Podjeli

Mnogi potrošači se pitaju: Što se to događa oko nas?

U medijima, reklamama, stručnim časopisima i skupovima, ali i u svakodnevnom životu susrećemo se s pametnim uređajima (pametni telefoni, pametni kućanski uređaji, pametni auti, pametne mreže, pametne ploče, …), a evo sada i pametnih brojila. Sve su to uređaji koje smo do sada koristili ,ali razvoj tehnologije omogućio je da ih koristimo na pametniji način i prilagodimo osobnim potrebama.

HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. uključio se u svijet pametnih uređaja, te u skladu s obavezama iz Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom izradio provedbeni plan zamjene najmanje 95% postojećih brojila za električnu energiju brojilima s daljinskim očitanjem. Planom zamjene obuhvaćeno je oko 2,4 milijuna priključaka, s definiranim rokovima zamjene ovisno o kategoriji korisnika mreže (kupca) i zakupljenoj snazi priključka.

Što dobivaju zamjenom postojećih brojila pametnim brojilima s daljinskom očitanjem

Korisnik:

 • Poboljšano informiranje o načinu potrošnje električne energije
 • Račune s stvarnom potrošnjom, a ne akontacije na osnovu procjene
 • Račune s stvarnom potrošnjom, a ne akontacije na osnovu procjene
 • Mogućnost primjene inovativnog tarifnog sustava
 • Poboljšanje i proširenje usluga korisnicima mreže
 • Smanjenje računa – neplaćanja usluge očitanja
 • Očitanje bez potrebe ulaska očitača u kuće/stanove

 

HEP ODS d.o.o.:

 • Smanjenje netehničkih gubitaka
 • Smanjenje troškova očitanja
 • Brža detekcija, odziv i otklanjanje kvara
 • Nadzor kvalitete opskrbe električnom energijom
 • Zadovoljnije kupce
 • Bolji uvid u opterećenje mreže.

Društvo u cjelini

 • Poboljšanje kvalitete opskrbe električnom energijom
 • Ostvarivanje cilja smanjenja ukupne potrošnje električne energije i smanjenje emisije stakleničkih plinova
 • Smanjenje potrebe za izgradnjom novih ili proširenje postojećih proizvodnih kapacitete
 • Pozitivan utjecaj na razvoj tržišta električne energije

Ovo su neke od važnijih prednosti koje donose pametna brojila. Daljnjim usavršavanjem pametnih brojila proširit će se mogućnosti i broj usluga koje će biti na raspolaganju korisnicima mreže u cilju što kvalitetnijeg upravljanja potrošnjom i troškovima svakog gospodarstvenika i kućanstava, a HEP ODS-u d.o.o. optimalno vođenje distribucijske mreže. Pametna brojila su jedan od alata za racionalnu i učinkovitu potrošnju električne energije na obostranu korist, korisnika mreže i operatera distribucijske mreže.


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika