Podjeli

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., u posljednje dvije godine, ugovorio je radova, za izgradnju i rekonstrukciju trafostanica, rasklopnih postrojenja, za polaganje energetskih kabela, i izgradnju poslovne zgrade, radova u iznosu od cca 800.000.000,00 kuna.

Od ukupnog iznosa cca 642.000.000,00 kuna ugovoreno je za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih trafostanica, rasklopnih postrojenja i poslovne zgrade u Osijeku. Dio ugovorenih radova je završen a dio radova je u tijeku. Od ukupnog iznosa, predviđenog za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata, Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom, ugovorio je radova u iznosu od cca 400.000.000,00 kuna, Prijenosno područje Split, 92.000.000,00 kuna, Prijenosno područje Zagreb 101.000.000,00 kuna i Prijenosno područje Osijek 49.000,000,00.

Prema dobivenim podatcima, Ugovora o izvođenju radova, vidljivo je da tvrtke sa kojima su sklopljeni ugovori o izvođenju radova nemaju resurse da samostalno mogu obaviti cjelokupan predmet nabave. Prema slobodnoj procjeni za sve ugovore ugovorni izvoditelji mogu obaviti 30 – 60% predmeta nabave, ovisno o projektu i resursima ugovornog izvođača radova. Iz pouzdanih izvora saznajemo da su sklopljeni ugovori sa više podugovaratelja po svakom predmetu nabave, koji se ne navode u Registru ugovora o javnoj nabavi, što je protivno Zakonu o javnoj nabavi. Prema slobodnoj procjeni ugovorni izvoditelji i ugovorni podizvoditelji zajedno ne mogu obaviti cjelokupne predmete nabave. U svim nabavama ostavlja se veliki dio predmeta nabave za angažiranje neugovornih izvoditelja, jer to je dobar švedski stol za brojne mutne likove tipa Glavonja, Mario, Bruno, Boro, Ramiz i ostali slični likovi.

Dozvoljeno angažiranje neugovornih izvoditelja je švedski stol i za ugovorne izvoditelje koji angažiraju neugovorne izvoditelje po cijenama nižim od ugovorenih i na taj način ostvaruju prihod protivan zakonskim odredbama.

Zajednički nazivnik, za sve ugovorene poslove glasi: ugovoreni su radovi sa tvrtkama  i ugovornim podizvoditeljima koje nemaju resurse da bi mogli obaviti predmete nabave u cijelosti, u odnosu na ugovorne obveze. Kod svih predmeta nabave, u odnosu na ljudske resurse sa kojima raspolažu ugovorni izvođači i ugovorni podizvođači, mogu izvesti radova u prosjeku cca 60-70% od ukupnog predmeta nabave.

Veliki dio radova u svim projektima izvodio se, izvodi se ili će se izvoditi do završetka projekta, sa neugovornim podizvoditeljima ili primjerenije rečeno RAD NA CRNO u odnosu na odredbe Zakona o javnoj nabavi.

 

Prema pouzdanim izvorima, u posljednje dvije godine, kod svih ugovorenih nabava na svim gradilištima, radove je izvodilo ili izvodi cca preko 70 različitih neugovornih tvrtki. Podatci su lako provjerljivi i nema potrebe navoditi sve tvrtke koje su izvodile ili izvode RADOVE NA CRNO u objektima HOPS-a. Do završetka predmeta nabave ugovorni izvođači, morat će angažirati još dodatne brojne tvrtke, da bi mogli završiti cjelokupan predmet nabave prema ugovoru, vjerojatno na način kao što su i do sada angažirali neugovorne podizvoditelje..

 

Na dan pisanja ovog teksta, samo u tri objekta  Prijenosnog područja Split, u kojima se izvode radovi na rekonstrukciji objekata, radove izvodi 28 neugovornih tvrtki.

Ne samo da se dozvoljava angažiranje neugovornih podizvoditelja već se dozvoljava neugovornom podizvoditelju da i neugovorni podizvoditelj može angažirati svog neugovornog podizvoditelja i tako je moguće u nedogled.

Nastavlja se.

Anđelko Jeličić


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika