Podjeli

Dragi hrvatski branitelji i braniteljice, veterani i veteranke iz Domovinskog rata i članovi naših obitelji ˝JESTE LI ZNALI˝?????

Iz izvora Ministarstva pravosuđa i uprave koji je javno dostupan saznali smo
slijedeće: ˝U korištenju prednosti pri zapošljavanju, pripadnik nacionalne manjine ne mora ništa dokazivati dok braniteljska populacija mora˝!!!!!!
Pa tako saznajemo da Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina osigurava prednost,
primjerice Srbima, pri zapošljavanju u državnim institucijama, a da tom prilikom nisu dužni
dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Za razliku od njih pravo prednosti pri
zapošljavanju branitelji i članovi njihovih obitelji moraju priložiti sve dokaze, a u najviše
slučaja im se status branitelja ne prizna čemu svjedočimo svako malo!
Pa tako u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike
Hrvatske imamo zaposleno 47.501 službenika i namještenika. Od to broja njih 1.439 ili 3,03%
su pripadnici nacionalnih manjina.
Zadnji dan 2021. godine u tom broju bilo je zaposleno 920 pripadnika srpske
nacionalne manjine i to njih:
– 840 u ministarstvima,
– 76 u državnim upravnim organizacijama i
– 4 u stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske.
Je li to puno ili malo procijenite sami, no činjenica je kako je očigledno da se morao
zadovoljiti apetit aboliranih koalicijskih partnera u vlasti RH te kako svi oni imaju prednost pri
zapošljavanju temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
Naime, odredbom članka 22. stavka 2. navedenoga Zakona pripadnicima nacionalnih
manjina, osigurava se zastupljenost u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima vodeći
računa o sudjelovanju pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu na razini na
kojoj je ustrojeno tijelo državne uprave ili pravosudno tijelo i stečenim pravima. U popunjavanju mjesta u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima prednost pod istim
uvjetima imaju predstavnici nacionalnih manjina.
Pritom se imaju pravo pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju, a što je
tijekom 2021. godine učinilo 23 kandidata srpske nacionalne manjine. Zakon im također
omogućava da nisu dužni dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine, dok za
razliku od njih svoje pravo prednosti pri zapošljavanju branitelji i članovi njihovih
obitelji isto moraju dokumentirati.
Iz navedenog je očigledno da je većina hrvatskih građana talac ove trgovačke koalicije.
Veterani iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji, umirovljenici, radnici, liječnici,
poljoprivrednici, profesori i svi ostali jedva spajaju kraj s krajem, radnih mjesta ima svakim
danom sve manje, kontejneri su postali svakodnevna destinacija za gladne, obespravljene,
ovršene, deložirane i osiromašene građane, a zakon se sustavni krši za osobno bogaćenje
pojedinaca iz političkog miljea.
Pa tako imamo resor Ministarstva hrvatskih branitelja koji šutke prelazi preko gore
navedenih činjenica sjedeći čvrsto u svojoj fotelji čuvajući tako sigurnost vladajućoj koaliciji u
kojoj kako znamo sjede i abolirani pripadnici stranke koje je osnovao osuđeni i presuđeni
notorni ratni zločinac. Samim tim podrazumijeva se da hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji kad su u pitanju njihova prava iz novog Zakona od 2017. godine, a koji je na snazi, ne
mogu očekivati blagonaklonosti i sluha u rješavanju njihovih nagomilanih problema.
Kratki podsjetnik Ministarstvu hrvatskih branitelja i ministru Tomi Medvedu u vezi
šikaniranja prava u vezi povrata oduzetih mirovina za 2010. i 2014. godinu kao i povrat ukinute
invalidnine od 45% još za vrijeme Račanove vlade i škara tadašnjeg ministra Slavka Linića.
Rukovodstvo sindikata obratilo se nadležnom ministarstvu u vezi spomenutih zahtjeva
za povrat braniteljskih mirovina koje su umanjene za 10% 2010. godine i povratom mirovina
koje su umanjene 10% 2014. godine, a tek su djelomično vraćene koliko nam je poznato dok
vladajući tvrde da je za period 2014. godine taj dio od 10% u cijelosti vraćen.
Za vraćanje spomenutog harača koji se dogodio 2014. godine prema HRVI-a, vlada RH
vratila je djelomično u dva do tri puta iznos od 2,3% zaostataka pri tom svjesno zaboravljajući
na kamate kao i zatezne kamate na cjelokupni iznos i dugovanje koje je nastalo.
˝Sindikat Hrvatskih Veterana˝ Zadar (SHVZ) službeno djeluje već više od 6 godina dok
nas je resorno ministarstvo tek 2020. godine prvi i zadnji put primilo kod sebe na sastanak.
Usprkos tome što smo kraj 2018. godine uputili zamolbu/zahtjev MHB-u da nas uvrste u popis
obavještavanja i suradnje kao i pozivanje na savjetovanja, javne tribine te učestvovanja na
radnim sastancima na kojima sudjeluju i ostale takozvane ˝krovne udruge proizašle iz DR-a˝.
Odgovor koji smo dobili 2019. godine bio je da MHB-a drži dobrodošlim svaki poticaj
i inicijativu za pomoć HBDR-a kako bi se unaprijedila kvaliteta njihova života i položaja u
društvu.
˝Ali da su nas dužni izvijestiti kako nisu u mogućnosti udovoljiti našem zahtjevu za ostvarivanjem suradnje zbog utvrđenog Pravilnika gdje stoji, da svi subjekti
uključujući i udruženja hrvatskih branitelja koja nisu udruge iz DR-a, ne mogu prisustvovati na raspravama u MHB-u˝.
Pametnom dosta zar ne! Za 2010. godinu na tadašnjem sastanku u ministarstvu poručeno
nam je, kako za smanjenje 10% mirovine za navedeni period, nije kriva njihova trenutna vlada
u RH. Na postavljeno pitanje da nam pojasne koja je to tada vlada bila na snazi u RH, do danas
nismo dobili odgovor. Ispada da je za spomenuti period djelovala nekakva Bangladeška,
Pakistanska ili Kambodžanska vlast – iako svi znamo da to nije tako.
Nemojmo zaboraviti ni na invalidnine HRVI-a koje su prije Račanovih škara do 2000.
godine pratile trend skupoće i inflacije uvoza lijekova i ostalih preparata. Račanova vlada
umanjila ih je za gotovo 45 posto. I to je uzela od ranjenih HRVI-a, bolesnih i ozlijeđenih.
Danas imamo velike ekonomske posljedice gdje cijene proizvoda u svijetu pa tako i u
Hrvatskoj nezaustavljivo rastu dok inflacija prelazi dvoznamenkaste vrijednosti. Naravno
mirovine, plaće kao i ostala socijalna primanja građana RH ne prate galopirajuću skupoću
košarice potrošačkih dobara.
Zbog učestalih objava kao i dezinformacijama u mean stream medijima i raznih polu
udruga kojim svjedočimo, a koje se vežu uz navodni novi enormni rast broja HRVI-a iz DR-a,
a koji je omogućio novi Zakon o braniteljima iz 2017. godine gdje im je napokon omogućeno
reguliranje statusa HRVI-a onih braniteljima koji zbog normativnih ograničenja ili drugih
razloga svoj status nisu mogli regulirali ranije.
Nažalost, sa tim zakonom iz 2017. godine nije ispravljena dugogodišnja nepravda, a
isto tako nisu povećane invalidnine braniteljima iz skupine HRVI-a. Usprkos dugogodišnjoj
nepravdi prema HRVI-a, svjedoci smo kako se nas u javnosti sustavno pokušava prikazati kao
˝privilegiranu kastu˝ koja živi na teret hrvatskog društva.

Državna politika ne čuje i ne želi ispraviti svu nepravdu koja nam je nanesena.
Dozvoljavaju da pojedinci šire dezinformacije, neistine i laži čak što više, i sami kao izvršna
vlast sudjeluje u tom progonu obmanjivanja, progonu, procesuiranju i zatvaranju hrvatskih
branitelja, kršenju zakonskih te ljudskih prava
Rezultat svega toga jest da građani RH imaju iskrivljenu sliku o braniteljima, na
cjelokupnu situaciju, a koja se odnosi na korupciju, kriminal i razne malverzacije koje su plod
svih dosadašnjih političkih stranaka i vlada.
Stiče se dojam da HRVI-i iz DR-a i članovi njihovih obitelji isključivo ovise o političkoj
volji vladajućih partija bez obzira radi li se o lijevoj ili desnoj opciji. Kao pravna, demokratska
i odgovorna država koja je stvorena na krvi upravo branitelja o kojima govorimo, državi i
građana koji bi trebali ispružiti ruku i priznati nam da smo neizostavni dio hrvatskog društva,
temelj sadašnjosti i budućnosti većina vas radi baš suprotno. Nikog od vas očito nije briga za
našu sudbinu i ne pitate se, na koji način su ti ljudi zadužili hrvatsko društvo i što će s njima
biti sutra.
Međutim, da apostrofiramo činjenicu da je taj poseban zakon o smanjenju mirovina kao
i invalidnine koji se dogodio, u kontradikciji sa Ustavom RH, člankom 14. stavak 2., a koji
propisuje da su svi građani Republike Hrvatske pred zakonom jednaki. Umanjenje mirovina i
invalidnine po posebnom zakonu uveli ste kao trajnu mjeru. Dok ste kao Vlada za 2014. godinu
ipak donijeli ˝Odluku koju mijenja poseban Zakon o umanjenju mirovina˝.
˝Člankom 6. navedenog zakona donijeli ste odluku o prestanku umanjenja mirovina
kada porast društvenog brutto proizvoda u tri izvještajna razdoblja, u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje bude najmanje 2%, a deficit državnog proračuna u istom razdoblju
bude manji od 3%˝. Uvjeti su odavno kumulativno ispunjeni dok ste vi ostali gluhi i slijepi.
Zbog pogrešnog ili namjernog tumačenja Zakona vas pojedinaca sustavno kršite
naša stečena prava. Jednom stečena prava ne mogu se ukidati zbog zakonskih izmjena, a ostvarenje ranije stečenih prava izuzetno je važno i u širem smislu iz aspekta pravne
sigurnosti i vladavine prava, te kao takvo, predstavlja temelj demokratskog pravnog poretka.
Pučka pravobraniteljica iz 2019. godine izjavila je slijedeće: nezakonito ukidanje postojećih statusa i pripadajućih prava temeljem čl. 15. i 26. Zakona o pučkom pravobranitelju,
izdaje preporuku institucijama RH, da u svim budućim slučajevima, statuse i prava iz čl. 195.
ZoHB-a čije ostvarivanje je trajalo na dan njegovog stupanja na snagu, smatra stečenim
pravom, odnosno da se osobama kojima je ranije priznat status, on ne može ukinuti, kao ni
pripadajuća prava.
Pojasnilo je da odredba čl. 195. ZoHB-a ima za cilj upravo potvrdu načela pravne
sigurnosti za sve osobe koje su na dan njegovog stupanja na snagu imale stečen bilo koji status
ili pravo na osnovi prijašnjih zakonskih propisa iz područja braniteljskih prava.
Prema svemu navedenom, ˝Sindikat Hrvatskih Veterana˝ Zadar od MHB-a i ministra
Medveda traži i zahtjeva da se konačno poštuje Zakon ove države. Zakon bi trebao biti za sve
isti dok svjedočimo da u njemu mogu uživati plodove svi osim navedenih. Čak i agresor koji je
vršio nezapamćeni genocid i zločin tijekom DR-a ima veća prava od nas koji smo stali na branik
naše Domovine. Na kraju ispada da je u Hrvatskoj većina postala manjina dok manjina vlada
većinom, a sve to zahvaljujući politici i političarima u njihovoj političkoj trgovini.

Tražimo da ministar Medved koji je ujedno i potpredsjednik vlade RH na prvoj
sjednici vladajuće koalicije zatraži donošenje mjera za povrat navedenih oduzetih
mirovina i invalidnina kao i da se socijalno ugroženim obiteljima slabijeg imovinskog
stanja i bolesnim veteranima odredi isplatu jednokratne nepovratne financijske pomoći.
Također da donese mjere za ublažavanje ekonomske situacije zbog postojećeg stanja u
svijetu, energetske krize kao i porasta inflacije koja se mjeri dvoznamenkastim
brojevima.
O zdravstvenoj usluzi koja je gorući problem za veterane iz Domovinskog rata više
ćemo u narednom periodu. Od problema liste čekanja za bolničke preglede, sistematskih
pregleda kao i smanjenju poziva iz resora MHB-a za isto, nestašici lijekova i ostalih preparata
o kojima ovise životi, udjela u participaciji nadoplate lijekova koje HRVI-i moraju izdvajati
usprkos javnom mišljenju o tome kako smo u cijelosti iste oslobođeni.
Također ćemo se osvrnuti na javnu osudu pojedinaca koji govore da se stupanjem novog
Zakona drastično povećao broj samih HRVI-a što mi u SHVZ-u odgovorno tvrdimo da nije
istina. Branitelji i dalje moraju prolaziti I. i II. stupanj vojne komisije iako bi bilo logičnije da
je MHB konačno sredilo i digitaliziralo svu vojnu arhivu pa tako i liječničku. Da se to učinilo
resor MHB-a imao bi prilike osnovati jedinstvenu vojnu komisiju od adekvatnih vojnih liječničkih specijalista koji bi pokrili sve grane medicine i koja bi se nalazila na jednom mjestu
– a to mjesto zove se Ministarstvo hrvatskih branitelja!
Danas to nije slučaj pa su tako branitelji prisiljeni obilaziti puste urede po županijama
dok vrijeme neumorno prolazi. Dan danas imamo branitelje koji su bili ranjeni tijekom DR-a,
koji su oboljeli ili bili ozlijeđeni. Zbog zakonskih zapreka do sad nisu bili u mogućnosti
realizirati svoj status HRVI-a dok im ni novi Zakon to ne omogućava.
Osim dijagnoze PTSP-a koje vojne komisije uzimaju u razmatranje za invaliditet
pojedinom branitelju i to u najboljem slučaja 20-30%, druge dijagnoze bolesti kao što su ozljeda, ranjavanje ili oboljenja nakon DR-a ne ulaze u popis liječničkih vojnih komisija.
Svakodnevno svjedočimo o smrtnosti branitelja kao i suicidima, porastu umrlih od karcinoma, infarkta ali vladajuća garnitura u tome ne vidi problem. Vrijeme je da počnete raditi
za boljitak svih građana u RH jer došli ste na vlast da služite, a ne da vam se služi.

S poštovanjem,
povj. SHVZ-a s rukovodstvom
Matjaž-Mate Debeljak HRVI

U Zadru, 04.10.2022.


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Politika