Podjeli

Pozivam se na  Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/!3 i 85/15, i u sklade sa člankom 20, očekujem odgovor!

Prvo i osnovno

Cijepljenje protiv COVID -19 NIJE PROPISANO NIJEDNIM ZAKONOM KAO OBVEZNO,  prema tome necijepljeni po tom pitanju NISU PREKRŠILI ZAKON, KOJEGA NI NEMA!

Nisu prekršili ni moralne, ni etičke ni Božje zakone!

Zbog čega onda ne mogu ostvariti svoja građanska prava, zbog čega  su im  mnogim institucijama zatvorena  vrata  da čak ni do svog novca ne mogu doći u Hrvatskoj poštanskoj banci?

Krivnju necijepljenima  nametnuli ste upravo vi da sa sebe skinete odgovornost!

Tko štiti građane od diktature vladajućih?

Državljanin nije podanik svoje države ako je njen sustav utemeljen na društvenom ugovoru, jer se u njoj svjesno odričemo dijela svojih prava. Ni jedno tijelo države, a pogotovo javna uprava ili ona tijela, koja su poput policije zadužena za provođenje zakona, ne smiju se prema državljaninu odnositi kao prema podaniku.

Država, koja je po pretpostavci utemeljena na „društvenom ugovoru“ sustav je „vladavine prava“. Propisanom procedurom donose se zakoni koji jednako vrijede za sve pripadnike društva. Jednom donesen zakon obvezuje i onoga tko je donio zakon, pa tako nikako ne može važiti krilatica kako je iznad parlamenta samo Bog. Iznad nacionalnog parlamenta su Ustav kao temeljni zakonski akt države i sustav zakona koji određuju funkcioniranje države.

Pred zakonom smo načelno svi jednaki.

Članak 1.

U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.

Od samog početka krize oko epidemije virusom covid-19, Vlada RH nije postupala u skladu sa Ustavom i zakonima RH.

Vlada RH je od početka epidemije covid-19 kršila ljudska prava

Odluku o proglašenju epidemije zarazne bolesti donosi Vlada, a ministar zdravstva donosi  odluku o proglašenju opasnosti od epidemije zarazne bolesti. Uveden je  model upravljanja krizom prema kojem Stožer civilne zaštite može donositi sigurnosne mjere za zaštitu pučanstva zajedno s Ministarstvom zdravstva  i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo pod  nadzorom Vlade Republike Hrvatske.

Ministar  zdravstva i Stožer civilne zaštite, donose  odluke i mjere kojima se neminovno ograničavaju temeljna  ljudska prava,  opravdane sa pozicije  hitnosti i brzog djelovanja protiv prirodnih nepogoda, u ovom slučaju epidemije covid-19. Međutim, takve mjere moraju biti  utemeljene na zakonu i donesene u zakonskoj proceduri, pa   dodatno podvrgnute parlamentarnom i sudskom nadzoru,  a ne nadzoru izvršne vlasti koja ih i donosi. Time se koncentracija vlasti svodi samo na izvršnu vlast što je suprotno  vladavini prava, načelu tripartitne vlasti i poštivanju prava  čovjeka kao najviših vrijednosti koje štiti Ustav RH.

Članak 14. Ustava RH

Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Svi su pred zakonom jednaki.

Vlada RH nadalje nije posegnula za člankom 17 Ustava RH, nije proglasila izvanredno stanje, nego je uvela novo hibridno stanje (dopunom  članka 22a Zakona o sustavu civilne zaštite) koje nije bilo  predviđeno kao pravni okvir za ograničavanje ljudskih  prava i sloboda.

Ustavni sud je naravno sve vladine manipulacije potvrdio iako je ustavni sudac Abramović obrazložio  kako je vladajuća većina  ciljano izbjegla primijeniti ustavnu i zakonsku normu  da  se krizom upravlja pomoću zakona donesenih jednostavnom  umjesto dvotrećinskom većinom.( član 82 Ustava RH)

Povrijeđeno je pravo na slobodu kretanja

Mjere koje je Vlada RH donosila nisu se odnosile samo na zatvaranje državnih granica, već i na ograničavanje  slobode kretanja između općina i županija unutar Hrvatske.

Kretanje se ograničilo  samo na hitne službe, opskrbu, putovanja na posao ako se  posao nije mogao ograničiti na rad od kuće, te u svrhu izvješćivanja javnosti. Radi dopuštanja ulaska i izlaska s područja  prebivališta ili stalnog boravka u opravdanim slučajevima  uvedene su propusnice pa zamijenjene sa   e-propusnicama. 11. svibnja su ukinute e-propusnice.

Građani su tu mjeru stoički podnosili sa nadom da će pridonijeti bržem zaustavljanju epidemije. Stožer je u tom slučaju donio mjeru  koja nije bilo u Zakonom o sustavu  civilne zaštite kojima se ograničavaju ljudska ustavna prava, što sloboda  jest i moraju bit predviđene zakonom i određene od strane nadležnog tijela. U suprotnom, takve  mjere trebaju biti donesene u zakonodavnom postupku u  predviđenoj zakonskoj proceduri.

Zakonom  o zaštiti  pučanstva od zaraznih bolesti bila je propisana mogućnost  da se prisilno u karantenu mogu smjestiti samo osobe, a  ne cijela područja, a istaknuta je i nenadležnost Stožera civilne zaštite za izricanje takve mjere.

Isto tako tijekom cijelog trajanja zaraze covid-19 na ograničavanje slobode kretanja značajno je utjecala  mjera samoizolacije koja se provodila u trajanju od 10 ili 14  dana u odnosu na osobe koje su bile izložene riziku zaraze. Posebno je problematičan  nedefiniranost i nedosljednost  odredbi o načinu određivanju samoizolacije. Tijekom trajanja epidemije svjedočili smo čestim izmjenama mjera, odustajanja , pa opet mijenjanja i  kršenja mjera od strane samog Stožera. U praksi su se mjere određivale telefonom bez dobivanja pismenog rješenja o obvezi samoizolacije i mogućnosti žalbe.

Sve to dovodilo je  do nepovjerenja građana u rad Stožera uz stvaranje atmosfere pravne nesigurnosti zbog kriterija  oko stavljanja u samoizolaciju i  izricanja novčanih kazni zbog  kršenja mjera.

Ograničava se sloboda okupljanja

Opravdano ograničavanje prava na javno okupljanje uslijed  ugroze zarazom covid- 19 postalo  je sporno zbog nejednakih kriterija  po kojima su se izdavale dozvole.

Javno okupljanje treba svima biti dostupno pod istim uvjetima, a svjedoci smo kako sami vladajući nisu poštivali mjere okupljanja i nošenja  maski na okupljanjima u zatvorenom prostoru.

S mjerama ograničenja okupljanja otvorilo se pitanje zaštite prava na privatnost,  odnosno granice do koje je javna vlast u mogućnosti nadzirati život građana.

Prema mišljenju ustavnog stručnjaka  riječ je o mjeri koja uopće nije  propisana zakonom, kao i o mjeri koja na ozbiljan način ulazi u ustavno zajamčeno pravo na privatnost, pogotovo s obzirom na to da se za kontrolu provedbe te odluke zadužuje policija, iz razloga što javna vlast uopće nema ovlast propisivati zabrane za privatne prostore.

Članak 17.

U doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države, te velikih prirodnih nepogoda pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom mogu se ograničiti. O tome odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika, a ako se Hrvatski sabor ne može sastati, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, Predsjednik Republike.

Opseg ograničenja mora biti primjeren naravi pogibelji, a za posljedicu ne može imati nejednakost osoba s obzirom na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, nacionalno ili socijalno podrijetlo.

Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi Ustava o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, o pravnoj određenosti kažnjivih djela i kazni, te o slobodi misli, savjesti i vjeroispovijedi.

„Jednostavno rečeno, procedura koju predviđa čl. 17. je osigurač protiv prešutnog klizanja u policijsku državu pod izlikom obrane nacije“ Docentica ustavnog prava na zagrebačkom Pravnom fakultetu Ana Horvat Vuković.

Predsjednik Sabora i  saborski zastupnici pretvorili su Ustav RH u mrtvo slovo na papiru, a predsjednik države potpisao, kada su izglasali  Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti! Naime  u članku 17 stavak 3, Ustava RH jasno piše da čak ni u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi Ustava „o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, o pravnoj određenosti kažnjivih djela i kazni, te o slobodi misli, savjesti i vjeroispovijedi“

Surovo ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje kao direktna posljedica uvođenja COVID-potvrda dokaz je da su one neustavne, ma što o tome izglasaju ustavni suci ( koje je postavila politika)

Izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Hrvatski sabor donio je po hitnom postupku Izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Nar. nov., br. 143/21), koje su stupile na snagu 25. prosinca 2021. godine, čime se obveza provođenja, sredstava te stručnog nadzora nad provođenjem mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti prenosi na javnopravna tijela.

Vlada se drži članka  16, Ustava RH, zanemarujući članak 17.

Članak 16.

Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje.

Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju.

Kažnjavanje zbog ne posjedovanja covid potvrde je neustavno po članku 17 stavak 3 Ustava RH- ponavljam:

U članku  17 stavak 3, Ustava RH jasno piše da čak ni u slučaju neposredne  opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi Ustava „o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, o pravnoj određenosti kažnjivih djela i kazni, te o slobodi misli, savjesti i vjeroispovijedi“

Danas sam bila izložena ponižavajućem postupku, kao izravnoj posljedici uvođenja covid-potvrde, a Ustav kaže da ni u slučaju „neposredne opasnosti za opstanak države“ ne smije takvo ponašanje biti posljedica!?

Dakle ispričati ću cijeli događaj:

Dobila sam pismo od  Porezne uprave na najamninu stana od moje pokojne mame. Stan smo naslijedili brat i ja i ja sam svoju polovicu prepustila bratu, tako da nisam više suvlasnik stana.

Sudsko rješenje dostavila sam Poreznoj upravi još prošle godine u rujnu mjesecu, međutim kako je naša administracija troma i neažurna unatoč digitalizaciji, Porezna uprava mi je poslala plan uplata poreza za cijelu 2022.godinu za stan koji nije u mom vlasništvu!? Krasno!?

Uputila sam se u Poreznu upravu ponovno dostaviti Sudsko rješenje da nisam vlasnik stana, ni ne razmišljajući da nemam covid potrdu.

Zaustavio me zaštitar. Razgovor koji nije bio nimalo ugodan tekao je ovako:

Lili; Dobar dan! Trebala bi dostaviti Sudsko rješenje u službu za najamnine.

Zaštitar: Imate covid –potvrdu?

Lili: nemam!

Zaštitar: e onda ne možete ući.

Lili: pa ni ne moram ulaziti, neka službenica samo dođe uzeti

Zaštitar: ne može i što još radite ovdje, izvolite se udaljiti

I ja sam pokunjeno počela silaziti niz stepenice. Međutim svakom stepenicom u meni  je počelo „kuhati“ i pojačavao  se otpor i prkos  „Ma što sam ja građanin drugog reda“, mislim si u sebi. „ zar ja u svojoj domovini za koju se moj suprug kao dragovoljac borio, za koju su toliki životi žrtvovani , preko 16 tisuća branitelja poginulo,  ne mogu u državne institucije, ni dokazati   da me ta  nesposobna  institucija neopravdano tereti za porez na imovinu koja nije moja!?“

Stanem i razmišljam  „ E nećeš, idem natrag tražiti  svoje pravo! “

Velikom brzinom roje mi se misli:

Po članku 14 Ustava svi smo pred zakonom jednaki, nema diskriminacije, a covid potvrda nije iznad Ustava RH.

Nitko nije iznad Ustava RH, bez obzira koju funkciju obnaša!

Sjetim se vladinih   izigravanja  važećih i zakonskih normi, pravnoj nesigurnost, da sve može “i ovako i onako”i onda izjave premijera Plenkovića da on može sve što hoće što, pa  farse oko e-savjetovanja, koje je Vlada raspisala, na kojem sam sudjelovala,  gdje je unatoč 2 478 primjedbi i prijedloga  bez uvažavanje ijedne primjedbe,  Sabor izglasao  Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti sa famoznom covid-potvrdom, još više mi se povećao prkos.

Pod krinkom brige za građanstvo i zdravlje nacije uvode se mjere koje sasvim sigurno krše ljudska prava. Nezakonito ili meta-zakonito ukidaju se ljudska u građanska prava 40% hrvatskih građana.

Unatoč zakonskim  i ustavnim  mehanizmima, kojih se moramo držati Vlada RH ih izigrava i time gubimo one vrijednosti slobode i ljudskih prava koje su u demokratskom društvu važnije čak i od ljudskih života.

Trebamo poštovati vlastiti Ustav i vlastite zakone. U demokratskom društvu sloboda se očituje upravo u tome, u poštovanju zakona., a ne u stvaranje građana drugog reda!

A zakona o obveznom cijepljenju nema!

Ojačana tim uvjerenjem vratim se natrag, a zaštitar onako osorno kaže da me ne može pustiti unutra, jer će on odgovarati, pošto su zakonom propisane kazne veoma visoke, na što ja odgovaram:

„ Evo da bi sa vas skinula odgovornost, pozovite Policiju, ja ću ih  ovdje mirno sačekati.“

Zaštitar se na to uzvrpoljio, vidio da sam spremna čekati i ustrajati u svojem  pravu na uslugu državnih službi i otišao unutra.

Konzultirao se sa nekim i izašao da mi kaže neka malo sačekam dok službenica izađe. Ubrzo je službenica izašla, uzela moje dokumente, fotokopirala i vratila mi originale.

Ja sam se pristojno zahvalila i otišla ostvarivši svoje građansko pravo pristupa državnim institucijama bez covid-potvrde.

Izglasavajući covid potrdu, saborski zastupnici prekršili su Ustav RH,  članak  17 stavak 3, jer  su izglasavanjem covid potvrde necijepljenima onemogućili pristup u sve državne institucije, Poštu, Hrvatsku poštansku banku,  iako necijepljeni nisu  učinili ništa protuzakonito.  Svojom odlukom stvorili su državu apsurda, napravili kaos, diskriminaciju, a za što?

Covid potvrda nije garancija za zaustavljanje zaraze,  jer je ni ova cjepiva i sva docjepljivanja nisu  zaustavili, nego se i dalje širi stalno  novim sojevima. Prema tome inzistiranje na covid potvrdi je samo iskazivanje državnog terora, diktature i srljanje u totalitarizam.

A u članku 17 stavak 3  Ustava RH jasno piše

„Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi Ustava o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, o pravnoj određenosti kažnjivih djela i kazni, te o slobodi misli, savjesti i vjeroispovijedi.

Vlada RH na čelu na Andrejom Plenkovićem veoma dobro zna da cijepljenje nije obavezno, ali to im nije zapreka da  na sve moguće načine vrše pritisak za cijepljenje! Mamila je Vlada novcem, nagradama, poklonima i privilegijima, da bi na kraju i Katoličke biskupe nečim ucijenila ili potkupila da joj se i oni pridruže.

Veoma je indikativno, da biskupi promjene mišljenje dva puta u jednom danu i to nakon susreta premijera Plenkovića sa kardinalom Bozanićem!?

Svjedoci smo užasnog ponekada i degutantnog medijskog pritiska na nacijepljene, nazivaju ih svakakvim pogrdnim imenima, optužuju ih i okrivljuju za broj mrtvih, zaraženih i oboljelih, koji su po njima posljedica necijepljenja,  a sada je već poznato da i cijepljeni sa covid potvrdama šire zarazu i obolijevaju.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u 2020.godini

 • prvi uzrok smrti su bolesti cirkulacijskog sustava od kojih je umrlo 817 osobe.
 • Od novotvorina, druge po redu skupine bolesti vodećih uzroka smrti, umrlo je 508 osoba.
 • Od bolesti endokrinog sustava, trećeg po redu uzroka, umrlo je 735 osoba.
 • Četvrti uzrok smrti je covid-19. Od posljedica covida u Hrvatskoj je prošle godine umrlo 478 osoba.

A od početka epidemije do 26.prosinca 2021.godine umrlo je ukupno 12 324 osobe. Skoro dvostruko manje nego od moždanog udara u jednoj godini 22 817 umrlih.

https://www.hzjz.hr/aktualnosti/covid-19-izvjesce-hzjz-a/

I ne samo to nego evo apsurda koji proizlazi iz brojki:

U 2020.godini od Covid-19 umrlo je 4 478 osoba bez cjepiva!

U 2021.godini od Covid -19 umrlo je 12 324 osobe  sa preko 50% cijepljenih osoba u RH!?

OBJASNITE MOLIM VAS!

A tek koliki obolijevaju i umiru od tih nedovoljno istraženih i nezdravih cjepiva.

Niti jedan proizvođač cjepiva ne želi preuzeti odgovornost za nuspojave i smrtne posljedice njihovog cjepiva, i to su posebno naveli u ugovoru sa svakom državom. Toliko o sigurnosti cjepiva.

https://faktograf.hr/2021/03/05/cijepljenje-srcani-udar-cjepivo-statistika/

Primjerice, članci 14. i 15. ugovora između AstraZenece i EU koji govore o obeštećenju cijepljenih osoba kompaniju oslobađaju od odgovornosti za niz neželjenih posljedica. Iako je ugovor zatamnjen na povjerljivim dijelovima, vidljivo je da te posljedice uključuju smrt, fizičku, mentalnu ili emocionalnu ozljedu, bolest, invaliditet, strah od gore navedenog, gubitak imovine i slično.

Zato je EU Komisija dala prijedlog EU Parlamentu da se osnuje Fond za naknadu žrtvama cjepiva protiv COVID-19

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0475_HR.html

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o osnivanju Europskog fonda za naknadu žrtvama „cjepiva protiv bolesti COVID-19”

Europski parlament

A Budući da je Europska agencija za lijekove već zabilježila oko milijun slučajeva nuspojava nakon injekcije cjepiva protiv bolesti COVID-19:

– 435 779 za cjepivo Pfizer BioNTech,

– 373 285 za cjepivo AstraZeneca,

– 117 243 za cjepivo Moderna,

– 27 694 za cjepivo Janssen[1];

 1. budući da se ponekad radi o ozbiljnim nuspojavama; budući da je moguće da je, primjerice, nakon cjepiva Pfizer oko 75 000 osoba imalo ozbiljne neurološke posljedice;
 2. budući da Europska agencija za lijekove navodi da su cjepiva protiv bolesti COVID-19 u Uniji dovela do smrti oko 5000 osoba:

– 4198 za cjepivo Pfizer[2],

– 1053 za cjepivo AstraZeneca,

– 392 za cjepivo Moderna,

– 138 za cjepivo Janssen;

 1. budući da je Europska komisija dogovorila ugovore o kupnji i nije tražila da farmaceutski laboratoriji preuzmu odgovornost; budući da zastupnici u Europskom parlamentu tijekom pregovora nisu imali pristup ugovorima;
 2. traži od Komisije da osnuje Europski fond za naknadu žrtvama cjepiva protiv bolesti COVID-19;
 3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i državama članicama.

Europska unija osigurala je oko pet milijardi doza cjepiva protiv covida-19 za iduće dvije godine

-rekao je povjerenik Europske komisije Margaritis Schinas u utorak na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu.

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/key-facts-and-figures/life-eu_hr

Ako EU ima  447,7 milijuna stanovnika, sa pretpostavkom da se svi stanovnici cijepe to je 11 doza cjepiva po stanovniku!? Ako se izuzme oko 100 milijuna djece iz cijepljenja to bi bilo 14 doza po svakom odraslom stanovniku!? Koliko puta će se trebati cijepiti?

Po kojim kriterijima se nabavlja cjepivo?

Postavlja se sasvim opravdana sumnja u pogodovanje  farmaceutskim koncernima samo za ostvarenje što većeg profita, jer tolike doze cjepiva realno se neće utrošiti.

DEMANTIRAJTE MOJE OPRAVDANE SUMNJE

Osobito u svijetlu Billa Gatesa

https://www.cnbc.com/2021/12/30/bill-gates-top-goal-in-2022-ensuring-covid-19-is-the-last-pandemic.html?&qsearchterm=bill%20gates

 

Koja je to politika cijepljenja?

https://informator.hr/vijesti/osigurano-vise-od-pet-milijardi-doza-cjepiva-za-sljedece-dvije-godine

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel rekao je da je u trenutku kada se broj zaraženih povećava ključno osigurati učinkovite mjere, naglasivši da se to posebno odnosi na adekvatno provođenje kampanje cijepljenja.

“Moramo učiniti sve kako bismo se borili protiv dezinformacija i nesklonosti cijepljenju”, rekao  je Michel.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je kako u Europskoj uniji trenutno postoje ogromne razlike u procijepljenosti.

“U nekim zemljama članicama jedva je 29 posto odraslog stanovništva cijepljeno, a u drugima više od 92 posto”, rekla je šefica EK-a i istaknula da “moramo bolje razumjeti zašto neki ljudi ne žele cjepivo”.

“Moramo informirati ljude, objasniti im zašto se trebaju cijepiti. U Europi imamo dovoljno cjepiva za sve”

Naravno i više nego dovoljno, samo što vam ljudi ne vjeruju, kako ćete im „objasniti“, izgubili su  povjerenje upravo zbog nelogičnih i spornih poteza pogodovanja farmaceutskim koncernima.

“To su cjepiva koja su pouzdana, znanstveno provjerena i potvrđena od strane neovisnih tijela. Sada moramo uvjeriti sve one građane koji se nisu cijepili da to učine”, izjavio je Margaritis Schinas, Komisijin povjerenik za promicanje europskog načina života.

Kako će vam ljudi vjerovati da su cjepiva pouzdana kada se treba stalno nadocijepljivati i kada se povećao broj umrlih u 2021.godini unatoč cijepljenju?

I još nešto najvažnije što farmaceutske tvrtke neće preuzeti odgovornost za nuspojave i posljedice koje uzrokuje cjepivo!

I Vlade ne žele preuzeti odgovornost, nego je prebacuju na necijepljene!

I što onda rade da bi ljude „uvjerili“  da se cijepe? Prisilom, donose zakone  o covid potvrdama, onemogućavanjem normalnog života, segregacijom, diskriminacijom, smještajem u logore? Što nas još čeka?

Umjesto u prevenciju, jačanjem imuniteta , ulaganjem u razvoj lijekova,  pristali ste na ucjene farmaceutskih tvrtki neučinkovitim cjepivom i omogućili im basnoslovnu zaradu!

Medijska manipulacija

Sve se to u medijima zataškava, zabranjuje. Brišu  se postovi, komentari, blokiraju oni koji objave, samo da bi se širila panika i strah koji bi ljude potaknuo na cijepljenje.

Demoralizirajuće je svakodnevno objavljivanje podataka o zaraženima i umrlima! Zamislite kako bi djelovalo na obrambeni moral u vrijeme Domovinskog rata da se svaki dan objavljivalo koliko je ljudi poginulo i pobijeno?

Znaju to medijske kuće veoma dobro, a naročito je degutantno nazivati ljude „ antivakseri“ kao da su najgori zločinci, a ustvari ne rade ništa protuzakonito. Najave obveznog cjepljenja osobama iznad 65 godina isto je  diskriminacija. Prije svega sama riječ  je odvratna, tuđica, izvedenica i nije iz hrvatskog jezika. Protivnici cijepljenja sa tim cjepivom , a ne općenito protivnici cijepljenja,  samo koriste slobodu izbora koja im je na raspolaganju kod cijepljenja! Cijepljenje  nije obvezno zakonom!

Lili Benčik/hrvatskepravice


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Politika