Podjeli

Na spomen 22.9.1999.kada su na Općinskom sudu u Zagrebu, ubijene tri žene tijekom brakorazvodne parnice, Hrvatska danas obilježava dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Hrvatski sabor proglasio je taj dan Nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama na prijedlog Vlade 2004. godine.

Jedan dan, pa bio on i nacionalni ili internacionalni ne znači ništa. Protiv nasilja u bilo kojem obliku se treba boriti svakodnevno.

Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama za cilj ima osvijestiti i senzibilizirati društvo na problematiku nasilja nad ženama te poslati poruku o nultoj toleranciji prema svim oblicima nasilja nad ženama. Riječ je o društvenom problemu o kojemu je potrebno otvoreno i javno govoriti na svim razinama vlasti, a koje je nužno potaknuti na međusobnu suradnju u suzbijanju i odgovarajućem sankcioniranju nasilja, na što u svom godišnjem izvješću za 2019. godinu upozorava i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Upravo je njezino istraživanje provedeno u okviru EU-projekta na uzorku od 470 prekršajnih presuda (2012. – 2016.) pokazalo da sudovi naginju „blagoj politici kažnjavanja kroz odmjeravanje izrečenih sankcija za obiteljsko nasilje“.

By Branka Mioč


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Top tema