Podjeli

U jeku javne rasprave o Nacrtu prijedloga Odluke o javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Zagrebu, jedna je tema posebno značajna, i to za nemali broj ljudi.

U prošlom mandatu 2017.-2021. bila sam vijećnica u Vijeću gradske četvrti Novi Zagreb istok, GČ kojoj pripada i znameniti kvart Jakuševec, kvart poznat po golemom odlagalištu smeća, i kompostani, i drobilici građevinskog otpada, a po novom, i hrpetinama glomaznog otpada. I domaćim životinjama, koje se, usprkos zabrani, još uvijek uzgajaju u okolici smetlišta. Pa kad se smradovi spoje, dobijete ono što osjećate vozeći obilaznicom, ili šećući Supernovom na Buzinu, ili prolazeći okolnim kvartovima koji graniče s Jakuševcem. Ponekad, vrlo intenzivan smrad osjeti se i istočno, skroz do Domovinskog mosta. Onaj odvratan kiselkasti smrad pomiješan s notom mirisa ustajalog svinjskog izmeta. U gradu Zagrebu.

Naravno da je nepravedno kroz 60 godina trpati baš sav otpad i smeće u jedan kvart, i znati pritom da ometaš normalan život čitavoj jednoj Gradskoj četvrti, a i šire! Da, većina ljudi došla je tu živjeti PRIJE nego je postavljena kompostana, prije nego je proradila drobilica građevinskog otpada, a na koncu prije nego su gomiletine glomaznog otpada dovežene u krug Servisno-operativnog centra Čistoće, unatrag mjesec dana. Da, znali smo da je u blizini smetlište, ali u kulturnoj Europi takvih smetlišta odavno više nema, a planovi o zatvaranju ovog zagrebačkog sežu gotovo unatrag dvadeset godina. Tko je mogao znati da energetska oporaba (ili jednostavnije spaljivanje smeća) nikada neće biti prihvaćena i realizirana kao alternativa u odnosu na gomilanje vlastitog smeća nekog drugom ljudskom biću u životni okoliš. I dok svi “europski zeleni” nastoje sustav gospodarenja otpadom zatvoriti na način da se ono što se ne može ili ne isplati oporabiti, spali, te proizvodi struja i toplinska energija, kod nas se sve slaže na hrpice. I ove legalne, i one ilegalne.

Čitajući Odluku koja je na stolu, sjetilo me to jednog starog Zaključka koji sam predložila u ljeto 2019., a koji sam, iako oporbena vijećnica, uspjela pogurati da prođe i da dobijem većinu, jer se zaista radilo o INTERESIMA GRAĐANA! Malo je poznato da svih proteklih godina porezni obveznici Grada Zagreba plaćaju odvoz smeća za stanovnike Jakuševca, Hrelića i Mičevca, kao i nešto što se zove “naknada za umanjenu kakvoću življenja” za dio ljudi spomenutih naselja, točnije njih oko 2070.

No, SADA je trenutak spomenuti, samo u protekla dva mandata, dakle 8 godina, brdo na koje Zagrepčani i okolica odlažu svoje smeće, naraslo je za preko milijun i pol tona!

Time se i negativni utjecaj brda proširio puno dalje od prvih okolnih naselja. Jasno je da naknadu za “umanjenu kakvoću življenja” teško mogu dobiti svi stanovnici GČ, njih 56.000, jer toliko novca naprosto nema, no neko simbolično upozorenje svakako treba poslati! Ne zbog novca, već zbog naših uvjeta života i potrebe da se Plan gospodarenja otpadom MIJENJA!

Zaključak koji sam predložila odnosio se na proširenje posebnog statusa kvartova na cijelu GČ Novi Zagreb istok, a koji je prethodni saziv Vijeća donio na svojoj 30. sjednici, 9. srpnja 2019. Zaključak glasi:

__________________________________

Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb – istok većinom glasova (12 „ZA“, 2 „PROTIV“ i 2 „SUZDRŽANA“) donosi

 

Z A K L J U Č A K

o inicijativi za definiranje područja Gradske četvrti Novi Zagreb – istok

kao zone pod utjecajem odlagališta Prudinec – Jakuševec

 

 1. Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb – istok je raspravljalo o Prijedlogu zaključka o preuzimanju obveze plaćanja cijene javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za korisnike usluge sa područja Mjesnog odbora Jakuševec, Mjesnog odbora Hrelić te naselja Mičevec.

 

 1. Vijeće je prijedlog podržalo, ali ujedno konstatiralo kako je zbog utjecaja odlagališta umanjena kakvoća življenja svih stanovnika Gradske četvrti. Slijedom navedenog, Vijeće traži da se čitava Gradska četvrt definira kao područje pod utjecajem odlagališta Prudinec – Jakuševec.

 

 1. Ovaj će zaključak biti upućen Gradskom uredu za mjesnu samoupravu na daljnje postupanje.

__________________________________

Dakle, prijedlog da se cijela Gradska četvrt Novi Zagreb istok imenuje područjem pod utjecajem Odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec dobilo je tada većinu u Vijeću kao instituciji mjesne samouprave. Savjetodavnoj, nažalost, no dvije i pol godine kasnije, Gradska skupština Grada Zagreba i Gradska uprava ne bi smjeli zanemariti činjenicu da je situacija sa kakvoćom zraka i uvjetima življenja u Gradskoj četvrti lošija nego ikada, uglavnom zbog nezatvaranja kompostane, nezatvaranja postojeće drobilice građevinskog otpada u krugu Odlagališta, dovlačenju novih drobilica, i daljem držanju otvorenih gnojnica. Kao što sam rekla, u samo 8 godina, novih milijun i pol tona smeća. Pa do kada?

Ovaj zaključak tada nije otišao dalje od VGČ-a, iz jednostavnog razloga što sam ja tada bila oporbena vijećnica, i sav moj trud zapeo je na toj, najnižoj razini.

Na osnovu takvog zaključka, javno predlažem i danas ponovno, u jeku najave poskupljenja odvoza smeća, da se stanovništvo cijele GČ Novi Zagreb istok, oslobodi plaćanja odvoza smeća, do konačnog zatvaranja smetlišta, te izmještanja drobilica, kompostane i gnojišta. Neka to bude neki uvjet. Ucjena? Ne. To je simbolična naknada. Uvjet da znamo da će do zatvaranja doći u skoro vrijeme. I da se problem ne može rješavati unutar jednog kvarta koji je žrtvovan za dobrobit svih ostalih i cijelog Zagreba!

Polazim od jednostavne pretpostavke, a to je da građani i Novog Zagreba istok, imaju pravo na jednake uvjete života kao i građani svih ostalih gradskih četvrti, i stoga na ovaj način želim povećati pritisak na vlast u Zagrebu, koja nam je svojim dolaskom, samo nametnula još više zagađivača, a uz to i najavljenje skuplje cijene odvoza smeća. Dakle, od zatvaranja zagađivača u Novom Zagrebu istok ništa, ostalo je sve na predizbornim obećanjima, a situacija je svakim danom sve gora, što pokazuju mjerne postaje, a mi, koji živimo u Novom Zagrebu istok, znamo to i iz iskustva.

Kao što sam u više navrata istaknula, Gradonačelnik bi se trebao prisjetiti svojih izjava u travnju 2018. kada je sam uoči rasprave o Planu gospodarenja otpadom u GSGZ, tada kao oporbeni zastupnik, govorio da Zagreb nikada nije trebao pristati na smještaj Centra za gospodarenje otpadom unutar svojih granica, jer u Zagrebačkoj županiji ima još uvijek više nenaseljenog prostora. To je tema o kojoj se više ne govori, a činjenica da je područje Jakuševca tempirana bomba za razvoj raznih bolesti za gotovo 100.000 stanovnika, potpuno je izašla iz fokusa i interesa vladajućih, otkako su vlast preuzeli.

Odatle moja ideja da na ovaj način ponovno problematiziram sve ono s čime se bore i u čemu žive građani Novog Zagreba istok, ne samo građani Jakuševca i Hrelića, već i Dugave, Zapruđe, Travno, Utrine, V. Polje, Buzin, Sloboština Središće, Sopot. Grad Zagreb, svi mi, do sada smo solidarno plaćali odvoz smeća za građane Hrelića, Jakuševca i Mičevca. To je doslovno smiješno. Ulica u kojoj i ja živim, Ulica Sv. Mateja granica je dva naselja, Hrelića i Dugava. Sarajevska je granica Jakuševca i Dugava, Jakuševca i Travnog, Jakuševca i Utrina, Jakuševca i Zapruđa. Nevjerojatno je da ljudi koji žive u istim ulicama, s lijeve i desne strane, i žive u istim uvjetima, nemaju istu cijenu iste usluge. Ovi desni ne plaćaju odvoz smeća, lijevi plaćaju. Prirez je svima isti. Gradska četvrt je ista. Smrad je isti.

Koja to gradska vlast ima obraza ustvrditi da je na tih nekoliko metara širine ceste, drugačiji zrak koji netko udiše i drugačiji uvjeti života i kakvoća življenja?

Srdačno,

Mirela Mikić Muha, građanka,

Sv. Mateja 5, Zagreb


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Gospodarstvo