Podjeli

FINA-PRAVO ILI PRAVDA

U samo jednom dijelu izvadka iz FINA-e a koji je dolje naveden;razvidno je kakve i kolike skupine imaju pravo izuzeća od ovrha.Najžalosnije je što u najčešćim situacijama kada se i dogodi blokada računa i dođete u FINA-u a koja je jedina relevantna institucija za pristup tim podatcima,u ne malom broju puta događa se da oni pojma nemaju zašto Vas je netko blokirao,tko Vas je blokirao ili zašto Vam je jedna blokada skinuta sa tri različite strane;međutim,to nije ono najbitnije,bitno je da su ona zaštićena prava naglašeno socijalna pa je apsolutno nevjerojatno da pod ta ista prava ne spadaju vojne mirovine hrvatskih ratnih vojnih invalida i ne samo da ne spadaju,nego si po svim kategorijama najugroženija u tom smislu,jer za njih ne vrijedi Zakon četvrina o mirovine već ovisi kolika je mirovina pa u to u nekim slučajevima iznosi i više od polovine.Za što smatram da je grubo kršenje Zakona ili grubo kršenje ljudskih prava i prava invalida,a na sramotu Hrvatske države jer je riječ o Hrvatskim Braniteljima.S ovom bi kolumnom i pokrenula ovu priču sa izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti hrvatskih ratnih vojnih invalida a koji mislim i sama napisati.Apsolutno mi je jasno da ovo mnogima neće sjesti,a nije im sjeo ni Domovinski rat.Kako smo se izborili za demokraciju,onda svi ili nitko i jednaka prava svima.Nadalje,ispod teksta je popis primanja i naknada izuzetih od ovrhe.

 

POPIS PRIMANJA I NAKNADA IZUZETIH OD OVRHE

Prema članku 172. Ovršnog zakona od ovrhe su u cijelosti izuzeta: 1. primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, 2. primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju, 3. primanja po osnovi socijalne skrbi, 4. primanja po osnovi privremene nezaposlenosti, 5. primanja po osnovi doplatka za djecu, osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno, 6. primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima, 7. naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika, 8. primanja po osnovi odličja i priznanja, 9. naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda 10. rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno (primanja prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama), 11. utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke, 12. ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima. dok su sljedeća primanja iz članka 172. Ovršnog zakona primanja na kojima je ovrha ograničena: 1. naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada (u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte javnog prijevoza), 2. dar za djecu do 15. godine života (600,00 kn) i potpore za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada (3.326,00 kn), 3. potpore zbog invalidnosti radnika (2.500,00 godišnje) i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana (2.500,00 kn godišnje), potpore za slučaj smrti radnika (7.500,00 kn) i smrti člana uže obitelji radnika (do 3000,00 kn godišnje), do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada (u slučaju isplate djeci radnika zbog smrti radnika, potpora je u cijelosti izuzeta od ovrhe).

U prijevodu znači ako je hrvatski Branitelj u mirovini,kojemu su iskidane ruke i noge,on ne spada od gore navedenih kategorija,a ionako je nebitan,ima puno,što nebi pola ostavio državi…Ostaje također diskutabilno koliko ti isti invalidi mjesečno moraju izdvojiti za svoje zdravlje svega onoga što HZZO ne pokriva,jeste li onda Gospodo iz Vlade doveli na rub siromaštva upravo one koji su svojom krvlju učvrstili Vaše stolice.

Za portal „Bez cenzure“;Jadranka Balatinac

 


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Politika