Podjeli

Na saboru je izvješće Hrvatske energetske regulatorne agencije- Hera, o kojoj je bilo više kritičkih osvrta na ovom portalu u posljednje vrijeme. Međutim, javnost treba biti obaviještena da je u tijeku izbor vijećnika na reklo bi se nestvarni mandat od dugih 7 godina, zasigurno najduži od svih regulatornih agencija u Europskoj uniji.

Koliko je regulator u energetici važan i nezaobilazan faktor najbolje je građanstvo imalo priliku pratiti tijekom otkrivanja koruptivnih radnji vezanih na aferu vjetroelektrane Krš-Pađene, gdje je HERA odigrala sramotnu ulogu. Ne treba nikako zaboraviti da je HERA u svojoj petnaest godina dugoj povijesti kolokvijalno rečeno kumovala činjenici da je servilno odobravala tarife za obnovljive izvore energije koji su bili na vrhu europske piramide poticajnih mjera gradnje zelenih izvora. Navedeni podatak  je potrebno nadopuniti činjenicom da je regulatoru „promakla“  notorna informacija da u cijeloj poticajnoj listi raznih firmi  (s kapitalom izvan Republike Hrvatske) nema Hrvatske elektroprivrede, najveće još (!?) neprivatizirano poduzeće u vlasništvu RH. Dakle, mjere poticaja su išle uglavnom strancima a HEP je bio zaobiđen odnosno zakinut. Sve radnje koje su provodile razne nazovimo ih ekipe u ministarstvu nadležnom za energetiku su šutke odobravane od HERA-e.

Zašto je bio potreban mali uvod u cijelu priču oko HERA-e. Razlog je  jednostavan, u izbor novog člana Upravnog vijeća HERA-e će se uključiti razni lobisti, direktno zainteresirani za provedbu vlastitih interesa na polju općenito energetike. Izbor novog člana neće biti stručan djelatnik nego podoban a to najvjerojatnije neće biti osoba koja će braniti interese hrvatske energetike odnosno građana ove zemlje koji su kupci električne energije, plina i nafte te ostalih energenata. Što se može tražiti od Vlade RH i Sabora da se ne kompromitira izbor vijećnika. Slijedom europskih mjerila uspješnosti kandidata bilo bi nužno objaviti životopise (Curiculum vitae) svih potencijalnih pretendenta sa svim detaljima njihove karijere. Na taj bi se način razobličila možebitna umiješanost određenih lobističkih struktura u formiranju zaista nepristranog tijela kakvo sadašnja Regulatorna agencija danas zasigurno nije.

Sadašnja struktura Hera-e, koja je isključivo uradak predsjednika i njegove donedavne zamjenice (Tomislav Jureković i Sonja Tomašić Škevin) obiluje raznim savjetnicima i ekspertima, izvan svake logike preplaćenima koji u stvarnosti uopće aktivno ne učestvuju u radu HERA-e , nego su postavljeni političkim intervencijama. Usput, bilo bi ponavljam shodno europskoj praksi da predsjednik regulatorne agencije priloži svoj životopis na web stranicu agencije.

 

Struktura zaposlenika HERA-e

Regulatorni rad u HERA-i je organiziran u stručnim sektorima:

 • Sektor za električnu energiju
 • Sektor za plin i naftu
 • Sektor za toplinsku energiju
 • Služba za pravne i kadrovske poslove

Osim tih sektora u HERA-i postoje:

 • Ured Upravnog vijeća
 • Služba za zajedničke poslove

Upravno vijeće je pozicionirano izvan sektora/službi.

Očito je da se (najveći) dio regulatornog rada odvija u stručnim sektorima/službama. Ostali zaposlenici bi se u gospodarskim djelatnostima zvali ”režijskim” osobljem.

HERA prema Godišnjem izvješću za 2019. g. ima 79 radnika. Prema informaciji kojom raspolažemo, veliki dio osoblja  HERA-e spada u režijsko osoblje:

 • Upravno vijeće:             5 vijećnika
 • Ured Upravnog vijeća:             10 radnika (1 glavna tajnica, 2 savjetnika, 4 eksperta, 1 voditeljica odnosa sa javnošću, 2 tajnice)
 • Samostalni odjel za internu reviziju: 1 radnica
 • Zajedničke službe: 14 radnika (1 direktorica, 1 pomoćnica direktorice, 2 domara, 5 radnica u ekonomskom odjelu, 3 informatičara, 1 cyber security stručnjak, 1 dizajner)
 • Urudžbeni zapisnik (dio pravne službe): 3 radnice
 • Administrativne referentice u stručnim sektorima/službama; 3 radnice

Ukupan broj režijskog osoblja: 36

Ukupan broj neposrednih izvršitelja u stručnim sektorima/službama: 43 radnika

Brojke govore za sebe.

Imajući u vidu gore prikazanu organizacijsku shemu HERA-e,  korisno je iznijeti slijedeće koeficijente vodećih djelatnika agencije:

Predsjednik UV: 4,2

zamjenica predsjednika UV: 3,7

vijećnici: 3,6

glavna tajnica : 3,6

glavni savjetnik : 3,4

savjetnik : 2,9

viši ekspert pri UV : 2,8

ekspert pri UV : 2,6

direktor sektora: 2,9

voditelj odjela: 2,4-2,6

 

Za informaciju, vijećnik ima neto plaću oko 20.000 kuna, plus osobni automobil na raspolaganju 24 sata. Tajnica, savjetnici i eksperti imaju više ili neznatno niže plaće od direktora sektora koji obavljaju matematički iskazano preko 90 posto radnih obveza u agenciji.

Interesantno je zapaziti da su svi savjetnici i eksperti postavljeni zadnjih nekoliko godina (prijašnja sistematizacija nije imala tako opsežno savjetodavno tijelo!)  isključivo odlukama Tomislava Jurekovića, sadašnjeg predsjednika Upravnog vijeća.

 

Anđelko Jeličić


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika