Podjeli

“U ono vrijeme Isus reče svojim učenicima: ‘Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze. Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.’ (Mt 5,13 – 16)

 

Naš Spasitelj, Bogočovjek, Isus Krist, ovim riječima što ih je uputio svojim učenicima poručio je svima nama, svojim sljedbenicima – kršćanima – kako moramo biti sol zemlje i svjetlo svijeta i razlikovati se od onih koji ne vjeruju po tomu što ćemo prednjačiti u dobrim djelima i borbi za istinu i pravdu. Da bismo mogli ispuniti taj željeni ideal i ostvariti zadaću postavljenu od Krista, moramo prije svega biti vjerodostojni svjedoci vlastite vjere i promicatelji Božje Riječi i Njegove volje. Dakle, nastojati biti svjedocima žive vjere a ne nijemi promatrači svijeta oko sebe ili farizeji koji će bez promišljanja, iz navike ili zbog običaja i tradicije odlaziti na sv. Mise i ponavljati napamet naučene molitve. Susret s Kristom događa se u srcu. Ali za vjeru i njezine vrijednosti se treba i boriti; biti apologet vjere, braniti je i zastupati do kraja i potpuno, dosljedno i hrabro, pogotovu u ova današnja vremena kad vidimo kako se sa svih strana udara na kršćanstvo i naročito na našu Katoličku Crkvu koju se nastoji uzdrmati u samim njezinim temeljima. Naša je Crkva u više od dva milenija prolazila brojna teška iskušenja. Njezini nebrojeni sinovi i kćeri dali su svoje živote radije nego su pristali odreći se Krista i vjere, a sama Crkva kao institucija, morala se ne rijetko prilagođavati životnim okolnostima kako bi opstala i očuvala se. No koliko god te prilagodbe bile nužne i neizbježne u nekim sferama njezina pastoralnog djelovanja pa i same liturgije, one nikad nisu doticale temelje što ih je postavio Krist – jer diranjem u temelje vlastitog nauka Crkva bi dokinula sebe samu i ne bi bila ono što jest.

Svjedoci smo, nažalost, kako se Katolička Crkva danas napada ne samo izvana, nego i iznutra. I o tomu se šutjeti ne smije, niti se smije preko svega prelaziti kao da se ne događa. Kad govorimo o aktualnoj duhovnoj krizi Crkve, moramo biti potpuno otvoreni i nastojati slijediti Krista i njegovu poruku: “Ja sam put, istina i život“.

Poslušajmo što o nekim tendencijama u našoj Crkvi kaže jedan od biskupa koji se zalažu za povratak izvornim načelima i zagovaraju otklanjanje brojnih anomalija koje neki krugovi nastoje po svaku cijenu prikriti i onemogućiti glas istine:

“Crkva naših dana je inficirana virusom egoističnog naturalizma i prilagodbe duhu bezbožnog svijeta. Kler na pozicijama odgovornosti savija koljena pred svijetom. Religijski relativizam i indiferentizam prema kojem Bog želi različitost religija u konačnici sadrži odbacivanje svečane i obvezne božanske zapovijedi Krista da evangeliziramo ljude svih naroda i vjera, bez iznimke. To je u samoj srži aktualne krize Crkve. Konkretna najdublja rana u životu Crkve je međutim euharistijska rana. Crkva je mistično tijelo Kristovo, a euharistija je srce. Srce daje krv i snagu tijelu. Mi smo više od pedeset godina od Koncila. Posebice s novim oblikom mise, koja je svojom neodređenom strukturom otvorila vrata različitim subjektivnim slavljenjima, a posebno s praksom pričešćivanja na ruku, mi patimo od neke vrste duhovne bolesti srca u Crkvi. Kada je srce slabo onda imamo medicinski izraz za to: zatajenje srca, srčana insuficijencija. Crkva danas pati od jake euharistijske ‘kardiopatologije’, i tako je cijelo tijelo anemično i bez energije. Nikada u dvomilenijskoj povijesti Crkve nisu bile počinjene tako strašne uvrede protiv Presvetog sakramenta, toliko trivijalnosti misne žrtve od strane klera i vjernika kao u naše vrijeme. ‘Reforma’ liturgije i njena implementacija imala je za učinak desakraliziranje i slabljenje vjere u Stvarnu Prisutnost i žrtveni karakter mise. To prije svega vidimo u praksi primanja sv. pričesti na ruku i stojeći, što otkriva najdublju ranu i bolest u životu Crkve danas. Crkva je u mnogim svojim članovima, posebno u hijerarhiji,  slaba, nema snage, jer je njeno srce, euharistijsko štovanje, slabo. Umjesto ozdravljanja srca, ona se angažira u frenetičnim vanjskim aktivnostima kao na primjer sinodama, kriznim i hitnim sastancima, baveći se klimatskim promjenama, migracijama, itd.”

(Iz intervjua s biskupom Athanasiusom Schneiderom; https://katolik.hr/intervju-s-biskupom-athanasiusom-schneiderom; stranica posjećena 16. 9. 2021.)

Biskup Athanasius Schneider (Kazahstan) čiji je ulomak iz intervjua citiran, spada među najveće apologete katoličke vjere danas i zalaže se za povratak temeljnim načelima i ponovnoj sakralizaciji koja nema samo simboličko, nego prije svega duboko, suštinsko duhovno značenje. On s pravom smatra kako profaniranje sakralnih obreda i njihovo prilagođavanje trendovima vodi ka odricanju od temeljnih sadržaja naše vjere, od kojih je susret sa živim Kristom u vrijeme liturgije i njezina središnjeg dijela – Euharistije – jedan od najvažnijih.

Osim toga, biskup Sneider dokazani je i vjerodostojni borac protiv nemorala kojem su podlegli pojedinci u redovima samoga klera i zalaže se za čišćenje Crkve od takvih pojava.

 

Na istom tragu je i djelovanje kardinala Raymonda Leo Burke (USA) Raymond Leo Burke, kardinala Gerharda Ludwiga Müllera (Njemačka), nadbiskupa Carla Maria Viganó (Italija) i našeg biskupa Ratka Perića (BiH).

 

 O duhovnoj krizi koja vlada u našoj Crkvi mora se javno progovoriti. Na to smo obvezni kao kršćani – vjernici i kao ljudi. Ne smijemo nijemo promatrati to što se događa, a još manje se smijemo miriti s onim pojavama i tendencijama koje udaraju u same temelje našeg nauka i matere Crkve. Za nas je to pitanje kako moralnih i etičkih zasada na kojima počiva ovaj svijet, tako i identiteta svakoga pojedinačno i vjerničkog puka u cjelini.

Kao živi svjedoci vjere i sljedbenici Kristova nauka imamo pravo i obvezu svjedočiti istinu, o njoj otvoreno progovarati i boriti se za temeljne vrednote onoga u što vjerujemo, uvijek i na svakom mjestu, pa i kad je riječ o odnosima unutar Crkve. Nitko od nas nije nepogrešiv – od posljednjeg vjernika i laika do Svetog Oca koji danas sjedi na tronu Svetog Petra – te se utoliko prije uvijek moramo preispitivati i prema potrebi korigirati svoje ponašanje i djelovanje. Istina, Duh Sveti prati u čuva Crkvu, ali i mi sami moramo dati svoj doprinos obrani vjere kako bi ona u nama ostala jednako živa i prisutna kako je oduvijek bila u životima naših prvih kršćana i mučenika koji su podnosili silne patnje i žrtvovali živote za istinu.

Upravo s tom nakanom, u Zagrebu će Apologetska udruga blaženi Ivan Merz organizirati 1. Međunarodnu konferenciju koja će se održati u subotu, 20. studenoga 2021. godine na  na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove, Jordanovac 110. Tema je: Duhovna kriza Crkve (za detalje vidjeti: https://katolik.hr/druga-obavijest-konferencija-duhovna-kriza-crkve; program konferencije preuzeti ovdje).

Voditelj konferencije/Konferenzleite je doc. dr. sc. Ivan Poljaković (Hrvatska)

 

Cjelodnevni program konferencije započet će u 7:00 sati.

 

Nakon registracije, zajedničke sv. Mise i doručka, govornici će nastupiti ovim redoslijedom:

 

 • Plenarno izlaganje: msgr. dr. sc. biskup Athanasius Schneider (Kazahstan) Ponovno staviti Krista u središte vjere i liturgije

 

 • dr. sc. Josip Mužić (Hrvatska) Vojujuća Crkva u vremenima krize

 

 • dr. sc. Mladen Parlov (Hrvatska) Kršćanska svetost odgovor i lijek za bolesti suvremenog društva

 

 • dr. sc. biskup Ratko Perić (Bosna i Hercegovina) Kardinal Müller – apologet modernoga doba

 

 • sc. Petar Maria Radelj (Hrvatska) Sloboda savjesti i vjeroispovijesti

 

 • dr. sc. Dariusz Oko (Poljska) Katastrofa Crkve u Nijemaca kao najviša razina alarma za sveopću Crkvu

 

 • sc. Andreja Švigir (Hrvatska) Diktatura liberalizma i ekonomija spasenja

 

U završnom dijelu programa predviđene su sljedeće aktivnosti:

 

 • 15:00 – 16:00 Okrugli stol: Kako se trebaju postaviti obični vjernici kao laici u ovoj duhovnoj krizi? Moderator: Dario Čehić, dipl. iur

 

 • 16:00 – 17:00 Predstavljanje knjige: Duh vremena – Apologetski priručnik br. 2

Biskupi Athanasius Schneider i pater Dariusz Oko govorit će na njemačkom jeziku, a prijevod će biti osiguran.

U ime Apologetske udruge blaženi Ivan Merz priredio:

Zlatko Pinter


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Politika