Podjeli

Ne mogu da ne reagiram na rigidni pamflet Hrvoja Šimičevića u SNV-ovim Novostima pod naslovom „ Najgore tek predstoji“ po kojem je srpska nacionalna manjina , a što drugo nego dodatno „ugrožena“- najgore joj tek predstoji, a to najgore bilo bi ukidanje povlaštenog položaja u Hrvatskoj.

Strah od predstojećih izbora izgleda da je zavladao u SNV-u, pa sada preko svojih medija treba dodatno napadati i optuživati oporbu za ustaštvo, fašizam, klerofašizam, šovinizam i sve ostale – izme!

Prvo što upada u oči je totalna zamjena teza pri čemu Šimičević na očigled, sve događaje koji nisu po njegovom svjetonazoru proglašava, a kako drugačije nego filoustaškim, šovinističkim i fundamentalističkim.

https://www.portalnovosti.com/najgore-tek-predstoji

„Poput crne rupe, pritom upija sve napade potencijalne konkurencije iz lagodne financijske pozicije moći. Ta im moć omogućava da svaki šovinistički uzvik zdesna pacificiraju državnim parama. Na zahtjev individua bliskih desnim opozicijskim strankama brzopotezno je odstranjen liberalniji udžbenik povijesti iz školskog kataloga, tako je na službeni barjak Hrvatske vojske u Vukovaru postavljen ustaški pozdrav “Za dom spremni”, a u upravu Hrvatskih pošta veteran HOS-a koji je isti pozdrav postavio u Jasenovcu, tako se preko Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva ili Agencije za elektroničke medije financijski potpomažu ekstremno desni “mediji”, kao što se preko obavještajno-represivnih aparata isljeđuju i mlate migranti.“

Njegova tvrdnja da se preko „preko Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva ili Agencije za elektroničke medije financijski potpomažu ekstremno desni “mediji” je doista jadna i smiješna.

Prvo zato što u jednom demokratskom društvu legalno postoje političke opcije i mediji od krajnje lijevih, do krajnje desnih. Prema Šimičeviću demokracija podrazumijeva samo lijevo-liberalni spektar. Jedino su oni ispravni i mogući, Sve druge opcije su nepodobne i ne smiju postojati. To doista pokazuje da nije usvojio osnovne postulate demokracije.

A drugo je što je Šimičević zadnji pozvan da piše o financiranju medija, jer mediji za koji on piše financiraju  se iz Proračuna RH .

Proračun pune  svi građani RH različitog političkog spektra, a plaćaju njegove agitpropovske  pamflete  i obmanjivanje javnosti sa  pozicije rigidnog partijskog i velikosrpskog jednoumlja:

 • Šimičević naravno kao „napredan“ novinar opravdava nezakonitosti posvojitelja u slučaju Zambija.
 • Osuđuje obranu granice pred navalom ilegalnih migranata. Za njega je čuvanje granice i vraćanje ilegalnih migranata prisilom otvoreni rasizam.
 • Kolona sjećanja u Vukovaru je za njega filoustaški  igrokaz,
 • Laži iz udžbenika iz povijesti koji je izbačen iz školskog programa naziva liberalnima, to znači naprednima!?
 • Zastupnike oporbe u Hrvatskom Saboru naziva ekstremnim desničarima i oni su za njega; „To su samo bijedni nasilnici koji neodgovorno i opasno nasrću na najslabije društvene skupine, čekajući priliku da zasjednu na vlast i materijaliziraju navedene prijetnje“
 • A HDZ-ovi zastupnici umjesto da „skaču“ u obranu „ ugroženih“ manjina i LGBT zajednice,  po njemu preblago reagiraju da te „ekstremne desničare“

spriječe, jer (što je točno napisao) „ Njihova pješadija, braniteljske organizacije, u kolektivnoj su  hibernaciji“

 • Najveći neprijatelji ipak su mu „ekstremni desničari“ Hrvatski Suverenisti, DP i Most, a osobito Marin Miletić, Miro Bulj, Željko Sačić, jer preko „huškanja i prijetnji srpskoj manjini, već sutra kroz žuđeni dolazak u izvršnu vlast, prijeti izbacivanje njihovih predstavnika iz Sabora i gašenje tjednika Novosti.“

Eto kako se lako razotkrio opravdani strah SNV-a da njihovi predstavnici neće biti u Saboru i gašenje tjednika Novosti, što bi ustvari bilo ispravno.

A zbog čega bi bilo ispravno?

 1. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina je u osnovi diskriminacijski po matični hrvatski narod i nije uopće potreban, jer po Ustavu RH, Članak 3.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_12_155_2532.html

Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.

Članak 14.

Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Svi su pred zakonom jednaki.

Zašto poseban Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina kada u temeljnim odredbama Ustava RH piše;

»Republika Hrvatska ustanovljuje se kao nacionalna država hrvatskoga naroda i država pripadnika nacionalnih manjina: Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, Mađara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina, Bošnjaka, Slovenaca, Crnogoraca, Makedonaca, Rusa, Bugara, Poljaka, Roma, Rumunja, Turaka, Vlaha, Albanaca i drugih, koji su njezini državljani, kojima se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama OUN-a i zemalja slobodnoga svijeta.«

Navedene su sve manjine kojima se jamči ravnopravnost i ostvarivanje nacionalnih prava s građanima hrvatske narodnosti. Nema  nikakve potrebe za posebnim ustavnim zakonom o pravima manjina kada su ravnopravni građani RH i imaju sva prava zajamčena Ustavom RH kao i građani hrvatske narodnosti.

 1. Manjine su povlaštene jer unaprijed imaju zagarantiranih 8 mjesta u Saboru

Zbog čega onda članak 15  Ustava RH, ako su već u temeljnim odredbama Ustava RH nabrojane sve nacionalne manjine kojima se „jamči ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama OUN-a i zemalja slobodnoga svijeta.“?

Članak 15.

U Republici Hrvatskoj jamči se ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih manjina.

Ravnopravnost i zaštita prava nacionalnih manjina uređuje se ustavnim zakonom koji se donosi po postupku za donošenje organskih zakona.

Zakonom se može, pored općega biračkog prava, pripadnicima nacionalnih manjina osigurati posebno pravo da biraju svoje zastupnike u Hrvatski sabor.

Pripadnicima svih nacionalnih manjina jamči se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom i kulturna autonomija.

I ne samo da je članak 15 Ustava RH nepotreban , već je i diskriminirajući, što je ustvrdila i Venecijanska komisija.

Venecijanska komisija kao savjetodavno tijelo Vijeća Europe prije nekoliko godina donijela je preporuku da države članice Europske unije nisu dužne imati zasebne parlamentarne zastupnike nacionalnih manjina. Ta preporuka pojašnjava se činjenicom da zemlje članice Europske unije imaju riješeno pitanje nacionalnih manjina te je njihova prisutnost u parlamentima potpuno nepotrebna i kontraproduktivna, jer time pripadnici nacionalnih manjina kao građani ostvaruju dvostruko pravo glasa.

 1. Kod zapošljavanja manjine imaju prednost
 2. Kriterij za dvojezičnost nije samo etnički sastav stanovništva, nego se može izglasati i u Statutu pojedine općine ili grada.
 3. Po tom Ustavnom zakonu Hrvatska Vlada financira manjine,  kako bi se očuvalo njihovo postojanje na tim područjima, i tim se sredstvima financira i protuhrvatska djelatnost SNV-a i njegovih medija.

Tko uopće brine o očuvanju hrvatskog naroda na području Hrvatske? Iz Hrvatske je iselilo pola milijuna Hrvata, ali je najbitnije sačuvati manjine! Koga briga za Hrvate?

Hrvatske vladajuće elite očigledno NIJE BRIGA! Njih manjine održavaju na vlasti!

Lili Benčik/hrvatskepravice


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Top tema