Podjeli

Priopćenje  za medije 20.travnja 2023.

Nepredvidivi ranjivi  krš i prometnice (prvi dio)

 Građanska inicijativa Spasimo Ombu i njezine stanovnike  obratila se svjetski  priznatom  hrvatskom hidrologu prof.dr.sc. Ognjenu Bonacciju s kojim su uspješno surađivali od 2011 godine kad je bila aktualna Hidroelektrana Ombla koja je zauvijek nestala s prostora Rijeke dubrovačke.Osim toga taj štetan projekt nestao je iz  prostornog plana DNŽ-e  iako je bio uvršten. S ovom alternativnom trasom brze ceste Dubrovnik-Zračna luka moglo bi se dogoditi isto, čemu se nadaju stanovnici Rijeke dubrovačke.

U nastavku donosimo sažeto dio članka na koji nas je uputio hidrolog prof.dr.sc Ognjen Bonacci.Namjera Građanske inicijative Spasimo Omblu i njezine stanovnike je da ukaže na općenitu problematiku izgradnje prometnica u kršu a jedna od takvih je brza cesta Osojnik-Zračna luka preko Rijeke dubrovačke i izvora Omble. Ombla je jedan od najvrjednijih krških fenomena  bogata krškim izvorima u Dinarskom kršu.

U glasilu Hrvatskog društva za ceste : Ceste i Mostovi  br 358 (2004), str 64-73 objavljen je znanstveni članak  pod naslovom  Međudjelovanje prometnica, okoliša i vode u uvjetima krša čiji je autor prof.dr.sc.Ognjen Bonacci. Naglašavamo da je članak objavljen pred skoro deset godina i da se odnosi na cjelokupnu problematiku izgradnje prometnica u kršu.

Bonacci objašnjava pojam  krša pod kojim  pripadaju površinski i morfološki  oblici formirani u topivim stijenama a kao posljedica  njihovih  postojanja, hidrološko –hidrogeološki odnosi kao i cirkulacija vode u prostorima krša specifični su i najčešće teško predvidljivi  kao i s njima vezana cirkulacija podzemnih i površinskih voda.Bonacci naglašava da se radi o vrlo dinamičnom  prostoru koji je podložan stalnim, brzim,naglim i teško predvidivim  promjenama.

Prof.dr.sc.Ognjen Bonacci : „Promjene koje u krškim prostorima uzrokuju izgradnje prometnica naročito su brze i mogu biti opasne i za prometnice i za okoliš.Te promjene mogu predstavljati opasnosti za stabilnost građevina.Prilikom građevinskih intervencija u prostorima krša treba biti svjestan da one mogu uzrokovati brze i nagle promjene krških oblika, a time i destabilizaciju izgrađenih objekata.“

„Krš je ekološki  visoko vrijedan, ali  ujedno ekstremno osjetljiv i ranjiv prostor.U hrvatskom kršu nalazi se većina neprocjenjivo vrijednih i nama još uvijek nedopušteno nepoznatih strateških rezervi  čistih podzemnih voda, bitnih ne samo za našu državu nego i širu regiju.Štiteći svoj krš,štitimo krš naših susjeda priskrbljujući si pravo da isto tražimo od njih.“

Cirkulacija vode

Bonacci između ostalog objašnjena cirkulaciju  vode u kršu koja može održati ključnu ulogu u procesu narušavanja ravnoteže. „Velikim radovima, a posebno masovnim iskopima i miniranjima, koji su sastavni dio izgradnje prometnica,u kršu se mogu naglo, nepredvidivo i opasno promijeniti uobičajeni tokovi cirkuliranja vode unutar krškog podzemlja.Time je moguće utjecati na povećanje opasnosti od poplava , opasnosti od zagađenja podzemnih voda ali i na smanjenje izdašnosti ili presušivanja pojedinih krških izvora.“

Upravo zbog toga javlja nam se brojni zabrinuti stanovnici  Rijeke dubrovačke koji se bave poljoprivredom za osobne potrebe, neki od stanovnika imaju i  obiteljska gospodarstva te im je to osnovni izvor egzistencije.Pribojavaju se da će im biti uskraćen svaki napredak u ekološkoj proizvodnji uslijed zagađenosti zraka i vode, mogućih poplava ali i  zbog mogućih presušivanja prirodnih izvora.U Rijeci dubrovačkoj nalazi se na desetke prirodnih izvora u kršu.Zabrinuti su i zbog mogućih poplava koje bi ugrozile njihove domove.

Greške učinjene tijekom planiranja i projektiranja

Bonacci navodi kako je jedini prihvatljiv način za pouzdanije planiranje i projektiranje prometnica a to su   istražni radovi koji znaju biti skupi i dugotrajni a u uvjetima krša i nepouzdani , političari i investitori svjesno ih pokušavaju svesti na najmanju moguću mjeru. Proces reduciranja  istražnih radova  proširio se kao epidemija gotovo u cijelom svijetu ističe prof.dr.sc. Ognjen Bonacci.

Pitamo se je li to bio slučaj i s ovom brzom cestom preko Rijeke dubrovačke kad su taj alternativni pravac Hrvatske ceste  proglasile najisplativijim.

Stanovnici Rijeke dubrovačke jako su zabrinuti zbog ovakvih mogućih nepredvidivih situacija a koje su realno moguće jer se radi o osjetljivom krškom području.

Ovo je samo sažeti dio objavljenog  znanstvenog  članka te će  biti nastavci i stručno mišljenje prof.dr.sc Ognjena  Bonacci na neka od naših pitanja.

Građanska inicijativa Spasimo Omblu i njezine stanovnike

Ljubica i Katarina Matović


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Gospodarstvo