Podjeli

„Kad se pokvare muževi, propada obitelj, 

 a kad se pokvare žene, propada narod“.

/stara hrvatska poslovica/

 

Nezainteresiranost hrvatskog naroda za vlastitu sudbinu očitovala se i na netom završenim izborima za Hrvatski Državni Sabor, unatoč krađi kao i do sada. Još veća zaglupljenost odraziti  će se u radu izvršnog tijela Republike Hrvatske, a to će reći Vladi RH-e. Prema odavno sklopljenom dogovoru, nešto kao što smo imali pred početak Drugog svjetskog rata  (Pakt Molotov-Ribbentrop, 23. kolovoza 1939. godine) između Premijera Plenkovića i predstavnika najzastupljenije manjine, bolje kazati njihove jače stranke SSDS-a, Podpredsjednikom Vlade RH-e postati će Boris Milošević.

Površno gledajući u svijetu ulice to je tek usputna stanica na nekoj autocesti, ali de facto i de iure znači ucjenu kompletne Vlade, a time i države od strane samo jednog čovjeka tj. samog B. Miloševića.

Da, samo iz njegove osobnosti moći će se izvlačiti sve odluke i drugi propisnici uključujući i zakone i/ili  njihove izmjene u gotovo svim ministarstvima. Sve će ovisiti o njegovom karakteru.

Sve se mijenja, samo su budale iste, a to smo mi Hrvati. Gotovo polovina našeg naroda živi u svijetu, a oni nemaju svog predstavnika u HDSaboru. Ako netko to veli, laže. Zašto, pa u HDS-u ne sjede Hrvati iz Australije, Sjeverne i Južne Amerike, Novog Zelanda, Skandinavskih zemlja i drugih država, nego opet ljudi iz RH-e. Jedina smo država u svijetu koja manjinama daje osam mjesta u HDS-u za oko 9,7% njihova udjela u populaciji. Primjera radi, zastupljenost nacionalnih manjina u Latviji je 38,9%, Luxemburgu 36,9%, Češkoj 35,5%, Estoniji 31,3%, Bugarskoj 23,1%, Nizozemskoj 19,3%, Slovačkoj 19,2 %, Sloveniji 17, 1%, Rumunjskoj 16,6 %, Litvi 16%, Belgiji 11,1%, Danskoj 10.4 %, Austriji 9% Madjarskoj 7,7 % Finskoj 6,6 % Italiji 6,2 % Cipru, 5 % Malti 4,8 % Poljskoj  3,1 % te vodećoj zemlji EU-e Njemačkoj visokih 12,4%. Zastupljenost nacionalnih manjina u „Parlamentu“ imamo samo kod Slovenije ( dva zastupnika) Belgije (jedan ) te Danske (četiri).

Ako smo već zemlja EU koja ima riješeno pitanje zaštite nacionalnih manjina je li onda nazočnost njihovih zastupnika potrebita i nije li to kontraproduktivno!?

Tajni Premijerov dogovor o „prijateljstvu i demokraciji“ u skoroj budućnosti lišiti će državu Hrvatsku njezine neovisnosti, a narod će biti suočen s nezapamćenom tragedijom. Ovo je jedan specifičan vid okupacije odnosa u gotovo svim sektorima državnog uređenja koje otvara cestu zakonitoj ucjeni. Već je počela i prije konstituiranja nove Vlade, neodazivanjem nacionalnih manjina na razgovor s Premijerom.

Očito nas pamet brzo napušta, opet imamo na djelu storiju o zakinutosti Srba s naglasnom na njihov usporeni razvoj, a u biti radi se o političkom i etničkom gospodarstvu kroz institucije države. Kao u kružocima Srpske akademije i Udruženja književnika Srbije, imamo neke nove likove i intelektualne elite  koje ohrabrene poltronstvom i javašlukom sustava ponovno tvrde da Srbi kao najbrojnija nacionalna manjina ,moraju dobiti odlučujući položaj i preuzeti hitnu odgovornost za državu Hrvatsku, kao nekada tamo šezdesetih godina prošlog stoljeća za Jugoslaviju: Sve je isto. Svi nastupi i istupi završavaju tvrdnjama kako su podcijenjeni, kako su razvojno zanemareni, kako znatno zaostaju zbog opstrukcije drugih, kako se omalovažavaju, kako su oni jedine žrtve Domovinskog rata i onda ih naš Bernardić osokoli i kliče, Vrijeme je da se krene!!?  S bokova ide nova ekipa koja obznanu ovu daje, I poslije Tite, Tito. Opet se stvara psihoza urote protiv Srba koji sada obučavaju i druge nacionalne manjine, srećom rijetke, da ih slijede. Zato Veljko Kajtazi larma, trebamo dobiti tri ministarstva!???

Što kazati nego zbogom pameti, nije te ni bilo.

Imali su ama baš svi mogućnost pokazati svoje političko određenje upravo u Domovinskom ratu. Zahvala za sva vremena onima koji su to učinili.

Te mračne, huškačke, ideje na jedan pseudoznanstveni način kao i kod Memoranduma SANU izlaze na svijetlo dana. Neki novi plan Z-4, ide polako cestom, a HDS-or šumom.

Da ne bi negdje breme krivalo, Furiu Radin predlažem da objavi svoje rodoslovlje samo za četiri pokoljenja, po uspravnoj i pobočnoj lozi,  a eto on je osoba koja je spriječila da Učka ne naraste u Himalaju.

U pravu je poznato načelo da nitko ne može prenijeti više prava na drugog nego ga sam ima, ali kad su kod nas manjine u pitanju onda odista nadprava postoje, to će reći da i nadljudi postoje koji su „jednakiji“ od drugih.

Ni vremena ni novca nemam da ovdje pišem doktorat, ali ću samo u nekim segmentima navesti što je to Potpredsjednik Vlade zadužen za društvene djelatnosti i ljudska prava.

Sam Boris Milošević znade po svojim i obiteljskim primanjima da je on socijalno ugrožen, a ne smatra potrebitim istaći da minimalna plaća u RH iznosi 2856 kuna, da minimalna mirovina iznosi svega 850 kuna, a eto on kao dokazani pripravnik s Općinskog suda u Benkovcu dobiva ovlasti da takovim osobama i dakako velikoj populaciji nezaposlenih zavrne vratom ili im pokaže izlazna vrata!????

Njegova nova pozicija nosi moć, ali ne odgovornost.

Kičma demokracije počinje odgovornošću vladajućih, a sudeći po ponašanju Premijera,  i on sam sve je bliži „kući cvijeća“.

Podsjetimo se, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavlja upravne poslove sustava predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u zemlji i inozemstvu. Nacionalni kurikulum obuhvaća udžbenike, normative i standarde te ostale uvjete za odgojno obrazovni rad, razvitak školstva , učenički  standard, inspekcijski nadzor, osnivanje tijela nadzora i nadzor nad zakonitosti rada ustanova, osiguravanje novčanih sredstava i drugih materijalnih uvjeta za rad u odgoju i obrazovanju, Nadalje imamo osposobljavanje djece, mladih i odraslih za usvajanje ili savladavanje drugih tehničkih znanja i vještina te djelatnost udruga iz svih ovih sektora.

Potom imamo sve ono vezano za upravne poslove visokog obrazovanja posebice s naglaskom na vrednovanje visokih učilišta i studijskih programa i vođenje njihovog registra te sve poslove vezane za studente. Tu spadaju i svi poslovi vezani za znanstvene, tehnologijske i inovacijske djelatnosti i intelektualnog vlasništva uključujući i međunarodnu suradnju i poslove stipendiranja u zemlji i inozemstvu, specijalizacijom i praktičnom izobrazbom naših i stranih stručnjaka po osnovu preuzetih međunarodnih i drugih ugovora. Ono zajedno s Ministarstvom za upravljanje državnom imovinom u poslovanju s dionicama i udjelima poslovnih trgovačkih subjekata  koje čine državnu imovinu u istom sudjeluje i upravlja iz područja svoje nadležnosti. Ako želite saznati više, pogledajte Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave ( NN br. 93/2016 do 104/2016).

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava  obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na, politiku zapošljavanja, uređivanje radnih odnosa, tržište rada, programe zapošljivosti i prekvalifikacija, politiku i sustav mirovinskog osiguranja, pomoć pri zapošljavanju i evidenciju nezaposlenih, socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima, radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih izvan domovine i poslove vezane za njihov povratak u RH-u, radnopravni status stranaca zaposlenih u RH-oj, zaštitu na radu i međunarodnu suradnju na području zapošljavanja i rada. Tu svakako valja navesti i poslove vezane na sudjelovanje RH-e u radu tijela Europske unije ove materije.

Ministarstvo zdravstva nadležno je za zaštitu zdravlja, poboljšanja i promicanju zdravlja hrvatskih državljana posebice poslova koji se odnose na zaštitu ljudi od zaraznih i nezaraznih bolesti, ionizirajućih i drugih zračenja, zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe, izgradnju i investiranje u zdravstvu, osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse, specijalističko usavršavanje i stručnih ispita zdravstvenih djelatnika, priznavanje zvanja primarijusa, klasifikaciju zdravstvenih ustanova (centar, klinika, bolnica i klinički bolnički centar), upravni nadzor nad radom HZZO-a i zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika te privatnom praksom. Tu spada i registracija lijekova, proizvodnja i promet svih medicinskih proizvoda i opreme, sanitarni nadzor nad proizvodnjom uporabom i zbrinjavanjem otrova, proizvodnja i promet opojnih droga nadzor nad svim objektima, postrojenjima i uređajima koji mogu na bilo koji način štetno djelovati na zdravlje ljudi te sanitarni nadzor u međunarodnom prometu na državnoj granici i neki manji poslovi zdravstvene problematike.

Djelokrug športe također nije zanemariv, a gotovo da nema ministarstava koje nije vezano za ove „bezvrijedno“ poslove društvenih djelatnosti, posebice vezano za pravosudstvo, policiju, vojsku kroz samo jednu politiku, zapošljavanja. Treba li više.

Ono što moramo znati jest činjenica da je Potpredsjednik za društvene djelatnosti i ljudska prava Vlade RH-e NADREĐEN ministrima naprijed navedenih sektora.

Budući da svaka odluka iz tih oblasti prolazi kroz katalizator takozvanih koordinacija bez odobrenja  B. Miloševića ništa ne može proći tu koordinaciju, dakle, takva pitanja ne mogu se naći na dnevnom redu sjednice Vlade RH-e. Jednom riječi, odluka ovisi o Miloševiću samome.

Naš Premijer podržava praksu straha, kao što znamo, ministri koji su bili protiv njegova prijedloga, otpuhani su iz Vlade pa valja vidjeti  hoće li opstati ovaj sporazuma „Ribbentrop- Molotov“.

Umorio sam vas dragi čitatelji, moja politika je biti prijatelj čovjeku i ništa više. Delirij radosti doživio sam na Romskom piru, a imam po tazbini i rođake Rome, no kada je zahtjev Veljka Kajtazija u pitanju onda moram kazati da su to ciganska posla pa je meni dostatno upitati neka mi odgovori kako se zove njegova domicilna država i neka nam iz te domovine kao instruktore pošalje tri ministra da ih njegova manjina može uspješno voditi u RH-oj te zašto svoju snaju nije zaposlio u „Čistoći Đurđevac“ već u HEP-u. Samo toliko, nije teško odgovoriti,  zar ne.

Kao zmija noge, krio se dugo podatak da je Hitler financirao Titu radi kupnje imovine Židova, negdje oko 8,2 milijarde dolara, pitam ja vas obespravljeni narode hrvatske države, tko će to platiti. Ja ne bih bio ja, kada ne bih kazao Audere Facere est.

Meni je sasvim jasno da volovi oru, a konji zoblju. Živili !!!!!!!

 

U Pagliuchu, 22. srpnja 2020 godine

Ante Baraba Miš


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Politika