Podjeli

U prvoj polovini mjeseca travnja ove godine, portal bezcenzure, 10 dana, objavljivao je članke o kriminalnim aktivnostima iz područja javne nabave, zasnovane na činjenicama i dokazima, koje su se događale dugi niz godina, u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o.

Isključivi krivci za ne provođenje zakonskih i internih akata iz područja javne nabave su direktori organizacijskih jedinica, u kojima se realiziraju ugovori za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji elektroenergetskih objekata u HOPS d.o.o..  Odgovornost je i na bivšem predsjedniku Uprave, koji je donio protuzakoniti interni akt, kojim je na određeni način interno legalizirano ne provođenje ugovora, sklopljenih sa ugovornim izvoditeljima radova, ali samo za period od travnja 2020. – travnja 2022. Kriminalne aktivnosti su se događale i prije donošenja protuzakonitog internog akta.

Bivši predsjednik Uprave Tomislav Plavšić, je od 16. travnja prošlost, kada je u pitanju Uprava HOPS-a.

Nadzorni odbor HOPS-a, imenovao je novu Upravu dana 16. travnja 2022. god.  Istog dana, bez prethodne provjere navoda i činjenica iznesene u člancima Lupeška Kriminalna  Hobotnica u HOPS-u, zasnovanih na dokazima, nova Uprava je brzinom svjetlosti imenovala direktore organizacijskih jedinica. Drugim riječima produžen je mandat svim direktorima organizacijskih jedinica koji su kršili zakonske i interne akte iz područja javne nabave, što podrazumijeva da je nova Uprava zadovoljna sa načinom na koji su direktori organizacijski jedinica odradili prethodni mandat. Ako je nova Uprava zadovoljna načinom rada direktora organizacijskih jedinica, opravdano se postavlja pitanje, kojim kursom će krenuti nova Uprava po pitanju primjene Zakona o javnoj nabavi i internih akata HOPS-a iz područja javne nabave.

Kakvu nam poruku šalje nova Uprava, portal bezcenzure će pomno pratiti ?

Vuk dlaku mijenja ali navike ostaju !

Pravda je spora, za nadati se da je dostižna !

 

Kao prilog objavljujemo dopis iz Ureda predstojnika Uprave, organizacijskim jedinicama HOPS d.d.

 

Poštovani/e,

 

obavještavamo vas da su od dana 16. travnja 2022. godine osobe ovlaštene za zastupanje HOPS d.d.:

–              dr. sc. Igor Ivanković –  predsjednik Uprave

–              Dejan Liović, dipl.oec. –  član Uprave

–              mr.scDarko Belić –  član Uprave.

Nova Uprava Društva imenovala je dana 16. travnja 2022.  direktore organizacijskih jedinica kako slijedi:

 • scAlan Župan– predstojnik Ureda Uprave
 • Rajko Uglješa, dipl. ing. el. – direktor Sektora za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom
 • sc. Danko Blažević– direktor Sektora za vođenje EES-a
 • Gordana Donković,ing.el. – direktorica Sektora za poslovnu integraciju
 • Antun Andrić,ing.el. (Pomoćnik direktora u Sektoru za tržište)-  privremeno će obavljati poslove direktora Sektora za tržište
 • sc. Ira Župić – direktorica Sektora za ekonomske, pravne, kadrovske i opće  poslove
 • Zdravko Šojat, dipl. ing. el. – direktor Prijenosnog područja Rijeka
 • Mario Popić, ing. el. – direktor Prijenosnog područja Osijek
 • Zoran Sinovčić, ing. el. – direktor Prijenosnog područja Split
 • Ivan Sičaja, dipl. ing. el. – direktor Prijenosnog područja Zagreb

 

Molimo da o navedenom obavijestite radnike vaših organizacijskih jedinca te napravite odgovarajuće promjene u sustavima koji su vašoj nadležnosti, a na koje se navedene promjene odnose (promjene potpisnika, zajedničke adrese i sl.).

 

S poštovanjem

 

dr.sc. Alan Župan, mag.ing.el.techn.inf.

Predstojnik Ureda Uprave

 

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.

Kupska 4, 10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon              +385 1 45 45 101

Mobitel               +385 91 2171 029

Mail: [email protected]

Web: www.hops.hr

 

Anđelko Jeličić


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika