Podjeli

Teritorijalni Ured SSSH Zadar C.F. Bianchija 2, 23000 Zadar
SSH-SPHBZ
Sindikalna Podružnica Hrvatskih Branitelja Zadar (SPHBZ) – proširenog tipa
pri Samostalnom Sindikatu Hrvatske u sklopu Saveza Samostalnih Sindikata Hrvatske
rukovodstvo SPHBZ-a
zamj. povj. Matjaž-Mate Debeljak HRVI

Nedavno smo govorili o apsurdu Hrvatskih institucija i nebrizi za obitelj hrvatskog
branitelja Samardžić iz Solina, 20% HRVI-a koji je kao i većina hrvatskih branitelja
zdravstveno oslabio, da bi se na kraju razbolio. Liječi se od PTSP-a dok je istovremeno i srčani
bolesnik. Do danas nadležne institucije još nisu poduzeli ništa po tom pitanju. Sad bi se osvrnuli
na još veći apsurd koji se događa u Lijepoj Našoj prema hrvatskim braniteljima iz Domovinsko
obrambenog rata i članova njihovih obitelji.
Naime, naša članica SPHBZ-a Ž.B. iz Koprivničko-Križevačke županije, supruga je
umrlog hrvatskog branitelja sa statusom HRVI-a od 40%. Preminuo je 2009. godine, a prije
toga je bio u vojnoj mirovini. Prije njegove smrti imali su novu obiteljsku kuću u kojoj su
živjeli. Supruga umrlog Hrvatskog branitelja trenutno je nezaposlena s naknadom od 1.097
kuna mjesečno i to joj je jedini prihod trenutno koji prima. Mirovinu po pokojom suprugu nije
ostvarila jer nije zadovoljava kriterije prema Zakonu o HBDR-a. Objašnjenje nadležnih
Hrvatskih institucija jest bio, da su obavili uvid u izvadak matice umrlih iz kojeg je vidljivo da
je gđa. Ž.B. do navedenog datuma navršila 39. godina i 10 mjeseci života i da ne ispunjava
uvjete prema odredbama ZOMO ni prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017. – u daljnjem
tekstu: ZOHBDR). Nedostajao joj je jedan mjesec da ostvari pravo na mirovinu već te nesretne
2009. godine. Ni sada po novom Zakonu od 2017. godine koji je stupio na snagu za hrvatske
branitelje iz Domovinsko obrambenog rata i članove njihovih obitelji to pravo nije ostvarila
zbog sporosti birokracije, njihove nebrige za socijalno ugrožene hrvatske građane dok se s
druge strane agresorima koji su opustošili, devastirali, spalili, izvršili genocid nad našim
– 2 –
narodom, njima se je omogućilo da budu čak u izvršnoj vlasti. I ne samo to, zakonski su
agresorima omogućili da ostvare mirovine preko HZMO-a i sve ostale privilegije dok su
istovremeno naši građani na rubu siromaštva, kopaju po kontejnerima i prema statistici EU-e
najsiromašnija smo članica te zajednice.
Nakon smrti supruga, naša članica SPHBZ-a je bila prisiljena tu kuću prodati radi
vračanja duga koji je ostao zbog dugotrajnog liječenja i kupovanja lijekova – onog dijela što
HZMO ne pokriva, a što bi trebao, jer u javnost se plasira kako su Hrvatski branitelji i članovi
njihovih obitelji zbrinuti u svakom pogledu što je ˝notorna laž˝. Nakon podmirenja dugova
ostalo joj je sredstava da kupi ˝slobodno se možemo izraziti devastiranu kuću˝ kojoj treba
pod hitno obnova i koju je u cijelosti kupila. Iz priložene fotografije možemo se i sami uvjeriti
u postojeće stanje jedne od prostorija obiteljske kuće.
25.06.2020. godine bio je raspisan ˝Javni poziv za financiranje energetske obnove
obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva˝ preko
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sve potrebne informacije i pomoć koja
nam je bila potrebna oko javnog poziva dobili smo od gosp. Zdravka Pađena iz Zagreba
kojem se ovim putem javno zahvaljujemo. Bez njegove pomoći, savjeta i uputa ne bi
uspjeli na vrijeme sve realizirati. Nije to prvi puta da nam gosp. Zdravko nesebično
pomaže svojim znanjem i iskustvom te svoje dragocjeno vrijeme odvaja za naše članove.
Da je bar više ovakvih ljudi u Hrvatskoj, gdje bi nam bio kraj. Velika mu hvala na svemu
od cijelog rukovodstva SPHBZ-a.
Nadalje, između ostalog u Javnom pozivu stoji slijedeće:
Prijavitelji svoj status ranjive skupine u opasnosti od energetskog siromaštva dokazuju
rješenjem o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu i preporukom nadležnog centra
za socijalnu skrb da prijavitelj zadovoljava socijalne kriterije utvrđene u Izmjenama i dopunama
Programa energetske obnove obiteljskih kuća (u tekstu: Program).
Korisnici sredstava Fonda prema Pozivu su fizičke osobe – građani (u tekstu: korisnici)
koji između ostalog ispunjavaju i ove uvjete:
=> imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt prijavljeno
najkasnije do 1. lipnja 2020. godine,
=> status ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva dokazuju
preslikom rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb da su korisnici zajamčene
minimalne naknade ili članovi kućanstva korisnika zajamčene minimalne naknade,
=> imaju preporuku nadležnog centra za socijalnu skrb da zadovoljavaju socijalne kriterije
utvrđene u Programu, uz pomoć certifikatora kreiraju i podnesu Fondu prijavu za
dodjelu sredstava Fonda za energetsku obnovu obiteljske kuće u mrežnoj aplikaciji (u
tekstu: prijava), prihvate uvjete financiranja sukladno Pozivu i općim aktima Fonda,
nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu, ispunjavaju
i druge uvjete Poziva i sklope s Fondom Ugovor o financiranju.
Preko firme u Bjelovaru uspjeli smo na vrijeme za gđa. Ž.B. realizirati Certifikat kuće i
energetsko izvješće koji je bio proslijeđen na natječaj ˝Javnog poziva za financiranje
energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive građane u opasnosti od energetskog
siromaštva˝. Ovo zadnje podcrtavamo jer tek kad bi se prošlo na natječaju taj isti Fond bi
podmirio troškove certifikata i energetsko izvješće poduzeću koja je isti izradila. U
međuvremenu smo razgovarali i sa Socijalnom službom u Đurđevcu gdje smo na kraju dobili
Potvrdu gdje između ostalog stoji da dotična gospođa nije u evidenciji Centra socijalne pomoći
ali isto tako da je korisnica Potpore zbrinjavanja ratnih vojnih invalida i članova obitelji te da
– 3 –
prima Naknadu za nezaposlene članove obitelji hrvatskih branitelja od kako smo već naveli
1.097 kuna mjesečno te joj je to jedini prihod koji mjesečno ostvaruje.
Također smo obavili razgovor s osobom u Fondu gdje nam je priznato da u ovom kako
su ga nazvali ˝Pilot projektu˝ nisu uzeli u obzir građane koji primaju naknadu za nezaposlene
članove obitelji hrvatskih branitelja nego samo one koji primaju Socijalnu pomoć, iako ruku
na srce jedna i druga kategorija je sasvim ista – Socijalna. Objašnjenje s njihove strane jest da
je došlo do propusta u tom dijelu i da žale zbog toga ali da se sad prema Javnom pozivu moraju
strogo držati odredbi iz tog poziva. Citiramo njihovo žaljenje zbog nastale situacije:
˝Suosjećamo sa situacijom gospođe Ž.B., međutim nismo u mogućnosti financirati
energetsku obnovu njezine obiteljske kuće putem ovoga Poziva, s obzirom na uvjete
definirane istim. Pozivamo Vas da i dalje pratite objave i drugih Poziva/Natječaja sličnog
sadržaja i drugih nadležnih institucija u nadi da će gospođa Ž.B. ispunjavati uvjete nekih
budućih Poziva koji bi joj pomogao u rješavanju njezinog problema˝. U cijeloj toj stvari
zbog tog propusta u ˝Pilot projektu˝ nisu se zapitali u Fondu kako će socijalno ugroženi
građanin na kraju podmiri trošak certifikata i energetskog izvješća. Njima jednostavno nije
prioritet da isprave taj propust koji nisu predvidjeli, a da ne pričamo da se tu radi o
diskriminaciji i stigmatizaciji hrvatskih građana.
PITANJA KOJE POSTAVLJAMO SVIM HRVATSKIM INSTITUCIJAMA SU
SLIJEDEĆA:
DA LI SU ZA VAS HRVATSKI GRAĐANI, HRVATSKI BRANITELJI/ICE IZ
DOMOVINSKO OBRAMBENOG RATA I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI TEK
OBIČAN ˝PILOT PROJEKT˝.
GDJE VAM JE NESTALO SOCIJALNE OSJETLJIVOSTI KAD SU U PITANJU
SOCIJALNO UGROŽENI GRAĐANI I TO NE SAMO PO PITANJU ENERGETSKOG
SIROMAŠTVA.
Svjedoci smo svakim danom da ima sve više siromašnih, obespravljenih, zdravstveno
zakinutih građana u Hrvatskoj. Da ne govorimo o populaciji Hrvatskih branitelja iz
Domovinsko obrambenog rata i članova njihovih obitelji. U javnost se plasira puno neistina o
tome kako krasno i bajno žive hrvatski branitelji i njihove obitelji. Pitamo Vas bi li se mijenjali
za takav život koji mi hrvatski branitelji/ice živimo, bolesni, izranjavani, napušteni od svih
mogućih institucija, gdje naše obitelji nemaju za život dostojan čovjeka u 21. stoljeću, naša
djeca odlaze u tuđinu zarađivati svakodnevni kruh dok smo s druge strane svjedoci
svakodnevnoj pljački od strane institucija i pojedinaca.
Pitamo se da li nadležne institucije prije svega resorno Ministarstvo Hrvatskih branitelja
vidi u kojim uvjetima žive obitelji hrvatskih branitelja. Sa svojim obiteljima žive u
neadekvatnim stanovima, zdravstveno stanje takvih obitelji dodatno je narušeno, strahuju od
raznih ovrha, deložacija ali o tome nitko ne vodi brigu.
Znamo da novaca ima jer prema dostupnim informacijama svjedoci smo koje sve udruge
primaju proračunsku novac, financiraju se razne novine, oprašta se enormni porezni dug
pojedinim građanima RH ali za hrvatske branitelje/ice i članove njihovih obitelji novaca u
proračunu nema. Novaca ima čak ˝Za ratnu odštetu agresoru˝ što je van svake pameti. Umjesto
da Hrvatska naplati ratnu odštetu od Srbije zbog zločina, genocida i devastacije naše Domovine
– 4 –
naše institucije to rade obratno. Očigledno da ima za sve osim za Hrvatske građane pogotovo
nas koji smo bili u Domovinsko obrambenom ratu i za naše članove obitelji.
Apeliramo, tražimo i zahtijevamo od svih nadležnih institucija koje su zadužene za
rješavanje ovakvih problema da se konačno trgnu, probude iz 25-o godišnjeg sna, te uz dužno
poštovanje i vjeri da smo bolji ljudi, humaniji, donekle socijalno osviješteni očekujemo i
nadamo se da će se pronaći način da se ispravi ova nepravda te pomoći građanima Lijepe Naše
na normalan i dostojanstven život kako to dolikuje za 21. stoljeće, da će ovakvi slučajevi dobiti
prioritet u postupku za rješavanje ispred svih, stoga molimo, tražimo i zahtijevamo od Vas,
stvorite te uvjete i pod hitno ih počnite rješavati.
U nadi u bolje sutra srdačno Vas pozdravljamo.

01-0 - Potvrda socijalne službe u Đurđevcu i odgovor Fonda (1)

S poštovanjem,
rukovodstvo SPHBZ-a
zamj. povj. Matjaž-Mate Debeljak HRVI

U Zadru, 19.09.2020.


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Branitelji