Podjeli

Poštovani hrvatski branitelji i braniteljice, članovi SPHBZ-a kao i svi ostali građani.

Rukovodstvo Sindikalne podružnice Hrvatskih branitelja Zadar – proširenog tipa će se nastavno
na prošli kronološki osvrt problematike hrvatskih branitelja zbog sporosti naše birokracije kao
i nesređenosti arhiva, ovaj put osvrnuti na pripadnike hrvatskih postrojbi koji su bili u
˝Jovićkom vodu, a kasnije Masleničkom bataljunu˝ za vrijeme DR-a.
Na snazi je Zakon o Hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji! Što on znači
za Hrvatske branitelje? Lijepi skup želja na jednom mjestu koje branitelji ne mogu ostvariti!
Branitelji su svjesni da im najveći problem predstavlja nesređena ˝vojna arhiva˝ kao i spora
birokracija. Nabrojati ćemo samo neke od konkretnih slučaja iako sigurni smo takvih
svjedočanstva ima bez broj u Hrvatskoj.
U zadarskoj županiji tijekom DR-a bio je formiran Jovički vod koji je kasnije prešao u
Maslenički bataljun. Maslenički bataljun se formirao zvanično početkom 9. mjeseca 1991.
godine, a zap. formiranja Masleničkog bataljuna bio je pok. Josip M., a njegov zamj. Milan R.
Jovički vod je nakon 7 dana od formiranja prešao u samostalni Maslenički bataljun, a
Maslenički bataljun prešao u 112. brigadu u 5.- 6. mjesecu 1992. godine. Nitko od pripadnika
tog voda do sad nije ostvario starosnu mirovinu po statusu hrvatskog branitelja, a u civilnoj
mirovini je njih 5- 6. Većina nije ni u mirovini, a nitko od njih nije ostvario nikakva prava iz
Zakona o hrvatskim braniteljima i članova njihovih obitelji.
Javnosti je opće poznata priča da se u ratno vrijeme nije uredno vodila evidencija o
pristupanju u postrojbe koje su sudjelovale u obrambenom Domovinskom ratu. Dok jedan dio
Hrvatskih branitelja iz postrojbe imaju ispravan datum pristupanja, a to je navedeni datum od
14.09.’91. godine, kod drugog dijela suboraca stoji datum pristupanja od 28.10. (listopad) ’91.
godine. Na taj način su neopravdano zakinuti za 45 (četrdeset i pet) borbenih dana (više/manje)
što bitno utječe na njihova zakonska prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima
njihovih obitelji.
U službenim evidencijama sudionika iz Domovinskog rata za Jovički vod utvrđeno je
da pojedini hrvatski branitelji udovoljavaju uvjetima za dobivanje statusa hrvatskog branitelja
Dragovoljca dok drugi dio njih ne zadovoljava tim istim uvjetima. Shodno navedenom, u
konkretnom slučaju razvidno je da postoje dvostruki kriterij za priznavanje statusa Hrvatskog
branitelja Dragovoljca prema većini pripadnika Jovičkog voda, čak bi se moglo tvrditi da se
radi o namjernoj diskriminaciji prema 90% pripadnika spomenutog voda.
Na temelju vjerodostojne uvjerene izjave kod javnog bilježnika zap. Jovičkog voda
Milana J., potporučnika HV-e, zamj. zap. Jovičkog voda Stojana J., vodnika HV-e, i zap.
satnije u to vrijeme Jure Z., satnika HV-e zna se slijedeće:
Popis pripadnika Jovičkog voda koji nisu ostvarili status Dragovoljca:
– zap. voda, potporučnik HV-e Milan J., zamj. zapovj. vodnik HV-e Stojan J.,
hrvatski branitelji:
– Ivica K., Predrag J., Ivan J., Zdravko K., Josip J., Tomislav J., Krste J., Ivan
J., Emil M.
Popis pripadnika Jovičkog voda koji su ostvarili status Dragovoljca:
– Mirko M., Ivan J., Milan J., Nediljko B., Dragutin B., Dalibor J.

Da bude stvar apsurdnija u rad pojedinih institucija dokazuje slijedeća činjenica.
Nediljko B., ima potpisano uvjerenje od strane zap. voda Milana J. da je došao u Jovički vod
14.09.’91. godine! Pitanje koje se nameće glasi: kako je mogao zap. Jovičkog voda Milan J.
potpisati za Nediljka B., kad je navodno zapovjednik uveden u evidenciju tek 28.10.1991.
godine.
Provjerom u službenim evidencijama sudionika iz Domovinskog rata utvrđeno je da
pojedini Hrvatski branitelji udovoljavaju uvjetima u dobivanju statusa HBD-a dok drugi prema
samo Vama poznatim stajalištima ne zadovoljavaju tim istim uvjetima. Hrvatski braniteljDragovoljac, danas umirovljenik Mirko M., pristupio je u postrojbu Masleničkog bataljuna na
samom početku 9. (devetog) mjeseca ’91. godine, zajedno sa ostalim žiteljima u mjestu Jovići
(Ražanac). Danas ga uopće nema registriranog u evidenciji hrvatskih branitelja u nadležnim
institucijama.
Na temelju dostupnih podataka i izjava zapovjednika, zamjenika zapovjednika i
zapovjednika satnije Jovičkog voda u to vrijeme znamo slijedeće:
Samostalni Maslenički bataljun brojio je 35 (trideset pet) sumještana mjesta Jovići,
Općine Ražanac. Zapovjednik spomenutog voda pri samostalnom Masleničkom bataljunu bio
je Milan J., dok je zap. satnije bio Jure Z.
Sve do sad je bilo uzalud tražiti da se ispravi učinjena nepravda zbog koje im se ne
prizna status Hrvatskog branitelja – Dragovoljca i da im se prizna cijeli period od 14.09.’91.
godine nadalje jer za to postoji živi svjedoci od zapovjednika, zamjenika zapovjednika te ostalih
suboraca koji su sačinjavali Jovički vod prije formiranja Masleničkog bataljuna, a sve zbog
navodno nesređene vojne arhive.
Izgovor nadležnih je opće poznat, a to je da se u ˝ratno˝ vrijeme navodno nije uredno
vodila evidencija branitelja koji su dragovoljno pristupali u hrvatske postrojbe. U to priču teško
se može vjerovati zbog činjenice jer znamo svi kakva je hijerarhija u vojnoj strukturi i da se
ništa ne prepušta slučaju posebice tijekom rata kakav se je vodio na našim prostorima.
Institucije su dužne ispraviti ovu nanesenu štetu nastalu ne krivicom Hrvatskih branitelja
nego nemarom spomenutih službi jer smatramo da bi to bilo jedino ispravno s obzirom da su
se u obrambeni Domovinski rat uključili isključivo na poziv Domovine i savjesti.
Tražimo i zahtijevamo od Vas da žurno i bezprigovorno ispravite svu nepravdu koju ste
godinama namjerno činili hrvatskim braniteljima. Mi u Sindikalnoj Podružnici hrvatskih
branitelja Zadar u svim svojim javnim istupima nastojimo javnosti predočiti kako zapravo žive
hrvatski branitelji.
Uglavnom su to nezaposleni branitelji koji su prešli 50 godina života i još uvijek nisu
ostvarili pravo na mirovinu te žive od novčane naknade za razvojačene hrvatske branitelje koja
iznosi nešto manje od 1.100 kuna mjesečno, što je nedostatno za jedan normalan i dostojanstven
život u 21. stoljeću. Mnogi od njih nemaju ni toliko jer prema javno dostupnim podacima skoro
80 tisuća branitelja u Hrvatskoj trenutno je bez posla kao i bez ikakvih novčanih primanja.
Percepcija javnosti je obično, da su to ljudi koji imaju velike mirovine, koji ne znaju što
će od novaca i ljute dosade. Nažalost, situacija je upravo obrnuta. Većina naših branitelja živi
na rubu siromaštva i socijalne isključenosti, prvenstveno zbog toga što su bez sredstava za život.
Najveći broj njih koji su otišli u mirovinu, ostvarili su najnižu braniteljsku mirovinu koja iznosi 2.558,25 kuna, plus 0,50 kuna za svaki dan sudjelovanja u borbenom sektoru. O tome nitko ne
voli govoriti, još manje širu javnost informirati o pravom stanju i siromaštvu naših branitelja
kao i pobolu te smrtnosti istih.
Ovaj dopis kao i slijedeće na tu temu poslati ćemo na sve relevantne adrese od: saborskih
klubova, predsjednika Države, Sabora i Vlade, ministru HB-a Tomi Medvedu, Zakladi
hrvatskih branitelja, Odboru za ratne veterane u Hrvatskom Državnom Saboru te Portalu
BezCenzure, Braniteljskom Portalu kao i gosp. Velimiru Bujancu.
Šira javnost ima pravo saznati istinu o problemima hrvatskih branitelja i članova
njihovih obitelji, nerješavanju i namjernom opstruiranju njihovih predmeta dok se drugoj strani,
aboliranim srpsko paravojnim postrojbama koji su vršili agresiju na RH udovoljava po hitnom
postupku i proceduri.
Nastavak problematike hrvatskih branitelja i naših članova SPHBZ-a slijedi!!!!!!!

S poštovanjem,
povj. SPHBZ-a

Matjaž-Mate Debeljak HRVI s rukovodstvom

U Zadru, 27.01.2022


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Branitelji