Podjeli

Poštovani predsjedniče Vlade RH,

 

Obnovljivi izvori energije su jedan od prioriteta Vaše Vlade, a nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike gotovo svakodnevno koristi priliku da se pohvali s napretkom na tom polju. Isto tako, poznato Vam je da se ti izvori financiraju naknadama koje plaćaju svi građani i tvrtke u Hrvatskoj. Postupanja nadležnih tijela posebno HERA-e i MZOE-a ne   odaju transparentnost glede dugotrajnih procedura izdavanja dozvola, što mišljenja sam upućuje u radnje koje su nezakonite. Jedan od slučajeva o kojem su već pisali mediji je vjetroelektrana Krš Pađene. U nastavku vam predočujem može bitne manipulacije državnih tijela za koje ste Vi kao predsjednik Vlade nadležan i odgovoran.

 

Tvrtka  Lager d.o.o. je 2013. godine preuzela projekt vjetroelektrane (VE) Krš  Pađene koji je započela graditi tvrtka C.E.M.P zajedno s Hrvatskom elektroprivredom d.d. Projekt se sastoji od tri VE: VE Pađene 20 MW, VE Krš Pađene 80 MW i VE Krš Pađene proširenje 42 MW. C.E.M.P. je od HERA-e zatražio status prethodne povlaštenosti koji je jamčio poticajnu otkupnu cijenu od HROTE-a.

Važno je uočiti da je 31. listopada  2013. godine donesen   novi tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE) i kogeneracije sa stupanjem na snagu 1. siječnja 2014. godine. Novi tarifni sustav je rezultirao značajno nižim otkupnim cijenama. Nositelji projekata OIE, između ostalih i C.E.M.P., koji su ishodili od HERA-e status prethodne povlaštenosti prije 1. siječnja 2014. godine su dobili pravo na tarife po starom tarifnom sustavu, koje su bile značajno više.

C.E.M.P. je ishodio prethodnu povlaštenost od HERA-e za VE Pađene i VE Krš Pađene 24.prosinca 2013. godine a za VE Krš Pađene proširenje 31. prosinca 2013. (dan prije isteka prava na primjenu starog-postojećeg tarifnog sustava). Obzirom na poslovičnu inertnost javne uprave-HERA-e nevjerojatno je da je posljednji dan stare godine HERA rješavala dotični predmet (navodno je odluka donesena u 17 sati). Žurnim postupanjem HERA-e su hrvatski potrošači opterećeni s dodatnih više od milijardu kuna  na ime naknade za poticanje OIE.

Rok za izgradnju grupe elektrana definiran prethodnom rješenjima je bio četiri (4) godine. C.E.M.P. je  9.veljače 2018. godine za sve tri elektrane zatražio produženje rješenja o prethodnoj povlaštenosti. Temeljem u tom trenutku važećih propisa produženje je bilo moguće u slučaju da je bilo utrošeno 50 % planiranih sredstava za investiciju. HERA je kao dokaz prihvatila izjavu direktora C.E.M.P.-a. o 50 postotnom utrošku sredstava, bez financijskih dokaza. Očito je da je UV HERA-e postupilo ili pod pritiskom ili je prekršilo načela savjesnog poslovanja. Indikativno je da je C.E.M.P.  podnio zahtjeva za produženjem prethodne povlaštenosti 22.prosinca 2017. a pozitivna rješenja su donesena 9.veljače 2018. Vrlo je začuđujuće da je HERA-i trebalo mjesec i pol dana da donese rješenje o produženju prethodne povlaštenosti a da je prethodno bila u stanju donijeti na staru godinu 2013. godine rješenje o prethodnoj povlaštenosti.

Postavlja se pitanje zašto C.E.M.P. nije u zadanom roku proizašlog iz rješenja  o produženju prethodne povlaštenosti (2 godine) nije dovršio projekt, za VE Krš Pađene i VE Krš Pađene Proširenje. Tim više što je direktor C.E.M.P.-pa dao izjavu u prosincu 2017. da je utrošeno preko 50 posto planiranih investicijskih sredstava. Umjesto toga C.E.M.P. podnosi zahtjev za izmjenama lokacijske i građevinske dozvole za dvije navedene elektrane. MZOE nalaže svojoj Upravi za energetiku da evidentira u registru izmjene lokacijske i građevinske dozvole (poslije 6 godina razvoja projekta?).  Na temelju toga  C.E.M.P. podnosi HERA-i zahtjev za promjenu prethodnih rješenja na dan 20.prosinca 2019. a UV HERA-e izdaje već 27.prosinca 2019. godine rješenje o prihvaćanju novih lokacijskih uvjeta (veoma brza postupanje HERA-e). Iz gore izloženog proizlazi da je postupanje C.E.M.P.-a proizišlo iz namjere da se zaobiđu važeći propisi te da se produži rok za izgradnju VE Krš Pađene i VE Krš Pađene –proširenje na još dvije godine. Ukupno se navedeni projekt produžuje na rok od osa godina.

Iz svega gore navedenog proizlazi da su MZOE i HERA evidentno pogodovali tvrtki C.E.M.P. na način neuobičajen u postupanju upravnih postupaka.

Posljedice takvih postupaka oštetile su druge potencijalne nositelje projekata VE jer je projekt Krš Pađene na netransparentan način zauzeo dio kvote od  744 MW sa svojih 142 MW.

Može se zaključiti da je općenito postupak dobivanja rješenja o povlaštenosti vezanim za poticaje  OIE podložan pritiscima i lobističkim utjecajima pojedinih interesnih grupacija. Time se ciljevi i politike poticanja OIE do kraja kompromitiraju, uz napomenu da sve to plaćaju građani i tvrtke koje pogotovo u vrijeme COVID 19 jedva preživljavaju.

S obzirom da je nadležno ministarstvo, kao i HERA involvirano u te sumnjive postupke, molimo Vas kao predsjednika Vlade da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacija obavijestite javnost o gore navedenim slučaju.

Srdačan pozdrav,

 

Anđelko Jeličić,

Zagreb, portal: bezcenzure.hr

 

U Zagrebu,  5. svibanj 2020.


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

More in:Energetika