Podjeli

HRVATSKA GUBI DESETKE MILIJARDI KUNA GODIŠNJE RADI KORUPCIJE – JEDNO OD RJEŠENJA JE ISO 37001 – Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja (Anti-Bribery Management Systems)

Dva najveća problema koji iznimno utječu na percepciju osoba tvrtki i organizacija, bilo da su aktivni u javnom ili privatnom sektoru su — mito i korupcija.

Svjetska banka procjenjuje da je uplaćeno preko 1 trilijun dolara mita svake godine, s katastrofalnim učincima poput narušavanja političke stabilnosti, povećanja troškova poslovanja i doprinosa siromaštvu. Na globalnoj razini to je značajna prepreka za međunarodnu trgovinu, dok unutar tvrtki i organizacija ima vrlo negativan utjecaj na moral zaposlenika.

EP je izračunao da Hrvatska gubi 10 milijardi dolara na korupciju (60 milijardi kuna) koje hrvatski BDP godišnje gubi radi korupcije nalazi se u studiji „The Cost of Non-Europe in the area of Organised Crime and Corruption“ koja je objavljena još u ožujku 2016. za potrebe Europskog parlamenta,

Identifikacija procesa i situacija u oba zahvaćena sektora u kojima se najčešće nailazi na mito i korupciju nije moguća bez političke volje u javnom sektoru i uprava u privatnom poduzetništvu.

Vlada RH nije i ne poduzima mjere za rješavanje problema podmićivanja putem naših zakona, kao i međunarodnih sporazuma kao što je Konvencija Ujedinjenih naroda protiv korupcije, no može se i mora učiniti više.  Institucionalne promjene i kultura borbe protiv podmićivanja, prvenstveno u Vladi RH, ministarstvima pa onda i svim drugim organizacijama mogu značajno doprinijeti borbi protiv podmićivanja.

Kako povećati transparentnost poslovanja u javnoj upravi, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, pravnim osobama u kojima država ili jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju vlasničke udjele međunarodno priznatim certifikatom u borbi protiv mita i korupcije

Standard ISO 37001 – Ovaj standard predstavlja pregled efikasnih procesa i mjera ustanovljenih prema PDCA (plan-do-check-act) metodi koja podrazumijeva uspostavu procesa planiranja, implementacije, održavanja i provođenja definiranih zahtjeva standarda za suzbijanje podmićivanja.

Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja (ABMS) omogućava organizaciji uspostavljanje strukturiranih procesa u svrhu

 • jačanja integriteta,
 • odgovornosti i transparentnosti u poslovanju,
 • kontinuiteta poslovanja,
 • olakšanog usklađivanja i praćenja usklađenosti obvezujućom zakonskom regulativom i propisima iz područja borbe protiv korupcije u kontekstu sprječavanja podmićivanja te
 • praćenje učinkovitosti cijelog sustava temeljenog na upravljanju rizicima.

Lokalna i područna samouprava članica EU fokusirana je na dizanje transparentnosti poslovanja i borbu protiv mita i korupcije. Međunarodni standard ISO 37001 efikasan je alat koji i čelnicima jedinica lokalne i područne samouprave omogućuje kontrolu nad poslovanjem nižih razina, osobito u području javne nabave.

Stoga pozivamo novu Vladu RH da odmah po imenovanju naloži uvođenje ISO standarda 37.001, za početak, u Vladu RH i sve ministarstva, a nakon toga i u sve tvrtke, poduzeća i ustanove pod njezinom ingerencijom.

Anđelko Jeličić


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Gospodarstvo