Podjeli

Završetkom unutarstranačkih izbora u HSU-u i izborom generala Veselka Gabričevića za novog predsjednika stranke stekli su se svi potrebni preduvjeti da se ponovo, sad već treći puta,  krene u akciju okupljanja umirovljeničkih stranaka i udruga pod jedan stijeg. Kako je u svim javnim obraćanjima članstvu i sveukupnoj  javnosti general Veselko Gabričević isticao važnost i nužnost okupljanja smatrajući to prioritetom jasno je da su na umirovljeničkoj političkoj sceni njegovim izborom zapuhali novi vjetrovi. Vjerujem da će i nakon promjene na čelu HSU-a dosadašnji predsjednik  Silvano Hrelja i ubuduće davati svoj puni doprinos, sada kao saborski zastupnik budući je u toj ulozi i do sada bio jako dobar.

Za one koji možda ne znaju treba napomenuti da su do sada bila dva pokušaja ujedinjavanja umirovljeničkih stranaka koji na žalost 2009. i 2019. godine nisu uspjeli tako da ovaj puta ostaje prostor i nova prilika, ovaj puta i za kazati kako će treća biti sreća.  Ne kanim ovaj puta ponavljati razloge dosadašnjih neuspjeha jer je to svima koji prate zbivanja na umirovljeničkoj političkoj sceni već odavno jasno, ali moram upozoriti sve koji na zajedničkom putu budu davali svoj doprinos kako će i ovaj puta zasigurno biti onih izvan kao i iz naših redova koji uraditi doslovno sve kako bi nas opstruirali i spriječili u stvaranju jake umirovljeničke stranke, stranke koja će u vrlo skoro vrijeme biti dovoljno jaka i za samostalan izlazak na izbore.

Jasno je da jaka umirovljenička stranka mnogima postaje „kamenčić u cipeli“ i vjerojatno nikome od velikih ne „odgovara“, a svakako će još manje odgovarati onog trenutka kada zauzme treću poziciju koju po biračkom potencijalu i realnim mogućnostima treba zauzeti i čvrsto zadržati u svojim rukama. Hrvatskoj treba jaka umirovljenička stranka, onakva kao što je primjera radi ima Slovenija, dakle stranku koja može i mora biti važan politički faktor i korektiv svakoj vlasti, a to se može postići isključivo udruživanjem odnosno ujedinjavanjem, okupljanjem pod isti stijeg ili kako god to zajedništvo nazvali jer u svemu je upravo zajedništvo ključna riječ. Da bi u interesu umirovljenika sve što bolje funkcioniralo nužno je ponovo uspostaviti odnosno normalizirati komunikaciju i suradnju sa SUH-om, MUH-om i Koordinacijom umirovljeničkih udruga koje zajedno okupljaju veliki broj umirovljenika.

Kako se sve veće umirovljeničke udruge i javnosti poznate umirovljeničke stranke u svakoj prilici  javno izjašnjavanju za suradnju i jedinstvo, posebno u zajedničkom djelovanju na političkoj razini, jasno je da će izborom generala Veselka Gabričevića za predsjednika jedine parlamentarne umirovljeničke stranke uskoro dobiti i službeni poziv, a time i priliku da svoju javno proklamiranu spremnost za suradnju pokažu svojim djelima.  Jasno je i da uz puno uvažavanje svih aktera koji će sudjelovati u procesu okupljanja pod isti stijeg upravo HSU i general Veselko Gabričević trebaju biti na čelu kolone odnosno cijelog procesa koji je pred nama. Ne trebam posebno isticati kako sve prethodno navedeno za BUZ nikada do sada nije bilo sporno, niti će biti, a po mojim informacijama istu spremnost izražava i DSU kao i još nekoliko manjih umirovljeničkih stranaka.Kako god bilo svi će uskoro imati priliku jasno se očitovati, a potom prionuti poslu jer lokalni izbori u svibnju 2021. su pred vratima. Već sam bezbroj puta napisao ili izrekao pa ću ponoviti: Udruživanje umirovljeničkih stranaka nema alternativu, da bi u tome uspjeli svi trebaju osobne interese, nesporazume i ili ego ostaviti po strani, okrenuti novi list i biti spremni za opće dobro pod/nositi svoj dio tereta.  Imamo novu priliku!

Neka ova treća bude sreća!

 

U Zagrebu, 03.12.2020.

Predsjednik BUZ

Milivoj Špika


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Top tema