Podjeli

1. Rad na crno

Od 01.09.2013. do 28.02.2018. kontinuirano sam obavljao posao asistenta na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF-a) u Zagrebu. Odradio sam 11 individualnih semestara kolegija, preko 400 sati nastave, bez ugovora o radu i bez ugovora o djelu. Objavio sam 6 CC znanstvenih radova, od čega 2 kao jeidni autor (za usporedbu, niti jedan doktorand fizike nema objavljen svoj vlastiti znanstveni rad).
U svakom sam semestru održao najmanje 30 sati nastave, u nekima 60 i više sati, dok je velika većina asistenta s potpisanim ugovorom o radu odrađivala 30 ili manje sati nastave godišnje. Za usporedbu, dva slučajno odabrana bivša asistenta PMF-a, stanoviti Marko Pavić i Davor Bernardić, koji su imali ugovor o radu na pet godina i tri godine, zajedno su održali ukupno manje od 200 sati nastave te imaju nula objavljenih CC znanstvenih radova.

Na rad bez ugovora i bez plaćanja bio sam prisiljen pristati zbog teške materijalne situacije. S obzirom da sam bio nezaposlen doktorand, bilo mi je teško platiti 8 tisuća kuna godinu doktorata. Ljudi s fakulteta (M.Planinić, H. Buljan, N. Paar) iskoristili su moju tešku situaciju te mi nudili da držim nastavu kao kompenzaciju za školarinu. Tokom godina više sam puta molio da me se zaposli i da mi se isplati plaća za rad, na što su mi odgovarali kombinacijom lažnih obećanja kako će me se zaposliti po ugovoru o radu i ucjena da će mi se sabotirati doktorat i da me se neće zaposliti ako ne pristanem na sve. Bio sam i žrtva mobinga. Pojedinci koji su direktno sudjelovali u svemu tome su: H. Buljan, M. Planinić, N. Paar, D. Vretenar, M. Požek, A. Čižmešija.

U istome razdoblju, i do dvadesetak doktoranta angažirano je u izvođenju nastave na Fizičkom odsjeku (FO) PMF-a, bez ikakvog ugovora (ugovora o radu ili djelu), bez plaćanja poreza i doprinosa i isplate neto iznosa izvođačima na žiro račun, uz desetak zaposlenih asistenata (tzv. outsource-ing). Na ovakav način štede se znatne svote novca. Godišnja bruto plaća za jednog asistenta zaposlenog po ugovoru o radu iznosi oko 150 tisuća kuna, dok su tzv. “vanjski suradnici”, na račun prelamanja školarine, punu asistentsku normu ili više odrađivali za godišnju cijenu školarine ili manje. Višak novaca isplaćivao se pojedincima putem raznih bonusa i nagrada, kao npr. bonusi za povećani opseg posla i bonusi za posebna dostignuća. Napominjem kako sam u komunikaciji s više profesora na vodećim europskim sveučilištima doznao da su isplate bonusa kod njih nedozveljene i nečuvene.

Osim toga, dio asistenata primao je plaću za odrađeni posao na ruke. To je osobno potvrdio moj kolega asistent D. Vale u kaznenoj prijavi za zločinačku organizaciju koju je podnio, a u kojoj između ostalog navodi da je za obavljeni asistentski posao primio na ruke u gotovini 4400 kuna od tadašnjeg pročelnika H. Buljana. I on je na to morao pristati zbog osobito teškog i osjetljivog položaja nezaposlenog doktoranda u Hrvatskoj. Također, D. Vale mi je u osobnoj komunikaciji izjavio kako je praksa isplata na ruke tada bila normalna. To upućuje na postojanje crnog fonda unutar FO PMF-a.

2. Sabotaža doktorata

Dana 26.02.2018. branio sam temu doktorskog rada na FO PMF-a. Odmah nakon obrane teme, H. Buljan, koji mi je bio mentor, mi je rekao da on na tome ne misli raditi., iako je mjesecima vršio pritisak na mene da prijavim temu. U propisanom roku od 3 mjeseca/6 mjeseci (nije skroz jasno) nisam dobio odgovor prihvaća li se tema ili ne prihvaća, iako sam više puta to tražio od predsjednika komisije i osoblja referade. A. Čižmešija mi je direktno prijetila sabotažom doktorata. Nakon isteka 6 mjeseci, poslao sam identičnu (od slova do slova) temu na Sveučilište u Beču, gdje je ista prihvaćena u roku od tjedan dana.

3. Upadi u računala i nadzor elektroničke poruke

Kolega D. Vale, s kojim sam imao dobar odnos, bio je žrtva višestrukih pokušaja upada u računalo. Također je bio izložen teškom mobingu zbog istraživanja nepravilnosti i nezakonitosti oko zapošljavanja, fiktivnih radnih mjesta, fiktivnih troškova prezentacije itd. Prijavio je kaznena djela upada u računalo, sustava nadzora službene elektroničke pošte (domena phy.hr), te postojanje zločinačke organizacije unutar FO PMF-a, s članovima H. Buljanom, M. Planinićem, M. Požekom, D. Vretenarom. Kako navodi u jednoj od prijava, posjeduje SMS poruku tadašnjeg pročelnika FO-a N. Paara, u kojem ga isti upućuje da mu ne piše na službeni phy.hr račun, već na privatni gmail, zato jer se phy.hr nadzire.

4. Fiktivni autorski ugovori, rasprodaja imovine u bescjenje te ostale malverzacije

Prema nalazu državne revizije za 2015. godinu, koja se može naći na internetu, te temeljem mojih vlastitih istraživanja, ispada kako je rad na crno bio samo jedan od kanala izvlačeja novca. Ostali kanali su:

-fiktivni autorski ugovori – u 2015. godini bilo je isplaćeno oko 2 milijuna kuna putem autorskih ugovora, međutim državnoj reviziji nije predočeno niti jedno autorsko djelo a dobar dio isplata izvršen je prije ugovora;
-fiktivni troškovi prezentacije – u 2015. godini, na troškove prezentacije bilo je potrošeno oko pola milijuna kuna, a za većinu nije bio podnesen razlog troška;
-malverzacije sa stanovima – u vlasništvu PMF-a nalazi se određeni broj stanova, no iz njihovog knjigovodstva je nejasno o kojem broju stanova se radi, te ne žele ustupiti te podatke; dio stanova prodan je putem cijene višestruko ispod tržišne: primjerice, stan u Novom Zagrebu površine oko 35 kvadrata prodan je osobi Dinu Srečaru putem pisma namjere za 30 tisuća eura;
-neevidentirana brojna umjetnička djela;
-izvanbilanično knjiženje potraživanja od banke u stečaju;
-fiktivna radna mjesta.

5. Pravna država ne funkcionira

O svemu navedenom, podnio sam desetak kaznenih prijava DORH-u i USKOK-u, nekoliko prijava Inspektoratu rada i Poreznoj inspekciji. Potrošio sam godinu dana na proučavanje zakona i pisanje prijava, samo da bih se uvjerio u ono što sam već prije znao, a što znamo svi: pravni aparat nije tu da služi građanima, već političarima, moćnicima i njihovim prijateljima. Primjerice, dva inspekcijska nalaza, koje su provele više inspektorice rada P. Kovač i S. Krašković, ne vide ništa sporno u činjenici da sam odradio posao koji višestruko premašuje asistentsku normu bez ijednog potpisanog ugovora o radu ili djelu. Ministrica B. Divjak mi je na sastanku iznjela da je drugi inspekcijski nadzor (onaj proveden od strane S. Krašković) utvrdio da nije bilo nikakvih nezakonitosti prije nego što sam uopće dobio izvješće o obavljenom nadzoru.

Zbog svega navedenog, odlučio sam se preseliti ispred Ministarstva znanosti i obrazovanja, gdje živim 23-23.5 sati dnevno u kontinuitetu od 2. srpnja ove godine. Kontaktirao sam i medije, no iako je bilo novinara koji su htjeli istraživati slučaj i izvještavati o njemu (RTL, Nova, 24 sata) urednici im to nisu dozvolili.

Zahvaljujem se portalu Bez cenzure na prostoru da iznesem slučaj.

Zagreb, 10. kolovoz 2019.

Boris Ivetić


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Top tema