Podjeli

SLOBODARSTVO SADRŽI ELEMENTE BORBE ZA PRIRODNO PRAVO ,ELEMENTE  GRAĐANSKE NEPOSLUŠNOSTI I ELEMENTE GLOBALNIH ANARHISTIČKIH POKRETA 

 

Prirodno pravo stečemo rođenjem, prvim   ovom predivnom planetu. To je pravo što ga svaki čovjek ima na osnovi prirodnog reda stvari, odnosno na osnovi ljudske prirode. Oduvijek je  smatrano osnovom svakog pozitivnog prava. Prirodno pravo je temelj ideje pravednosti koja ljudima garantira život primjeren njihovom dostojanstvu i  odgovara ljudskoj naravi. Čovjek kao slobodno i svjesno biće  po rođenju  poima svrhoviti poredak prirode kao izvor načela što ih treba ostvariti u vlastitoj egzistenciji i prethodi razdoblju civilnog društva i uređenih zajednica. Uvijek je baza za pravdu i pravednost.

Prirodno pravo se  aktualiziralo poslije  drugog svjetskog rata, budući da su nacionalsocijalisti došli na vlast putem izbora, te kasnije nametnuli čitav niz zakona i propisa koji su omogućili represiju i fizičko istrebljenje miliona ljudi, trebalo je pronaći pravnu osnovu za suđenje zločincima koji su, strogo formalno gledano, poštovali zakonske norme. ( kako poznato).

Danas se na prirodno pravo  pozivaju politički pokreti i snage koje nastoje pokazati nelegitimnost pojedinih poredaka ili svjetskog poretka u cjelini te različiti globalni  ekološki pokreti.

Osim pozivanja na prirodno pravo danas je čest slučaj pozivanja na  građansku neposlušnost. Građanska neposlušnost  označava svjestan, nenasilan politički čin suprotan zakonu sa ciljem da se izazove  promjena zakona protiv kojeg se protestira ili promjena političke  aktualne vlasti. I to je u naravi politički čin koji se suprotstavlja strukturama koje imaju političku moć , a temelji se na  načelima pravednosti koja  su opće važeća u demokratskim društvima(ili bi barem trebala biti )

 Stoga je građanska neposlušnost usmjerena protiv trajnih i namjernih kršenja osnovnih principa pravednosti koja se ogledaju u povredama čovjekovih prava i sloboda. Činom građanske neposlušnosti manjina pokušava prisiliti većinu da razmotri i prihvatiti njene legitimne zahtjeve. Iako je nenasilna manifestacija ona ponekad  sadržava simbolični akt nasilja kao npr. blokade prometnica ,ritualno uništavanje državnih i političkih simbola. Glavna pretpostavka građanske neposlušnosti je iscrpljenost svih legalnih, zakonskih oblika za uklanjanje nepravde pri čemu se vodi računa da se  ne probije granica nepoštivanja ustava i zakona.

 Pojam anarhizam prvi put se spominje u pozitivnom kontekstu, kao humanistički ideal pravednog društva u knjizi Pierre-Josepha Proudhona “Što je vlasništvo” objavljenom 1842. godine. Prema njegovu tumačenju anarhija idealna zajednica  bez bilo kakve vanjske prisile. Proudhon je smatrao da se politička zajednica neposredno ostvaruje  konfederacijom . U njegovoj teoriji anarhije komuna je primarna i izvorna politička zajednica koja, zajedno sa radničkim asocijacijama, stvara neprisilnu zajednicu – konfederaciju komuna. U politici neposredna demokracija, a u ekonomiji mutualistička privreda zasnovana na radničkom samoupravljanju dva su osnovna konstitutivna elementa anarhističkog poretka.

Njegove ideje žive od Pariške komune do danas. Najpoznatiji sljedbenik mu je Karl Marx koji je u potpunosti preuzeo(ukrao) Proudhonove ideje o komuni i radničkom samoupravljanju. U osnovi prema Proudhonu društvo se strukturira odozdo prema gore kao konfederalne organske zajednice asocijacija i komuna. Riječ je o društvu bez države i političke prisile, bez privatnog vlasništva i pozitivnog prava, na zajedničkom vlasništvu sredstava za proizvodnju i na principu raspodjele prema potrebama.

Komuna je autohtona, samoupravna i slobodna institucija na temelju neposrednog, direktnog i totalnog samoupravljanja ,a globalno društvo je mozaik potpuno suverenih i u svakom pogledu samodovoljnih komuna.

 Krajem 19. i početkom 20. stoljeća u okviru anarhističkih pokreta koristilo se  političko nasilje. Anarhizam se vremenom udaljio od tog koncepta jer se došlo do zaključka da je nasilna strategija štetna i za sam pokret i za društvo , jer izaziva  još veću represiju, progone neistomišljenika i povećanje svoje moći. Iako se zalažu za nenasilje još i danas u borbi protiv globalnog kapitalizma pripadnici najratobornijih anarhističkih organizacija  uništavaju trgovine i poslovne prostore multinacionalnih kompanija i institucija koje  nosioci ekonomske globalizacije, sa obrazloženjem da je ekonomska šteta i udar na profit jedini jezik koji razumije globalni kapitalizam. Naj agresivnija anarhistička organizacija “Black Block” izdala je proglas kojim poziva na stvaranje organiziranog pokreta protiv korporacijske i državne tiranije u Americi i čitavom svijetu. Oni su  prepoznali probleme zbog kojih je radnički sloj izgubio kontrolu nad svojim zajednicama, kao i nad svojim osobnim životima. Oni su protiv  tiranija, smrtne kazne, militarizama, korporacija, smanjenja  javne potrošnje, protiv  profita iznad ljudi. Organizirajući crne blokove suprotstavljaju se netolerantnom i neprihvatljivom sistemu. Zalažu se za stvaranje društva baziranog na međusobnoj pomoći i osobnoj slobodi.

Citiram dio iz njihovog proglasa:

„U sistemu čija je jedina briga profit, naš najefikasniji protest je udaranje ugnjetača po džepu. Nanošenje ekonomske štete kroz povredu vlasništva, kao jedan oblik strategije direktne akcije, je vrlo efikasan način postizanja ovog cilja. Da navedeno nije samo teorija potvrđuje i činjenica da je od naših akcija protiv WTO-a u Seattlu, diskusija o globalnom kapitalizmu i demokraciji napokon ušla u javni diskurs, te se nalazimo na rubu nove društvene revolucije. Mi nismo teroristi i nismo izolirana grupa. Predstavljamo koaliciju između različitih rasnih, klasnih i političkih grupa koje su zaista zainteresirane za stvaranje smislene demokracije i borbu protiv stvarnih terorista – korporacijske Amerike i policijske države. Dajemo podršku potlačenim narodima da organiziraju otpor protiv moći i privilegija. Naprijed u anarhističku društvenu revoluciju!”.

Ovaj pokret ima svoju vrijednost i privlačnost u domeni zalaganja za slobodu pojedinca i univerzalne ideale pravednosti na bazi prirodnog prava.

 Slobodarstvo objedinjuje pozitivne strane anarhističkog djelovanja za očuvanje cjelokupne prirode , za suživot i ravnotežu ljudskog roda kao dijela prirode .

Slobodari djeluju u pravcu primjene prirodnog prava i pravednosti  putem nenasilni metoda i zalažu se sa ostvarenje  potpune slobode čovjeka što bi na  današnjem stupnju razvoja ljudske civilizacije bilo lako ostvarivo .

Preduvjet uspjehu je širenja ljudske svijesti borbom protiv svih koji manipuliraju ljudima kako bi njima vladali za svoje sebične interese.

Nada Ećim Innocente


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Top tema