Podjeli

Svi znamo da je u agresiji na Vukovar, ali i Škabrnju, pored Srba, u najvećem broju sudjelovala i tzv. Jugoslavenska narodna armija (JNA). Međutim, „ne znamo“ koliko je do danas ratnih zločinaca JNA suđeno, odnosno osuđeno? Čak se više i ne ističu njihova imena, kao da su u zemlju propali.

Nu, u  tjedniku „Narodna armija“, novinama zločinačke JNA, tri dana (!) nakon okupacije Grada Vukovara, objavljen je članak u kojem se kaže da je  „poslije pobjedonosnog završetka borbenih dejstava na području Vukovara, savezni sekretar za narodnu odbranu Veljko Kadijević sa suradnicima primio komandanta Prve vojne oblasti general-potpukovnika Životu Panića, komandanta operativne grupe „Sever“, general-majora Andriju Biorčevića, komandanta operativne grupe „Jug“, pukovnika Mila Mrkšića i komandanta avijacijske jedinice Prvog vazduhoplovnog korpusa RV i PVG pukovnika Branislava Petrovića i čestitao im na izvojevanoj pobedi“!

Pročitana je i zapovijed načelnika Štaba Vrhovne komande  OS SFRJ, kojom se pohvaljuju te jedinice i njihovi komandanti.

  • „U dugim i teškim borbama potučene su i zarobljene  elitne ustaške formacije i brojne plaćene ubice iz zemlje i inostranstva“  – rečeno je na tom primanju.

Dakle, oni se u Vukovaru 1991. „nisu“ borili protiv Hrvata ili hrvatskih branitelja, već – ustaša!

Tako su nas zvali tada, tako nas zovu i danas!

Također je naglašeno  da  „podvizi, hrabrost i požrtvovanje starešina, vojnika i dobrovoljaca  angažiranih u vukovarskoj operaciji, treba biti svetao primer svim borcima i starešinama JNA i TO.“

A u „teškim borbama na ulicama i u katakombama godinama utvrđivanog grada“ poglavito su se istaknuli: major Borivoje Tešić, komandant jurišnog odreda u operativnoj grupi „Jug“, major Milenko Lukić, komandant oklopnog bataljona u operativnoj grupi „Sever“, kapetan prve klase pilot Živica Trifunjagić, komandant teritorijalne odbrane Vukovara Miroljub Vujović, pitomac mlađi vodnik  Sulejman Lojić i dobrovoljac Krste Olujić iz operativne grupe „Jug“.

S obzirom da Hrvate i danas, kako rekosmo, pojedinci nazivaju „ustašama“, a Hrvatsku državu „ustaškom“, dobro se još jednom podsjetiti na riječi ratnog zločinca Veljka Kadijevića, koji je uz ostalo napomenuo da su u Vukovaru „nakon dvomesečnih okršaja do nogu  potučene ustaške formacije“, odnosno „povampireni fašizam i obnavljanje gonocida nad srpskim narodom.“

O „ustašama“ i „povampirenom fašizmu“ u Hrvatskoj relativno često znamo čuti i od pojedinih današnjih (nažalost) i zastupnika u Hrvatskom saboru, ili pak predsjednika nekih udruga, koje iznimno dobro financira i hrvatska država, a i dalje rade za one „tamo daleko“..

Od tih i inih nabrojenih srpskih ratnih zločinaca ni jedan dosad nije završio u nekom hrvatskom zatvoru, pa čak ovdje nije bio ni suđen!

„Narodna armija“ je objavila i njihove fotografije, ali ni to nije bilo dovoljno hrvatskom pravosuđu i organima gonjenja da ih pronađu, kao – „nikad za njih nisu čuli!?“

A kad su u pitanju Hrvati, neprestano slušamo – zločin je zločin.

Pa, ako je zločin-zločin onda su i ovi (ali i niz drugih „srpskih junaka“) zločinci, ili se to nama, drugovi i drugarice, gospoda i drugovi samo tako čini?

Stoga bi morali odgovarati i oni koji su trebali, a nisu, ni nakon 30 godina, uhitili i priveli pravdi i zločince JNA!

A ti isti ili njima slični i te kako su agilni kad treba goniti nekog hrvatskog branitelja!

Mladen Pavković,

predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. (UHBDR91.)


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Branitelji