Podjeli

Danima promišljam i istražujem sve što mi je dostupno, a toga ima ako se želi upoznati s istim, i previše.

Riječ je o sveprisutnoj 5G mreži (a i prethodnoj 4G) kao i svim drugima koje slijede, tim čudima tehnologije koja nikako ne radi u korist čovjeka. Konačno, ljudi počinju i shvaćati, a sve veći broj ih se širom svijeta protestima i okupljanjima pobunio protiv uvođenja istih. No, od protesta i mirnih prosvjeda nema koristi. Od kontroliranih medija, sveprisutne cenzure, nekih novih plaćenićkih udruga i organizacija koje financiraju okultna sotonistička društva – nema koristi.

Jedino pravo rješenje je PRAVNA borba na svim nivoima i prema svima, od naše države prema EU pa sve do UN-a i te korumpirane WHO (Svjetske zdravstvene organizacije).  Apsurdno, al istinito, pa mi ih sve i plaćamo. Zar je to zaista moguće?

Kao Hrvatica, katolkinja, sva Kristova,  ne mogu a ne pisati o svemu što nas je snašlo a o čemu malo tko, rekla bih rijetki, govore i pišu. Gdje su intelektualci, u davnim vremenima  jezgra zdravog društva ali i inicijativa oko kojih se narod okupljao?

Danas ih nema, šute svi, od „preumnih“ glava u HAZU, znanstvenika po sveučilištima i institutima.

Ostaše svi „bez glasa“! Zašto?

Na našu sreću tehnologija koja i radi protiv nas omogućuje nam, ako se potrudimo, doći do sjajnih informacija za koje se ne mora biti dobitnik Nobela ili nagrade dekana na FER-u.

Dovoljno je malo sistematičnosti, logike i nije problem zaključak izvesti iz svega.

 

Sloboda govora i mišljenja, koju nam jamči i Ustav postaje problem a najgore u svemu je što ga regulira i o njegovoj točnosti odlučuje nekolicina nekompetentnih ljudi koji si daju za pravo biti  „sudije“ o istinitosti ili ne raznih tema iz raznih područja za koja oni procijene da su netočni, te ih cenzuriraju. Takvim postupcima direktno krše naša ljudska prava na slobodu govora i mišljenja, te bi zbog istog trebali biti kazneno gonjeni i procesuirani.

Temeljem kojeg zakona se ljudima zabranjuje  iznositi sumnje koje imaju o mnogim pitanjima pa i o baznim stanicama tele operatera i elektromagnetskog zračenja? Od kada je to zabranjeno imati drugačije, kritično razmišljanje i stavove?

A kad saznamo kako je privatna zaklada Billa i Melinde Gates, uz Soroševu zakladu Otvoreno društvo, među glavnim donatorima američkog Instituta Poynter pri kojem je ustrojena Međunarodna mreža fact-checkera (International Fact-Checking Network, IFCN) kojoj pripada Faktograf.hr – sve je jasno.

 

Isus je rekao: “Kada biste imali vjere kao gorušićno zrno, brda biste premještali”!

Idemo ih pokrenuti, ali ako se ne probudimo nitko nam neće pomoći.

 

Potvrđeni su slučajevi oštećenja DNK, kao i izazivanje kardiomiopatije koja je uzročnik srčanih bolesti. Dakle, pitanje  5G baznih stanica (i svih narednih u pripremi, kao i već spoemnute 4G)  više uopće ne smije biti stvar rasprave da li je ili nije štetan po zdravlje i opasan po život.

Sva znansvena i klinička istraživanja jasno i nepobitno ukazuju kako su i 4G, a osobito 5G izrazito opasni za ljudski organizam, kao i životinjski ali  i biološki svijet. O tome imamo i previše dokaza.

Još od 2015. godine iste činjenice bile su razlogom protivljenju postavljanja antenskih sustava, a većina EU država se svojim propisima i strogim uvjetima i te kako zaštitila od opasnosti koje nose 5G bazne stanice.

 

Kada danas netko kaže da su 5G sustavi baznih stanica štetni za zdravlje iz mnogo razloga, to je mišljenje koje NITKO NE SMIJE CENZURIRATI.  A ponajmanje grupa plaćenika iz Faktografa.

Neophodno je  zaustaviti izgradnju 5G mreže.  Na to imamo pravo temeljem Ustava ali i mnogih drugih propisa pa i međunarodnih konvencija kojih smo kao država i potpisnica.

 

Nažalost, sve češće se spominje Georgea Orwella. Još 1949. Orwell je objavio remek djelo “1984”, danas itekako relevantno. Točnije, postaje sve relevantnije jer EU postaje Orwellova zamišljena Oceanija u kojoj su potpuno ukinute individualna sloboda i autonomija, a stanovnici su vlasništvo režima! Zašto nam se čini da se baš to već događa? Hoće li nam Partija i Veliki Brat današnjice od vlastite djece stvoriti poslušnike kojih ćemo se bojati više nego i same “Policije misli”?! Nagovještaji su već tu. Najbolje to potvrđuje uvođenje sve većih zabrana izvješćivanja na nekoliko tema. Prije par godina kao i danas to je sveprisutna tema o migranata i svih pojava koje oni izazivaju. Gotovo da više nigdje ne možemo pročitati o autentičnim događajima, ili ne daj Bože, kaznenim djelima migranata.

Danas, točnije, unazad par mjeseci to su pitanja i problematiziranje kako ove organizirane pLandemije, savršeno provedenog i još provođenog eksperimenta, tako sad i pitanje 5G antenskih sustava čija se daljnja izgradnja i postavljanje MORA ZAUSTASVITI ako želimo ostati čovjekom u okruženju koje nam treba a koje nam ti sustavi planirano uništavaju.

 

Kao pravnik u osnovnom obrazovanju, no izvan pravosuđa poodavno, uvijek me prije svega zanima pravna regulativa. Stoga sam se primila proučavanja svega dostupnog.

Krenimo od Ustava Republike Hrvatske koji regilira ključna pitanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, od prava na život dostojan čovjeka, slobode govora i mišljenja, prava na zaštitu zdravlja,  na zdrav život, zaštitu prirode, voda, životinja, pravo na rad i poduzetništvo, pravo na zaštitu obitelji kao temelja društva, pravo na obrazovanje.

 

Što nam to govori  naš USTAV? Kako to štiti naša ljudska prava i temeljne slobode?

Prije svega Ustav kaže u članku 5. kako u Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom.

Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske.

 

Članak 14. kaže kako svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama te kako smo SVI PRED ZAKONOM JEDNAKI.

Članak 16. govori o tome kako se slobode i prava mogu ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje.

Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju.

Članak 17. kaže da u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države, te velikih prirodnih nepogoda pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom mogu se ograničiti. O tome odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika, a ako se Hrvatski sabor ne može sastati, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, Predsjednik Republike.

Opseg ograničenja mora biti primjeren naravi pogibelji, a za posljedicu ne može imati nejednakost osoba s obzirom na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, nacionalno ili socijalno podrijetlo.

Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi Ustava o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, o pravnoj određenosti kažnjivih djela i kazni, te o slobodi misli, savjesti i vjeroispovijedi.

Članak 20. lijepo kaže da tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom.

A drugo poglavlje o osobnim i političkim slobodama u članku 21. kaže:

Svako ljudsko biće ima pravo na život.

Članak 22. kaže kako je čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva.

Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kada je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud.

Članak 23. kaže kako nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima.

Zabranjen je prisilni i obvezatni rad.

Članak 32. o slobodi kretanja i biranja boravišta na teritoriju RH.

Članak 35. jamči štovanje i pravnu zaštitu osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti.

Članak 36. jamči slobodu i tajnost dopisivanja. Samo se zakonom mogu propisati ograničenja nužna za zaštitu sigurnosti države ili provedbu kaznenog postupka.

Članak 37. jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom.

Zakonom se uređuje zaštita podataka te nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava u državi.

Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovoga prikupljanja.

Članakom 38. jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli.

Sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja.

Zabranjuje se cenzura. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji.

Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Jamči se pravo na ispravak svakomu komu je javnom viješću povrijeđeno Ustavom i zakonom utvrđeno pravo.

Članak 42. svakom  priznaje pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed u skladu sa zakonom.

Članak 52. kaže kako naše more, morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno blago i druga prirodna bogatstva, ali i zemljište, šume, biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi prirode, nekretnine i stvari od osobitog kulturnoga, povijesnoga, gospodarskog i ekološkog značenja, za koje je zakonom određeno da su od interesa za Republiku Hrvatsku, imaju njezinu osobitu zaštitu.

Članak 59. svakom jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom.

Članak 62. za obitelj kaže da je pod osobitom zaštitom države.

Članak 70., taj sad često spominjan članak kaže da svatko ima pravo na zdrav život.

Država osigurava uvjete za zdrav okoliš. Svatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.

 

Ne čini li nam se kako su ove odredbe Ustava još kako kršene, i to baš sada, u vrijeme ovog eksperimenta. O svim ovim važnim temama prestalo se brinuti, više ne govorimo o bolestima, opasnostima  koje su tu, u našem okruženju, i svakim danom sve agresivnije napadaju naša ustavom zajamčena prava. Više ni bolesti ne postoje, svi traže samo taj covid!

U ovih par mjeseci, prema meni dostupnim podacima koji se skrivaju, izvršeno je više samoubojstava već u cijeloj prošloj godini. A tek što nas čeka? Pa jučer, 14. svibnja 2020., ta zločinačka organizacija WHO objavi: Nastupa globalna kriza mentalnog zdravlja. Vlada svih država svijeta trebaju prioritetno  rješavati bolesti (aksioznosti, depresije).

Što nam o ovome ima za reći uvaženi  psihijatar, dr. Herman Vukušić?

 

Od obične zimske gripe oboljelo je ove zime, samo od prijavljenih, preko 60 tisuća naših stanovnika. Tko o tome govori? Zbog zabrane rada medicinskih ustanova sve je stalo. Redovne terapije i pregledi su postali nebitni, hvata se samo ovaj svjetski prvak, najbolji skakač od 2 m! Opće ludilo koje nas vodi strmoglavo u  – glad.

No, vratimo se na ključnu temu ovog mog istraživanja.

Zakonska regulativa od 2010. jako se mijenjala. Mora se zamijetiti kako su na to utjecali i brzi ali ne promišljeni i provjeravani pregovori oko ulaska u EU. Potpisivalo se sve i svašta samo da se zaglavi u toj uniji, sad vidimo samo dio onoga što nam je to donijelo. A što će mo tek saznati kroz naredne godine! ?

Vrlo je zanimljivo kako je još 2011. Rezolucije broj 1815 Vijeća Europe identificirala mnoge probleme te ih regulirala u nekoliko točaka.

 

Tako u točki 5 Rezolucije 1815 se kaže:  ….. S obzirom na porast izloženosti stanovništva, osobito ranjivih skupina kao što su djeca i mladi ljudi, ako se zanemaruju rana upozorenja, mogli bi nastati visoki ljudski i ekonomski troškovi.

U točki 8.2.1.: ….. Postaviti preventivni prag za razine dugoročne izloženosti mikrovalovima u svim zatvorenim prostorima, u skladu s načelom predostrožnosti, ne prelazeći 0.6 V/m, a u srednjem roku smanjiti na 0.2 V/m.

Načelo dovoljnosti iste Rezolucije govori o minimalno dovoljnim emisijama zračenja, koje istodobno ne bi smanjivale funkcionalnost usluge.
Vijeće Europe tad je također preporučilo poštivanje načela dovoljnosti u svojoj Rezoluciji 1815
.
…..Što se tiče standarda i granične vrijednosti za emisije elektromagnetskih polja svih vrsta i frekvencija, Skupština preporučuje prihvaćanje ALARA načela, koje pokriva toplinske i netoplinske (biološke) učinke elektromagnetskih emisija ili zračenja….
Načelo uključenosti  podrazumijeva uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti, lokalne zajednice i građanskih organizacija u planiranju i realizaciji.
Tako u točki 8.4.4. iz Rezolucije 1815 Vijeća Europe govori se kako je nužno:
…..
odrediti mjesta nove GSM, UMTS, Wi-Fi, Wi-Max antene ne samo prema interesima operatera, u dogovoru s tijelima lokalne i područne samouprave, lokalnog stanovništva i udruga zainteresiranih građana.
Ovo područje pobliže regulira Arhuška konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju te pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša. Konvencija je potpisana 25. lipnja 1998. u danskom gradu Aarhusu. Javnost treba biti informirana, osviještena te se mora uključiti kod donošenja odluka.
Hrvatski Sabor ratificirao je konvenciju u prosincu 2007. godine, a dijelovi konvencije ugrađeni su u niz domaćih zakona. Europska komisija (EK) usvojila je više direktiva koje su u vezi s Arhuškom konvencijom.

Provedba načela predostrožnosti, dovoljnosti i uključenosti u Hrvatskoj

Nažalost, Arhuška konvencija se u Hrvatskoj, barem po pitanju elektromagnetskog zračenja, ne provodi. Hrvatska je jedna od četiri zemlje u Europi u kojima javnost nema pravo odlučivanja o lokacijama baznih stanica, niti su potrebne javne rasprave i suglasnosti lokalne zajednice.
Zar je ovo moguće? Promijenimo isto.

„ Novi Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja u Republici Hrvatskoj također je unazadio sigurnosne standarde jer su granice zračenja u pojedinim segmentima znatno povećane. Iako se u Zakonu o zaštiti od neioniziraućeg zračenja te Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja spominje načelo predostrožnosti, to je samo deklarativno, no ne i u praksi. Nacrtom Pravilnika o zašiti od elektromagnetskih polja, bilo je predviđeno snižavanje dopuštenih granica zračenja za oko 20% u područjima povećane osjetljivosti za koje se predostrožnost i odnosi. Nažalost, u finalnoj verziji pravilnika koji je stupio na snagu krajem 2014. godine, područje povećane osjetljivosti je suženo na način da su sva mjesta van zgrada, osim dječjih igrališta, postala javne površine sa 2,5 puta većom dopuštenom granicom zračenja nego ranije, a granice zračenja u takvim “okrnjenim” područjima povećane osjetljivosti ostale su identične onima iz 2011. godine.“

I u EU se tih godina, osobito od 2015. do 2017. poprilično mijenjalo stavove ali i direktive.

Bilo je i upozorenja respektabilnih institucija kao Europske akademije za medicinu okoliša koja je izdala nove smjernice u kojima se upozoravalo na opasnosti od elektromagnetskih polja.

„Liječnici se sve više susreću sa zdravstvenim problemima iz neidentificiranih uzroka. Studije, empirijska zapažanja i izvješća pacijenata jasno ukazuju na interakcije između izloženosti EMF-u i zdravstvenih problema. Individualna osjetljivost i okolišni čimbenici često se zanemaruju. Uvedene su nove bežične tehnologije i aplikacije bez ikakve izvjesnosti o njihovim učincima na zdravlje, što izaziva nove izazove za medicinu i društvo.“

U Hrvatskoj je 2015. godine prvi privukao veliku pozornosti pokretanjem akcije, zastupničkog pitanja, saborski zastupnik Miro Bulj , protiv postavljanja baznih stanica  tadašnjem predsjedniku Vlade (koji mu je čak u odgovoru vrlo konkretno odgovorio, no bez efekta do kraja mandata) .

I u 2016. Miro Bulj je nastavio s istim akcijama i vrlo čestim govorima na saborskim sjednicama, a vrlo je zanimljiv jedan njegov komentar koji puno toga govori. Rekao je tako prigodom donošenja novog Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskog zračenja  kako se bazne stanice ne smiju postavljati bez suglasnosti lokalne zajednice: „Takve bi se odredbe vjerojatno i našle u novom pravilniku da u njegovoj pripremi ne sudjeluju teleoperateri.“

Nažalost, ima još nešto zanimljivo što sam otkrila kao evidentan sukob interesa i pogodan teren za korupciju. Naime, vlasnik izvora elektromagnetskog polja (znači operater) je dužan svake DVIJE

godine osigurati novo mjerenje razina elektromagnetskog polja i rezultate dostaviti Ministarstvu zdravstva.

Ali, najzanimljivije je slijedeće: Proračun, prva mjerenja, kao i periodička mjerenja elektromagnetskog polja provode ISKJLJUČIVO TVRTKE KOJE IMAJU OVLAŠTENJE OD

Ministarstva zdravstva!!!

Zar je ovo moguće u Hrvatskoj?

Stoga rečenica – izrečena u Saboru na sjednici –  gospodina Bulja mora biti stalno prisutna u našim glavama jer ona ukazuje na sve nepravilnosti ali i moguće profiterstvo na propisima koji omogućavaju velike profite teleoperatima a nama svima ugrožavaju život.

Miro Bulj: „Hrvatska je postala kolonija stranih teleoperatera. Postojeći zakoni omogućavaju im bezobzirno pljačkanje naših građana, a Vlada se jako trudi omogućiti im još veću maržu i izvlačenje još više novaca iz Hrvatske.“

 Ja pitam, opravdano: CUI BONO? Tko dobiva? Gdje su eventualno računi?

A gdje su naša ljudska prava?

Zanimljivo je kako se te 2016. micao antenski stup – bazna stanica jednog operatera u Murskom Središću na temelju peticije žitelja Murskog Središća. Ovo je sjajan primjer kako se to radi.

Vrijeme je hitno pokrenuti iste akcije i skidati bazne stanice.

 

U Republici Hrvatskoj jedino tko kontinuirano prati kako sve propise kao i širi informacije o svim postignućima u znanstvenim krugovima oko otkrivanja štetnosti elektromagnetskog zračenja je Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetskog zračenja (HUZEZ). Zahvaljujući baš njima otkrila sam bezbroj sjajnih izvora i informacija.

U New Yorku u svibnju 2015.  „205 znanstvenika iz 40 zemalja članica UN-a, koji su zajedno do sada objavili više od 2000 recenziranih znanstvenih radova o biološkim i zdravstvenim učincima neionizirajućeg elektromagnetskog zračenja, danas su uputili apel UN-u, državama članicama UN-a i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) u kojem se traži usvajanje više smjernica koje će zaštititi ljude, biljni i životinjski svijet od elektromagnetskih polja i bežične tehnologije, budući da postoji sve više dokaza o zdravstvenom riziku.
Ova izloženost predstavlja brzo rastući oblik onečišćenja diljem svijeta. “Apel Međunarodnih EMP znanstvenika” traži od glavnog tajnika UN-a i povezanih tijela poticanje mjera opreza, ograničavanje izloženosti elektromagnetskim poljima i edukaciju javnosti o zdravstvenim rizicima, osobito djece i trudnica.

Međunarodna agencija za istraživanje karcinoma (IARC) klasificirala je radiofrekvencijska zračenja kao “mogući kancerogen”, (grupa 2B), 2011. godine, te izrazito niska frekvencijska polja 2001. godine. Ipak, WHO i dalje ignorira preporuke svoje vlastite agencije te favorizira smjernice preporučene od strane Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP). Te smjernice, koje je bira i izrađuje samostalno odabrana skupina industrijske branše, dugo se kritiziraju kao ne-zaštitne.
U apelu se UN poziva da ojača svoje savjete o rizicima elektromagnetskih polja za ljude i procijeni mogući utjecaj na životinjski svijet i druge žive organizme pod pokroviteljstvom UN-ovog programa za okoliš.
Dr. Sc. Martin Blank sa Sveučilišta Columbia kaže: “Međunarodne smjernice o izloženosti elektromagnetskim poljima moraju biti ojačane kako bi odražavale stvarnost njihovog utjecaja na naše tijelo, a posebno našu DNK. Vrijeme za suočavanje sa štetnim biološkim i zdravstvenim učincima odavno je isteklo. Moramo smanjiti izloženost uspostavom više zaštitnih smjernica”.
Dr. sc. Joel Moskowitz sa Sveučilišta Berkeley u Kaliforniji kaže: “ICNIRP je postavio smjernice za standarde izlaganja visokog intenziteta, kratkoročno, za pragove zagrijavanja tkiva. To nas ne štiti od niskog intenziteta, danas kronične izloženosti.
Znanstvenici su također potpisali zahtjev UN-u i državama članicama da se zaštiti globalna ljudska populacija i životinjski svijet od izloženosti EM poljima.
Napomenimo da je među 
potpisnicima apela i hrvatska znanstvenica prof. dr. sc. Ivančica Trošić, djelatnica Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), koja između ostalog istražuje biološke učinke djelovanja neionizirajućeg EM zračenja.“

Ovaj apel objavila je većina svjetskih medija. Zašto se u Hrvatskoj o tome nije čulo ništa?

Mnogi su kroz protekle godine pokretali razne aktivnosti. Tako je Venecijanska rezolucija, pokrenuta od strane Međunarodne komisije za elektromagnetsku sigurnost (ICEMS).

Na venecijanskoj radionici pod naslovom Temelji bioelektromagnetizma: prema novom razlogu za procjenu i upravljanje rizikom” diskutirali smo o elektro-preosjetljivosti, promjeni krvno-moždanih barijera, učenju i djelovanju na ponašanje, promjenama u aktivnosti enzima antioksidans, oštećenju DNA, biokemijskim mehanizmima interakcije, biološkim oštećenjima i eksperimentalnim pristupima kako bismo provjerili ove učinke.

Kao rezultat, prisiljeni smo potvrditi postojanje netoplinskih učinaka elektromagnetskih polja na žive tvari, za koje se čini da se javljaju na svim razinama istraživanja, od molekularne do epidemiološke.

Hitna zadaća međunarodnih istraživača je otkriti detaljne mehanizme netoplinske interakcije između elektromagnetskih polja i žive tvari. Posredna posljedica će biti oblikovanje novih općih standarda javne i profesionalne zaštite. Mi, koji smo na čelu ovog istraživanja, potaknut ćemo etički pristup u postavljanju standarda izlaganja koji štite zdravlje svih, uključujući i onih koji su više ugroženi. Svjesni smo potrebe istraživanja kako bi otkrili kritične parametre izloženosti, učinak i rizik od izloženosti elektromagnetskim poljima.

Standardi za zaštitu od neionizirajućeg zračenja preporučeni od strane međunarodnih organizacija za standarde i podržani od strane Svjetske zdravstvene organizacije su nedovoljni. Postojeće smjernice temelje se na rezultatima studija akutne izloženosti i u obzir su uzeti samo toplinski učinci. Potrebna je svjetska primjena načela opreza. Osim toga, novi standardi moraju biti razvijeni kako bi u obzir uzeli različite fiziološke uvjete, npr. trudnoću, bebe, djecu i starije osobe.

Izuzimamo se od tvrdnje bežične komunikacijske industrije da ne postoje vjerodostojni znanstveni dokazi koji bi zaključili postojanje rizika. Nedavni epidemiološki dokazi jači su nego prije, što je još jedan razlog da se opravda poduzimanje mjera predostrožnosti kako bi smanjili standarde izloženosti u skladu s načelom predostrožnosti. 

Potpisnici rezolucije:
Pasquale Avino, Italian National Institute for Prevention & Worker Safety, Rome, Italy
Alessandro d’Alessandro, ICEMS, M.D. Benevento, Italy
Angelico Bedini, Italian National Institute for Prevention and Worker Safety, Rome, Italy
Igor Belyaev, Associate Professor in Toxicological Genetics, Dept. of Genetics, Microbiology and Toxicology, Stockholm University, Stockholm, Sweden
Fiorella Belpoggi, ICEMS, Vice Scientific Director, European Foundation for Oncology & Environmental Sciences “B. Ramazzini”. Bologna, Italy
Carl Blackman, ICEMS; President, Bioelectromagnetics Society (1990-91), Raleigh, NC, USA
Martin Blank, Department of Physiology and Cellular Biophysics, Columbia University, New York, USA
Natalia Bobkova, ICEMS, Institute of Cell Biophysics, Pushchino, Moscow Region
Bill Bruno, Theoretical biophysics, earned at Department of Physics, University of California, Berkeley, USA
Zhaojin Cao, National Institute Environmental Health, Chinese Center for Disease Control, China
Simona Carrubba, PhD, Louisiana State University Health Sciences Center, Shreveport, LA, USA.
Catarina Cinti, ICEMS, Director, National Research Center, Institute of Clinical Physiology, Siena, Italy
Mauro Cristaldi, Dip, B.A.U. Universita degli Studi “La Sapienza”, Roma, Italia
Suleyman Dasdag, Biophysics Department of Medical School, Dicle University, Diyarbakir,Turkey
Devra Lee Davis, PhD, MPH Director, Ctr. Environmental Oncology, Univ.Pittsburgh Cancer Institute Prof. Dept. Epidemiology, Graduate School of Public Health, Univ.Pittsburgh, USA
Antonella De Ninno, ICEMS, Italian National Agency, Energy, Environment & Technology, Frascati, Italy
Emilio Del Giudice, ICEMS, International Institute of Biophysics, Neuss, Germany
Alvaro de Salles, ICEMS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil
Sandy Doull, Consultant, Noel Arnold & Associates, Box Hill VIC, Australia
Christos Georgiou, ICEMS, Professor of Biochemistry, Department of Biology. University of Patras, Greece
Reba Goodman, Prof. Emeritus, Clinical Pathology, Columbia University, New York, New York USA
Settimo Grimaldi, ICEMS, Inst. Neurobiology & Molecular Medicine, National Research, Rome, Italy
Livio Giuliani, ICEMS Spokesman; Deputy Director, Nat. Inst. Prevention & Worker Safety, East Veneto & South Tirol, Camerino University. Italy
Lennart Hardell, ICEMS, Department of Oncology, University Hospital, Orebro, Sweden
Magda Havas, ICEMS, Environmental & Resource Studies, Trent University, Ontario, Canada
Gerard Hyland, ICEMS, International Institute of Biophysics, Neuss, Germany
Florian M. Koenig, D.Sc., ICEMS, Germering, Director, FKE Sferics Research Institute, Germering, Germany.
Antonella Lisi, ICEMS Inst. Neurobiology & Molecular Medicine, National Research Council, Rome, Italy
Louisanna Ieradi, Istituto per lo Studio degli Ecosistemi C.N.R., Roma, Italia
Olle Johansson, Assoc. Prof. The Experimental Dermatology Unit, Department of Neuroscience,
Karolinska Institute, Stockholm
Vini G. Khurana, Neurosurgeon, Canberra Hospital and Assoc. Prof. of Neurosurgery,
Australian National University Medical School
Henry Lai, ICEMS, Department of Bioengineering, University of Washington, Seattle, USA
Lukas Margaritas, Professor of Cell Biology and Radiobiology, Athens University, Athens, Greece
Fiorenzo Marinelli, ICEMS, Institute of Molecular Genetics National Research Council, Bologna Italy.
Andrew A. Marino, Professor, Department of Orthopaedic Surgery; Louisiana State University; Shreveport, Louisiana, USA
Vera Markovic, Faculty of Electrical Engineering, University of Nis, Serbia
Ed Maxey, M.D. retired surgeon, Fayetteville Arkansas

Gerd Oberfeld, Public Health Department, Salzburg State Government, Salzburg, Austria and Speaker for Environmental Medicine for the Austrian Medical Association, Vienna, Austria
Jerry Phillips, Director, Science Learning Center, University of Colorado, Colorado Springs, Colo. USA
Elihu Richter, ICEMS, Head, Occupational & Environmental Medicine, Hebrew University-Hadassah, Israel
Leif Salford, ICEMS, Professor and Chairman, Department of Neurosurgery, Lund University, Sweden
Massimo Scalia, Professor, Evolution Models in Applied Sciences, Mathematical Physical and Natural Science, University of “La Sapienza”, Rome, Italy
Nesrin Seyhan, ICEMS, Head, Department of Biophysics; Director, Gazi NIRP Center, Ankara, Turkey
Zamir Shalita, Consultant on Electromagnetic Hazards, Ramat Gan, Israel
Morando Soffritti, ICEMS, Scientific Director, European Foundation for Oncology & Environmental Sciences, “B. Ramazzini”, Bologna, Italy
Stanley Szmigielski, ICEMS, Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Warsaw, Poland
Ion Udroiu, Italian National Institute for Prevention & Worker Safety, Rome, Italy
Clarbruno Verduccio, Prof. Lt. Col. Commander C.F, Marine Military, La Spezia. Italy
Mehmet Zeyrek, Professor of Physics, Middle East Technical University, Ankara, Turkey
Mikhail Zhadin, ICEMS, Honorary Scientist of Russian Federation, Institute of Cell Biophysics, Pushchino, Russia
Stylianos Zinelis, M.D., ICEMS, Vice President, Hellenic Cancer Society, Cefalonia, Greece
Anna Zucchero, ICEMS, MD, Internal Medicine Department. Venice-Mestre Hospital, Venice, Italy
Additional signers who are qualified but have not published EMF papers or published prior to 2000.
Stéphane Egot-Lemaire, Temple University, School of Medicine, Center for Biomedical Physics, Pennsylvania USA.
Andrew Goldsworthy, Lecturer in Biology (retired), Imperial College London.
Sarah J. Starkey, PhD, Neuroscience, University of London, London, United Kingdom

 

U lipnju 2016. objavljeni su povijesni rezultati studije američke Vlade kojom je utvrđeno kako  zračenje povećava rizik od karcinoma.

Novi rezultati su u suprotonosti s dosadašnjim tvrdnjama dijela liječnika, biologa, fizičara, inženjera, novinara i vladinih dužnosnika da su ikakvi učinci nemogući. Rezultati studije NTP-a pokazuli su da, kako se intenzitet zračenja povećavao, tako raste i učestalost karcinoma među štakorima. Štakori su bili izloženi na tri različite razine izloženosti: 1.5, 3 i 6 W/kg u tijelu, te dvije različite vrste zračenja mobitela: GSM i CDMA.

Izloženi štakori imaju veće stope dvije vrste raka: glioma, odnosno tumora glijalnih stanica te malignog švanoma srca, vrlo rijetkog tumora. Niti jedan od neizloženih kontrolnih štakora nije razvio neku vrstu tumora.

Brojne dosadašnje epidemiološke studije su povezale mobilne telefone s gliomom i Schwannovim tumorom stanica. Studija Interphone je, primjerice, otkrila povezanost između korištenja mobitela i glioma.

 

Još jedna zanimljivost je također koincidencija s nedavno objavljenom talijanskom studijom koju je izradio institut Ramazzini, koja se bavila izloženosti ekstremno niskim frekvencijama (ELF) od 50 Hz. U njoj je također utvrđen veliki porast malignih švanoma srca.

 

A kako je u svijetu? Tko  najviše brine o svom stanovništvu? O svojoj budućnosti?

 

Zanimljivo je da je to Bruxelles, jedna od regija u Belgiji. Tako je Belgijski model zaštite od EM najbolji u EU.

Belgija je podijeljena na regije. Svaka regija (flamanska, valonska i briselska) ima svoje propise i legislativu vezanu uz zaštitu ljudi i okoliša od elektromagnetskih polja.

 Sve regije su odbacile smjernice i granične vrijednosti Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP) koje se baziraju samo na toplinskom djelovanju visokofrekvencijskih polja te uvele i do 20-ak puta niže granične razine jakosti električnog polja. Njihove uredbe i propisi temelje se na načelu predostrožnosti (sprječavanje štetnih posljedica koje bi se mogle pojaviti u budućnosti) i načelu dovoljnosti (najniže moguće razine koje omogućuju kvalitetno funkcioniranje bežičnih mreža).


Referentne granične vrijednosti (mobilna mreža na 900 MHz) prema trenutnim propisima su sljedeće:

Bruxelles: 6 V/m kao kumulativna norma (operatori dijele tu vrijednost, na primjer ako postoje 3 operatora, svakom od njih po 2 V/m). Ta granična razina primjenjuje se na svim područjima koja su dostupna ljudima.

Flandrija: 3 V/m po antenskom sustavu u zgradama i na dječjim igralištima, maksimalno 20,6 V/m.

Valonija: 3 V/m po antenskom sustavu. Dugoročno je cilj ovu vrijednost postaviti kao kumulativnu normu s težnjom konačnog smanjenja na 0,6 V/m (rasprave oko ovog pitanja traju u regionalnom parlamentu).

Planiranje baznih stanica mora biti u skladu s propisima na svim razinama vlasti (lokalna, regionalna, savezna). Za svaki novi izvor u Bruxellesu i Valoniji potrebna je građevinska dozvola, u Flandriji u oko 40% slučajeva. Za njihovo ishođenje potrebno je između 130 i 400 dana. Potrebno je zadovoljiti propise koji se odnose na zaštitu okoliša, odnosno ishoditi dozvolu kojom se dokazuje da neće biti ugrožen okoliš (Environmental permit). U Bruxellesu primjerice operatori to mogu dobiti tek nakon konzultacija lokalnih vlasti i javne rasprave. Osim toga, lokalne vlasti objavljuju obavijesti na web stranicama i u uredima gradova, a građani se imaju pravo žaliti mjerodavnom ministarstvu ili Vijeću države. Proces žalbi obično traje od 3 do 24 mjeseca.

 Propisi regije Bruxelles

 Regija Bruxelles ima vrlo stroge standarde zaštite od neionizirajućeg zračenja frekvencija 0,1 MHz do 300 GHz. Trenutno važeći propis s ograničenjima jest Pravilniko o zaštiti okoliša od mogućih štetnih učinaka uzrokovanih neionizirajućim zračenjem. Granične vrijednosti referentnih veličina su sljedeće:

 1. Frekvencije 0.1 – 400 MHz:

Granična razina gustoće snage: 0,043 W/m2

 1. Frekvencija 900 MHz:

Granična razina gustoće snage: 0,096 W/m2

Granična razina jakosti električnog polja: 6 V/m.

 1. Frekvencije 400 – 2000 MHz: 

Granična razina gustoće snage: f/9375 W/m2

 1. Frekvencije 2 – 300 GHz: 

Granična razina gustoće snage: 0,22 W/m2

Ove razine su ujedno i kumulativne vrijednosti (svaki operator ima svoju kvotu) koje se ne smiju prijeći ni u slučaju više baznih stanica različitih operatora na jednom mjestu. Slične ili čak i strože granične razine imaju i još neke vrlo napredne i razvijene države Europe, poput Švicarske, Italije, Luksemburga, Poljske, Litve… Zanimljivo, vrlo sličan model ovom u Bruxellesu funkcionira i u nekim španjolskim regijama te Parizu. Francuska je na nacionalnoj razini prihvatila referentne vrijednosti ICNIRP-a, ali su gradske vlasti Pariza odlučile znatno bolje zaštititi građane i okoliš, te uvele znatno strože norme (vrlo slične belgijskim).
Odbor stručnjaka prati najnovija saznanja i spoznaje te provedbu pravilnika
Prema Pravilniku o zaštiti okoliša od mogućih štetnih učinaka uzrokovanih neionizirajućim zračenjem, osnovan je Odbor stručnjaka iz područja neionizirajućeg zračenja. Sastoji se od devet članova s područja medicine, ekonomije i tehničkih znanosti. Vlada određuje sastav i rad Odbora, a njihov glavni zadatak je vršiti nadzor nad primjenom pravilnika, pratiti promjene u tehnologiji s naglaskom na nove znanstvene spoznaje, ekonomske imperative i javno zdravstvo. Odbor jednom godišnje izvješćuje Vladu o radu i novostima iz ovog područja, te joj može dati i preporuke. Izvješća se objavljuju javno na stranicama Instituta za upravljanje okolišem Bruxelles. Također, Vlada ima ovlasti u bilo kojem trenutku zatražiti takva izvješća ili preporuke.

Ključ zadovoljstva svih strana je javan i transparentan rad državnih tijela.
Regija Bruxelles sve informacije o izvorima radiofrekvencijskog elektromagnetskog polja objavljuje javno, uključujući i informacije o položaju antena, njihovoj snazi, lokacije planiranih novih izvora, a građani imaju mogućnost uvida u sve dozvole koje dobivaju operateri za pojedinu baznu stanicu.

Na internetskoj stranici njihove agencije za okolišna pitanja (Brussel Environment, BE) navodi se:

“Zahvaljujući brojnim sustavima kontrole koji se primjenjuju u tom pogledu, Bruxelles Environment može jamčiti zdrava javna mjesta u smislu zračenja. Paradoksalno, vrlo strogi standardi doveli su do povećanog broja baznih stanica. Činjenica je da su operatori, kako bi bili u skladu sa standardom, morali smanjiti snagu emisije baznih stanica, što je dovelo do stvaranja gubitka pokrivenosti, koje je kompenzirano instalacijom novih baznih stanica. Kao rezultat, postoji više baznih stanica nego ranije, ali njihova snaga je manja i najviše izloženi individualci su bolje zaštičeni.”
Tijekom obrade dozvole, operator i Bruxellesel Environment (BE) koriste softver za simulaciju zračenja bazne stanice. Softver sadrži 3D prikaz cesta i zgrada. Na temelju točnog položaja i tehničkih parametara antenskog sustava, simulacijski softver izračunava izloženost elektromagnetskom polju izvan i unutar zgrada u radijusu od 200 m od antene. Na taj način je moguće provjeriti je li zračenje na pojedinoj lokaciji u skladu sa standardom. Simulacija nudi potpuniju sliku od mjerenja na terenu, koji su jedini stvarni prikaz realne izloženosti.

 Registar vanjskih i unutarnjih baznih stanica
Registar vanjskih i unutarnjih baznih stanica osvježava se na mjesečnoj bazi. Koristeći funkciju pretraživanja (primjerice upisivanjem ulice), moguće je prikazati sve bazne stanice na određenom području. Omogućen je uvid u kopije odobrenih dozvola i tehničke parametre, te fotografije iz susjednih zgrada. U slučaju naknadnih prigovora građana, službenik BE-a izlazi na teren i mjeri izloženost na određenoj lokaciji. Registar sadrži postojeće bazne stanice, bazne stanice u izgradnji te bazne stanice koje se planiraju za izgradnju.


U Bruxellesu vlasti primjenjuju načelo predostrožnosti sa standardom 6 V/m, što je granica niža 50 x od preporučene od strane ICNIRP-a (izračun je u smislu gustoće snage, u Bruxellesu 0,096 W/m2, po icnirpu 4,5 W/m2 (za frekv. 900 MHz).

Zabranjena prodaja mobitela namijenjenih djeci

Federalni zavod za javno zdravstvo Belgije 2014. je zabranio prodaju mobilnih telefona dizajniranih za djecu do 7. godine. Zabranjeno je oglašavanje usmjereno na djecu mlađu od 14 godina. Razina SAR vrijednosti mora biti dostupna za potrošače na prodajnom mjestu. Mobilni telefon mora sadržavati naljepnicu: Razmislite o vašem zdravlju – koristite svoj mobilni telefon umjereno, nosite slušalicu i odaberite uređaj s nižom SAR vrijednosti.
Uz to, 
općina Ghent je zabranila bežični internet (Wi-Fi / WLAN) u vrtićima i dnevnim boravištima za djecu do tri godine.

Hrvatska treba belgijske ili švicarske granične razine.

Belgijska regulativa, odnosno regulativa regije Bruxelles u odnosu na našu propisuje i do 6,5 puta niže granične razine u području jakosti električnog polja.
Razvidno je da Belgija primjenjuje načelo predostrožnosti i na javnim površinama, jer su granične razine za javne površine (parkove, prostore oko zgrada, škola, vrtića itd.) i za prostore unutar objekata identične, a njihovi građani neusporedivo su bolje zaštičeni od potencijalne štetnosti nego građani Hrvatske.
Hrvatska bi trebala usvojiti granične razine prema spomenutom belgijskom modelu ili prema prijedlogu Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja iz 2001. (švicarske granične razine). Te vrijednosti i dalje omogućuju neometano funkcioniranje mobilne telefonije, a građani su znatno bolje zaštičeni od eventualnih štetnih posljedica kronične izloženosti ovakvom zračenju. Znatno niže granične razine u Hrvatskoj su osobito potrebne na mjestima na kojima djeca i druge osjetljive skupine borave veći dio dana – u ustanovama predškolskog odgoja, školama, bolnicama, domovima za starije i na dječjim igralištima.
Sa švicarskim, belgijskim, talijanskim ili primjerice poljskim graničnim vrijednostima hrvatski građani bili bi kao što je spomenuto zaštičeniji, a razina usluge čak i bolja.

Uz to, kod nas nedostaje edukacije građana o izvorima zračenja koji se svakodnevno koriste i prislanjaju uz tijelo, kao i transparentiji rad javnih tijela koja se bave ovim pitanjima. Belgija je zasigurno primjer kako bi to moglo i trebalo biti.

Nažalost, iako sva istraživanja u svijetu, kao i mjere koje uvode pojedine odgovorne države zbog sigurnosti svog stanovništva, osobito najrizičnijih skupina, Europska komisija je u kolovozu 2019. UPOZORILA Hrvatsku kako zaostaje za drugim državama EU te kako bi to mogao biti mogući gubitak raspoloživih  sredstava zbog kašnjenja dvaju nacionalnih projekata izgradnje mreža nove generacije.

Da nije točno bilo bi smiješno.
U izvješću EU komisije se ističe kako: se i kako  “pozicionirani operater” usporava uspostavu optičkih mreža do korisnika i nastavlja s rekonstrukcijom svoje bakrene mreže.

U području “Povezivosti”, odnosno telekomunikacijske infrastrukture i dalje  zauzimamo  27. mjesto.

 

I dok nas Europa proganja zbog kašnjenja u postavljanju baznih stanica, nama susjedna država, Slovenija, vodi svoju politiku. Opravdano.

Slovenska vlada je u ožujku 2020. skinula s dnevnog reda strategiju regulatorne agencije AKOS o raspodjeli frekvencijskog spektra za 5G i time zaustavila uvođenje te tehnologije u Sloveniju. To je učinjeno na prijedlog Ministra za upravu, Rudija Medveda koji je za slovenske medije izjavio kako su “pitanja o štetnosti 5G tehnologije legitimna“.

Slovenija je prva zemlja u svijetu koja je Ustavom zaštitila vodu kao ljudsko pravo i javno dobro i time osigurala da njezini izvori pitke vode, kao budući možda najvažniji strateški resurs, ostanu nacionalno dobro.

Odgodom rasprave o odobrenju frekvencijskog spektra za 5G, dok se ne istraže učinci te tehnologije na ljude i okoliš, učinjen je daljnji korak u zaštiti zdravlja i očuvanja prirode.

U Sloveniji postoje snažne eko udruge koje se zalažu “za čeloveku prijazno tehnologijo” (za čovjeku prijateljsku tehnologiju) i vlada očito uvažava stav da bez obzira na moguće pritiske korporativnih sektora i EU administracije, izuzetno je važno poduzimati adekvatne mjere kako razvoj i napredak nebi ugrozili ljudsko zdravlje i prirodu.

 U veljači 2020. HZUZEZ je objavio kako Švicarska zaustavila uvođenje 5G zbog mogućih negativnih učinaka na zdravlje.

Švicarska ima striktne propise za postavljanje antenskih sustava te vrlo niske granice dopuštenog zračenja.  

„Financial Times“ je objavio važnu vijest “Switzerland halts rollout of 5G over health concerns”.

Unatoč žestokim pritiscima tele operatera, već ranije su se kantoni Geneva, Jura, Neuchâtel i Vaud usprotivili podizanju novih antena i provođenju pilot projekata testiranja 5G, a slijedili su ih i stanovnici drugih područja, masovnim „anti 5-G“ protestima i zahtjevima za nacionalnim referendumom.

Švicarska ima striktne propise za postavljanje antenskih sustava te vrlo niske granice dopuštenog zračenja uz koje je vrlo teško implementirati 5G mrežu. Parlament je već bio odbio podizanje opuštenih graničnih razina, a regulatori su se suglasili da su potrebna daljnja istraživanja učinaka te tehnologije

dopisu koji je Švicarska nacionalna agencija za okoliš (BAFU-u) uputila 31.01.2020. kantonalnim vladama ističe se kako se sustav mora prilagoditi tako da procijenjene razine zračenja budu ispod graničnih vrijednosti. 

 

Prije desetak dana HUZEZ je objavio kako je eminentni znanstvenik, Dr. Martin Pall,  profesor emeritus medicinskih i biokemijskih znanosti s Washington State University, USA objavio  novu knjigu 5G rizik iz znanstvene persprktive: kompilacija dokaza osam vrsta oštećenja od EM polja i mehanizam koji ih uzrokuje“ (5G Risk: The Scientific Perspective Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them).

U knjizi je navedeno osam glavnih vrsta obolijevanja. koja uzrokuje prekomjerno izlaganje zračenjima radiofrekvencijskih elektromagnetskih polja.  Za svako od navedenih područja (nervni sustav, endokrini sustav, oksidativni stres, oštećenje DNK, apoptoza, smanjeni fertalitet, stvaranje prekomjerneog intercelularnog kalcija Ca2+ i  napad na stanice čija je posljedica rak) objašnjeni su mehanizmi djelovanja untar stanica tkiva te navedeni su i rezultati odgovarajućih znanstvenih istraživanja.

Unatoč tisućama znanstvenih istraživanja i dramatičnim upozorenjima znanstvenika, teleoperateri i njihovi lobisti i dalje uporno tvrde kako nema nikakvih dokaza o štetnosti zračenja bežičnih tehnologija.

Kad bi barem naša vlast, svi saborski zastupnici, svi stanovnici Hrvatske pročitali barem neke od tih sažetaka istraživanja koja je naveo dr. Pall.

Najtragičnije je kako se ponašaju predstavnici te industrije 5G . Pa oni su čak potvrdili da ne znaju je li 5G siguran za korištenje. O tome sam opet pronašla odličnu informaciju na stranicama HUZEZ-a od 23. 04. 2020.

Američki senator Richard Blumenthal zatražio je od Federalne komisije za komunikacije (FCC) očitovanje o tome da li industrija može predočiti ijednu znanstvenu studiju kojom bi mogla dokazati kako 5G tehnologija neće imati štetne zdravstvene učinke.  Saslušanje je održano  6.02.2019. 

Iz odgovora predstavnika industrije, danih pod prisegom, proizlazi kako… “nema nezavisnih istraživanja, korisnici ih nigdje ne mogu pronaći, industrija nije investirala nikakva sredstva u nezavisne studije i ne može predstaviti niti jedno istraživanje o zdravstvenim učincima 5G.”

Informacija o saslušanju te popis sudionika, predstavnika 5G industrije dostupan je na službenoj stranici Američkog kongresa.

Nema nikakvih dokaza koji bi ukazivali na to da 5G tehnologija nije štetna za zdravlje, a industrija takve dokaze niti ne traži.

A što se događa u Hrvatskoj?

Opet bez HUZEZ-a ništa ne bi znali.

Prije točno godinu dana Hrvatski Sabor je izglasao da Hrvatska i dalje ostane jedina europska zemlja u kojoj tele operateri ne trebaju građevinsku dozvolu za bazne stanice.

 

 1. 01. 2020. prema pisanju HUZEZ-a hrvatski zastupnik u Europskom Parlamentu i član parlamentarnog Odbora za okoliš, javno zdravlje sigurnost hrane (ENVI), Ivan Vilibor Sinčić, podigao je na europsku razinu problem zastarjelih standarda zaštite od ne ionizirajućeg zračenja (ICNIRP Guideliness 1998).

Na svoje pitanje dobio je odgovor:

”Sadašnji standardi zaštite od neionizirajućeg zračenja postavljeni su 1998. godine od strane ICNIRP-a, Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja. Oni su propisali standarde zaštite isključivo na temelju termičkih učinaka zračenja uz napomenu kako nema dovoljno podataka i znanstvenih istraživanja da se donesu ograničenja i zbog netermičkih učinaka zračenja. Međutim, posljednjih dvadesetak godina znanost se razvila i napravljen je niz znanstvenih istraživanja, tako znamo, i za neke netermičke učinke – dugoročne, kumulativne, sinergijske i biološke učinke.

Potreba za novim i boljim standardima zaštite nameće s razvojem novih tehnologija kao što su 5G, 6G i 7G i druge. 

Zemlje članice nisu uvijek u stanju zaštiti svoje stanovništvo ni prema sadašnjim standardima. Hrvatska je jedina zemlja EU-a gdje nije potrebna građevinska dozvola za postavljanje baznih stanica (antena). Ministarstvo zdravstva u Hrvatskoj trebalo je po zakonu prije gotovo 10 godina objaviti registar baznih stanica kako bi građani bili zaštićeni i informirani, ali to nije učinjeno.

Institucije Europe davno su donijele akte u svrhu zaštite stanovništva, ali vrijeme je za moderne.“

 Hoćete li Komisija i kada uzeti u obzir 20 godina razvoja znanosti i predložiti bolje standarde zaštite od neionizirajućeg zračenja koji osim termičkih učinaka uključuju i dugoročne, kumulativne, sinergijske i biološke učinke?  Kao što vidimo, ne žuri im se. Sve je na nacionalnim propisima i svijesti predstavnika naroda u parlamentima.

Na sreću, stanovnici Zagreba imali su ovog proljeća i neku sreću u nesreći koja im se dogodila s potresom koji je izazvao dodatni strah u okolnostima u kojima se nalazimo zbog strašnog virusa, svjetskog prvaka u skoku u dalj! Odgođeno je donošenje GUP-a do daljnjega.

Stranka gradonačelnika Bandića pripremila je amandman  broj XXVIII  na GUP kojim se UKIDAJU SVI kriteriji za postavljanje baznih stanica u Zagrebu.  Opet o tome piše jedino HUZEZ:

 Ukida se odredba da antenski stup mora biti barem 12 m iznad svih zgrada u krugu 100 m, a dosadašnje granice zračenja 6,1V/m za jakost električnog polja i 66 mW/m2 drastično se podižu, na

58V/m i 8,9 W/m2 za javne površine, odnosno 24,4V/m i 1,6W/m2 unutar stanova, škola i vrtića.

Operateri ni do sada nisu poštovali GUP, ali s ovim amandmanom građani grada Zagreba neće imati baš nikakvu pravnu mogućnost djelovanja bez obzira koliko nam blizu bila bazna stanica.

Iako je u javnoj raspravi bilo više tisuća zahtjeva građana da se dosadašnji kriteriji ne mijenjaju i iako su ti zahtjevi bili uvaženi u Prijedlogu Konačne odluke, 16 zastupnika stranke MB365 odlučilo je drugačije, a odluku će, po svemu sudeći, podržati i njihovi koalicijski partneri. Ovo je još jedan primjer na kojem se jasno vidi da ova gradska vlast ne vodi brigu o dobrobiti građana nego prije svega o pogodovanju krupnom kapitalu.

 A kako bi ostalo zabilježeno u povijesti što su nam to gradski zastupnici kanili učiniti red je ovdje objaviti i njihova imena, na njihovu sramotu:

Ana Stavljenić-Rukavina
Miodrag Demo
Dragica Nikolić
Irena Cajner Mraović
Ljerka Mintas-Hodak
Ševko Omerbašić
Vojin Perić
Radenko Tomić
Natalija Prica Oreški
Gordana Rusak
Darko Katuša
Grgo Jelinić
Slavko Kojić
Gzim Redžepi
Nenad Matić
Tamara Čubretović

 

Ako su neki od njih vaši susjedi, poznanici ili prijatelji, pitajte ih zašto su to učinili.

U obrazloženju amandmana kojim se ukidaju svi kriteriji za postavljanje baznih stanica, Klub MB365 pozivao se na NEVAŽEĆU UREDBU VLADE iz 2012 g.

Spomenuta Uredba bila je na snazi u lipnju 2016., kada je, uz suglasnost HAKOM-a, donesen GUP i u čl.44 propisani kriteriji da antenski stup mora biti najmanje 12 m iznad svih zgrada u krugu 100m te bitno niže granice zračenja od onih koje propisuje Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja.

 

 1. prosinca 2019. stupio je na snagu ZAKON O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOG SABORA(NN96/18), i sve uredbe vlade koje su bile na snazi, prestale su važiti 30.11. 2019.g. (čl.4)

 I na kraju ne mogu a ne citirati neodgovornog  ushićenog direktora projekta modernizacije mreže u Hrvatskom Telekomu, Ivana Uremovića,  u intervjuu 18. 7. 2018. te Borisa Drila, člana Uprave Hrvatskog Telekoma zaduženog za tehniku i informacijske tehnologije objavljen na T-portalu 9. 7. 2018.

Vrijedi pročitati samo najbitnije ulomke iz njih a na što nitko osim, opet, HUZEZ-a nije reagirao.

 Ivan Uremović:

Mreža 5G ne podrazumijeva samo tehnološki iskorak, nego će se iz cijele priče stvoriti klima koja se može usporediti s uvođenjem interneta u naše živote. Ideja je da se puno koncepata koje sad vidimo u filmovima znanstvene fantastike uvede u svakodnevnicu, no to se neće dogoditi preko noći. Radi se o razvojnom ciklusu koji će svoj zenit doživjeti 2025. godine.

Ono što nam 5G danas najviše donosi je pomak prema tehnologiji koju može oslikati prelazak s automobila u zrakoplov. Cijelom društvu trebala bi se poboljšati kvaliteta života te otvoriti cijeli niz novih mogućnosti.

Boris Drilo:

HT je početkom godine pokrenuo modernizaciju radijske pristupne mreže na području cijele Hrvatske. Ta će mreža omogućiti uvođenje 5G tehnologije u trenutku kad se za nju dodijeli potrebni radio-frekvencijski spektar. Projekt obuhvaća modernizaciju infrastrukture, transportnih kapaciteta i same radijske opreme koja bi trebala završiti do kraja 2019. U prvoj polovici godine, HT je zamijenio svih 137 starih s novim, 5G-kompatibilnim baznim postajama na području Istre. Od početka srpnja mjeseca aktivnosti su nastavljene na području grada Zagreba, u kojem će nakon Istre biti implementirana najmodernija mobilna tehnologija u Hrvatskoj i regiji.

I tako nas ova dvojica  izvjestiše još 2018. o onome što čine i čemu to služi, osobito naglasivši kako:

Cijelom društvu trebala bi se poboljšati kvaliteta života te otvoriti cijeli niz novih mogućnosti.

Ni jednom jedinom rječju nisu smatrali potrebitim izvijestiti narod o sigurnosti iste te tehnologije kao i podacima gdje su sve te bazne stanice postavili a što im je i zakonska obveza.

 Kako se nalazimo u specifičnim okolnostima, nikad doživljenim u povijesti čovječanstva, te kako  opravdano sumnjamo na poštene nakane globalističkih eksperimenata i tehnologija, tražiti moramo i načine rješenja i oslobađanja od ovih, po naše živote i okolinu opasnih, tehnoloških čuda.

Ne preostaje nam ništa drugo  u zaštiti svojih ljudskih prava već naći način i sve to redom poskidati.

 

Mr. sc. Arna Šebalj, dipl. iur.

 

 IZVORI:

USTAV RH NN 56/90135/9708/98113/00124/0028/0141/0155/0176/1085/1005/14

Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja NN 91/10

Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja NN 146/14  i  31/19

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19

http://www.huzez.hr/home/vazne-vijesti/predstavnici-5g-industrije-potvrdili-da-ne-znaju-je-li-5g-siguran-za-koristenje

http://www.huzez.hr/home/vazne-vijesti/dr-martin-pall-5g-rizik-iz-znanstvene-perspektive

http://huzez.hr/home/vazne-vijesti/slovenija-zaustavila-uvodjenje-5g-tehnologije

https://www.poynter.org/international-fact-checking-networ…/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613329?dopt=Abstract

https://www.tportal.hr/tehno/clanak/stigla-je-hrvatski-telekom-prvi-uvodi-5g-tehnologiju-u-hrvatsku-foto-20180709

https://www.ft.com/content/848c5b44-4d7a-11ea-95a0-43d18ec715f5

http://www.huzez.hr/home/vazne-vijesti/svicarska-zaustavila-uvodjenje-5g-zbog-mogucih-negativnih-ucinaka-na-zdravlje

http://emedjimurje.rtl.hr/opcenito/maknut-antenski-stup-iz-sredista-murskog-sredisca

https://samospoznaja.site/pravo-na-slobodu-govora-i-koristenje-vlastitog-prosudivanja/

http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm
http://www.toxipedia.org/display/toxipedia/Precautionary+Principle
http://assembly.coe.int/mainf.asp?link=/documents/adoptedtext/ta11/eres1815.htm
http://www.azo.hr/ArhuskaKonvencija

www.emfsa.co.za

 

Reference i istraživanja potpisnika apela s Međunarodne konferencije u Reykjaviku :

Akdag MZ, Dasdag S, Canturk F, Karabulut D, Caner Y i Adalier N: Da li produženo radiofrekventno zračenje koje se emitira iz Wi-Fi uređaja izaziva oštećenje DNK u različitim tkivima štakora? J Chem Neuroanat 2016, doi: 10.1016 / j.jchemneu.2016.01.003.

 

Radna skupina za BioInitiative: BioInitiative 2012. Obrazloženje za Standard izloženosti javnosti na biološki osnovi za elektromagnetska polja (ELF i RF). Kadulja C i stolar DO (ur.). Bioinitiative, 2012. Dostupno na mreži: http://www.bioinitiative.org/table-of-contents/

 

Buchner K i Eger H: Promjene klinički važnih neurotransmitera pod utjecajem moduliranih RF polja – Dugotrajna studija u stvarnim uvjetima [Izvorna studija na njemačkom jeziku]. Umwelt-Medizin-Gesellschaft. 2011.godine; 24: 44-57.

 

Calvente I, Pérez-Lobato R, Núñez MI, Ramos R, Guxens M, Villalba J i sur. Da li izlaganje okolišnim elektromagnetskim poljima izaziva kognitivne i bihevioralne učinke u dječaka starije životne dobi? Bioelectromagnetics. 2016; 37: 25-36.

 

Vijeće Europe (2011). Rješenje 1815 (2011): Moguće opasnosti elektromagnetskih polja i njihov utjecaj na okoliš. http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML- en.asp? fileid = 17994 &

 

Coureau G, Bouvier G, Lebailly P, Fabbro-Peray P, Gruber A, Leffondre K i sur. Upotreba mobilnog telefona i tumori mozga u ispitivanju slučaja CERENAT. Okupiraj med. 2014. 71: 514-522.

 

Dasdag S, Akdag MZ, Erdal ME, Erdal N, Ay OI, Ay ME, Yilmaz SG, Tasdelen B i Yegin K: Učinci radiofrekventnog zračenja 2,4 GHz koje se emitiraju iz Wi-Fi opreme na ekspresiju mikroRNA u tkivu mozga. Int J Radiat Biol. 2015 91: 555-61.

 

Deshmukh PS, Nasare N, Megha K, Banerjee BD, Ahmed RS, Singh D, Abegaonkar MP, Tripathi AK i Mediratta PK: Kognitivno oštećenje i neurogenotoksični efekti kod štakora izloženih mikrovalnom zračenju niskog intenziteta. Int J toksikola. 2015 34: 284-90.

 

Hardell L, Carlberg M. Korištenje gledišta Hill iz 1965. za procjenu dokaza dokaza rizika za tumor na mozgu povezan s upotrebom mobilnih i bežičnih telefona. Rev Health Health.

2013 28: 97-106.

 

Hardell L, Carlberg M. Korištenje mobitela i bežičnog telefona i rizik od glioma – Analiza združenih studija nadzora slučaja u Švedskoj, 1997-2003 i 2007-2009. Patofiziologija. 2015 22: 1-13.

 

Hedendahl L, Carlberg M, Hardell L. Elektromagnetska preosjetljivost – sve veći izazov medicinskoj struci. Rev Health Health. 2015 30: 209-315.

 

Hensinger P. Veliki podaci: promjena paradigme u obrazovanju s osobne autonomije na uvjetovanost prema pretjeranom konzumerizmu. Umwelt-Medizin-Gesellschaft .. 2015; 28; 206-13

 

Fragopoulou A, Samara A, Antonelou MH, Xanthopoulou A, Papadopoulou A, Vougas K, Koutsogiannopoulou E, Anastasiadou E, Stravopodis DJ, Tsangaris GT, i dr.: Odziv proteome mozga nakon izloženosti cijelog tijela miševima na bazno zračenje mobilnog telefona ili bežične DECT , Elektromagn Biol Med. 2012; 31: 250-74.

 

IARC-ove monografije o procjeni kancerogenih rizika za ljude, svezak 102. Neionizirajuće zračenje, dio 2: Radiofrekventna elektromagnetska polja. Međunarodna agencija za istraživanje na

 

Rak: Lyon, Francuska, 2013. Dostupno putem interneta: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/mono102.pdf.

 

Markovà E, Malmgren LO i Belyaev IY: Mikrotalasi s mobilnih telefona inhibiraju stvaranje fokusa 53BP1 u matičnim stanicama čovjeka nego u diferenciranim stanicama: Moguća mehanička veza s rizikom od raka. Okolišno zdravlje. 2010; 118: 394-9.

 

Megha K, Deshmukh PS, Banerjee BD, Tripathi AK, Ahmed R, Abegaonkar MP. Mikrovalno zračenje niskog intenziteta izazvalo je oksidativni stres, upalni odgovor i oštećenje DNK u mozgu štakora. Neurotoxicology. 2015 51: 158-65.

 

Nittby H, Brun A, Eberhardt J, Malmgren L, Persson BR i Salford LG: Povećana propusnost krvno-moždane barijere u mozgu sisavaca 7 dana nakon izlaganja radijaciji s GSM-900 mobilnog telefona. Patofiziologija. 2009. godine; 16: 103-12.

 

OECD (2015). Studenti, računala i učenje: uspostavljanje veze, izdavaštvo PISA, OECD. Dostupno na: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-hr.

 

Sangün Ö, Dündar B, Çömlekçi S, Büyükgebiz A. Učinci elektromagnetskog polja na endokrini sustav u djece i adolescenata. Pediatr Endocrinol Rev. 2015; 13 (2): 531-45.

 

Spitzer M. Informacijska tehnologija u obrazovanju: Rizici i nuspojave. Trendovi u neuroznanosti i obrazovanju 2014; 3: 81-5.

 

Wyde M, Cesta M, Blystone C, Elmore S, Foster P, Hooth M, Kissling G, Malarkey D, Sills R, Stout M, et al.: Izvještaj o djelomičnim nalazima iz Nacionalnog toksikološkog programa Karcinogeneza Studije radiofrekventnog zračenja mobitela u Hsd: Sprague Dawley® SD štakora (izloženost cijelog tijela). Nacrt 5-19-2016. Američki nacionalni toksikološki program (NTP), 2016. doi: http://dx.doi.org/10.1101/055699. Dostupno na mreži: http://biorxiv.org/content/biorxiv/early/2016/05/26/055699.full.pdf

 

Yakymenko I, Csybulin O, Sidorik E, Henshel D, Kyrylenko O, Kyrylenko S. Oksidativni mehanizmi biološke aktivnosti radiofrekventnog zračenja niskog intenziteta. Elektromagn Biol Med. 2016; 35: 186–202.

 


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

More in:Gospodarstvo