. Ministar branitelja, Predrag Matić
20. Ministar znanosti, obrazovanja i sporta, Vedran Mornar
21. Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, Siniša Hajdaš Dončić
22. Tajnica Vlade, Marica Matković
13. Vlada RH 23. siječnja 2016. – 19. listopada 2016.
01. Predsjednik Vlade, Tihomir Orešković
02. Prvi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, Tomislav Karamarko (do 21.06.2016.)
03. Potpredsjednik Vlade, Božo Petrov
Ministri:
04. Ministar vanjskih i europskih poslova, Miro Kovač
05. Ministrica socijalne politike i mladih, Bernardica Juretić
06. Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Tomislav Tolušić
07. Ministar financija, Zdravko Marić
08. Ministar gospodarstva, Tomislav Panenić
09. Ministar poduzetništva i obrta, Darko Horvat
10. Ministrica uprave, Dubravka Jurlina Alibegović
11. Ministar pravosuđa, Ante Šprlje
12. Ministar obrane, Josip Buljević
13. Ministar zdravlja, Dario Nakić
14. Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja, Lovro Kuščević
15. Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, Oleg Butković
16. Ministar poljoprivrede, Davor Romić
17. Ministar zaštite okoliša i prirode, Slaven Dobrović
18. Ministar turizma, Anton Kliman
19. Ministar kulture, Zlatko Hasanbegović
20. Ministar branitelja, Tomo Medved
21. Ministar znanosti, obrazovanja i sporta, Predrag Šustar
22. Ministar unutarnjih poslova, Vlaho Orepić
23. Ministrica rada i mirovinskog sustava, Nada Šikić
14. Vlada RH od 2016 nadalje
01. predsjednik Andrej Plenković od 19.10.2016. do 23.07.2020.
02. potpredsjednica Marija Pejčinović Burić od 19.06.2017. do 19.07.2019.
03. potpredsjednik Damir Krstičević od 19.10.2016. do 14.05.2020.
04. potpredsjednik Predrag Štromar od 9.06.2017. do 23.07.2020.
05. potpredsjednik Tomislav Tolušić od 25.05.2018. do 19.07.2019.
06. potpredsjednica Martina Dalić od 19.10.2016. do 14.05.2018.
07. potpredsjednik Davor Ivo Stier od 19.10.2016. do 19.06.2017.
08. potpredsjednik Ivan Kovačić od 19.10.2016. do 28.04.2017.
09. potpredsjednik Zdravko Marić od 19.07.2019. do 23.07.2020.
10. potpredsjednik Davor Božinović od 19.07.2019. do 23.07.2020.
Ministri:
11. Ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier od 19.10.2016. do 19.06.2017.
12. Ministrica Marija Pejčinović Burić od 19.06.2017. do 19.07.2019.
13. Ministar Gordan Grlić Radman od 19.07.2019. do 23.07.2020.
14. Ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić od 19.10.2016. do 27.04.2017.[3]
15. Ministar Davor Božinović od 9.06.2017. do 23.07.2020.
16. Ministar obrane Damir Krstičević od 19.10.2016. do 14.05.2020.
17. Ministar financija Zdravko Marić od 19.10.2016. do 23.07.2020.
18. Ministar pravosuđa Ante Šprlje od 19.10.2016. do 27.04.2017.[4]
19. Ministar Dražen Bošnjaković od 9.06.2017. do 23.07.2020.
20. Ministar uprave Ivan Kovačić od 19.10.2016. do 28.04.2017.[2]
21. Ministar Lovro Kuščević od 9.06.2017. do 9.07.2019.
22. Ministar Ivan Malenica od 19.07.2019. do 23.07.2020.
23. Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević od 19.10.2016.do 9.06.2017.
24. Ministar Predrag Štromar od 9.06.2017. do 23.07.2020.
25. Ministar rada i mirovinskoga sustava Tomislav Ćorić od 19.10.2016. do 9.06.2017.
26. Ministar Marko Pavić od 9.06.2017. do 19.07.2019.
27. Ministar Josip Aladrović od 19.07.2019. do 23.07.2020.
28. Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić od 19.10.2016.
do 19.07.2019.
29. Ministrica Vesna Bedeković od 19.07.2019. do 23.07.2020.
30. Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek od 19.10.2016. do 23.07.2020.
31. Ministar turizma Gari Cappelli od 19.10.2016. do 23.07.2020.
32. Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić od 19.10.2016. do 19.07.2019.
33. Ministrica Marija Vučković od 19.07.2019. do 23.07.2020.
34. Ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić od 19.10.2016. do 9.06.2017.
35. Ministrica Blaženka Divjak od 9.06.2017. do 23.07.2020.
36. Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović od 19.10.2016. do 27.04.2017.[5]
37. Ministar Tomislav Ćorić od 9.06.2017. do 23.07.2020.
38. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković od 19.10.2016. do 23.07.2020.
39. Ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić od 19.10.2016. do
14.05.2018.[6]
40. Ministar Darko Horvat od 25.05.2018. do 23.07.2020.[7]
41. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac od 19.10.2016. do
19.07.2019.
42. Ministar Marko Pavić od 19.07.2019. do 23.07.2020.
43. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved od 19.10.2016. do 23.07.2020.
44. Ministar zdravstva Milan Kujundžić od 19.10.2016. do 28.01.2020.
45. Ministar Vili Beroš od 28.01.2020. do 23.07.2020.
46. Ministarstvo državne imovine Goran Marić od 15.11.2016.[8] do 16.07.2019.
47. Ministar Mario Banožić od 19.07.2019. do 23.07.2020.
48. Ministar u Vladi Republike Hrvatske Goran Marić od 19.10.2016. do 15.11.2016.[9]
15. Vlada RH od 23. srpnja 2020.
01. predsjednik Andrej Plenković od 23.07.2020. HDZ
02. potpredsjednik Tomo Medved od 23.07.2020. HDZ
03. potpredsjednik Davor Božinović od 23.07.2020. HDZ
04. potpredsjednik Zdravko Marić od 23.07.2020. Nezavisni
05. potpredsjednik Boris Milošević od 23.07.2020. SDSS
Ministri:
06. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman od 23.07.2020. HDZ
07. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović od 23.07.2020. HDZ
08. Ministar obrane Mario Banožić od 23.07.2020. HDZ
09. Ministar financija Zdravko Marić od 23.07.2020. Nezavisni
10. Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica od 23.07.2020. HDZ
11. Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat HDZ od
23.07.2020. do 19.02.2022.
12. Ministrica Dunja Magaš (privremena) HDZ od 23.07.2020. do 19.02.2022.
13. Ministar Ivan Paladina Nezavisni od 23.07.2020. do 19.02.2022. od 6.03.2022.
14. Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović od
23.07.2020. HDZ
15. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek od 23.07.2020. HDZ
16. Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac od 23.07.2020. HDZ
17. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković od 23.07.2020. HDZ
18. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs od 23.07.2020. HDZ
19. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković od 23.07.2020. HDZ
20. Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović od 29.04.2022. HDZ
21. Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak od 23.07.2020.
HDZ
22. Ministarstvo hrvatskih branitelja Tomo Medved od 23.07.2020. HDZ
23. Ministar zdravstva Vili Beroš od 23.07.2020. HDZ
U SVIH 15 VLADA DO SAD BROJ DUŽNOSNIKA BIO JE 472.
JEDAN DIO HRVATSKIH AFERA:
Popis HDZ afera i štete koju su počinili svom narodu i državi:
Fimi Media: 30.000.000,00
Afera HEP: 630.000.000,00
HR Autoceste: 25.000.000,00
Afera Hypo: 5.000.000.000,00
Afera Podravka: 350.000.000,00
Afera Spice: 400.000.000,00
Afera Medikol: 231.000.000,00
Afera HŽ: 20.000.000,00
Afera HPB: 245.000.000,00
Afera INA: 2.000.000.000,00
Rončević – Kamioni: 34.400.000,00
Afera Đakovština: 27.000.000,00
Croatia Leasing: 17.000.000,00
Sunčani Hvar: 571.500.000,00
Slavonska Banka: 150.000.000,00
Afera Brodosplit: 27.000.000,00
Tvrtka Imostroj: 6.000.000,00
Afera Kamen Ingrad 60.000.000,00
Afera Salonit: 100.000.000,00
Blindirani BMW: 4.200.000,00
Afera Belupo: 35.000.000,00
VŽ Otpad: 220.000.000,00
Jadranska Banka: 17.000.000,00
Skladgradnja: 30.000.000,00
SHIMADZU: 200.000.000,00
Ukupna šteta u svim nabrojenim aferama je 2 milijarde i 485 milijuna kuna.
KOLIKO UDRUGA IMA U RH:
Isto tako znamo da u Hrvatskoj ima preko 50 tisuća registriranih udruga pa je tako do
kraja prošle godine bilo registrirano ukupno 51.679 udruga:
– samo u gradu Zagrebu ima ih 12.917.,
– Istarskoj županiji 3.094,
– Primorsko-goranskoj županiji 4.169,
– Splitsko-dalmatinskoj 4.925,
– Krapinsko-zagorskoj 1.186,
– Varaždinskoj 1.540,
– Koprivničko-križevačkoj 1.291 itd.
– najmanje ih ima u Ličko – senjskoj (666) i
– Virovitičko-podravskoj županiji (714.).
POPIS IMENA POZNATIH ŠIROJ JAVNOSTI U ZADNJIH 30 GODINA I NJIHOVO
FINANCIJSKO STANJE:
Đurđa Adlešić
2,895.000.00 eura
Ingrid Antičević Marinović
1,407.800.00 eura
Mato Arlović
1,000.670.00 eura
Vesna Bandić
4,098.400.00 eura
Mladen Barišić
6,300.800.00 eura
Vesna Čačić
1,480.030.00 eura
bivši HDZ-ov predsj. Sabora Žarko Domljan
3,765.000.00 eura
Ivan Čehok
5,631.500.00 eura
Anto Đapić
2,831.400.00 eura
bivši predsj. INE Tomislav Dragičević
1,691.250.00 eura
HDZ-ov mesar Stjepan Fiolić
2,194.000.00 eura
Stipe Gabrić
4,933.210.00 eura
Danijela Hebrang
2,758.000.00 eura
Zoran Gobac
2,377.000.00 eura
kćer kralja ovrha Ana Hanžeković
više od 9 milijuna eura
Dubravko Jagić
1,463.000.00 eura
Tomislav Jakić
1,070.500.00 eura
Tomislav Horvatinčić
3,184.100.00 eura
Ivan Jarnjak
1,663.500.00 eura
Robert Ježić
2,970.000.00 eura
supruga Ive Josipovića Tatjana
1,641.000.00 eura
riječki tajkun Jozo Kalem
2,861.000.00 eura
Tuđmanov unuk Dejan Košutić
3,183.000.00 eura
bivši šef HBOR-a Anton Kovačev
1,697.000.00 eura
Miroslav Kutle
7,490.000.00 eura
general Mato Laušić
2,090.000.00 eura
bivša državna revizorica Šima Krasić
1,506.000.00 eura
Budimir Lončar
1,943.900.00 eura
Bianka Matković
1,370.000.00 eura
sin Mamića Mario Mamić
8,279.000.00 eura
bivši šef Podravke Darko Marinac
1,169.000.00 eura
katolički tajkun Marinko Mikulić
4,590.000.00 eura
pulski gradon. i šef IDS-a Boris Miletić
1,915.300.00 eura
Jadranko Prljić
4,964.000.00 eura
Ivić Pašalić
4,091.000.00 eura
bivši riječki gradon. Vojko Obrsnel
2,534.000.00 eura
Tonino Picula
4,791.000.00 eura
bivši HDZ-ov min. Jure Radić
3,773.400.00 eura
Mirjana Pukanić
7,081.000.00 eura
bivši savj. za NS Saša Perković
3,580.000.00 eura
Vesna Škare Ožbolt
1,571.000.00 eura
Milorad Pupovac
2,638.000.00 eura
kći Pusić, Daina Pusić
4,759.000.00 eura
Davor Štern
5,855.000.00 eura
Mirjana Sanader
7,266.000.00 eura
Davor Šuker
5,370.000.00 eura
Dubravka Šuica
1,726.600.00 eura
supruga Vidoševića, Ina Vidošević
4,563.000.00 eura
Ukupno 186 osoba s ukupnim iznosom na računima RBA grupe u visini od 543
milijuna eura. Vrijeme je da narod kaže ˝DOSTA˝!!!
Sve ovo što sam naveo samo je 1% stvarnog stanja u koje su nas dovele sve vlade do
sada. Prema podacima iz zadnjeg popisa stanovništva u RH ima nas manje za više od 500 tisuća
ali nismo čuli da vladajući imaju u planu donijeti mjere za smanjenje državne birokracije.
Nevjerojatno je da nema novih radnih mjesta za turističke djelatnike, poljoprivrednike,
profesore, liječnike i sve ostale grane u gospodarstvu ali ih zato za uhljebe i kojekakve
birokratske parazite pronalaze iz dana u dan.
Ali zato mean stream mediji, vladine i ne vladine udruge, sadašnji i prošli političarski
dužnosnici, pojedini lokalni i nacionalni šerifi te ostali dušobrižnici našeg društva svako malo
nađu za shodno u javni prostor plasirati neistine, laži i obmane o populaciji hrvatskih branitelja
iz DR-a. Govore o nekoj imaginarnoj visini mirovine koje navodno primaju branitelji, njihovim
privilegijama te svim ostalim povoljnostima, a da pri tome namjerno izostavljaju prave
činjenice i podatke.

Zbog čega nam se sve ovo događa? Prije svega jer imamo Zakon za branitelje koji nije
rađen na korist branitelja. Sam Zakon je lijepi skup želja od kojih branitelji nemaju puno koristi.
Uz toliko izmjena i dopuna koje su do sad bile učinjene u tom Zakonu, raznim stavkama i
podstavkama, brisanjem pojedinih članaka tog Zakona nemoguća je misija da branitelj u
konačnici ima ikakvih koristi.
Uz razne uvjete koje svaki branitelj mora ponaosob ispunjavati nemoguće je ostvariti
naknadu za nezaposlene HB-a, postupak za status HRVI-a i priznavanje postotka tjelesnog
oštećenja njihovog oboljenja i bolesti, a koje su posljedica sudjelovanja u DR-u ne priznaju se,
postupak za mirovinu svrstava se u niz kategorija koje na kraju rezultiraju u najviše slučaja
negativnim rješenjem ili pak, ostvaruje se najniža civilna mirovina bez priznavanja statusa
Dragovoljca, čina ili pak famoznih 0,50 kuna po danu provedenom na bojištu.
Vrijeme je da se ukine financiranja kojekakvih vladinih i nevladinih udruga, agencija,
da se napravi revizija partizanskih mirovina i njihovih prava, ukine preko 19.000 mirovina koje
HZMO isplaćuje takozvanim borcima SAO krajine, da se naplati ratna odšteta od Srbije za
agresiju, zločine i genocid. Napokon vratite sav pokradeni novac koji imate na stranim
računima, vratite puste nekretnine, dionice koje ste si dodijelili, poništite privatizaciju nad
hrvatskim bankama, u poljoprivredi, tvrtkama, ukinite pusti državni nekorisni aparat, ukinite
nepotrebna Ministarstva kojih je previše. Efekt toga bi bio puno bolji jer morate znati da
Hrvatska država nije vaš osobni bankomat.
Hrvatska je suočena s rijetko viđenom bahatošću vladajućih struktura koje otvoreno krše
zakone, protupravno se bogate, korumpiraju medije te protuustavno upravljaju pravosuđem. Svi
oni koji podržavaju ovakvu politiku moraju biti svjesni da sudjeluju u rabotama protiv hrvatske
budućnosti, protiv istine i protiv osnovnih načela pravednosti.
Vrijeme je da konačno shvate da su došli na poziciju Vlasti da služe svom narodu nikako
obratno. A mi, hoćemo li nastaviti zatvarati oči i praviti se da se ništa ne događa, da se sve to
nas ne tiče ili pak progledati, osvijestiti se i opametiti. Odluka je jedino na nama i isključivo na nama samima.

S poštovanjem,
povj. SHVZ-a
Matjaž-Mate Debeljak HRVI


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Politika