Podjeli

Iz tiska je upravo izašlo drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje knjige Zlatka Pintera, “Krvavi tragovi velikosrpske ideologije na kraju XX. stoljeća”. Na 832. stranice (format 176 x 250, tvrdi uvez), u 5 cjelina, s ukupno 51. poglavljem, uz 1162 fusnote, knjiga daje opsežan i činjenično potkrijepljen opis uzroka krize i raspada bivše SFRJ, te genezu velikosrpske ideologije koja je bila glavni pokretač tog raspada i krvavih ratova koji su vođeni 1990-ih godina na njezinu tlu. Evo što su o knjizi rekli recenzenti:

 

“Knjiga predstavlja kvalitetan doprinos proučavanju suvremene povijesti, ponajviše zbog opsežnog prikaza medijske scene u Srbiji u vrijeme, tijekom i nakon završetka osvajačkih ratova koje je Srbija 90-ih godina pokrenula pod krinkom obrane Jugoslavije, a de facto s ciljem proširenja teritorija. Autor zanimljivim i čitljivim stilom obrađuje čitavu lepezu tema te će knjiga zasigurno biti vrlo korisna publici zainteresiranoj za ovu tematiku, ali i znanstvenicima koji se bave suvremenom poviješću. Zbog svega navedenog svakako preporučujem objavu knjige.”

Dr. sc. Janja Sekula

 

“Knjiga ‘Krvavi tragovi velikosrpske ideologije na kraju XX. stoljeća’, autora Zlatka Pintera, svojevrsni je doprinos boljem razumijevanju procesa raspada SFRJ i uzroka srpske agresije na Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. Ona pojašnjava temeljne postulate na kojima počiva velikosrpska ideologija, otkriva njezinu suštinu i genezu, te na vrlo uvjerljiv način dokazuje kako se agresija Srbije, Crne Gore i JNA na susjedne zemlje (90-ih godina XX. stoljeća) nije dogodila slučajno, već kao posljedica osmišljenog velikodržavnog projekta koji je imao potporu srpskih elita, SANU, SPC, UKS, ali i velikog dijela srpskog naroda. Uvjeren sam kako će knjiga pronaći svoj put i do ‘običnih’ čitatelja, utoliko prije što je pisana jasnim i razumljivim stilom, bez kompliciranih fraza i izraza kakve u pravilu srećemo u većini znanstvenih monografija ili udžbenika.”

Doc. dr. sc. Ivan Poljaković

 

“Autor je uložio golem višegodišnji trud u prikupljanju raznovrsnog gradiva (pisanoga i elektronskoga) kako bi argumentirano uobličio stvarnu i objektivnu sliku nositelja i provoditelja velikosrpske ideologije kao začetnika krvavoga raspada druge Jugoslavije. Zahvaljujući tom naporu mogao je sagledati suvremeno velikosrpstvo u cjelini, osobito njegovo naizgled paradoksalno preoblikovanje iz socijalističkog u ‘demokratski’ društveni i institucionalni sustav. Time je na najbolji način pokazao da se velikosrpska ideja u svojoj kontinuiranosti i dugotrajnosti vrlo uspješno ugradila u mnoge segmente srpskoga društva, neovisno je li riječ o monarhističkom, komunističkom ili ‘demokratskom’ društvenom i državnom okviru i da je u tom procesu imala gotovo zdušnu potporu, ne samo srpskih ‘elita’ nego i samoga srpskoga naroda i da bez te sinergijske prožetosti ideja Velike Srbije ne bi mogla naići na plodno tlo, a kamoli se realizirati u krvavom ognju raspadajuće Jugoslavije.”

 

Dr. sc. Dražen Živić


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Top tema