Podjeli

Vijeće je danas donijelo akt kojim se utvrđuju minimalna pravila na razini EU-a o praćenju, identifikaciji, zamrzavanju, oduzimanju i upravljanju imovinom povezanom sa širokim rasponom kaznenih djela.

Direktivom će se države članice bolje pripremiti za borbu protiv organiziranog kriminala i povezane nezakonite dobiti. Ujedno će se zemlje EU-a obvezati da tijelima osiguraju resurse koji su im potrebni za obavljanje aktivnosti. Pravila će se primjenjivati i na kršenje sankcija.

Zamrzavanje i oduzimanje

Države članice morat će omogućiti zamrzavanje imovine, a u slučaju pravomoćne presude i oduzimanje predmeta i imovinske koristi ostvarenih kaznenim djelom. Usto će se morati donijeti i pravila kojima će im se omogućiti oduzimanje imovine u vrijednosti koja odgovara imovinskoj koristi ostvarenoj kaznenim djelom.

Ako se imovina stečena kaznenim djelima ili imovina jednake vrijednosti prenese na treću osobu, mora biti moguće oduzeti tu imovinu ako je treća strana znala ili je trebala znati da je svrha prijenosa ili stjecanja bila izbjegavanje oduzimanja.

Novim pravilima državama članicama omogućit će se i oduzimanje bogatstva neobjašnjenog podrijetla ako je takva imovina povezana s postupanjem počinjenim putem zločinačke organizacije i koja generira znatnu gospodarsku korist.

Uredi za oduzimanje imovinske koristi i upravljanje imovinom

Ojačat će se uredi za oduzimanje imovinske koristi, koji su zaduženi za prekograničnu suradnju. Ti će uredi podupirati nacionalna tijela i Ured europskog javnog tužitelja u istragama radi praćenja imovine. Za obavljanje tih zadaća uredima će se pružiti pristup relevantnim bazama podataka i registrima.

Uredi za oduzimanje imovinske koristi i upravljanje imovinom, koje će imenovati države članice, izravno će upravljati zamrznutom ili oduzetom imovinom ili će u tome podupirati druga nadležna tijela. Novim aktom predviđa se i prodaja zamrznute imovine pod određenim uvjetima, pa čak i prije konačnog oduzimanja, primjerice ako je ta imovina pokvarljiva.

Sljedeći koraci

Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu EU-a. Države članice imat će 30 mjeseci za uključivanje odredaba direktive u svoje nacionalno zakonodavstvo.

Kontekst

Prema podacima Europola, zločinačke organizacije ostvaruju prihode koji se procjenjuju na najmanje 139 milijardi eura godišnje.

 

Europski parlament


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Izbori