Podjeli

Tvrtka EP Inženjering osnovana je 2009. god. Od dana osnutka do današnjeg dana tvrtka je promijenila 2 naziva, 4 vlasnika i 3 direktora. Direktor tvrtke EP Inženjering d.o.o., od 05.09.2016. god. je Nenad Bašić.

Nenad Bašić, istovremeno je direktor i vlasnik tvrtke Baso d.o.o. iz Splita, koja je također dugogodišnji ugovorni i neugovorni protuzakoniti izvoditelj radova u objektima Prijenosnog područja Split. U zadnjih 5 godina tvrtka Baso d.o.o. ostvaruje prosječni godišnji prihod u iznosu od 9.000,000,00 kuna najvećim dijelom izvodeći radove u objektima Prijenosnog područja Split. Na svim investicijskim radovima i na radovima tekućeg održavanja, u svim objektima, radnici tvrtke Baso d.o.o. izvode radove u svojstvu ugovornog podizvoditelja, dijelom ustupajući svoje resurse tvrtki Brodometalurgija d.o.o. i dijelom kao neugovorni podizvoditelji brojnim tvrtkama, protivno internim aktima HOPS-a, zahvaljujući direktorima Prijenosnog područja Split, od dana kada su se prvi put pojavili kao neugovorni podizvoditelji, do danas.

Poslovni uspjeh, tvrtka Baso d.o.o., treba zahvaliti Bori i Ramizu iz Prijenosnog područja Split i osobama iz HOPS-ova Sektora za izgradnju, koji obavljaju inženjering i marketing za sve navedene tvrtke, za vrijeme redovnog radnog vremena i na trošak HOPS d.o.o. Osiguravaju posao sa dobrim troškovničkim stavkama i osiguravaju ugovorne izvođače koji im ustupaju dio ugovornih poslova u odnosu na njihove kapacitete, uz blagoslov direktora Prijenosnog područja Split.

Razlog zbog kojeg se žrtvuju osobe koje obavljaju inženjering i marketing za tvrtku Baso d.o.o., za pretpostaviti je nagrada Nenadu Bašiću što je prihvatio poziv za postane de jure direktor tvrtke EP Inženjering d.o.o..

Glavonja, Mario, Bruno, Boro i Ramiz, pored redovnih poslova u HOPS d.o.o., obavljaju inženjering i marketing i za tvrtku Brodometalurgija d.o.o., u dijelu kad se pojavljuju za izvođenje radova, kao znak zahvalnosti što je Denis Čović, direktor tvrtke Brodometalurgija, postao de jure vlasnik tvrtke EP Inženjering d.o.o..

 

Sve prethodno navedeno, za protuzakonito angažiranje neugovornih podizvoditelja znao je i zna, i bivši Predsjednik Uprave HOPS-a Mario Gudelj, koji je smijenjen sa funkcije, zbog propusta u drugom predmetu javne nabave. Znao je i odobravao nezakonite aktivnosti u periodu kad je bio direktor Prijenosnog područja Split, od 2008 – 20012. god.

Sve prethodno navedeno za protuzakonito angažiranje neugovornih podizvoditelja, znao je i zna i sadašnji Predsjednik Uprave HOPS-a, Tomislav Plavšić. Obaviješten je od strane Odjela za internu kontrolu.

Sve navedeno zna i sve je znao i član Uprave HOPS-a Zlatko Visković. Znao je i odobravao protuzakonite aktivnosti dok je bio direktor Prijenosnog područja Split u vremenu od 2012. – 2018. god..

Sve navedeno zna i sadašnji direktor Prijenosnog područja Split Zoran Sinovčić. Ne samo da ništa ne  poduzima već potiče i odobrava protuzakonite aktivnosti iz područja javne nabave.

Tvrtke Baso d.o.o. i EP Inženjering d.o.o, povremeni su neugovorni podizvoditelji, ugovornim tvrtkama Končar – Inženjering za energetiku i transport d.o.o., Končar – Montažni inženjering d.o.o., Dalekovod d.d., Helb d.o.o., Elektrocentar Petek d.o.o., Leadtech d.o.o. i  Medak d.o.o. i druge tvrtke.

Sve navedene tvrtke počinile su brojna kaznena dijela izvodeći radove u objektima HOPS d.o.o., angažirajući neugovorne podizvoditelje, uz suglasnost odgovornih osoba iz HOPS d.o.o. Pored činjenja kaznenih dijela protuzakonitog angažiranja neugovornih podizvoditelja, osnovano se sumnja da su ostvarili protuzakoniti prihod na razlici cijena, ugovorenih između naručitelja i ugovornog izvođača i cijena koje su ugovorili sa neugovornim podizvoditeljima.

U Prijenosnom području Split od 2008. god. do danas, teško je pronaći nabavu koja je provedena na zakonit način u dijelu provedbe ugovora, kada su u pitanju nabave za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje elektroenergetskih objekata.

 Namještanje javnih nabava, pogodovanje odabranim ugovornim izvoditeljima, pogodovanje neugovornim izvoditeljima i ne provođenje ugovora i internih akata HOPS d.o.o., kaznena su dijela zloupotrebe položaja i ovlasti i protuzakonitog pogodovanja.

Ako postoji politička volja nadležnih državnih tijela, nakon objave ovih tekstova i dokaza sa kojima raspolažu, svi općinski državni odvjetnici iz Općinskog državnog odvjetništva Split, imali bi posla više mjeseci na utvrđivanju svih kaznenih dijela, koji su se dogodili u provedbi Ugovora o javnoj nabavi za radove na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju i internih akata, u Prijenosnom području Split, za navedeno razdoblje.

 Slična priča je i u Prijenosnim područjima Zagreb, Rijeka, Osijek i u Sektoru za izgradnju …..

Nastavak, nova tema, Nadzor nad primjenom Zakona o javnoj nabavi

Anđelko Jeličić


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika