Podjeli

Prijenosno područje Split je organizacijska jedinica Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Kupska 4, (u daljnjem tekstu HOPS). HOPS je državna tvrtka, čija je djelatnost prijenos i tranzit električne energije.

U Prijenosnom području Split svake godine na desetine različiti tvrtki izvode radove na izgradnji i rekonstrukciji elektroenergetskih objekata.

Jedna od brojnih tvrtki koja izvodi radove je tvrtka EP Inženjering d.o.o. iz Splita, Žrnovnička 16. Tvrtka EP Inženjering najčešće se pojavljuje kao neugovorni podizvoditelj tvrtke Končar KET d.o.o. i drugih tvrtki koje su sklopile ugovore o izvođenju radova. Angažiranje tvrtke EP Inžinjering odobrava se od strane Prijenosnog područja Split na način protivan Zakonu o javnoj nabavi, internim aktima HOPS-a iz područja javne nabave, Zakona o gradnji kada se izvode radovi temeljem građevinske dozvole i Pravila i mjera sigurnosti za rad vanjskih izvođača na privremenim gradilištima HOPS-a.

Osnovni problem je što su direktori Prijenosnog područja Split odobravali podizvoditeljima izvođenje radova bez sklapanja ugovora sa podizvoditeljima što je obveza iz dokumentacije za nadmetanje i Ugovora o izvođenju radova sa ugovornim izvoditeljem. Kada bi se sklapali ugovori sa podizvoditeljima u takvim situacijama HOPS direktno plaća podizvoditelje, a kad se ne sklapa Ugovor sa podizvoditeljem tada tvrtka koja ih je angažirala sama plaća podizvoditelja, što otvara prostor za mito i korupciju. U takvim situacijama moćnici iz Prijenosnog područja uvjetuju ugovornim izvođačima koga trebaju angažirati kao podizvoditelje.

Tvrtka EP Inženjering je pravni slijednik tvrtke Petrolejka d.o.o. iz Splita, Hrvatske Mornarice 1C. Tvrtku je osnovala g. Ivona Vujčić dana 04.09.2009. god. Sadašnji direktor prijenosnog područja Split g. Zoran Sinovčić ima sestru koja ima isto ime i prezime kao osnivačica tvrtke Petrolejka d.o.o. U trenutku osnivanja tvrtke Zoran Sinovčić obavljao je poslove Rukovoditelja službe za upravljanje područnom mrežom. G. Ivona Vujčić, za direktora tvrtke Petrolejka imenuje g. Daria Ćurlina, stalno zaposlenog u tvrtki Projektni biro Split na radnom mjestu Glavnog projektanta. Tvrtka Projektni biro Split, u trenutku osnivanja nalazila se u istoj zgradi kao i uredi Prijenosnog područja Split. G. Ivona Vujčić, vlasnica tvrtke bila je 11 mjeseci. Novi vlasnik tvrtke postaje direktor tvrtke g. Dario Ćurlin, koji kao vlasnik i direktor tvrtku vodi do mjeseca svibnja 2014. godine.

Vlasništvo nad tvrtkom prepušteno je novom vlasniku u trenutku donošenja Zakona o sukobu interesa da se Zoran Sinovčić ne bi doveo u neugodnu situaciju ako je osnivačica tvrtke njegova sestra.

Ako g. Ivona Vujčić, je ili nije sestra Zorana Sinovčića u tome nema ništa spornog da kasnija događanja ne stvaraju sumnju.

U periodu od 04.09.2009. – 31.12.2013. tvrtka Petrolejka d.o.o. ostvarila je prihod u iznosu od 4.980,258 kuna i dobit od 3.3270,981 kunu što je čini jednom od najuspješnijih malih tvrtki sa 2 zaposlena u Hrvatskoj. Veći dio prihoda ostvaren je izvođenjem radova kao neugovorni podizvoditelj u objektima Prijenosnog područja Split.

U periodu od 2009. – 2012. godine direktor Prijenosnog područja Split bio je g. Mario Gudelj a od 2012. – 2018. god. direktor je g. Zlatko Visković. Sudbina je htjela da u periodu od 2012. – 2018. god. pomoćnik direktora postane g. Zoran Sinovčić.

Od svibnja 2014. – svibnja 2016. god. tvrtku Petrolejka d.o.o preuzima novi vlasnik i direktor g. Boro Štambak iz Zagreba. Tvrtka Petrolejka briše se iz sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu i registrira se u Trgovačkom sudu u Zagrebu sa novim nazivom tvrtke EP Inženjering d.o.o. Selska cesta 18A. G. Boro Štambak je istovremeno vlasnik i direktor tvrtke Eling Projekt d.o.o.  sa istim sjedištem kao i tvrtka EP Inženjering d.o.o. G. Štambak je poslovni partner i sa HOPS-om. Slučajno ili ne, g. Boro Štambak je stric Brunu Štambaku sadašnjem pomoćniku direktora Sektora za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje  u HOPS-u. U vrijeme preuzimanja tvrtke Petrolejka od strane g. Bore Štambaka, g. Bruno Štambak je bio dugogodišnji poslovni partner u HOPS-u, radeći za više tvrtki. Kao iskusnog stručnjaka i dobrog poznavatelja odnosa sa vanjskim izvođačima, bivši Predsjednik uprave HOPS-a g. Mario Gudelj primio ga je u radni odnos u HOPS d.o.o. na radno mjesto pomoćnik direktora Sektora za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje.

Zašto je ugašena uspješna tvrtka Petrolejka d.o.o., zašto istu preuzima g. Štambak, zašto tvrtka seli iz Splita u Zagreb nije poznato ali osnovano se sumnja da je u pitanju bacanje prašine u oči od strane vlasnika iz sjene svima onima koji su sumnjali u stvarno vlasništvo tvrtke.

Nastavak drugog dijela slijedi u sutrašnjem izdanju.

Anđelko Jeličić


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika