Podjeli

Državni ured za reviziju, obavio je reviziju u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.d. za 2020 god.  Pored brojnih nepravilnosti u provedbi zakonskih odredbi u izvješću se posebno navodi da u postupku revizije „nisu obrazloženi razlozi korištenja službenih vozila 24 sata , s obzirom na djelokrug rada, te nisu utvrđena ograničenja potrošnje goriva i drugih troškova“.

U izvješću je navedeno, da službena vozila 24 sata na dan može koristiti 35 zaposlenika HOPS – a, temeljem Odluka Uprave od 2015. i 2019. god. U Odlukama su navedeni nazivi radnih mjesta za zaposlenike koji mogu koristiti službene automobile 24 sata i način obračuna primitka u naravi.

Na upit pojedinih medija, o izvješću Državne revizije, „Uprava HOPS-a se očitovala na način da se određenim zaposlenicima dodjeljuje korištenje službenih vozila u privatne svrhe zbog prirode i vrste poslova radnog mjesta koje obavlja unutar društva“. Ovakva izjava je floskula jer jer od ukupnog broja prijeđenih kilometara svih vozila korisnika prava na korištenje službenog vozila 24 sata, 80% prijeđenih kilometara korišteno je u privatne svrhe (dolazak i odlazak na posao, popodnevne aktivnosti, odlazak na vikende i godišnji odmor).

Nadalje, u odgovoru HOPS-a, navodi se da prihvaćaju preporuke Državne revizije i da u dogovoru sa Državnom revizijom će se utvrditi fiksni rokovi i plan provedbe preporuka. Do današnjeg dana Uprava HOPS-a nije uskladila Odluke o korištenju službenih vozila a od revizije je prošlo više od 6 mjeseci.

Istina je voda duboka. U HOPS-u, službena vozila 24 sata na dan, cijelu godinu i za vrijeme korištenja godišnjeg odmora u privatne svrhe koristi preko 60 radnika. Za 35 radnika pravo korištenja je propisano Odlukama uprave, a ostali brojni Rukovoditelji Službi, Odjela i razni uhljebi koriste službena vozila u privatne svrhe usmenim odobrenjem direktora organizacijskih jedinica i članova Uprave. Za period od 2015. – 2022. godine samo s osnova korištenja službenih vozila u privatne svrhe za zaposlenike koji temeljem internih akata nemaju pravo koristiti službena vozila u privatne svrhe HOPS je oštećen za miljunske iznose. Ovaj podatak Uprava HOPS-a propustila je predočiti Državnoj reviziji ili Državna revizija nije bila zainteresirana za ovakve informacije.

Pored prava korištenja službenih vozila u privatne svrhe temeljem Odluka Uprave, sretnici imaju i pravo na „primitak u naravi“ za korištenje službenog vozila 24 sata. Primitak u naravi je dodatak na plaću zbog prava korištenja službenog vozila 24 sata. Iz izvješća Državne revizije nije vidljivo koji model obračuna se koristi u HOPS-u. Bez obzira koji od više mogućih modela se koristiti u odnosu na porezne propise, jedan od modela je naknada u iznosu od 1% vrijednosti vozila iskazanog na računu. Prosječna vrijednost novonabavljenih vozila koje koriste sretnici iznosi cca 200.000 kuna, iz čega proizlazi da sretnici imaju pravo na mjesečni primitak u naravi u iznosu od 2000 kuna. Gdje to ima, koristiš službeno vozilo u privatne svrhe, ne kupuješ vozilo, ne kupuješ gorivo, ne osiguravaš vozilo ne održavaš vozilo i još mjesečno dobivaš iznos od 2000 kuna osim u HOPS-u, HEP-u i sličnim društvima u državnom vlasništvu.

Da svaki zaposlenik koji koristi službeno vozilo 24 sata uz uvjet da mjesečno prijeđe skromnih 1500 km u privatne svrhe na godišnjoj razini samo za gorivo HOPS mora platiti cca 1.500.000 kuna. A gdje su ostali troškovi održavanja vozila. Ima pojedinaca u HOPS-u koji svaki dan koristeći službeno vozilo u privatne a da za to nemaju pravo samo u svrhu dolaska i odlaska na posao prijeđu 160 kilometara x dana u mjesecu x mjeseci u godini i dođe se do brojke od 38 720 km. U odnosu na prosječnu potrošnju i cijenu goriva odlazak i dolazak na posao radnika koristeći vozilo u privatne svrhe HOPS košta na godišnjoj razini 63.000 kuna. Ima pojedinaca u HOPS-u koji imaju pravo na korištenje službenog vozila u privatne svrhe a stanuju 150 m zračne linije od svog stana do ureda i svakodnevno službenim vozilom dolaze i odlaze do mjesta rada bez ikakvog srama.

Nakon spoznaje o nalazu Državne revizije portal bezcenzure je u mjesecu kolovozu temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, službeno zatražio od HOPS-a odluke i akte vezano za pravo korištenja službenih vozila. Do današnjeg dana HOPS d.d. nije se očitovao na zahtjev. Toliko o transparentnosti i obvezi primjene zakonskih odredbi prava na pristup informacijama od strane Uprave Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o..

Sva ova događanja odvijaju se u vremenu najteže financijske krize u kojoj je Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. od svog nastajanja Zbog nesposobne Uprave i Nadzornog odbora, HOPS je prisiljen podizati kratkoročne pozajmice i kredite za plaće, prolongiraju se brojne investicije i upitna je mogućnost tekućeg održavanja elektroenergetskog sustava ali za luksuz zvan službena vozila u privatne svrhe, novca mora biti.

Nadzorni odbor nije u mogućnosti spriječiti rastrošnost i bahatost Uprave HOPS-a iz razloga što je većina članova Nadzornog odbora iz HEP d.d. Svi članovi nadzornog odbora iz HEP d.d. također koriste službena vozila HEP-a u privatne svrhe 24 sata. U HEP-u se kao i u HOPS-u koriste službena vozila u privatne svrhe u višestruko većem omjeru u odnosu na broj zaposlenika.

HOPS d.d. svoje prihode većim dijelom ostvaruje kroz mrežarinu prikazanu u cijeni KWh električne energije koju građani plaćaju kroz mjesečne rate potrošnje električne energije. Dok građani moraju strepit dali će priječi utvrđeni iznos od 2500 kWh, dali će im obračun biti po cijeni od 59 Eura ili ako prijeđu utvrđeni iznos 89 Eura za MWh, bahata i socijalno neosjetljiva Uprava HOPS-a ne mari za tim.

Dok HEP  HOPS imaju ovakve uprave i nadzorne odbore, bez obzira što Državna revizija utvrdi, sto mediji napišu, sav luksuz koji su zamislili bit će ostvaren i plaćen od strane građana kroz cijenu kWh električne energije na način da će Vlada svojom odlukom povećati cijenu kWh električne energije.

U izvješću Državne revizije navodi se da odgovorne osobe nisu obrazložile razloge korištenja službenih vozila 24 sata s obzirom na djelokrug rada te nisu utvrđena ograničenja potrošnje goriva i drugih troškova. Odgovorne osobe HOPS-a nemaju nikakvi argument da bi opravdale odluke o korištenju službenih vozila 24 sata i zato ne mogu ništa opravdati. Ima li u izvješču Državne revizije elemenata kaznenog djela vidjet će se dali će Ured Državne revizije dostaviti izvješće o provedenoj reviziji nadležnim državnim tijelima.

Živimo u nadi u interesu svih nas. Ovaj tekst može biti i osnova za novu reviziju, samo za korištenje službenih automobila u periodu od 2015-2022.god.

Anđelko Jeličić


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika