Podjeli

Potpredsjednik Pravedne Hrvatske mr.sc. Dalibor Mikulić osvrnuo se na stanje u Hrvatskoj Energetskoj Regulatornoj Agenciji koja po članku 8. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti za svoj rad odgovara Hrvatskomu saboru. Predsjednik PH Milan Vrkljan se na glasovanju ponio dosljedno i u skladu s njegovom objavom na ovu temu od 08.07.2023.
Vjerojatno je reputacija Hrvatske Energetske Regulatorne Agencije (HERA) na najnižoj mogućoj razini od njenog osnutka. U “slučaju INA i sada “HEP” nisu prepoznali ali još bolje rečeno samo nisu izvršili svoju zakonsku obavezu.
Upravno vijeće Agencije koje trenutno ima tri člana Upravnog vijeća (Predsjednik Upravnog vijeća razriješen je dužnosti zbog utvrđenih nepravilnosti i lošeg rada agencije u „slučaju INA”. Drugom članu Uprave istekao mandat u rujnu 2022. Jedan od tri člana Upravnog vijeća u eklatantnom je sukobu interesa) iako je zakonom propisano pet od kojih je jedan predsjednik, a jedan njegov zamjenik. (članak 23. stavak 1.). Upravno vijeće tako ne odlučuje vecinom glasova svih članova Upravnog vijeća, već glasovanjem preostala tri člana od zakonom propisanih pet članova. Agencija nema zakonski izabranog predsjednika, OPĆE akte i obvezujuće metodologije te druge upravne akte potpisuje osoba bez zakonske ovlasti.
Evo nekoliko osnovnih činjenice koje govore o razini zakonitosti unutar same Agencije:
1)      Odbor za gospodarstvo na 43. sjednici od 16. 9. 2022., utvrdio je u Zaključku, citirano..“… HERA kao regulator u konkretnom medijski eksponiranom slučaju INA d.d. plinskog poslovanja nije postupala s dužnom pažnjom oslanjajući se na sve pozitivne pravne propise Republike Hrvatske kao i europsku regulativu koja se izravno primjenjuje.“  Navod iz točke 2. je posebno porazan jer kaže “Temeljem iznesenog u točci 1. ovoga Zaključka Odbor za gospodarstvo smatra da je UGROŽEN INTERES REPUBLIKE HRVATSKE te se poziva Upravno vijeće HERA-e na odgovornost.“ (https://www.sabor.hr/radna-tijela/odbori-i-povjerenstva/zakljucak-odbora-za-gospodarstvo-sa-43-sjednice-s-rasprave-o )
2)      Na 12. sjednici Hrvatskog Sabora, 23. rujna 2022. jednoglasno, NIJE PRIHVAĆENO godišnje izvješće o radu za 2021. godinu na 12. sjednici te NIJE PRIHVAĆENO Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu.
3)      4. studenog 2022 Hrvatski Sabor JE S 117 GLASA ZA, formalno potvrdio razrješenje predsjednika Upravnog vijeća HERA-e na osobni zahtjev. Protiv prethodnog Predsjednika UV HERA-e, je nakon što je USKOK proveo istragu (riječ je o aferi Vjetroelektrane), podignuta je optužnica zbog počinjenja kaznenih djela trgovanja utjecajem. A sve je počelo na način da je razrješenje tadašnjoj članici Upravnog Vijeća kasnilo više od 6 mjeseci.
4)      STATUT HERA-e nema prethodnu suglasnost Hrvatskog sabora, tj. predlagatelj (Upravno Vijeće HERA-e) je povukao Statut iz procedure u hrvatskom Saboru. (https://edoc.sabor.hr/Views/AktView.aspx?type=HTML&id=2026881 ).
5)      Pravilima se utvrđuju uvjeti koje moraju ispunjavati stručni voditelji te njihova prava, dužnosti i odgovornosti, donosi ih Upravno vijeće Agencije – Pravila nisu donesena, (članak 7. stavak 7. Zakona) a ipak HERA provodi Javne natječaje. Istodobno 20. lipnja 2023. HERA objavljuje poništenje dijela Javnog natječaja za imenovanje i to ni manje ni više, direktora Sektora za plin i naftu.
Prema Zakonu o regulaciji (Članak 24. Stavak 1) Vlada Republike, dužna je, najmanje 30 dana prije isteka mandata predložiti Hrvatskom saboru da razriješi s dužnosti člana Upravnog vijeća kojem ističe mandat i dostaviti obrazloženu listu kandidata, prethodno dostavljenu od strane Ministarstva za izbor novoga člana Upravnog vijeća. Nastavno Vlada RH suprotno odredbama Zakona nije ni dostavila Hrvatskom saboru obrazloženu listu kandidata za izbor novog člana i predsjednika Upravnog vijeća, a to je bila dužna učiniti prema članaku 24. Zakona.
Smatram da Vlada Republike Hrvatske mora samo poštovati odredbe Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, prvenstveno źurnom objavom Javnog Poziva za IMENOVANJE SVIH članova Upravnog Vijeća uključivo i Predsjednika.
Naravno da se dosadašnji članovi UV neće moći kandidirati a i svi direktori Sektora unutar HERA-e koji su involvirani u „slucaj INA i HEP“ trebaju svoje mandate staviti na raspolaganje. Time će se ojačati neovisnost i zakonitost rada HERA-e, a nedvojbeno će vratiti sigurnost u pravni poredak.
HERA se svojim radom mora izboriti za vrhunsku reputaciju, ponovno postati regulator u najboljem zakonskom smislu ali i sastavljena od najboljih  stručnjaka kako u Upravnom Vijeću tako i na svim organizacijskim razinama.
Na ovaj će se način vratiti vjera u stabilnost državne uprave a Saboru RH njegov dignitet kao i ugled u hrvatskom političkom životu! A štiteći hrvatske nacionalne energetske interese.

 

Anđelko Jeličić


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika