Podjeli

IZVJEŠĆE O IMOVINSKOM STANJU DUŽNOSNIKA
SVRHA PODNOŠENJA Stupanje na dužnost DATUM PODNOŠENJA 29/01/2018
OPĆE INFORMACIJE O DUŽNOSNIKU
IME Frane PREZIME Barbarić
STRUČNA SPREMA VSS
ZVANJE Diplomirani pravnik STRANAČKA PRIPADNOST Hrvatska demokratska zajednica
PODATCI O BRAČNOM DRUGU/ŽIVOTNOM PARTNERU
TRENUTNO STANJE Udovac/Udovica
PODATCI O DJECI
DJECA Ima djece
PODATCI O PREBIVALIŠTU
MJESTO 10000 Zagreb
PODATCI O BORAVIŠTU
BORAVIŠTE POSTOJI Ne postoji
DUŽNOST ZA KOJU SE PODNOSI IZVJEŠĆE O IMOVINSKOM STANJU
DUŽNOST Predsjednik uprave TIJELO/PRAVNA OSOBA OBNAŠANJA DUŽNOSTI Hrvatska elektroprivreda d.d.
ADRESA OBNAŠANJA DUŽNOSTI
MJESTO 10000 Zagreb ULICA Ulica grada Vukovara KUĆNI BROJ 37
OSTALE INFORMACIJE O DUŽNOSTI
TELEFON (SLUŽBENI) +38516322003 FAX (SLUŽBENI) +38516170439
DATUM POČETKA MANDATA 01/01/2018 PREDVIĐENI DATUM KRAJA MANDATA 31/12/2021
NAČIN OBNAŠANJA DUŽNOSTI Profesionalno STVARNI DATUM KRAJA MANDATA
DRUGA DUŽNOST ZA KOJU POSTOJI OBVEZA PODNOŠENJA IZVJEŠĆA O IMOVINSKOM STANJU
POSTOJANJE DRUGE JAVNE DUŽNOSTI ZA KOJU POSTOJI OBVEZA PODNOŠENJA IZVJEŠĆA O IMOVINSKOM STANJU Ne postoji
DRUGE JAVNE DUŽNOSTI ZA KOJE NE POSTOJI OBVEZA PODNOŠENJA IZVJEŠĆA O IMOVINSKOM STANJU
DRUGE JAVNE DUŽNOSTI Ne postoji
PODATCI O DRUGIM POSLOVIMA DUŽNOSNIKA TIJEKOM OBNAŠANJA MANDATA
DRUGI POSLOVI TIJEKOM OBNAŠANJA MANDATA Ne postoji
PODATCI O POSLOVIMA KOJE JE DUŽNOSNIK OBAVLJAO 12 MJESECI PRIJE STUPANJA NA DUŽNOST
DRUGI POSLOVI KOJE JE DUŽNOSNIK OBAVLJAO 12 MJESECI PRIJE STUPANJA NA DUŽNOST Postoji
POSAO DUŽNOSNIKA KOJE JE DUŽNOSNIK OBAVLJAO 12 MJESECI PRIJE STUPANJA NA DUŽNOST
RADNO MJESTO Voditelj odjela NAZIV PRAVNE OSOBE HEP d.d. OIB PRAVNE OSOBE 28921978587
2/18
SJEDIŠTE PRAVNE OSOBE
MJESTO 10000 Zagreb ULICA Ulica grada Vukovara KUĆNI BROJ 37
OSTALE INFORMACIJE O POSLU
DATUM STUPANJA U RADNI ODNOS 18/06/2015 DATUM PRESTANKA RADNOG ODNOSA
PRIHODI
PRIMANJA NA MJESEČNOJ RAZINI OD DUŽNOSTI ZA KOJU SE PODNOSI IZVJEŠĆE O IMOVINSKOM STANJU
BRUTO IZNOS (HRK) 39383,56 NETO IZNOS (HRK) 22958,38
PODATCI O PLAĆI OSTVARENOJ KOD DRUGOG POSLODAVCA
PLAĆA KOJU DUŽNOSNIK OSTVARUJE KOD DRUGOG POSLODAVCA Ne postoji
PODATCI O OSTALIM PRIHODIMA
OSTALI PRIHODI Postoji
OSTALI PRIHOD
NETO IZNOS (HRK) 2758,05 VREMENSKI RASPON Mjesečno
PRAVNA OSNOVA Od nesamostalnog rada
SUBVENCIJE/DONACIJE/POTICAJI
SUBVENCIJE/DONACIJE/POTICAJI Ne postoji
PODATCI O OBVEZAMA
OBVEZE Postoji
OBVEZA
VRSTA OBVEZE Kredit NOSIOC OBVEZE Osobno
VJEROVNIK ZABA IZNOS DUGA 90000,00
VALUTA DUGA EUR – Euro GODINA ZADUŽENJA 2015
ROK VRAĆANJA U MJESECIMA 180 IZNOS MJESEČNOG ANUITETA 656,59 UGOVORENA KAMATNA STOPA 3,39
OBVEZA
VRSTA OBVEZE Drugo NOSIOC OBVEZE Osobno
DRUGA OBVEZA Otkup stanarskog prava
VJEROVNIK Ministarstvo obrane IZNOS DUGA 152604,00
VALUTA DUGA HRK – Hrvatska Kuna GODINA ZADUŽENJA 1996
ROK VRAĆANJA U MJESECIMA 360 IZNOS MJESEČNOG ANUITETA 422,00 UGOVORENA KAMATNA STOPA 2,00
PODATCI O POTRAŽIVANJIMA
POTRAŽIVANJA Ne postoji
PODATCI O NEKRETNINAMA
NEKRETNINE Postoji
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Druge nekretnine DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 40,00
3/18
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 300,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 10,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Druge nekretnine DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 132,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 990,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 1,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Vinograd DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 2622,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 19665,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 21,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Druge nekretnine DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 260,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 1950,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 21,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Oranica (Njiva) DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 681,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 5107,50
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 21,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Oranica (Njiva) DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 114,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 855,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
4/18
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 21,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Oranica (Njiva) DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 220,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 1650,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 21,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Druge nekretnine DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 227,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 1702,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 21,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Oranica (Njiva) DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 665,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 4987,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 10,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Druge nekretnine DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 892,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 6690,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 3,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Druge nekretnine DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 54,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 405,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 1,00
5/18
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Oranica (Njiva) DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 150,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 1125,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 1,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Oranica (Njiva) DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 780,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 5850,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 1,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Druge nekretnine DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 61,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 458,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 1,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Druge nekretnine DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 101,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 757,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 1,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Druge nekretnine DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 79,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 593,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 1,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Oranica (Njiva) DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
6/18
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 673,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 5048,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 1,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Vinograd DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 7472,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 56040,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 1,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Druge nekretnine DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 403,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 3023,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 1,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Druge nekretnine DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21464
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 1636,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 12270,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 1,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Druge nekretnine DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 108,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 810,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 1,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Šuma DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 143,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 1072,00
7/18
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Vinograd DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 2033,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 15248,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Vinograd DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 3277,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 24578,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Druge nekretnine DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 1643,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 12322,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Druge nekretnine DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 4595,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 34462,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Vinograd DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražića POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 8591,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 64432,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
8/18
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Oranica (Njiva) DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zagreb POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 254,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 1905,00
KATASTARSKA OPĆINA zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Šuma DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 6551,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 98265,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Šuma DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 2567,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 19252,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Druge nekretnine DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 2499,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 18742,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Vinograd DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 3075,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 23062,00
KATASTARSKA OPĆINA zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
9/18
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Šuma DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 2560,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 19200,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Šuma DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 7631,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 57233,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Vinograd DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 3904,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 29280,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Druge nekretnine DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 2967,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 22253,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Druge nekretnine DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 528,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 3960,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Šuma DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
10/18
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 14539,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 109043,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Oranica (Njiva) DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 1493,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 11198,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Druge nekretnine DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 5363,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 40223,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Šuma DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 9034,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 67755,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Oranica (Njiva) DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 785,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 5888,00
KATASTARSKA OPĆINA zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Vinograd DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO zastražište POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 964,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 7230,00
11/18
KATASTARSKA OPĆINA zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Druge nekretnine DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 7512,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 56340,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Šuma DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 14708,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 110310,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Vinograd DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 6844,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 51330,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Druge nekretnine DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 10450
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 18487,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 138653,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 25,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Druge nekretnine DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Desinec POŠTANSKI BROJ 10450
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 155,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 1163,00
KATASTARSKA OPĆINA Desinec
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
12/18
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 16,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Livada DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Desinec POŠTANSKI BROJ 10450
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 723,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 5423,00
KATASTARSKA OPĆINA desinec
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 50,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Stan DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Jelsa POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 21,74
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 295000,00
KATASTARSKA OPĆINA Jelsa
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Osobno NAČIN STJECANJA Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Stan DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zagreb POŠTANSKI BROJ 10000
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 99,92
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 1300000,00
KATASTARSKA OPĆINA Zaprudski otok
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod
banke (Kredit)
POSTOTAK 50,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Stan DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zagreb POŠTANSKI BROJ 10000
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 99,50
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 1300000,00
KATASTARSKA OPĆINA Zaprudski otok
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Osobno NAČIN STJECANJA Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Stan DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zagreb POŠTANSKI BROJ 10000
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 51,92
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 500000,00
KATASTARSKA OPĆINA Zaprudski otok
VRSTA VLASNIŠTVA Knjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod
banke (Kredit)
POSTOTAK 50,00
13/18
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Garaža DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zagreb POŠTANSKI BROJ 10000
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 13,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 50000,00
KATASTARSKA OPĆINA Zaprudski otok
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Osobno NAČIN STJECANJA Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Garaža DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO zagreb POŠTANSKI BROJ 10000
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 12,90
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 50000,00
KATASTARSKA OPĆINA Zaprudski otok
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Osobno NAČIN STJECANJA Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Vikendica DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Desinec POŠTANSKI BROJ 10450
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 69,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 100000,00
KATASTARSKA OPĆINA Desinec
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 50,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Kuća DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 120,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 600000,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Osobno NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Oranica (Njiva) DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 2118,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 15885,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 12,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Oranica (Njiva) DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 4330,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 32475,00
14/18
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 12,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Oranica (Njiva) DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 122,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 915,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 12,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Oranica (Njiva) DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 215,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 1613,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 12,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Vinograd DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 230,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 1725,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 12,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Oranica (Njiva) DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 471,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 3533,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 12,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Vinograd DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 975,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 7313,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
15/18
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 12,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Oranica (Njiva) DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 194,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 1455,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 12,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Oranica (Njiva) DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 277,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 2078,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 12,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Vinograd DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 2738,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 20535,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 12,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Druge nekretnine DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 1978,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 14835,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 12,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Vinograd DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 5810,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 43575,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 12,00
16/18
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Kuća DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 188,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 2820,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 16,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Oranica (Njiva) DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 306,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 2295,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 16,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Druge nekretnine DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 110,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 825,00
KATASTARSKA OPĆINA zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 16,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Oranica (Njiva) DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 145,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 1088,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 16,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Oranica (Njiva) DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 272,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 2040,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 16,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Oranica (Njiva) DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
17/18
MJESTO zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 262,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 1965,00
KATASTARSKA OPĆINA zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 42,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Oranica (Njiva) DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražošće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 180,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 1350,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 42,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Druge nekretnine DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 72,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 540,00
KATASTARSKA OPĆINA Zasatražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 42,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Kuća DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zasteažišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 50,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 112500,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 50,00
PODATCI O NEKRETNINI
VRSTA NEKRETNINE Oranica (Njiva) DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI NEKRETNINA Republika Hrvatska
MJESTO Zastražišće POŠTANSKI BROJ 21465
MJERNA JEDINICA POVRŠINE m2 – metar kvadratni POVRŠINA 300,00
PRIBLIŽNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 4500,00
KATASTARSKA OPĆINA Zastražišće
VRSTA VLASNIŠTVA Vanknjižno
OBLIK VLASNIŠTVA Suvlasnik s trećim osobama NAČIN STJECANJA Nasljedstvom
POSTOTAK 50,00
PODATCI O POKRETNINAMA KOJE SE UPISUJU U JAVNI REGISTAR
POKRETNINE Postoji
18/18
PODATCI O POKRETNINI
VRSTA POKRETNINE Motocikl MARKA/TIP ITAL SCUTER 50 ccm
GODINA PROIZVODNJE 2005 VRIJEDNOST POKRETNINE U TRENUTKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 2000,00
OBLIK VLASNIŠTVA Osobno NAČIN STJECANJA Na neki drugi način
DRUGI NAČIN STJECANJA POKRETNINE Nagradna igra
PODATCI O POKRETNINI
VRSTA POKRETNINE Osobni automobil MARKA/TIP Peugeot 306CC
GODINA PROIZVODNJE 1995 VRIJEDNOST POKRETNINE U TRENUTKU
PODNOŠENJA IZVJEŠĆA (HRK) 10000,00
OBLIK VLASNIŠTVA Osobno NAČIN STJECANJA Kupnjom iz primitaka ostvarenih od
nesamostalnog rada
PODATCI O OSTALIM POKRETNINAMA POJEDINAČNE VRIJEDNOSTI VEĆE OD 30.000,00 HRK
POKRETNINE VEĆE VRIJEDNOSTI Ne postoji
POSLOVNI UDJELI, DIONICE I VRIJEDNOSNI PAPIRI U POSLOVNIM SUBJEKTIMA
POSLOVNI UDJELI Ne postoji
NOVČANA KUNSKA ILI DEVIZNA ŠTEDNJA
NOVČANA KUNSKA ILI DEVIZNA ŠTEDNJA Postoji
PODATCI O ŠTEDNJI
IZNOS 16315,00 VALUTA CHF – Švicarski Franak
OBLIK VLASNIŠTVA Osobno NAČIN STJECANJA Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
PODATCI O ŠTEDNJI
IZNOS 8200,00 VALUTA USD – Američki Dolar
OBLIK VLASNIŠTVA Osobno NAČIN STJECANJA Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
PODATCI O ŠTEDNJI
IZNOS 2719,00 VALUTA AUD – Australski Dolar
OBLIK VLASNIŠTVA Osobno NAČIN STJECANJA Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
OSTALA ČLANSTVA I FUNKCIJE DUŽNOSNIKA U DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA, UDRUŽENJIMA I
ORGANIZACIJAMA
OSTALA ČLANSTVA DUŽNOSNIKA U DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA, UDRUŽENJIMA I OGANIZACIJAMA Postoji
PODACI O ČLANSTVU
NAZIV PRAVNE OSOBE ZDRA-VEL SJEDIŠTE PRAVNE OSOBE Ksaver 209, Zagreb
OIB PRAVNE OSOBE 86104174298
DATUM UČLANJENJA 11/12/2006 DATUM KRAJA ČLANSTVA
FUNKCIJE Predsjednik NO
NAPOMENA
Korištenje grobnog mjesta na Miroguju, u očevidniku za grobno mjesto odjel RKT, polje 63, razred II, broj 262. Procijenjene vrijednosti 65.000,00


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika