Podjeli

USTAVNI SUDCI: DAVORIN MLAKAR, INGRID ANTIČEVIĆ MARINOVIĆ I BIVŠI USTAVNI SUDAC ANTUN PALARIĆ SU ODGOVORNI ZA GRUBU MANIPULACIJA BROJEM BIRAČA S PREBIVALIŠTEM U HRVATSKOJ OD 2000. DO 2011. GODINE                                                        

Grubom manipulacijom brojem birača politička kasta i ustavni sudci ugušili su neposrednu demokraciju sprječavanjem referenduma nemogućim skokovitim promjenama broja birača. Pokretači inicijative za održavanje referenduma moraju skupiti 10 % potpisa od broja birača registriranih u Hrvatskoj na dan početka skupljanja potpisa. Skandaloznom odlukom Ustavnog suda o 404.252 potpisa birača potrebnom za održavanje Referenduma o izbornim pravilima ugušena je neposredna demokracija u Hrvatskoj, a posljedica toga je sadašnji “pakao i talačka kriza” u našem društvu.                                                                            

KRETANJE BROJA BIRAČA U HRVATSKOJ OD 1991. GODINE

Na Referendumu za osamostaljenje19.svibnja 1991. godine u Hrvatskoj je bilo registrirano 3,652.222 birača, a prema popisu stanovnika 1991. godine bilo je  4,784.265 stanovnika. Na tisuću popisanih stanovnika u ožujku 1991. godine bilo je oko 760 birača.  Kako se broj birača povećao do iznosa 4,042.522  na oko 940 birača na tisuću popisanih stanovnika travnja 2011. godine, odnosno 555.488 birača više od broja punoljetnih osoba, do 21.rujna 2014. godine, trebali bi hrvatskim građanima obrazložiti ustavni sudci i bivši ministar Arsen Bauk.                                                                                                     Od 1991.godine do danas osim 1996. i 1997. godine u Hrvatskoj godišnje umire više osoba nego se rađa te od 2001. godine do danas više se osoba iseljava nego useljava? Zar ustavni sudci nimalo ne mare za svoj ugled i ugled Ustavnog suda?    

Na izborima za Hrvatski sabor u 10 izbornih jedinica 2003. godine bilo je registrirano prema izvješćima DIP-a  3,690.936 birača na biračkim mjestima. Koristeći rezultate popisa stanovništva od 2001. i 2011. godine te prirodno i migracijsko kretanje stanovništva za razdoblje od 1991. do 2014. godine jednostavnom procjenom može se zaključiti da broj birača na izborima za Hrvatski sabor 2007. godine nije se mogao povećati za više od 11.240 birača u odnosu na izbore održane 2003. godine, a prema izvještaju DIP-a broj registriranih birača na biračkim mjestima u Hrvatskoj na izborima za zastupnike Hrvatskog sabora 2007. godine je iznosio  3,824.731 odnosno 133.795 više nego na izborima 2003. godine. U tom razdoblju je 221.445 stanovnika postalo punoljetno, a umrlo je 204.291. Razlika broja stanovnika koji su u tom razdoblju postali punoljetni i broja umrlih trebala bi biti jednaka promjeni broja birača od 17.154. U razdoblju od 1986. do 1989. godine, osamnaest godine prije četverogodišnjeg razdoblja između promatranih izbora, rodilo se 233.811 djece i da su svi ostali u Hrvatskoj i postali punoljetni promjena broja birača bila bi 29.520 što je 4.5 puta manje od promjene broja birača prema izvještajima DIP-a za promatrane izbore. Ovaj skokovit porast birača od 133.795 morao bi hrvatskim građanima obrazložiti ustavni sudci:  Davorin Mlakar, Ingrid Antičević Marinović i bivši sudac Ustavnog suda Antun Palarić koji je kao državni tajnik tada vodio resor uprave. Od 2008. godine broj godišnje umrlih stanovnika prelazi broj onih koji su tih godina postali punoljetni, također se godišnje više stanovnika iseljava nego useljava, pa se broj birača narednih godina trebao stalno smanjivati. U tom razdoblju je postalo punoljetno 204.709 stanovnika, a umrlo je    207.680 pa se broj birača trebao smanjiti za najmanje 2.971. Ako je broj birača 2003. godine stvarno iznosio 3,690.936 na izborima 4. prosinca 2011. godine nije mogao prelaziti 3,705.119. Broj birača se od izbora 2003. godine do izbora za zastupnike Hrvatskog sabora 2011. povećao za 151.427 registriranih birača na biračkim mjestima u Hrvatskoj, a iznosio je 3,842.363 odnosno 355.329 više od broja punoljetnih osoba popisanih travnja 2011. godine. Obrazloženje za takvo skokovito povećanje broja birača hrvatskim bi građanima morao dati sudac Ustavnog suda Davorin Mlakar, koji je tada bio ministar uprave. Ukupni broj birača po općim izbornim jedinicama je veći od podataka prema izvješćima DIP-a

za brojeve birača registrirane u XII. Izbornoj jedinici za izbor zastupnika nacionalnih manjina. U II. tablici prikazani su podatci kretanja ukupnog broja birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj od izbora za Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora 29. 10. 1995. godine do izbora za Hrvatski sabor 5. srpnja 2020. godine. Od 29. listopada 1995. godine do 3. siječnja 2000. godine broj birača se povećao za 1.527 dana za 248.215 birača s prosječnim nemogućim godišnjim rastom od  59.331 birača. To bi hrvatskoj javnosti morao objasniti ustavni sudac Davorin Mlakar! Ustavna sutkinja Ingrid Antičević Marinović bi morala objasniti kako je za 1.420 dana povećan broj birača s prebivalištem u Hrvatskoj za 92.097 s prosječnim godišnjim porastom od 22.376 birača, a bivši ustavni sudac Antun Palarić kako je od 23.11.2003. do 25.11.2007. godine za 1.463 dana povećan broj birača s prebivalištem u Hrvatskoj za 99.085 s prosječnim godišnjim rastom od 24.720 birača. Oni bi zajedno trebali odgovarati za ukupno povećanje broja birača od 3. siječnja 2000. do 4. prosinca 2011. godine za 4.353 dana porastao broj birača s prebivalištem u Hrvatskoj za 210.045 birača s godišnjim rastom od 17.612 birača. Broj birača bio je 4. prosinca 2011. godine 605.459 veći od broja punoljetnika popisanih travnja iste godine. Broj birača županija koje graniče s Bosnom i Hercegovinom bio je veći od broja stanovnika tih županija zajedno. Jedinice lokalne samouprave otoka Krka i Baranje imale su zajedno više birača od popisanih stanovnika. Deveta izborna jedinica imala je više birača od stanovnika 2007. I 2011. godine. U priloženim tablicama od III. do XVII. možete provjeriti utjecaj birača nacionalnih manjina na jednakost glasa birača po općim izbornim jedinicama i da je velik broj birača srpske manjine s fiktivnim prebivalištem, a pokazatelj je broj birača na tisuću popisanih stanovnika. Broj punoljetnika na tisuću popisanih stanovnika je porastao sa 790 od popisa 2001. do 828 popisom 2021. godine.  Sve županije imaju broj birača na tisuću stanovnika veći od broja punoljetnika na tisuću stanovnika. Velik broj jedinica lokalne samouprave ima više od 900 birača na tisuću stanovnika, a i više od tisuću birača na tisuću popisanih stanovnika odnosno više birača od stanovnika. To je dokaz da su mnogi birači u Registru birača s prebivalištem u Hrvatskoj s fiktivnim prebivalištem poput Benkovca, Obrovca, Gračaca, Crikvenice, Makarske, Vodica, Skradina…   

I. KRETANJE BROJA STANOVNIKA OD 2001. DO 31. LISTOPADA 2022. GODINE
God. S ΔS M ΔM P ΔP p
2001.    P 4,437.460 0 931.927 0 3,505.533 0 790
2011.    P 4,284.889 152.571 797.855 134.072 3,487.034 18.499 814
2021.    P 3,871.833 565.627 666.876 265.051 3,204.957 300.576 828
2022. 3,844.886  592.574 664.956 266.971 3,179.930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              325.603 827

 

Oznake:                                                                                                                                                                                                          S = broj stanovnika prema popisima 2001. i 2011. i 2021. godine,                                                                                                                       ∆S = S1 – Si = smanjenje broja stanovnika od popisa 2001. do 31. listopada 2022. godine,                                                                                             M = broj maloljetnih stanovnika,                                                                                                                                                                    ΔM = M1 – Mi = smanjenje broja maloljetnih stanovnika od popisa 2001. do 31. listopada 2022. godine,                                                                 P = broj punoljetnih stanovnika,                                                                                                                                                                ΔP = P1 – Pi = smanjenje broja punoljetnih stanovnika od popisa 2001. do 31. listopada 2022. godine i                                                                                                                                                                                            p = P / S x 1.000 = broj punoljetnih stanovnika na tisuću stanovnika.  Za 31. listopada 2022. godine podatke sam procijenio privremenim podatcima o prirodnom kretanju stanovništva DZS-a od studenog prošle godine do kraja listopada ove godine.

II. KRETANJE BROJA BIRAČA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR OD 1995. DO 2020. GODINE
Datum B1 ΔB1 Δt B2 ΣB B1 – P
29.10. 1995.  ZD 3,634.233 398.839 4,033.072 128.700
13.04. 1997.  ŽD 3,664.693 30.460 532 0 3,664.693 159.160
03.01. 2000.  ZD 3,882.448 217.755 995 360.110 4,242.558 376.915
23.11. 2003.    S 3,974.545 92.097 1.420 396.617 4,371.162 469.012
25.11. 2007.    S 4,073.630 99.085 1.463 404.950 4,478.580 568.097
04.12. 2011.    S 4,092.493 18.863 1.470 411.758 4,503.895 605.459
08.11. 2015.    S 3,759.844 -332.649 1.435 28.944 3,788.788 310.690
11.09. 2016.    S 3,742.546 -17.298 308 21.208 3,763.754 307.121
05. 07. 2020.   RM 3,674.665 -67.851 1.393 184.786 3,859.481 316.105

 

Oznake u tablici:                                                                                                                                                                                ΔB  = B1i+1 – B1i = promjena broja birača s prebivalištem u Hrvatskoj između dvaju uzastopno održanih izbora,                                                                                                                  Δt = vremenski razmak izražen u danima između dvaju uzastopno održanih izbora,                                                                                   P = broj punoljetnih stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku sredinom godina od 2012. do 2018. godine i                                                                                                                                                                                                          B1 – P = razlika između broja birača i punoljetnih stanovnika prema popisima 2001. ili 2011. godine. Od  1995. do 2010. godine razlika je između broja birača i punoljetnih stanovnika popisanih 2001. godine, a za 2011. godinu između broja birača i punoljetnih stanovnika popisanih 2011. godine te od 2012. do 2018. godine prema procjeni DZS-a za sredinu godina.                                                                                                                                     Predznak + odgovara prirastu, a – padu broja birača.                                                                                                                 S = izbori za Hrvatski sabor,  ZD = izbori za Zastupnički dom, ŽD = izbori za Županijski dom Hrvatskog državnog sabora i                   RM = broj birača prema Rješenju Ministarstva uprave od 26. lipnja 2020. godine.

III. RASPODJELA BIRAČA NACIONALNIH  MANJINA PO OPĆIM IZBORNIM JEDINICAMA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR 2003. GODINE
IJ P1 Bn1 Bn2-6 Bn2-4 Bn5 Bn6
I. 7.495 4.034 506 545 2.983
II. 11.374 6.926 4.685 751 1.490
VI. 29.952 3.774 595 916 2.263
VII. 25.517 2.643 344 348 1.951
Σ 71.146 74.338 17.377 6.130 2.560 8.687
III. 1.233 594 2.033 132 852 1.049
IV. 35.478 37.559 10.908 7.824 1.770 1.314
V. 42.607 43.099 7.328 3.220 2.376 1.732
VIII. 21.100 12.028 19.328 12.415 953 5.960
IX. 23.210 50.394 1.781 291 212 1.278
X. 6.857 4.757 2.355 260 185 1.910
RH 201.631 222.769 61.110 30.272 8.908 21.930

 

Oznake:                                                                                                                                                                                                          IJ = I. – X. = opće izborne jedinice,                                                                                                                                                                 P1 = broj pripadnika srpske nacionalne manjine po županijama popisan 2001. godine,                                                                                                Σ = zbroj birača nacionalnih manjina I., II., VI. i VII. izborne jedinice,                                                                                                                                             Bn1 = registrirani broj birača srpske nacionalne manjine na području općih izbornih jedinica,                                                                                                                Bn2 = mađarske,  Bn3 = talijanske,  Bn4 = češke i slovačke,  Bn5 = romske, austrijske, bugarske, njemačke, poljske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske,  Bn6 = bošnjačke, albanske, crnogorske, makedonske i slovenske Bn2-4 = Bn2 + Bn3 +Bn4 i Bn2-6 = Bn2 + Bn3 +Bn4 + Bn5 + Bn6 = ukupni broj birača nacionalnih manjina 0sim srpske registriran u XII. izbornoj jedinici.

IV. RASPODJELA REGISTRIRANIH BIRAČA PO OPĆIM IZBORNIM JEDINICAMA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR 2003. GODINE
IJ S B03 Bn1 Bn2-6 B3 p03 p3 p
I. 358.461 7.495 4.034 369.990 -2,88 -6,92
II. 388.713 11.374 6.926 407.013 5,31 2,40
VI. 343.857 29.952 3.774 377.583 -6,84 -5,01
VII. 382.084 25.517 2.643 410.244 3,52 3,21
Σ 1.748.526 1.473.115 74.338 17.377 1.564.830 895
III. 445.627 365.042 594 2.033 367.669 -1,10 -7,50 825
IV. 423.895 328.076 37.559 10.908 376.543 -11,11 -5,27 888
V. 467.364 360.242 43.099 7.328 410.669 -2,40 3,32 879
VIII. 436.889 374.678 12.028 19.328 406.034 1,51 2,15 929
IX. 453.735 388.450 50.394 1.781 440.625 5,24 10,85 971
X. 461.424 401.333 4.757 2.355 408.445 8,73 2,76 885
RH 4.437.460 3.690.936 222.769 61.110 3.974.815 896

 

Oznake:                                                                                                                                                                                                          IJ = I. – X. = opće izborne jedinice,                                                                                                                                                                 B0 = broj registriranih birača u općim izbornim jedinicama prema izvješću DIP-a,                                                                                                                           Bn2-6 = Bn2 + Bn3 +Bn4 + Bn5 + Bn6 = = ukupni broj  birača nacionalnih manjina osim srpske registriran u XII. izbornoj jedinici,                                                                                                                         B3 =  B0 + Bn16 = ukupni broj birača po općim izbornim jedinicama,                                                                                                             p0 = (B0 – Bsr) / Bsr x 100% = odstupanje broja birača po općim izbornim jedinicama od srednje vrijednosti broja birača izbornih jedinica izražen u postotcima,                                                                                                                                                                                         p3 = (B1i – Bsr) / Bsr x 100% = odstupanje ukupnog broja birača s prebivalištem u Hrvatskoj na općim izbornim jedinicama od srednje vrijednosti izražen u postotcima srednje vrijednosti broja birača izbornih jedinica s prebivalištem u Hrvatskoj,                                Bsr = (BI. + BII. + … + BX. ) / 10 = srednja vrijednost broja birača izbornih jedinica,                                                                                                                  p03 = B03 / S1 X 1000 = registrirani broj birača prema izvješću DIP-a na izborima za Hrvatski sabor 2003. godine na tisuću stanovnika popisanih 2001. godine,                                                                                                                                                                                                                                        p3 = B3 / S1 X 1000 = ukupni broj birača na izborima za Hrvatski sabor 2003. godine na tisuću stanovnika popisanih 2001. godine i                                                                                                                                                                                                                                        Σ = zbroj stanovnika ili birača I., II., VI., i VII. izborne jedinice.

V. RASPODJELA BIRAČA NACIONALNIH MANJINA PO ŽUPANIJAMA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR 2003. GODINE
ŽUP P1 Bn1 Bn2-6 Bn2-4 Bn5 Bn6
ZG 2.720 2.087 1.189 149 206 834
KZ 224 120 351 30 17 304
SM 21.617 24.472 1.564 420 339 805
KA 15.651 19.080 570 38 58 474
VA 761 307 503 50 112 341
KK 2.408 1.503 401 76 89 236
BB 9.421 7.508 5.149 4.437 272 440
PG 15.005 10.064 5.997 2.285 543 3.169
LS 6.193 13.696 205 23 44 138
VP 6.612 7.967 391 152 40 199
PS 5.616 7.086 970 798 45 127
BP 5.347 4.004 690 93 397 200
ZD 5.716 16.253 846 128 74 644
OB 28.866 29.592 10.517 7.672 1.730 1.115
ŠK 10.229 19.561 474 87 56 331
VS 31.644 32.009 5.668 2.329 1.934 1.405
SD 5.520 3.946 1.495 213 151 1.131
IS 6.613 4.634 14.020 10.259 478 3.283
DN 2.409 1.695 1.116 100 72 944
ME 248 167 1.179 52 723 404
GZ 18.811 17.018 7.815 881 1.528 5.406
RH 201.631 222.769 61.110 30.272 8.908 21.930

 

Oznake:                                                                                                                                                                                                       ŽUP = županija: BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska,  DN = Dubrovačko-neretvanska, GZ = Grad Zagreb,                    IS = Istarska, KA = Karlovačka,  KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, LS = Ličko-senjska,                                          ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PG = Primorsko-goranska,  PS = Požeško-slavonska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, SM = Sisačko-moslavačka, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska, VS = Vukovarsko-srijemska,  ZD = Zadarska, ZG = Zagrebačka i RH = Republika Hrvatska.                                                                                                                                                                      

P1 = broj pripadnika srpske nacionalne manjine po županijama popisan 2001. godine,                                                                                                B1 = registrirani broj birača srpske nacionalne manjine na području općih izbornih jedinica, B2 = mađarskeB3 = talijanske,                                          B4 = češke i slovačkeB5 = romske, austrijske, bugarske, njemačke, poljske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske, B6 = bošnjačke, albanske, crnogorske, makedonske i slovenske,  Bn2-4 = B2 + B3 +B4 = broj birača: mađarske, talijanske, češke i slovačke manjine registriran u XII. Izbornoj jedinici, broj birača: mađarske, talijanske, češke i slovačke manjine registriran u XII. Izbornoj jedinici,  Bn2-6 = B2 + B3 +B4 + B5 + B6 = Bn2-4  + B5 + B6  = ukupni broj registriranih birača nacionalnih manjina osim srpske registriran u XII. izbornoj jedinici i Bn1-6  = B1 + Bn2-4  + B5 + B6  = ukupni broj registriranih birača nacionalnih manjina registriran u XII. izbornoj jedinici .

VI. RASPODJELA BIRAČA PO ŽUPANIJAMA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR 2003. I NA LOKALNIM IZBORIMA 2005. GODINE
ŽUP S B0 Bn1 Bn2-6 B1 B2 p
ZG 309.696 263.297 2.087 1.189 266.573 272.232 861
KZ 142.432 115.693 120 351 116.164 116.097 816
SM 185.387 143.679 24.472 1.564 169.715 174.229 916
KA 141.787 116.596 19.080 570 136.246 137.034 961
VA 184.769 152.005 307 503 152.815 152.516 827
KK 124.467 101.914 1.503 401 103.818 103.134 834
BB 133.084 102.876 7.508 5.149 115.533 117.089 868
PG 305.505 267.108 10.064 5.997 283.169 284.974 927
LS 53.677 44.817 13.696 205 58.718 59.237 1.094
VP 93.389 78.106 7.967 391 86.464 86.240 926
PS 85.831 71.898 7.086 970 79.954 79.839 932
BP 176.765 144.288 4.004 690 148.982 150.378 843
ZD 162.045 142.626 16.253 846 159.725 167.130 986
OB 330.506 249.970 29.592 10.517 290.079 291.140 878
ŠK 112.891 95.233 19.561 474 115.268 118.716 1.021
VS 204.768 144.056 32.009 5.668 181.733 180.203 888
SD 463.676 400.840 3.946 1.495 406.281 412.157 876
IS 206.344 171.646 4.634 14.020 190.300 193.599 922
DN 122.870 106.267 1.695 1.116 109.078 110.683 888
ME 118.426 97.344 167 1.179 98.690 92.230 833
GZ 779.145 680.677 17.018 7.815 705.510 710.344 906
RH 4.437.460 3.690.936 222.769 61.110 3.974.815 4.009.201 896

 

ŽUP = županija: BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska,  DN = Dubrovačko-neretvanska, GZ = Grad Zagreb,                    IS = Istarska, KA = Karlovačka,  KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, LS = Ličko-senjska,                                          ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PG = Primorsko-goranska,  PS = Požeško-slavonska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, SM = Sisačko-moslavačka, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska, VS = Vukovarsko-srijemska,  ZD = Zadarska, ZG = Zagrebačka i RH = Republika Hrvatska.                                                                                                                                                                      S = broj stanovnika popisan 2001. godine,                                                                                                                                                   B0 = broj registriranih birača u općim izbornim jedinicama na izborima za Hrvatski sabor 25. studenog 2003. godine,                                                                                                                               Bn1-6 = Bn1 + Bn2 – 4  + Bn5 + Bn6 = ukupni broj birača nacionalnih manjina registriran u XII. izbornoj jedinici,                                                                                                                              B3 = B03 + Bn1 + Bn2-6 = ukupni broj birača registriran na izborima za Hrvatski sabor 2003. godine na području općih izbornih i                                                p1 = B3 / S x 1000 = broj birača na izborima za Hrvatski sabor 2003. Godine na tisuću stanovnika popisan 2001. godine.

 

VII. RASPODJELA REGISTRIRANIH BIRAČA NACIONALNIH MANJINA PO GRADOVIMA I OPĆINAMA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR 2003. GODINE
GRADOVI I OPĆINE S VIŠE OD 500 BIRAČA NACIONALNIH MANJINA I VIŠE OD 900 BIRAČA NA 1.000 STANOVNIKA
RB Grad ili općina P1 Bn1 Bn2-6 Bn2-4 Bn5 Bn6
1. Novska            SM 818 1.358 93 18 62 13
2. Petrinja 2.809 2.145 125 11 9 105
3. Sunja 1.288 1.464 8 3 2 3
4. Karlovac          KA 5.076 6.215 307 20 27 260
5. Grubišno Polje BB 872 1.029 678 655 9 14
6. Mali Lošinj       PG 380 272 260 114 10 136
7. Opatija 339 223 324 136 24 164
8. Rijeka 8.946 5.900 3.680 1.615 329 1.736
9. Vrbovsko 2.191 1.141 33 5 5 23
10. Otočac             LS 690 1.232 22 2 7 13
11. Orahovica        VP 649 537 23 6 4 13
12. Slatina 1.532 1.904 82 27 7 48
13, Suhopolje 1.033 1.004 34 14 6 14
14. Zadar               ZD 2.382 3.519 502 75 31 396
15. Beli Manastir   OB 2.920 3.119 947 610 177 160
16. Bilje 246 469 1.662 1.493 156 13
17. Erdut 4.538 4.049 354 308 30 16
18. Kneževi Vinogradi 956 1.050 1.883 1.773 83 27
19. Drniš                ŠK 656 1.237 8 2 2 4
20. Borovo             VS 4.640 4.313 90 46 30 14
21. Gunja 188 144 601 3 12 586
22. Stari Jankovci 1.212 1.033 167 149 14 4
23. Buje                  IS 183 105 1.350 1.234 7 109
24. Labin 279 231 409 213 2 194
25. Poreč 566 486 1.017 577 39 401
26. Pula 3.415 2.191 2.960 1.776 232 962
27. Rovinj 500 366 1.774 1.334 37 403
28. Umag 486 347 2.154 1.793 31 330
29. Vodnjan 163 137 1.037 864 75 96
GRADOVI I OPĆINE S VIŠE BIRAČA OD STANOVNIKA I VIŠE OD 500 BIRAČA NACIONALNIH MANJINA
1. Dvor                SM 3.495 4.532 4 1 0 3
2. Glina 2.829 3.517 24 0 6 18
3. Gvozd 2.193 3.546 0 0 0 0
4. Topusko 954 1.774 54 0 0 54
5. Slunj                KA 575 1.184 19 2 0 17
6. Vojnić 2.747 3.423 62 0 0 62
7. Gospić             LS 625 3.918 46 4 12 30
8. Plitvička Jezera 1.424 2.374 4 1 1 2
9. Vočin               VP 315 1.365 1 0 0 1
10. Lipik                 PS 873 1.910 285 261 13 11
11. Pakrac 1.514 2.991 473 433 11 29
12. Benkovac        ZD 730 4.329 15 2 1 12
13, Gračac 1.523 4.577 17 3 3 11
14. Obrovac 435 2.244 17 5 3 9
15. Darda              OB 2.008 2.251 791 369 376 46
16. Kistanje           ŠK 1.736 2.740 2 0 0 2
17. Knin 3.164 7.451 43 5 0 38
18. Skradin 431 1.409 9 2 0 7
19. Vukovar           VS 10.412 11.820 1.406 398 776 232
GRADOVI I OPĆINE S VIŠE BIRAČI OD STANOVNIKA I MANJE OD 500 BIRAČA NACIONALNIH MANJINA
1. Crikvenica       PG 251 214 197 31 34 132
2. Krk 105 86 68 8 12 48
3. Brestovac        PS 345 273 2 1 1 0
4. Vodice             ŠK 195 317 73 14 6 53

 

Oznake:                                                                                                                                                                               Oznake za županije su stavljene kod prvog grada ili općine koji im pripadaju:                                                                      DN = Dubrovačko-neretvanska, IS = Istarska, LS = Ličko-senjska, PG = Primorsko-goranska, SD = Splitsko-dalmatinska,                  ŠK = Šibensko-kninska, ZD = Zadarska, GZ = Grad Zagreb, KA = Karlovačka, SM = Sisačko-moslavačka, ZG = Zagrebačka, BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska, KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska,                                                ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PS = Požeško-slavonska, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska i                      VS = Vukovarsko-srijemska.                                                                                                                                                                                    P1 = broj pripadnika srpske nacionalne manjine po gradovima i općinama popisan 2001. godine,                                                                                  Bn1 = registrirani broj birača srpske nacionalne manjine na području općih izbornih jedinica,                                                                                                                Bn2 = mađarske,  Bn3 = talijanske,  Bn4 = češke i slovačke,  Bn5 = romske, austrijske, bugarske, njemačke, poljske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske,  Bn6 = bošnjačke, albanske, crnogorske, makedonske i slovenske  i Bn1-6 = Bn1 + Bn2 + Bn3 +Bn4 + Bn5 + Bn6 = ukupni broj birača nacionalnih manjina registriran u XII. izbornoj jedinici.

VIII. RASPODJELA REGISTRIRANIH BIRAČA PO GRADOVIMA I OPĆINAMA S VIŠE OD 500 BIRAČA NACIONALNIH MANJINA ILI VIŠE OD 900 BIRAČA NA 1.000 STANOVNIKA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR 2003. GODINE
GRADOVI I OPĆINE S VIŠE OD 500 BIRAČA NACIONALNIH MANJINA I OD DEVETSTO DO TISUĆU BIRAČA NA TISUĆU STANOVNIKA
Grad ili općina S B0 Bn1 Bn2-6 B3 pb3
1. Novska               SM 14.313 11.532 1.358 93 12.983 907
2. Petrinja 23.413 20.009 2.145 125 22.279 952
3. Sunja 7.376 5.495 1.464 8 6.967 945
4. Karlovac              KA 59.395 50.303 6.215 307 56.825 957
5. Grubišno Polje    BB 7.523 5.412 1.029 678 7.119 946
6. Mali Lošinj          PG 8.388 7.526 272 260 8.058 961
7. Opatija 12.719 11.518 223 324 12.065 949
8. Rijeka 144.043 122.099 5.900 3.680 131.679 914
9. Vrbovsko 6.047 4.291 1.141 33 5.465 904
10. Otočac                 LS 10.411 9.073 1.232 22 10.327 992
11. Orahovica           VP 5.792 4.761 537 23 5.321 919
12. Slatina 14.819 12.287 1.904 82 14.273 963
13, Suhopolje 7.524 6.476 1.004 34 7.514 999
14. Zadar                  ZD 72.718 62.133 3.519 502 66.154 910
15. Beli Manastir       OB 10.986 6.687 3.119 947 10.753 979
16. Bilje 5.480 3.327 469 1.662 5.458 996
17. Erdut 8.417 3.662 4.049 354 8.065 958
18. Kneževi Vinogradi 5.188 2.107 1.050 1.883 5.040 972
19. Drniš                   ŠK 8.595 7.349 1.237 8 8.594 999
20. Borovo                VS 5.360 599 4.313 90 5.002 933
21. Gunja 5.033 3.804 144 601 4.549 904
22. Stari Jankovci 5.216 3.730 1.033 167 4.930 945
23. Buje                      IS 5.340 3.478 105 1.350 4.933 924
24. Labin 12.426 11.193 231 409 11.833 952
25. Poreč 17.460 15.813 486 1.017 17.316 992
26. Pula 58594 48.727 2.191 2.960 53.878 920
27. Rovinj 14.234 11.772 366 1.774 13.912 977
28. Umag 12.901 10.181 347 2.154 12.682 983
29. Vodnjan 5.651 3.978 137 1.037 5.152 912
IX. GRADOVI I OPĆINE S VIŠE BIRAČA OD STANOVNIKA I VIŠE OD 500 BIRAČA NACIONALNIH MANJINA
1. Dvor                    SM 5.742 3.122 4.532 4 7.658 1.334
2. Glina 9.868 6.930 3.517 24 10.476 1.062
3. Gvozd 2.970 1.942 3.546 0 5.488 1.846
4. Topusko 3.219 2.172 1.774 54 4.000 1.243
5. Slunj                    KA 6.096 5.294 1.184 19 6.497 1.066
6. Vojnić 5.495 3.132 3.423 62 6.617 1.204
7. Gospić                 LS 12.980 11.337 3.918 46 15.301 1.179
8. Plitvička Jezera 4.668 3.162 2.374 4 5.540 1.187
9. Vočin                   VP 2.421 1.720 1.365 1 3.086 1.275
10. Lipik                    PS 6.674 5.590 1.910 285 7.785 1.167
11. Pakrac 8.855 7.740 2.991 473 11.204 1.265
12. Benkovac            ZD 9.786 8.867 4.329 15 13.211 1.350
13. Gračac 3.923 2.704 4.577 17 7.298 1.860
14. Obrovac 3.387 2.999 2.244 17 5.260 1.553
15. Darda                  OB 7.062 4.049 2.251 791 7.091 1.004
16. Kistanje               ŠK 3.038 1.594 2.740 2 4.336 1.427
17. Knin 15.190 10.781 7.451 43 18.275 1.203
18. Skradin 3.986 3.693 1.409 9 5.111 1.282
19. Vukovar               VS 31.670 19.878 11.820 1.406 33.104 1.045
GRADOVI I OPĆINE S VIŠE BIRAČI OD STANOVNIKA I MANJE OD 500 BIRAČA NACIONALNIH MANJINA
1. Crikvenica           PG 11.348 11.209 214 197 11.620 1.024
2. Krk 5.491 5.351 86 68 5.505 1.003
3. Brestovac            PS 4.028 4.121 273 2 4.396 1.091
4. Vodice                 ŠK 9.407 9.061 317 73 9.451 1.005

 

Oznake:                                                                                                                                                                                                 Oznake za županije su stavljene kod prvog grada ili općine koji im pripadaju:                                                                      DN = Dubrovačko-neretvanska, IS = Istarska, LS = Ličko-senjska, PG = Primorsko-goranska, SD = Splitsko-dalmatinska,                ŠK = Šibensko-kninska, ZD = Zadarska, GZ = Grad Zagreb, KA = Karlovačka, SM = Sisačko-moslavačka, ZG = Zagrebačka,                      BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska, KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska,                                    ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PS = Požeško-slavonska,  VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska i                   VS = Vukovarsko-srijemska.                                                                                                                                                                        S1 = broj stanovnika prema popisu od 2001. godine,                                                                                                                                 B03 = broj registriranih birača po gradovima i općinama na izborima za Hrvatski sabor u općim izbornim jedinicama,                                                                                                                                                                          Bn2-6 = Bn2 + Bn3 +Bn4 + Bn5 + Bn6 = ukupni broj birača nacionalnih manjina osim srpske registriran u XII. izbornoj jedinici,                                                                                               Σ = zbroj podataka u stupcima tablice,                                                                                                                                                          B3 =  B03 + Bn1 + Bn2-6 = ukupan broj birača gradova i općina i                                                                                                                                   p3 = B3 / S1 x 1000 = broj birača na tisuću popisanih stanovnika 2001. godine.

X. RASPODJELA REGISTRIRANIH BIRAČA NACIONALNIH MANJINA PO OPĆIM IZBORNIM JEDINICAMA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR 2007. GODINE
IJ P1 Bn1 Bn2-6 Bn2-4 Bn5 Bn6
I. 6.278 3.542 435 544 2.563
II. 9.415 6.196 3.985 767 1.444
VI. 27.816 3.845 617 1.032 2.196
VII. 22.185 2.669 336 380 1.953
Σ 71.146 65.694 16.252 5.373 2.723 8.156
III. 1.233 504 2.769 103 1.600 1.066
IV. 35.478 32.674 10.716 7.299 2.109 1.308
V. 42.607 37.735 6.427 2.697 2.012 1.718
VIII. 21.100 10.244 18.252 11.094 1054 6.104
IX. 23.210 39.673 1.922 302 219 1.401
X. 6.857 3.986 2.051 247 177 1.627
RH 201.631 190.510 58.389 27.115 9.894 21.380

 

Oznake:                                                                                                                                                                                                          IJ = I. – X. = opće izborne jedinice,                                                                                                                                                                 P1 = broj pripadnika srpske nacionalne manjine po županijama popisan 2001. godine,                                                                                                Σ = zbroj birača nacionalnih manjina I., II., VI. i VII. izborne jedinice,                                                                                                                                             Bn1 = registrirani broj birača srpske nacionalne manjine na području općih izbornih jedinica,                                                                                                                Bn2 = mađarske,  Bn3 = talijanske,  Bn4 = češke i slovačke,  Bn5 = romske, austrijske, bugarske, njemačke, poljske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske,  Bn6 = bošnjačke, albanske, crnogorske, makedonske i slovenske, Bn2-4 = Bn2+ Bn3 + Bn4 = broj birača: mađarske, talijanske, češke i slovačke nacionalne manjine registriran u XII. izbornoj jedinici  i Bn2-6 = Bn2-4 + Bn5 + Bn6 = ukupni broj birača nacionalnih manjina osim srpske registriran u XII. izbornoj jedinici.

XI. RASPODJELA REGISTRIRANIH BIRAČA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR PO OPĆIM IZBORNIM JEDINICAMA 2007. GODINE
IJ S1 B07 Bn1 Bn2-6 B7 p07 p7 pb7
I. 361.236 6.278 3.542 371.056 -5,55 -8,91
II. 399.648 9.415 6.196 415.259 4,49 1,94
VI. 356.575 27.816 3.845 388.236 -6,77 -4,70
VII. 403.812 22.185 2.669 428.666 5,58 5,23
Σ 1.748.526 1.521.271 65.694 16.252 1.603.217 917
III. 445.627 366.005 504 2.769 369.278 -4,31 -9,35 829
IV. 423.895 335.091 32.674 10.716 378.481 -12,39 -7,09 893
V. 467.364 372.163 37.735 6.427 416.325 -2,70 2,20 891
VIII. 436.889 385.594 10.244 18.252 414.090 0,82 1,65 948
IX. 453.735 428.590 39.673 1.922 470.185 12,06 15,42 1.036
X. 461.424 416.017 3.986 2.051 422.054 8,77 3,61 915
RH 4.437.460 3.824.731 190.510 58.389 4.073.630 918

 

Oznake:                                                                                                                                                                                                          IJ = I. – X. = opće izborne jedinice,                                                                                                                                                                 S1 = broj stanovnika popisan 2001. godine,                                                                                                                                                    B07 = broj registriranih birača po općim izbornim jedinicama prema DIP-ovom izvješću,                                                                                                                           Bn2-6 = Bn2 + Bn3 +Bn4 + Bn5 + Bn6 = ukupni broj  birača nacionalnih manjina osim srpske registriran po općim izbornim jedinicama,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             B7 =  B0 + Bn1 + Bn2-6 = ukupni broj birača po općim izbornim jedinicama na izborima za Hrvatski sabor 2007. godine,                                                                                                                                             p7 = (B1i – Bsr) / Bsr x 100% = odstupanje ukupnog broja birača s prebivalištem u Hrvatskoj na općim izbornim jedinicama od srednje vrijednosti izražen u postotcima srednje vrijednosti broja birača izbornih jedinica s prebivalištem u Hrvatskoj,                                                                                                                                                                           Bsr = (BI. + BII. +… + BX. )/ 10 = srednja vrijednost broja birača 10 općih izbornih jedinica,                                                                                                                  n = 10 = broj općih izbornih jedinica,                                                                                                                                                                                                                                                                                              pb7 = B7 / S1 X 1000 = broj birača na tisuću stanovnika popisanih 2001. godine i                                                                                                  Σ = zbroj podataka u stupcima za I., II., VI., i VII. izbornu jedinicu.

XII. RASPODJELA REGISTRIRANIH BIRAČA NACIONALNIH MANJINA PO GRADOVIMA I OPĆINAMA S VIŠE OD TRI TISUĆE STANOVNIKA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR 2007. GODINE
GRADOVI I OPĆINE S DEVETSTO DO TISUĆU BIRAČA NA TISUĆU STANOVNIKA I VIŠE OD PETSTO BIRAČA NACIONALNIH MANJINA
Grad ili općina P1 Bn1 Bn2-6 Bn2-4 Bn5 Bn6
1. Novska            SM 818 1.122 105 24 61 20
2. Karlovac          KA 5.076 4.979 274 17 18 239
3. Daruvar           BB 1.863 1.361 1.486 1.403 25 58
4. Grubišno Polje 872 836 557 532 8 17
5. Otočac             LS 690 1.081 25 3 6 16
6. Slatina             VP 1.532 1.470 77 24 7 46
7. Suhopolje 1.033 797 30 12 5 13
8. Nova Gradiš.   BP 914 508 59 13 15 31
9. Slavonski Brod 1.557 943 378 31 266 81
10. Zadar               ZD 2.382 3.549 594 91 37 466
11. Erdut               OB 4.538 3.711 377 327 30 20
12. Kneževi Vinogradi 956 965 1.833 1.701 96 36
13. Drniš                ŠK 656 966 11 2 2 7
14. Borovo             VS 4.640 4.084 81 46 26 9
15. Stari Jankovci 1.212 867 148 129 18 1
16. Buje                  IS 183 95 1.109 1.007 8 94
17. Labin 279 183 446 213 1 232
18. Poreč 566 397 936 393 39 504
19. Pula 3.415 1.879 2.888 1.628 284 976
20. Vodnjan 163 118 928 734 101 93
21. Dubrovnik        DN 1.426 927 563 33 23 507
22. Grad Zagreb    GZ 18.811 14.260 7.165 787 1.601 4.777
GRADOVI I OPĆINE S VIŠE BIRAČA OD STANOVNIKA I VIŠE OD PETSTO BIRAČA NACIONALNIH MANJINA  
1. Dvor                SM 3.495 4.158 7 4 1 2
2. Glina 2.829 4.022 33 0 4 29
3. Petrinja 2.809 1.961 137 10 7 120
4. Sunja 1.288 1.158 13 4 2 7
5. Slunj                KA 575 1.150 21 3 1 17
6. Vojnić 2.747 2.868 78 1 0 77
7. Gospić             LS 625 2.824 42 4 10 28
8. Plitvička Jezera 1.424 1.471 3 1 1 1
9. Lipik                 PS 873 1.563 301 276 15 10
10. Pakrac 1.514 2.762 458 415 12 31
11. Benkovac        ZD 730 4.305 30 2 5 23
12. Gračac 1.523 3.266 15 3 1 11
13. Obrovac 435 2.637 29 6 3 20
14. Beli Manastir   OB 2.920 2.904 960 560 246 154
15. Bilje 246 379 1.516 1.389 115 12
16. Darda 2.008 1.914 828 313 469 46
17. Kistanje           ŠK 1.736 1.555 2 0 0 2
18. Knin 3.164 5.111 38 2 1 35
19. Skradin 431 1.191 8 2 0 6
20. Vukovar           VS 10.412 11.958 1.128 308 624 196
21. Rovinj                IS 500 316 1.675 1.210 32 433
22. Umag 486 314 1.748 1.401 43 304
GRADOVI I OPĆINE S VIŠE BIRAČA OD STANOVNIKA I MANJE OD PETSTO BIRAČA NACIONALNIH MANJINA
1. Crikvenica      PG 251 188 184 30 31 123
2. Krk 105 71 79 9 13 57
3. Mali Lošinj 380 225 233 115 10 108
4. Opatija 339 180 257 104 20 133
5. Brestovac       PS 345 201 2 2 0 0
6. Makarska       SD 155 87 62 8 8 46
7. Medulin            IS 227 21 331 141 14 176
8. Novigrad 81 46 408 30 12 126

 

Oznake:                                                                                                                                                                               Oznake za županije su stavljene kod prvog grada ili općine koji im pripadaju:                                                                      DN = Dubrovačko-neretvanska, IS = Istarska, LS = Ličko-senjska, PG = Primorsko-goranska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, ZD = Zadarska, GZ = Grad Zagreb, KA = Karlovačka, SM = Sisačko-moslavačka, ZG = Zagrebačka, BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska, KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PS = Požeško-slavonska,                                  VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska i VS = Vukovarsko-srijemska.                                                                                                                                                          S = broj stanovnika prema popisu od 2011. godine,                                                                                                             Bn1 = registrirani broj birača srpske nacionalne manjine na području općih izbornih jedinica,                                                                                                                Bn2 = mađarske,  Bn3 = talijanske,  Bn4 = češke i slovačke,  Bn5 = romske, austrijske, bugarske, njemačke, poljske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske,  Bn6 = bošnjačke, albanske, crnogorske i slovenske, Bn2-4 = Bn2+ Bn3 + Bn4 = broj birača: mađarske, talijanske, češke i slovačke nacionalne manjine registriran u XII. izbornoj jedinici i Bn2-6 = Bn2-4 + Bn5 + Bn6 = ukupni broj birača nacionalnih manjina osim srpske registriran u XII. izbornoj jedinici.

XIII. RASPODJELA REGISTRIRANIH BIRAČA PO GRADOVIMA I OPĆINAMA S VIŠE OD TRI TISUĆE STANOVNIKA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR 2007. I U DRUGOM KRUGU PREDSJEDNIČKIH IZBORA 2010. GODINE
GRADOVI I OPĆINE S  DEVETSTO DO TISUĆU BIRAČA NA TISUĆU STANOVNIKA I VIŠE OD PETSTO BIRAČA NACIONALNIH MANJINA
RB Grad ili općina S B0 Bn1 Bn2-6 B7 p7
1. Novska           SM 14.313 12.006 1.122 105 13.233 925
2. Karlovac         KA 59.395 51.315 4.979 274 56.568 952
3. Daruvar          BB 13.243 9.261 1.361 1.486 12.108 914
4. Grubišno Polje 7.523 6.105 836 557 7.498 997
5. Otočac            LS 10.411 9.185 1.081 25 10.291 989
6. Slatina            VP 14.819 12.882 1.470 77 14.429 974
7. Suhopolje 7.524 6.667 797 30 7.494 996
8. Nova Gradiš.  BP 15.833 13.813 508 59 14.380 908
9. Slavonski Brod 64.612 57.270 943 378 58.591 907
10. Zadar              ZD 72.718 65.313 3.549 594 69.456 955
11. Erdut              OB 8.417 4.220 3.711 377 8.308 987
12. Kneževi Vinog. 5.188 2.141 965 1.833 4.939 952
13. Drniš               ŠK 8.595 7.878 966 11 8.855 981
14. Borovo            VS 5.360 1.063 4.084 81 5.228 987
15. Stari Jankovci 5.216 3.862 867 148 4.877 935
16. Buje                 IS 5.340 4.065 95 1.109 5.269 987
17. Labin 12.426 11.271 183 446 11.900 958
18. Poreč 17.460 15.201 397 936 16.534 947
19. Pula 58594 50.017 1.879 2.888 54.784 935
20. Vodnjan 5.651 4.529 118 928 5.575 987
21. Dubrovnik       DN 43.770 38.497 927 563 39.987 914
22. Grad Zagreb   GZ 779.145 696.397 14.260 7.165 717.822 921
GRADOVI I OPĆINE S VIŠE OD BIRAČA OD STANOVNIKA I VIŠE OD PETSTO  BIRAČA NACIONALNIH MANJINA
1. Dvor               SM 5.742 4.852 4.158 7 9.017 1.570
2. Glina 9.868 6.982 4.022 33 11.037 1.119
3. Petrinja 23.413 22.608 1.961 137 24.706 1.055
4. Sunja 7.376 8.882 1.158 13 10.053 1.363
5. Slunj               KA 6.096 5.175 1.150 21 6.346 1.041
6. Vojnić 5.495 4.113 2.868 78 7.059 1.285
7. Gospić            LS 12.980 11.883 2.824 42 14.749 1.136
8. Plitvička Jezera 4.668 4.077 1.471 3 5.551 1.189
9. Lipik                PS 6.674 5.690 1.563 301 7.554 1.132
10. Pakrac 8.855 8.155 2.762 458 11.375 1.285
11. Benkovac       ZD 9.786 11.438 4.305 30 15.773 1.612
12. Gračac 3.923 4.885 3.266 15 8.166 2.082
13. Obrovac 3.387 4.207 2.637 29 6.873 2.029
14. Beli Manastir  OB 10.986 7.291 2.904 960 11.155 1.015
15. Bilje 5.480 3.642 379 1.516 5.537 1.010
16. Darda 7.062 4.541 1.914 828 7.283 1.031
17. Kistanje          ŠK 3.038 3.573 1.555 2 5.130 1.689
18. Knin 15.190 15.345 5.111 38 20.494 1.349
19. Skradin 3.986 4.355 1.191 8 5.554 1.393
20. Vukovar          VS 31.670 21.394 11.958 1.128 34.480 1.089
21. Rovinj               IS 14.234 12.337 316 1.675 14.328 1.007
22. Umag 12.901 11.406 314 1.748 13.468 1.044
GRADOVI I OPĆINE S VIŠE BIRAČA OD STANOVNIKA I MANJE OD PETSTO BIRAČA NACIONALNIH MANJINA
1. Crikvenica      PG 11.348 12.008 188 184 12.380 1.031
2. Krk 5.491 5.814 71 79 5.964 1.083
3. Mali Lošinj 8.388 7.840 225 233 8.298 1.058
4. Opatija 12.719 11.530 180 257 11.967 1.038
5. Brestovac       PS 4.028 4.173 201 2 4.376 1.086
6. Makarska       SD 13.716 15.068 87 62 15.217 1.109
7. Medulin            IS 6.004 6.084 21 331 6.436 1.072
8. Novigrad 4.002 3.614 46 408 4.068 1.017

 

Oznake:                                                                                                                                                                               Oznake za županije su stavljene kod prvog grada ili općine koji im pripadaju:                                                                      DN = Dubrovačko-neretvanska, IS = Istarska, LS = Ličko-senjska, PG = Primorsko-goranska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, ZD = Zadarska, GZ = Grad Zagreb, KA = Karlovačka, SM = Sisačko-moslavačka, ZG = Zagrebačka, BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska, KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PS = Požeško-slavonska,                                  VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska i VS = Vukovarsko-srijemska.                                                                                                                                                          S = broj stanovnika prema popisu od 2001. godine,                                                                                                                  B0 = broj registriranih birača po gradovima i općinama na izborima za Hrvatski sabor u općim izbornim jedinicama,                                                                                                                                                                          Bn2-6 = Bn2 + Bn3 +Bn4 + Bn5 + Bn6 = ukupni broj registriranih birača nacionalnih manjina osim srpske registriran u XII. Izbornoj jedinici,                                                                                                                                                                                                          B7 =  B07 + Bn2-6 = ukupan broj birača gradova i općina i                                                                                                              p7 = B7 / S1 x 1000 = broj birača na izborima za Hrvatski sabor 2007. godine na tisuću popisanih stanovnika 2001. godine.

XIV. RASPODJELA BIRAČA NACIONALNIH  MANJINA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR 2011. GODINE PO OPĆIM IZBORNIM JEDINICAMA  
IJ P1 Bn1 Bn2-6 Bn2 – 4 Bn5 Bn6
I. 6.059 4.517 501 694 3.322
II. 8.819 7.552 4.079 1.451 2.022
VI. 26.580 5.200 640 1.680 2.880
VII. 22.365 3.717 394 532 2.791
Σ 68.707 63.823 20.986 5.614 4.357 11.015
III. 1.165 533 3.775 103 2.482 1.190
IV. 28.801 29.807 11.354 7.638 2.280 1.436
V. 36.628 38.979 7.137 2.882 2.136 2.119
VIII. 17.789 9.784 18.195 9.854 1.447 6.894
IX. 27.635 37.328 2.275 321 268 1.686
X. 5.908 3.738 2.416 251 193 1.972
RH 186.633 183.992 66.138 26.663 13.163 26.312

 

Oznake:                                                                                                                                                                                                          IJ = I. – X. = opće izborne jedinice,                                                                                                                                                                 P1 = broj pripadnika srpske nacionalne manjine po općim izbornim jedinicama popisan 2011. godine,                                                                                 Σ = zbroj birača nacionalnih manjina I., II., VI. i VII. izborne jedinice,                                                                                                                                             Bn1 = registrirani broj birača srpske nacionalne manjine na području općih izbornih jedinica,                                                                                                                Bn2 = mađarske,  B3n3= talijanske,  Bn4= češke ili slovačke,  Bn5 = romske ili: austrijske, bugarske, njemačke, poljske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i /ili židovske,  Bn6 = bošnjačke, albanske, crnogorske, makedonske i/ili slovenske  i                                                                                                                                                                       Bn2-6 = Bn2-4 + Bn5 + Bn6 = ukupni broj birača ostalih nacionalnih manjina registriran u XII. Izbornoj jedinici na područjima općih izbornih jedinica.

XV. RASPODJELA REGISTRIRANIH BIRAČA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR PO OPĆIM IZBORNIM JEDINICAMA 2011. GODINE
IJ S B011 Bn1 Bn2-6 B11 p011 p11 p
I. 358.750 6.059 4.517 369.326 -6,63 -9,76
II. 403.716 8.819 7.552 420.087 5,07 2,65
VI. 352.471 26.580 5.200 384.251 -8,27 -6,11
VII. 413.148 22.365 3.717 439.230 7,52 7,33
Σ 1.724.180 1.528.085 63.823 20.986 1.612.894 935
III. 422.647 364.332 533 3.775 368.640 -2,32 -9,92 872
IV. 389.868 333.927 29.807 11.354 375.088 -14,92 -8,35 962
V. 416.130 367.654 38.979 7.137 413.770 -7,43 1,10 994
VIII. 424.846 385.376 9.784 18.195 413.355 0,30 1,00 973
IX. 456.692 440.597 37.328 2.275 480.200 14,67 17,34 1.051
X. 450.526 422.392 3.738 2.416 428.546 9,93 4,72 951
RH 4.284.889 3.842.363 183.992 66.138 4.092.493 955

 

Oznake:                                                                                                                                                                                                          IJ = I. – X. = opće izborne jedinice,                                                                                                                                                                 B011 = broj registriranih birača u općim izbornim jedinicama prema DIP-ovom izvješću,                                                                                                                            Bn1 = registrirani broj birača srpske nacionalne manjine u XII. izbornoj jedinici na području općih izbornih jedinica,                                                                                                                B2-6 = ukupan registrirani broj birača ostalih nacionalnih manjina u XII. izbornoj jedinici na području općih izbornih jedinica,                                                                                                                                         B11 =  B011 + Bn1 + Bn2-6 = ukupni broj birača po općim izbornim jedinicama,                                                                                                             p1 = (B1i – Bsr) / Bsr x 100% = odstupanje ukupnog broja birača s prebivalištem u Hrvatskoj na općim izbornim jedinicama od srednje vrijednosti izražen u postotcima srednje vrijednosti broja birača izbornih jedinica s prebivalištem u Hrvatskoj,                                Bsr = (BI. + BII. +… + BX.) / 10 = srednja vrijednost broja birača općih izbornih jedinica,                                                                                                                  p = B11 / S11 X 1000 = broj birača na tisuću stanovnika popisanih 2011. godine i                                                                                                                                                                                                                                         Σ = zbroj stanovnika ili birača I., II., VI., i VII. izborne jedinice.

XVI. RASPODJELA REGISTRIRANIH BIRAČA NACIONALNIH MANJINA PO GRADOVIMA I OPĆINAMA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR 2011. GODINE
Grad ili općina Bn1 Bn2-6 Bn2-4 Bn5 Bn6
1. Velika Gorica   ZG 661 527 47 159 321
2. Glina               SM 4.083 37 0 7 30
3. Kutina 580 434 223 93 118
4. Novska 920 124 17 75 32
5. Petrinja 2.018 136 10 7 119
6. Sisak 1.741 997 79 382 536
7. Dvor 3.915 6 3 1 2
8. Gvozd 3.079 5 0 0 5
9. Sunja 987 28 4 11 13
10. Karlovac          KA 4887 345 14 34 297
11. Ogulin 1713 71 3 12 56
12. Slunj 1.055 46 2 3 41
13. Vojnić 3.328 104 0 1 103
14. Daruvar           BB 1.200 1.448 1.361 19 68
15. Grubišno Polje 762 692 615 63 14
16. Rijeka              PG 4.004 3.557 1.411 517 1.629
17. Gospić             LS 2.244 46 5 15 26
18. Plitvička Jezera 1.195 11 1 1 9
19. Slatina             VP 1.346 97 29 8 60
20. Lipik                 PS 1.961 223 185 15 23
21. Pakrac 3.514 438 384 17 37
22. Požega 976 120 33 15 72
23. Slavonski BrodBP 852 673 39 514 120
24. Benkovac        ZD 4.530 65 8 31 26
25. Obrovac 2.785 27 5 2 20
26. Zadar 3.306 648 77 39 532
27. Gračac 3.123 14 4 1 9
28. Beli Manastir   OB 2.676 1.018 591 286 141
29. Osijek 7.002 1.611 597 448 566
30. Bilje 321 1.523 1.419 91 13
31. Darda 1.834 862 280 530 52
32. Erdut 3.655 367 309 36 22
33. Kneževi Vinogradi 932 1.748 1.628 90 30
34. Drniš                ŠK 856 13 2 4 7
35. Knin 4.522 48 7 3 38
36. Skradin 1.129 11 4 1 6
37. Šibenik 1.273 249 32 35 182
38. Kistanje 1810 6 0 1 5
39. Ilok                   VS 409 689 645 21 23
40. Vukovar 10.323 1.086 355 519 212
41. Borovo 4.190 73 39 22 12
42. Stari Jankovci 1.091 167 140 24 3
43. Split                 SD 1.488 884 101 79 704
44. Buje                  IS 99 1.045 918 9 118
45. Poreč 404 1.050 380 47 623
46. Pula 1.832 2.810 1.447 336 1.027
47. Rovinj 339 1.638 1.010 32 596
48. Umag 320 1.678 1.282 52 344
49. Vodnjan 145 917 626 126 165
50. Dubrovnik        DN 843 651 40 28 583
51. Grad Zagreb 13.658 10.086 903 2.404 6.779

 

Oznake:                                                                                                                                                                               Oznake za županije su stavljene kod prvog grada ili općine koji im pripadaju:                                                                      DN = Dubrovačko-neretvanska, IS = Istarska, LS = Ličko-senjska, PG = Primorsko-goranska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, ZD = Zadarska, GZ = Grad Zagreb, KA = Karlovačka, SM = Sisačko-moslavačka, ZG = Zagrebačka, BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska, KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PS = Požeško-slavonska,                                  VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska,  VS = Vukovarsko-srijemska i RH = Republika Hrvatska.                                                                                                                                                          Σ = zbroj podataka u stupcima tablice,                                                                                                                                         S11 = broj stanovnika prema popisu od 2011. godine,                                                                                                             Bn1 = registrirani broj birača srpske nacionalne manjine na području općih izbornih jedinica,                                                                                                                Bn2 = mađarske,  Bn3 = talijanske,  Bn4 = češke i slovačke,  Bn5 = romske, austrijske, bugarske, njemačke, poljske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske,  Bn6 = bošnjačke, albanske, crnogorske, makedonske i slovenske, Bn2-4  = Bn2 + Bn3 + Bn4 = broj  birača: mađarske, talijanske, češke i slovačke manjine registriran u XII. izbornoj jedinici i Bn1-6 = Bn1 + Bn2-4 + Bn5 + Bn6 = ukupni broj birača nacionalnih manjina registriran u XII. izbornoj jedinici.

XVII. RASPODJELA REGISTRIRANIH BIRAČA PO GRADOVIMA I OPĆINAMA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR 2011 GODINE
Grad ili općina S11 B011 Bn1-6 B11 p
1. Velika Gorica   ZG 63.517 56.797 1.188 57.985 913
2. Glina               SM 9.283 6.830 4.120 10.950 1180
3. Kutina 22.760 20.006 1.014 21.020 924
4. Novska 13.518 12.115 1.044 13.159 973
5. Petrinja 24.671 23.936 2.154 26.050 1056
6. Sisak 47.768 42.773 2.738 45.511 953
7. Dvor 5.570 4.642 3.921 8.563 1.537
8. Gvozd 2.970 1.798 3.084 4.882 1.644
9. Sunja 5.738 6.672 1.015 7.687 1.340
10. Karlovac          KA 55.705 50.477 5.232 55.709 1.000
11. Ogulin 13.915 10.790 1.784 12.574 904
12. Slunj 5.076 4.930 1.101 6.031 1.188
13. Vojnić 4.764 3.616 3.432 7.048 1.479
14. Daruvar           BB 11.633 9.238 2.648 11.886 1.022
15. Grubišno Polje 6.478 5.754 1.454 7.208 1.113
16. Rijeka              PG 128.624 115.716 7.561 123.277 958
17. Gospić             LS 12.745 11.822 2.290 14.112 1.107
18. Plitvička Jezera 4.373 4.170 1.206 5.376 1.229
19. Slatina             VP 13.686 12.764 1.443 14.207 1.038
20. Lipik                 PS 6.170 5.104 2.184 7.288 1.181
21. Pakrac 8.460 7.105 3.952 11.057 1.307
22. Požega 26.248 23.471 1.096 24.567 1.047
23. Slavonski BrodBP 59.141 57.340 1.525 58.865 995
24. Benkovac        ZD 11.026 12.636 4.595 17.231 1.563
25. Obrovac 4.323 4.548 2.812 7.360 1.703
26. Zadar 75.062 67.127 3.954 71.081 947
27. Gračac 4.690 5.049 3.137 8.186 1.745
28. Beli Manastir   OB 10.068 7.168 3.694 10.862 1.079
29. Osijek 108.048 94.013 8.613 102.626 950
30. Bilje 5.642 3.675 1.844 5.519 978
31. Darda 6.908 4.673 2.696 7.369 1.067
32. Erdut 7.308 4.129 4.022 8.151 1.115
33. Kneževi Vinogradi 4.614 2.319 2.680 4.999 1.083
34. Drniš                ŠK 7.498 7.922 869 8.791 1.172
35. Knin 15.407 15.564 4.570 20.134 1.309
36. Skradin 3.825 4.400 1.140 5.540 1.444
37. Šibenik 46.332 43.113 1.522 44.635 963
38. Kistanje 3.481 3.261 1.816 5.077 1.459
39. Ilok                   VS 6.767 5.558 1.098 6.656 984
40. Vukovar 27.683 21.203 11.409 32.612 1.178
41. Borovo 5.056 863 4.263 5.126 1.014
42. Stari Jankovci 4.405 3.492 1.258 4.750 1.078
43. Split                 SD 178.102 159.466 2.372 168.838 948
44. Buje                  IS 5.182 4.131 1.144 5.275 1.018
45. Poreč 16.696 15.589 1.454 17.043 1.021
46. Pula 57.460 49.811 4.642 54.453 948
47. Rovinj 14.294 12.573 1.977 14.550 1.018
48. Umag 13.467 11.774 1.998 13.772 1.023
49. Vodnjan 6.119 4.665 1.062 5.727 936
50. Dubrovnik        DN 42.615 38.882 1.494 40.376 948
51. Grad Zagreb 790.017 704.095 23.744 727.839 921

 

Oznake:                                                                                                                                                                               Oznake za županije su stavljene kod prvog grada ili općine koji im pripadaju:                                                                      DN = Dubrovačko-neretvanska, IS = Istarska, LS = Ličko-senjska, PG = Primorsko-goranska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, ZD = Zadarska, GZ = Grad Zagreb, KA = Karlovačka, SM = Sisačko-moslavačka, ZG = Zagrebačka, BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska, KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PS = Požeško-slavonska,                                  VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska i VS = Vukovarsko-srijemska.                                                                                                                                                          S = broj stanovnika prema popisu od 2011. godine,                                                                                                                  B011 = broj registriranih birača po gradovima i općinama na izborima za Hrvatski sabor u općim izbornim jedinicama,                                                                                                                                                                          Bn1-6 Bn1 + Bn2-4 + Bn5 + Bn6 = broj birača nacionalnih manjina registriranih u XII. izbornoj jedinici,                                                                                               B =  B011 + Bn1-6 = ukupan broj birača gradova i općina i                                                                                                                                                 p = B11 / S11 x 1000 = broj birača na tisuću popisanih stanovnika 2011. godine.

mr. sc. Edo Zenzerović, dipl.inž. elektr.


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Pravosuđe