Podjeli

Klinička bolnica Dubrava građevinski je druga najmodernija građena bolnica u državi,smještena je u Svetošimunskoj dolini,na granici Maksimirskog parka i Dubrave,na površini od 80.470m2.Stacionirani dio projektiranog kapaciteta je 750 postelja te prateći medicinski sadržaj.Osim što bolnica ima toliki broj postelja,u prizemlju je i poliklinički dio za sve specijalističke struke;središnji medicinski blok sa invazivnim i neinvazivnim dijagnostičkim laboratorijima,radiološkom dijagnostikom i terapijom iz djelokruga nuklearne medicine,odjela za hemodijalizu i operacijskih blokova s jedinicama intenzivnog liječenja.Prema odredbana statuta Kliničke bolnice Dubrava a kojki je dobio suglasnost Vlade Republike Hrvatske;u KB Dubrava se provodi vrhunska zdravstvena djelatnost,nastavni rad te znanstveno istraživački rad;sve skupa jasno pokazuje koliko je u stvarnosti KB Dubrava važna institucija gradu Zagrebu,Zagrebačkoj županiji pa i cijeloj Hrvatskoj.No od dana kada je potvrđeno da KB Dubrava postaje respiratorni centar potpuno se zatvorio put apsolutno svim odjelima zbog COVID-19.Prateći vijesti iz dana u dan sve je jasnije da je COVID-19,iako ni u kom slučaju ne želimo omalovažiti problem s kojim se svijet pa i Hrvatska susreće kada je u pitanju korona virus,niti ovim člankom ikoga potaknuti da ne treba pratiti upute stožera,međutim ono što je očito je da je COVID-19 u 95% slučajeva opasan samo za starije imunokomprimitirane pacijente obzirom da izaziva upalu pluća;s time da nije na odmet doati da je još uvijek opasniji virus Influence.Možemo ustvrditi da je ovdje riječ o težoj pneumoniji ali se nebi usudila služiti liječničkim izrazima,ali logikom i matematikom apsolutno.Kako sam iz sebi bliskih izvora uspjela saznati da se u ovom trenutku od COVID-a -19 na KB Dubrava lliječi oko 30-tak pacijenata,vjerujem da ne samo mene nego apsolutno sve pacijente a koji su što onkološki,srčani,neurološki,hematološki,dijabetološki i tome slično,pacijenti sa stvarnom ugrozom po život a koji u ovom trenutku nemaju pravo pristupa KB Dubrava ili što je sa svim onima koji su od dana stupanja odredbe da je KB Dubrava referentni centar ostali na listi bez operacija a nisu upućeni niti u druge bolnice,niti su njihovi liječnici upućeni u druge bolnice da bi ih odradili,jer i ta informacija je javnosti poznata da je pola osoblja koje tamo radi a kojima svako poštovanje jer ga zaslužuju,i samo izuzetno zbunjeno ovom situacijom jer nekolicina njih radi a nekolicina je kod kuće i koliko znamo ili koliko znam,čak ne znaju niti da li su im plaće sigurne.Ono što je najveća činjenica je da ta bolnica ima izuzetno velik broj svojih stalnih pacijenata(nažalost),ali nema nema ljepše riječi da se to opiše,mišljenja sam da se kompletno osoblje bolnice u ovim trenutcima osjeća i komfuzno,vjerojatno i deprimirajuće znajući da su njihovi pacijenti sa poprilično dugih lista čekanja u ovim trenutcima prepušteni sudbini.Ostaje pitanje zašto i na ušrb koliko života je jedna ovoliko velika bolnica sa ovako stručnim kadrom a koja je pre bitna ovom gradu,zbog 30tak pacijenata pretvorena u referantni centar i to u trenutcima dok se lagano puštaju u rad razne trgovine i šalju djeca u škole.Ovaj bi članak trebao ozbiljno zamisliti one koji su za ovo stručni da se taj referentni centar po hitnom postupku izmjesti ili u neku manju bolnicu izvan grada ili se bojim da će ipak veće posljedice biti za one koji nisu imali problem s COVID-19,jer kada na kraju budemo zbrojili sve one koji su propustili operacije,razne preglede tipa onkoloških dijagnostika,jesmo li zakasnili s ovim člankom ili donijeli krive odluke.Još jednom,poštovanje,divljenje i respekt liječnicima,sestrama i svim djelatnicima KB Dubrava.

 

Za portal „Bez Cenzure“;Jadranka Balatinac


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Top tema