Podjeli

Prijedlog za pokretanje unutarnjeg nadzora

Dopisom br. KR-Us-257/19 od 5. lipnja 2019., (umjesto obrazložene meritorne državno – odvjetničke odluke) Krešimir Bačić iz Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, svjesno i namjerno je dezinformacijama pokušao obmanuti podnositelja kaznene prijave zaprimljene 12. ožujka 2019., u namjeri da izbjegne pokretanje istrage protiv pravosudnih dužnosnika i službenika zbog otuđenja isprava iz zemljišnih knjiga i izlučivanja/škartiranja isprava iz arhiva suda prije nego je protekao propisani rok za njihovo škartiranje.

Državno odvjetništvo je nakon ukidanja državnog pravobraniteljstva dovedeno u položaj da kazneno istražuje i goni pravosudne dužnosnike i istodobno na sudu zastupa (brani) ”državu” odgovornu za štete počinjene od sudaca i ostalih pravosudnih namještenika.

Nakon pokušanog dezinformiranja dopisom KR-Us-257/19 od 5. lipnja 2019., predloženo je (prvi puta) glavnom državnom odvjetniku pokretanje postupka unutarnjeg nadzora. Predlagatelju unutarnjeg nadzora, međutim, umjesto odluke o predloženom nadzoru dostavljena je neobrazložena obavijest Zorke Fumić broj: KR-DO-043/2019 od 8. kolovoza 2019. godine da će ”dobiti meritornu državno-odvjetničku odluku”.

Time je Državno odvjetništvo izbjeglo donošenje odluke o predloženom unutarnjem nadzoru, ali prihvatilo odustajanje od ranije neistinite državno-odvjetničke obavijesti Krešimira Bačića br. KR-Us-257/19 od 5. lipnja 2019. godine.

Navedenim dopisom Krešimira Bačića, kao neistinitom državno-odvjetničkom ispravom pokušalo se dezinformirati, a dopisom Zorke Fumić br:: : KR-DO-043/2019 od 8. kolovoza 2019., obmanuti predlagatelja unutarnjeg nadzora:

 1. da otuđene isprave:Z-12880/96, Z-12881/96,Z-12882/96, Z-12883/96, Z-12884/96,Z-12885/96, Z-12886/96: nisu otuđene i da se ”nalaze pohranjene u zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog građanskog suda u Zagrebu, da se čuvaju na zakonom propisan način i da je u njih moguće dobiti uvid u uredovno vrijeme suda za stranke”. Obavljenim uvidom u zemljišne knjige i izjavama svjedoka s potpisima ovjerenim kod javnog bilježnika dokazano je da suprotno tvrdnji Krešimira Bačića navedenih isprava u sudu nema i da zbog toga tih isprava nema nije moguć niti uvid u njih (izjava priložena prijedlogu za pokretanje unutarnjeg nadzora).
 2. da je ”predmetni spis doista izlučen iz arhiva suda prije nego je protekao propisani rok za njegovo škartiranje”, ali da se prema Bačiću zbog toga ne treba (!?) voditi nikakav postupak,
 3. da je kaznena prijava za potrebe izbjegavanja istrage preimenovana u „podnesak“ koji se stavlja „ad acta”,
 4. da je obaviješću Zorke Fumić broj: KR-DO-043/2019 od 8. kolovoza 2019., izbjegnuto izjašnjavanje o predloženom postupku unutarnjeg nadzora,
 5. da je umjesto najavljene obrazložene meritorne državno-odvjetničke odluke  Krešimir Bačić dostavio neobrazloženu i ničim argumentiranu obavijest o odbačaju kaznene prijave.

U neobrazloženoj obavijesti (?!) o odbačaju KR-US-117/2020 od 14. svibnja 2020., Krešimir Bačić tvrdi da podnosutelj kaznene prijave kao profesionalni novinar ”nema status oštećenika, već to svojstvo imaju Hrvatsko novinarsko društvo i drugi suvlasnici nekretnine upisane u zk. ul. 10218 k.o. Grad Zagreb”.

Nerazumljivo je kako bi se radilo o vlasništvu, ako nema isprava na temelju kojih bi navedeno vlasništvo bilo stečeno? Proizlazi da bi sporni vlasnici nekretnine bili „oštećenici“, a da preispitivanje njihovog vlasništva za koje nema isprava nikako ne bi bilo moguće. Neprihvatljivo je to, jer su isprave o stjecanju vlasništva sastavni dio zbirke isprava i moraju se čuvati trajno, i samim time su sastavni dio zemljišnih knjiga.

Krešimir Bačić je dostavom neobrazložene obavijesti br: KR-US-117/2020 od 14. svibnja 2020., isključivo predlagatelju unutarnjeg nadzora izbjegao dostaviti kompletno rješenje o ”meritornoj državno-odvjetničkoj odluci” s obrazloženim razlozima odbačaja, ne samo podnositelju kaznene prijave nego i  Hrvatskom novinarskom društvu i drugim suvlasnicima nekretnine koje je sam proglasio oštećenicima.

Time što rješenje s razlozima odbačaja nije dostavljeno ni podnositelju kaznene prijave ni ostalim pravnim i fizičkim osobama koje Krešimir Bačić smatra oštećenicima, uskraćeno je pravo preuzimanja kaznenog progona.

Stoga opetovano predlažem da se unutarnjim nadzorom provjeri zakonitost postupanja Krešimira Bačića, a sada i Zorke Fumić (jer po njezinom dopisu Krešimir Bačić nije postupio), zatim da se provjeri gdje su nestale isprave o navodnom stjecanju vlasništva a koje se ne nalaze u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog građanskog suda u Zagrebu, tko su počinitelji otuđivanja isprava iz suda, a tko odgovorne osobe, kao i do kojih saznanja se došlo u pogledu otuđenih isprava i prije propisanog roka škartiranih isprava iz arhive suda, te jesu li odluke o obavijesti KR-Us-257/19 od 5. lipnja 2019., i obavijesti KR-DO-943/2019., od 8. kolovoza 2019., razmatrane i usvojene na kolegijima Državnog odvjetništva i Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala.

Molim da me se izvijesti o tome što će glavni državni odvjetnik poduzeti s obzirom na izbjegavanja istraga zbog krađe sudskih isprava, nepropisnog izlučivanj/škartiranja isprava u arhivi suda i neistinitih državnoodvjetničkih isprava Krešimira Bačića i Zorke Fumić.

 

S poštovanjem,

Ivica Grčar


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Pravosuđe