Podjeli

Ono što se Grčkoj dešavalo izmedju 1970 i 2000 kada su bili zemlja iseljavanja stanovništva i poraznih demografskih trendova sada se sa zakašnjenjem od 20 godina dešava Hrvatskoj i BiH.  Za razliku od nas Grci su to shvatili i promijenili politiku prema svojoj dijaspori i od 2000’te godine su počeli sa programom povratka i useljeništva. To je dovelo do oporavka privrede i zemlja koja je bila pred bankrotom sada je ponovno na putu prosperiteta. Takodje je interesantno naglasiti da je upravo Grčka dijaspora uveliko pomogla oslobađanju zemlje od okupacije Osmanskog Carstva kao što je i Hrvatska dijaspora pomogla Hrvatskoj na putu njene neovisnosti u Domovinskom Rata. Na žalost u usporedbi sa Grčkom tadašnja Hrvatska vlast je upravo uradila suprotno i od te iste 2000’te godine gotovo potpuno stavila svoje iseljeništvo na margine političkog uticaja u zemlji. Rezultati takve politike su evidentno porazni jer smo na dnu EU po razvijenosti a na negativnom demografskom vrhu iseljavanja stanovništva.
Da li bi uspostava Svjetskog Vijeća Hrvatskog Iseljeništva, sastavljenog od delegata sa 6 kontinenata, mogla uticati pozitivno i promijeniti ovaj negativni trend?

Sto reći o Italiji koja je zbog političkih kriza i korupcije u prošlosti izgubila veliki dio svojih državljana i dovela, kao i u Hrvatskoj do ozbiljnog odljeva mozgova koji je najviše pogodovao Njemačkoj i Francuskoj kao liderima EU globalizma. To je bio i glavni razlog nedavnoj promjeni vlasti u Italiji i dolaska konzervativaca jer svaki narod se sjeti svojih tradicionalnih vrijednosti samo onda kada su ugroženi a to je obično samo u gladi ili u ratu. Shvativši pogrešku politike koja je imala za ideju da se država samo riješi neuposlenih koji će otići i zaraditi u drugim zemljama a potom slati novac doznakama iz inozemstvu, odlučili su uključiti svoje iseljeništvo da Italijani u inozemstvu lobiraju za svoju zemlju, da ih uključe u političke tokove Italije i da im daju konkretne poticaje na povratak i poslovno ulaganje u Italiji. Donošenjem zakona o državljanstvu gdje je jedini uvjet da nikada nije zatražen ispis iz Italijanskog državljanstva dovoljan da se isto dodijeli po kratkoj proceduri, omogućilo je ubrzan povratak iseljeništva i pozitivnog demografskog trenda. Takodje kao i u Grčkoj osnovan je u Italiji i poseban ured za iseljeništvo pri ministarstvu vanjskih poslova koji radi samo na pitanjima iseljeništva. Osnovan je i fond za iseljeništvo iz koga se bespovratno financiraju programi povratka. Trenutno Italijansko iseljeništvo ima pravo na 12 Parlamentarnih zastupnika i 6 senatora a takodje im je omogućeno elektronsko i dopisno glasovanje.
Možemo li slično primijeniti i na Hrvatsko iseljeništvo?

Irska je još 1995 prepoznala značajku svog iseljeništva kako je to izjavila tadašnja predsjednica a program povratka se naglo ubrzao od 2005 godine kao posljedica velike recesije i privredne krize u zemlji da bi potom 2009 program Irske dijaspore bio proglašen ”Ekonomskim Spasiteljem”. Irska ima izgrađenu strategiju za svoje iseljenike a osnovana je i Inozemna jedinica ministarstva za iseljeništvo koja financira programe useljavanja sa 12 milijuna eura godišnje. 2020 godine Irska je napravila novi program strategije prema iseljeništvu za period 2020-2025 u kome se predviđa osnutak posebnog ministarstva za iseljeništvo i povratak Iraca.
Može li i Hrvatska imati ovakvo ministarstvo od koga bi naše iseljeništvo imalo moralnu a Hrvatska ne samo demografsku nego i materijalnu korist.

Izrael je država dijaspore što se očituje u njihovom programu za dijasporu, državnom znakovlju himni i zastavi kao i mnogim zakonima koji stimuliraju povratak i besplatnu dodjelu zemlje i izgradnji kuća. Značajka Izraelskog ustava je da je Izrael država svih Židova diljem svijeta a ne samo stanovnika Izraela. To se očituje i u njihovoj vanjskoj politici koja stavlja naglasak ne samo na svoje gradjanje nego i sve Židove koji žive u drugim zemljama. Ta politika je dovela do toga da se Izraelsko stanovništvo od 1945 do 1980 povećalo za osam puta u usporedbi sa Hrvatskom koja je u istom periodu izgubila skoro pola svoga stanovništva bijegom od komunizma i neimaštine. Izraelsko ministarstvo dijaspore osnovano je u Ožujku 2009 godine i od tada ubrzano radi na sinergiji iseljenika sa svojom domovinom i za to ulaže ozbiljna materijalna sredstva.
Može li i Hrvatska krenuti tim ili sličnim putem, putem zajedništva i prosperiteta svekolikog Hrvatskoga Bila?
Srečko Barešić


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.