Podjeli

Države članice EU osiguravaju uvođenje inteligentnih sustava mjerenja koji omogućavaju aktivno sudjelovanje potrošača na tržištu opskrbe električnom energijom. Uvođenje sustava pametnih brojila provodi se sukladno ekonomskoj procjeni njihovih koristi u odnosu na troškove. U skiadu s direktivom 2009/72/EU u preporuci 2012/148/EU Europske komisije za pripremu provedbe implementacije pametnih brojila u mrežu načinjene su smjernice za ispravnu provedbu analize troška i koristi njihova uvođenja.

Zakonom o energiji (NN 120/12 14/14 j propisana je obveza operatora sustava HEP ODS za utvrđivanja tehničkih zahtjeva i troška uvođenja pametnih brojila. Nadalje HERA je zadužena za provođenje analize troška i koristi (cost/benefit) uvođenja naprednih brojila.

Temeljem toga HERA je raspisala natječaj u cilju provedbe gore navedene analize odnosno izrade studije, koji je dobio Ernst Young te je naposljetku izradio studiju.

Na temelju provedene analize Ministar zaštite okoliša i energetike odlukom utvrđuje plan i. program mjera za uvođenje naprednih mjernih ureclaja. Donošenje te odluke je već nekoliko mjeseci u iščekivanju.

Postavlja se nekoliko pitanja u ovoj dosta kompliciranoj i zahtjevnoj proceduri. Prvo je pitanje da fi je HEP ODS spreman za takozvani roll- out (implementaciju ugradnje 2,4 milijuna brojila). Nažalost odgovor je ne, iz više razioga a oni tehničke i financijske prirode.

Postavija se pitanje kakva brojila če HEP ODS odabrati odnosno kakve će biti specifikacije tih brojila. Zadnji natječaj koji je proveden bazirao se na tri tipa brojila:

 • G3 PLC komunikadju (Landis & Gyr)
 • Euridis komunikaciju (RIZ)
 • GSWGPRS komunikacija (Iskraemeco)

lz priloženog se vidi da HEP ODS još nema koncepciju nabave univerzainog brojila kakvo bi se ugraclivalo kod svih kućanstava odnosno poduzetništva. Pod univerzalnim brojilom se misli da nakon odabranih tehničkih značajki brojila , koje bi trebao provesti HEP ODS, provedba natječaja vrši se na način da u njoj sudjeluje nekoliko dobavijača a sve u cilju postizanja niže cijene brojila. Zemlje koje su se odlučile na masovnu zamjenu postojećih „nepametnih” brojila s naprednim brojilima osigurale su pristup tržištu svih relevantnih proizvođača u svijetu, poglavito Europi.

Tehničke karakteristike brojila su važan faktor jer trebaju odražavati specifične zahtjeva koje brojila moraju imati. Potrebno je otvoriti široku stručnu raspravu o funkcijama brojila odnosno dosadašnjoj praksi giede njihovih karakteristika. Ovdje se otvara i mnogo pitanja u vezi dodatnih funkcija brojila tipa mogućnosti daljinskog isključenja, rezerve napajanja tijekom ispada mreže itd.

Jedan od najvažnijih kriterija pri odabiru brojila je njegova pouzdanost te vijek trajanja. HEP ODS ne smije dopustiti da da se na tržištu pojave nekvalitetna brojila koja će im osim troškova zamjene u slučaju kvara predstavljati problem u održavanje cijelog sustava mjerenja, upravljanja mrežom i očitanja brojila.

Potrebno je vratiti se na analizu troškova i koristi uvođenja naprednih mjernih sustava. Analiza koja je provedena zasniva se na procjeni ukupnih ulaganja od približno 3,2 milijardi kuna. Ova cifra je rezultat analize tvrtke Ernst Young i u nju ne bi trebalo sumnjati. Međutim pitanje je da li HEP DDS može postići takvu cijenu brojila, pripadajućeg lT sustava i troškova ugradnje brojila koji će se uklopiti u gore navedenu cifru. Ukoliko to nije slučaj cijeli je projekt diskutabilan i to treba reći već u ovoj fazi projekta. Zamjena brojila i izgradnja pripadajućeg sustava mora dati ekonomski pozitivne neto sadašnje vrijednosti odnosno š prekoračenje troškova ugradnje neće se tolerirati prvenstveno od Hrvatske energetske l regulatorne agencije.

U svakom slučaju ozbiljna priprema ovog projekta koja bi uključila sagledavanje niza pogodnosti koje bi dao sustav naprednih brojila treba se već u ovoj fazi razmotriti i specificirati, kako bi cijeli sustav bio ekonomski isplativ. Potrebno bi bilo izvršiti analizu osjetljivosti variranjem raznih elemenata od investicija do cijena električne energije.

Za kraj, rizici u provođenju projekta su brojni te bi njegova provedba morala biti minuciozno pripremljena kako bi, polučila uspjeh.


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika