Podjeli

Sutkinje Janja Marija Žabek i Vlatka Pres Tomašević donijele povijestni pravorijek

Povod

Utemeljiteljsko i prvo zasjedanje AVNOJ-a održano je 26. i 27. studenoga 1942. godine u Bihaću. AVNOJ je konstituiran kao općenarodno i općepolitičko predstavništvo Narodnooslobodilačkog pokreta. U Proglasu AVNOJ-a narodima Jugoslavije poziva se na ratno djelovanje i promiče načelo federalizma, koje je prije rata najviše zastupao HSS pod vodstvom Mačeka, kako bi se zadobila šira društvena potpora, ali će to načelo nakon rata u stvarnosti biti izigrano zbog isključivog provođenja komunističke revolucije.

Na drugom zasjedanju AVNOJ-a 29. i 30. studenoga 1943. u Jajcu donesena je odluka o utemeljenju Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, s funkcijama privremene vlade. Odobrena je Odluka o uređenju buduće Jugoslavije na federativnome i demokratskome načelu uz priznavanje prava svim njenim narodima, što je kasnije imalo ustavotvorni značaj. Zasjedanju AVNOJ-a nazočila su 142 delegata. Odobreno je kako će o uređenju buduće države odlučiti njeni narodi nakon rata.

Treće zasjedanje AVNOJ-a održano je od 7. do 10. kolovoza 1945. u Beogradu. AVNOJ se preoblikovao u Privremenu narodnu skupštinu Demokratske Federativne Jugoslavije sa zadatkom pripremanja Ustavotvorne skupštine. 11. studenoga 1945. održani su izbori za Ustavotvornu skupštinu. Izbori su provedeni u atmosferi prijetnji i straha, tako da oporbene stranke poput Hrvatske seljačke stranke nisu istaknule svoju listu, a u prividno demokratskim izborima jedina istaknuta lista Narodni front Jugoslavije dobila je 91,5% glasova. Narodna skupština (konstituanta) je 29. studenoga 1945. proglasila Federativnu narodnu republiku Jugoslaviju. Jugoslavija je postala savezna narodna republika sa 6 narodnih republika Ustavom od 31. siječnja 1946., dok je u pogledu funkcioniranja u potpunosti preuzela staljinistički režim vladanja na čelu s Titom. (hr.wikipedia.org)

Pobuda

Cijelog života pokušavam naći odgovor na pitanje: Ima li Antifašističko Vijeće Narodnog Oslobođenja ikakve sveze s Hrvatskom? Proučavanje brojne literature i dokumentacije, koja obrađuje ovu temu, nije mi pomoglo. Odlučio sam stoga poći sudskim putem, jer se tako, kad-tad, mogu dobiti precizni i konačni odgovori.

Pogledajmo kako je to izgledalo u ovom slučaju.

Tužba

Podnio sam 16. travnja 2019. godine na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu tužbu sljedećih odlika:

Tužitelj: dr. sc. Tomislav Dragun, znanstveni suradnik, ovlašteni financijski revizor, Zagreb, Pete Poljanice 7

Tuženik: ANTIFAŠISTIČKO VIJEĆE NARODNOG OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE, sukcesijski sljednik: PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE, Kolinda Grabar Kitarović, Zagreb, Pantovčak 241

Radi: Utvrđenje ništetnosti čl. 1 toč. 2 Odluke o prelazu u državni svojinu neprijateljske imovine, o državnoj upravi  nad imovinom neprisutnih lica i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske vlasti prisilno otuđile.

Sadržaj tužbe

ANTIFAŠISTIČKO VIJEĆE NARODNOG OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE ne pozivajući se niti na jednu zakonsku podlogu glede svoje ovlasti za donošenje propisa donijelo je 21. studenog 1944. godine Odluku o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine, o državnoj upravi nad imovinom neprisutnih lica i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske vlasti prisilno otuđile kojom “prelazi u državnu svojinu sva imovina lica njemačke narodnosti, izuzev Nijemaca”, koji su se borili u redovima narodno oslobodilačke vojske i partizanskih odreda, ili su podanici neutralnih država, a nisu se držali neprijateljski za vrijeme okupacije.

Predmetna Odluka je donesena bez ikakve standardne zakonodavne procedure, a nitko ju nije niti potpisao, nego ispod nje stoji samo oznaka: “Smrt fašizmu – Sloboda narodu!” – “Državna uprava narodnih dobara”.

Predmetna Odluka je rasistička, jer se bez ikakve pravne osnove oduzima imovina, i to sva, samo određene nacije: Nijemaca, a onda se preko “narodne svojine”, opet bez ikakve pravne osnove, predaje “sudionicima i simpatizerima narodno oslobodilačke vojske i partizanskih odreda”, a što je otvorena pljačka.

Dokazi:

 1. Odluka o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine, o državnoj upravi nad imovinom neprisutnih lica i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske vlasti prisilno otuđile, a prema knjizi – Martina Grahek Ravančić: “Narod će im suditi”, Zagreb, 2013. godine, str. 42

Dokumentacijsko-elaboracijsko svjedočenje podnositelja tužbe: dr. sc. Tomislava Draguna, Zagreb, Pete poljanice 7

 1. Uvid o dokumentaciju koja se nalazi u Hrvatskom Državnom Arhivu i Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagreb

Slijedom navedenog predlažem Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, nepristrano i bez političkog pritiska, donijeti sljedeću

PRESUDU

 1. Odluka o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine, o državnoj upravi nad imovinom neprisutnih lica i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske vlasti prisilno otuđile, čl. 1 toč. 2, koju je (nepotpisanu) donijelo 21. studenog 1944. godine ANTIFAŠISTIČKO VIJEĆE NARODNOG OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE proglašuju se ništetnim.
 2. Odredba iz toč. 1 ove presude odnosi se na sva postupanja koja su proizašla iz njene primjene.
 3. Ova presuda ima se objaviti u “Narodnim novinama”, Službenom listu Republike Hrvatske, u roku od 15 dana od dana njene pravomoćnosti.

Bez skrivenih nakana

Napomena tužitelja: Ova tužba neopozivom voljom tužitelja bit će objavljena u njegovoj knjizi “Leksikon suradnika Plave revije – Knjiga osma: Dr. Ljudevit Zimpermann”.

Sudski spis

Poslovni broj: P-2034/2019. Sudac: Ivana Galić.

Izuzeće suca

Jadranka Liović Merkaš, predsjednica Općinskog građanskog suda u Zagrebu, rješenjem br. 29.Su-785/2019 od 15. svibnja 2019. godine odlučila je sljedeće:

“Izuzima se sutkinja Ivana Galić od suđenja u parničnom predmetu poslovni broj P-2034/2019.”

Oglašena sudska nenadležnost

Janja Marija Žabek, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, rješenjem br. 30.P-2034/2019-5 od 30. kolovoza 2019. godine odlučila jer sljedeće:

“Ovaj sud se oglašava nenadležnim, ukidaju se provedene radnje u postupku i odbacuje se tužba podnesena 16. travnja 2019.”

Žalbeni navodi tužitelja

Uložio sam 11. rujna 2019. godine žalbu na predmetno rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu, i to uz ovu napomenu: “Bit će publicirano u knjizi dr. sc. Tomislava Dragun.”

Tekst žalbe:

Ovim ulažem žalbu na rješenje Općinskog građanskom suda br. 30 P-2034/2019-5 od 30. kolovoza 2019. godine zbog bijede, sramote, prikrivanja činjenica, podupiranja pljačkaškog totalitarizma i veleizdaje Općinskog građanskog suda u Zagrebu, i to kako slijedi:

DRUGOVI VRATITE OPLJAČKANO! ITEKAKO STE NADLEŽNI ZA ONO ŠTO STE ČASNIM I POŠTENIM LJUDIMA OTELI!

Bili ste nadležni oteti tuđe, a sad više niste nadležni kad treba vratiti opljačkano.

ANTIFAŠISTIČKO VIJEĆE NARODNOG OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE ne pozivajući se niti na jednu zakonsku podlogu glede svoje ovlasti za donošenje propisa donijelo je 21. studenog 1944. godine Odluku o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine, o državnoj upravi nad imovinom neprisutnih lica i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske vlasti prisilno otuđile kojom “prelazi u državnu svojinu sva imovina lica njemačke narodnosti, izuzev Nijemaca”, koji su se borili u redovima narodno oslobodilačke vojske i partizanskih odreda, ili su podanici neutralnih država, a nisu se držali neprijateljski za vrijeme okupacije.

Predmetna Odluka je donesena bez ikakve standardne zakonodavne procedure, a nitko ju nije niti potpisao, nego ispod nje stoji samo oznaka:

“Smrt fašizmu – Sloboda narodu!” – “Državna uprava narodnih dobara”.

Predmetna Odluka je rasistička, jer se bez ikakve pravne osnove oduzima imovina, i to sva, samo određene nacije: Nijemaca, a onda se preko “narodne svojine”, opet bez ikakve pravne osnove, predaje “sudionicima i simpatizerima narodno oslobodilačke vojske i partizanskih odreda”, a što je otvorena pljačka. (ulomak iz predmetne tužbe)

Predlažem Županijskom sudu u Zagrebu ukinuti predmetno rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu br. 30 P-2034/2019-5 od 30. kolovoza 2019. godine i predmet vratiti u prvostupanjski postupak, a uz izuzeće sutkinje Janje Marije Žabek, kao izuzetno svjetonazorsko-ideologijsko-nedemokratski usmjerene osobe.

Potvrđena sudska nenadležnost

Vlatka Fesl Tomašević, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, rješenjem br. 50.Gž-3735/19-2 od 9. prosinca 2019. godine, a koje sam dobio polovicom ožujka 2020. godine, odlučila je sljedeće:

“Odbija se kao neosnovana žalba tužitelja i potvrđuje rješenje Općinskog građanskog uda u Zagrebu, poslovni broj P-2034/19-5 od 30. kolovoza 2019.”

Zaključak

Slažem se s predmetnim rješenjima Općinskog građanskog suda u Zagrebu i Županijskog suda u Zagrebu, jer se zaista ne može suditi fantomskim (izmišljenim) – tobožnjim – pravnom osobama kao što je to zaista bilo Antifašističko Vijeće narodnog Oslobođenja Jugoslavije (ni od koga i nikada osnovano, kamo li na uobičajeni način registrirano).

Predmetna rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu i Županijskog suda u Zagrebu koristit ću, kao pravomoćni sudski pravorijek, u svojim nastojanjima za utvrđivanjem ništetnosti svih odluka Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Hrvatske, te posljedično i odgovarajućim izmjenama Ustava Republike Hrvatske.

Predmetna rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu i Županijskog suda u Zagrebu smatram općim dostignućima Hrvatskog Naroda, posebno glede valorizacije Hrvatskog Državnog Prava u suvremenim uvjetima, te ih ne držim samo svojim osobnim autorskim djelom, iako je inicijativa nedvojbeno bila moja

dr.sc. Tomislav Dragun

 


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Pravosuđe