Podjeli

Kako je moguće provesti pronatalitetnu politiku u Hrvatskoj kada se kroz izdašna novčana sredstva potiče indoktrinacija djece vrlo štetnom LGBT ideologijom?

Dana 2. prosinca 2023. godine održana je u Rijeci jednodnevna edukacija pod nazivom „LGBTI mladi u školskom
okruženju“ namijenjena nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima osnovnih i srednjih škola s područja cijele Hrvatske.
Navedenu edukaciju organizirala je Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“.
Kako su sami organizatori isticali, cilj edukacije bio je pružiti obrazovnim djelatnicima „relevantno“ znanje u svrhu boljeg razumijevanja potreba i iskustva mladih koji imaju problema s homoseksualnim sklonostima te djelotvornijeg suzbijanja navodne diskriminacije i nasilja nad istima.

Tijekom tzv. edukacije polaznike se nastojalo upoznati s već dobro poznatim jezičnim konstrukcijama poput „LGBT
terminologija“ i „LGBT fobije“ te neznanstvenim transrodnim teorijama i drugim „relevantnim“ temama.

Zanimljivo, ukupna vrijednost projekta iznosila je 9 954,21 eura, a što je bilo osigurano kroz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.
Središnji državni ured za demografiju i mlade tijelo je državne uprave koje obavlja upravne i druge poslove koji se odnose između ostalog na praćenja i analizu demografskih kretanja u Republici Hrvatskoj, predlaganje mjera
usmjerenih na porast nataliteta, mjera podrške roditeljstvu te obavlja poslove usmjerene na podizanje svijesti i edukaciju građana o važnosti demografskih pitanja i revitalizacije stanovništva.
Stoga se postavlja ključno pitanje – kako je moguće ostvariti navedene ciljeve kada se kroz izdašna novčana sredstva
koja LGBT udruženjima pruža spomenuti Središnji ured potiče indoktrinacija djece vrlo štetnom LGBT
ideologijom koja je nespojiva i krajnje suprotna bilo kakvoj pronatalitetnoj politici.

Ordo Iuris će nastaviti pratiti rad ovog i svih drugih državnih tijela te poduzeti sva raspoloživa pravna sredstva kako
bi ona zaista postupala onako kako je propisano aktima kojima se uređuju njihovo ustrojstvo i djelokrug.

U Zagrebu, 05. prosinca 2023.

Filip Đekić, mag. iur.
Ordo Iuris Hrvatska


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Top tema