Podjeli

Kao što sam najavio želim se još jednom osvrnuti na rad bivše Povjerenice za informiranje Anamarije Muse, ali i još jednom skrenuti pozornost na ne postupanje ljudi iz HEP-a. Smatram da nitko ne smije biti uskraćen za informacije, a pogotovo hrvatska javnost i mediji.
Kad su HEP-a d.d. i gospodin direktor Sektora za korporativne komunikacije Ivica Žigić ignorirali, moja pitanja, poslao sam pritužbu prema Povjerenici i ona je reagirala, te poslala slijedeći dopis:

„Dana 28.rujna 2018. pod brojem 401-01/08-18-3 , Povjerenica za informiranje uputila e-mail službeniku za informiranje HEP d.d , g. Zoranu Vidoviću : [email protected] , slijedećeg sadržaja :

PREDMET : ANĐELKO JELIČIĆ

– pravo na pristup informacijama ,

– upozorenje , daje se ,

– postupanje , traži se

Povjerenica za informiranje zaprimila je predstavke Anđelka Jeličić ( koje se dostavljaju u prilogu ovog akta ), a u kojima se ukazuje na nerješavanja zahtjeva za pristup informacijama od 27.kolovoza 2018.godine, kojim se tražene sljedeće informacijama: Koliko je sredstava u HEP d.d izdvojeno za Sektor za korporativne komunikacije za 2015 , 2016 , 2017 , i 2018.godinu , s detaljnim spiskom , po godinama i tvrtkama koje su bile korisnice tih sredstava od strane HEP d.d.-a ?

Slijedom navedenog a sukladno članku 41.Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine broj 25/13 i 85/15 – u daljnjem tekstu : Zakon ), temeljem kojeg nadzor nad provedbom ovog Zakona obavlja Povjerenik , Naslov se upozorava
na sljedeće :

– na primjenu članka 20.stavka Zakona kojim je propisano da na temelju zahtjeva z pristup informaciji tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
– na primjenu članka 22. Zakona kojim je propisana mogućnost produžavanja zakonskog roka rješavanja zahtjeva u određenim situacijama i obaveza tijela javne vlasti da o produženju rokova bez odgode , a najkasnije u roku od osam dana , od dana zaprimanja urednog zahtjeva obavijesti podnositelja zahtjeva i navede razloge zbog kojih je taj rok produžen te
– na primjenu članka 23. Zakona kojom su propisani načini rješavanja o podnesenim zahtjevima . omogućavanje pristupa traženoj informaciji , kada tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu , kada rješenjem omogućuje pristup informaciji , te kada donosi rješenje o odbacivanju , a kada rješenje o odbijanju zahtjeva.

Temeljem navedenog , potrebno je poduzeti sljedeće :

– riješiti zahtjev Anđelka Jeličića za pristup informacijama od 27.kolovoza 2018.godine sukladno članku 23. Zakona te
– ubuduće rješavati zahtjeve za pristup informacijama u roku iz članka 20-stavka 1. Zakona.

O poduzetom , potrebno je dostaviti izvješće s dokazima o postupanju ( preslikom pravnog akta i dokazom o dostavi istog podnositelju predstavke ) u roku od 15 dana od dana zaprimanja ovog akta.

S poštovanjem, POVJERENICA ZA INFORMIRANJE
dr.sc.Anamarija Musa , dipl.iur.“

Nažalost, unatoč intervenciji Povjerenice za informiranje, od HEP-a d.d., do dana današnjeg nisam dobio odgovor.
Poruku koji nam šalje naš energetski div vrlo je jasna, nemate vi nas što pitati, niti smo vam mi dužni bilo što odgovarati.
No dragi moji HEP-ovci, nije to baš tako.
Pravila lijepog ponašanja nam nalažu da kada nas netko nešto pita da mu na pitanje i odgovorimo.

Dakle, bilo bi prvenstveno pristojno kada biste predočili podatke koje sam od Vas tražio jer u pitanju je izuzetno veliki novac kojim se plaćaju različiti oglasi, donatorstva, sponzorstva ….
Kome je u interesu da se takvi podaci ne predoče javnosti?

Zašto sam predsjednik Uprave HEP-a .d.d., koji za ovo sigurno zna, nije rekao gospodinu Žigiću da bez odgađanja odgovori na postavljena pitanja? Ukoliko je sve transparentno zašto se HEP d.d. dovodi u situaciju da zbog ponašanja jednog čovjeka ljaga pada na način upravljanja i na poslovanje HEP-a d.d.
Smatram da se u javnost šalje vrlo loša poruka, jer su mnoge stvari koje se događaju u HEP-u d.d. vrlo netransparentne, obavijene velom tajni. Pojedinci su se malo zaigrali, ali kako se kaže:“Svaka sila za vremena“.
Doći će valjda jednom i dan kada će „direktori svemira“ sići sa Marsa i spustiti se na Zemlju!

Anđelko Jeličić                                              – NASTAVLJA SE –


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika