Podjeli

U vrijeme podnošenja izvješća i prezentiranja planova aktivnosti

Udruga civilnog društva, temeljem Zakona o udrugama i Statutima istih, ovih je dana prošireno predsjedništvo Udruge Specijalne jedinice policije policijske uprave Varaždinske „RODA“ održalo svoju sjednicu.

Pod vodstvom predsjednika mr.sc. Dražena Viteza i sekundiranje tajnika Ive Loborca, u maloj konferencijskoj dvorani, Studentskog doma Varaždin, izvođeni su kronološkim redom, dokazi o provedenim aktivnostima u proteklom razdoblju, te planovi za narednu godinu. Sve je to budno nadzirao prvi zapovjednik „SPECIJALNE JEDINICE PU VŽ RODA“, policijski general u mirovini Danko Bunić.

Uz prezentaciju provedenih redovno – tradicionalnih aktivnosti iz prošlog izvještajnog razdoblja, a u što ulazi spomen na poginule i umrle suborce, obilježavanje važnih datuma iz Domovinskog rata, te drugih aktivnosti koje su vezane za promicanje istine o Domovinskom ratu, važno mjesto zauzela je prezentacija projekata, državne i EU razine.

Milena Maček, voditeljica projekta „Zajedno“ predstavila je sa svojim timom rezultate projekta sufinanciranog od ESF – EU, koji su više nego uspješni. Kroz ovaj će projekt biti obrazovano, obučeno i zaposleno tridesetak NET osoba u raznim deficitarnim zanimanjima realnog sektora.

Karin Štrlek, voditeljica projekta „Zajedno s Rodama“ informirala je rukovodstvo udruge o provedbi projekta koji ona vodi, a isti je sufinanciran od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i  socijalne politike i MHB. Kroz ovaj projekt elektronički će se opismeniti pedesetak branitelja, pruža se psihosocijalna pomoć kroz radionice potrebitim braniteljima, izvršena je instruktaža udruga o financijskom poslovanju, a također se brinulo za materijalnu opskrbu pedesetorice najpotrebnijih branitelja sa područja Varaždinske županije.

U ime programsko – plansko – savjetodavnog tima o postupanju i posredovanju pokazatelje je predstavio Antun Berljak. U svom izlaganju, Berljak se prvo osvrnuo na aktivno sudjelovanje i vođenje pojedinih značajnih aktivnosti u sklopu projekta „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije“ sufinanciranog od strane ESF – EU, kojeg je nositelj ZUV HGP , a USJP PU VŽ RODA je naj aktivniji partner u istom do te mjere da u ediciji Tematskih mreža – branitelji, objavljuje brošure za unapređenje rada udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

U sklopu posredovanja na rješavanju statusnih pitanja u sferi; zdravstvene zaštite – (medicinska rehabilitacija), stambenog zbrinjavanja, ostvarivanja prava na stjecanje statusa HRVI, te svih prva sukladno ZOPHBDR, prava priključaka stambenih objekata na infrastrukturu i sl., posredovalo se u predmetima trinaestoro potrebitih članova i ne članova, te su ti predmeti permanentno vođeni i  većinom privedeni kraju na zadovoljstvo članstva.

Suzana Petrinec, glavna administrator udruge, čije je radno mjesto financirano iz „Institucionalne podrške – Zaklade za razvoj civilnog društva“ preuzela je obavezu, ova sva izvješća i podastrete dokaze objediniti, te iste predstaviti na Izvještajnom saboru udruge, članstvu i gostima. Sabor će se održati u sklopu svečanosti „OBILJEŽAVANJA 32. GODIŠNJICE OSNIVANJA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE POLICIJSKE UPRAVE VARAŽDINSKE RODA“ 18.ožujka 2023.

Antun Berljak


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Branitelji