Podjeli

Poštovani hrvatski branitelji i braniteljice, članovi SPHBZ-a kao i svi ostali građani.
Rukovodstvo Sindikalne podružnice Hrvatskih branitelja Zadar – proširenog tipa će se nastavno
na dosadašnji kronološki osvrt problematike hrvatskih branitelja, ovaj put osvrnuti na dopis koji
smo zaprimili od resornog MHB-a od 26.01.2022. godine, a u kojem nas pozivaju da
upotpunimo podatke o obiteljima o kojima smo pisali u svom prethodnom podnesku u smislu
da se krše njihova prava, kako bi mogli izvršiti uvid u učinjeno i raspoložive mogućnosti
pomoći istima.
Žalosti nas činjenica da nadležni resor MHB-a nije upoznat s takvim predmetima i da
ne znaju stvarno stanje na terenu. Kad bi se kretali među braniteljima i obilazili teren, onda bi
morali znati da u Hrvatskoj danas živi preko 192 tisuća hrvatskih branitelja koji su bez posla, a
njih 82 tisuća je bez ikakvih sredstava za dostojanstven život, još više je onih koji zbog sporosti
birokracije ne mogu ostvariti svoja prava koja ih Zakonom pripadaju jer u uredima rade
nekompetentne osobe lišene svake ljudskosti.
Svjedoci smo, da se zadnjih 20 godina resor MHB-a nije pokazao ni dokazao da im je
teška zdravstvena, socijalna, ekonomska i stambena situacija branitelja u fokusu rješavanja, niti
imaju sluha za tu vrst problematike u kojoj su se našli ne svojoj krivicom nego prije svega
krivicom svih nadležnih.
Donosimo kronološki popis članova SPHBZ-a koji su trenutno u procesu
ostvarivanja svojih prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima i članova njihovih obitelji:
 Ante G., u postupku za mirovinu i status HRVI-a.
 Ante K., za isplatu dividendi dionica.
 Ante T., preminuo 2001., supruga Jagoda T., nije ostvarila obiteljsku mirovinu jer nije
navršila 50 g., a sad kad je ispunila HZMO odbija riješiti pozitivno.
 Arman J., pokrenuo postupak za starosnu mirovinu.
 Berislav J., u postupku za novi postotak oštećenja organizma, status HRVI 40% trajno
i obnovu mirovine.
 Boris Jose Š., nezaposlen, bez ikakvih primanja, nije riješio svoj status, u postupku
ostvarivanja.
 Boris M., živi kao podstanari, status maloljetnog Dragovoljca nije priznat zbog
nesređene arhive, privremeno rješenje 20% HRVI-a na osnovu PTSP-a, ima invalidno
dijete s posebnim potrebama 70%.
 Borut O., potražuje status Dragovoljca i pokreće postupak za status HRVI-a.
 Bože T., traži obnovu mirovine po statusu Dragovoljca.
 Božidar B., vodi imovinsko-pravni spor, nije stambeno zbrinut, u postupku.
 Dalibor Š., kao civil ima 80% tjelesnog oštećenja, traži priznanje statusa HRVI-a i
obnovu mirovine, bez desne šake.
 Danijela P., traži po pok. suprugu Josi pravo na stambeno zbrinjavanje i obiteljsku
mirovinu.
 Darijo I., maloljetni dragovoljac, ne radi, bez primanja, podstanar i u postupku
ostvarivanja statusa HRVI-a.
 Darko Z., status 20% trajno HRVI, vojna mirovina, traži obnovu postupka za HRVI i
obnovu mirovine.
 Drago G., prošao I stupanj komisije 30% HRVI, u postupku za trajni status HRVI-a,
bez mirovine, živi sam, stan od posebne državne skrbi, nezaposlen.
 Dragutin B., 70% civilni invalid rada, pokrenut postupak za HRVI, civilni
umirovljenik.

 Đani M., nema stambeno zbrinjavanje, fali mu status Dragovoljca, 30% kao civilni
invalid rada, obnovu postupka za HRVI i pokretanje mirovine.
 Emil M., bio je pripadnik pričuvnog sastava MUP-a ali zbog nesređene arhive ne može
dokazati svoj status.
 Frane K., nezaposlen, u postupku za mirovinu, status Dragovoljca, traži iz arhive
priznanje dana u DR-u, imao je operaciju gdje su mu ugradili 4 baypasa.
 Goran G., nije stambeno zbrinut i nema reguliran status, u postupak ostvarivanja.
 Irene F., Dragovoljka bez priznatog statusa, bila prevoditelj Unproforu za vrijeme DRa, dijagnosticiran PTSP, u postrojbi u evidenciji pod ˝vođenjem volonterstva˝.
 Ivan B., novi obračun starosne mirovine, traži status Dragovoljca.
 Ivan H., za obnovu mirovine i postotka invaliditeta.
 Ivan Š., boluje od karcinoma, u postupku ostvarivanja statusa HRVI-a.
 Ivanka K., status Dragovoljke, nezaposlena, bez ikakve naknade, borbeni sektor 1.706
dana, čin vodnik, odbijen zahtjev za prijevremenu starosnu mirovinu.
 Ivica T., traži status Dragovoljca, obnovu postupka za HRVI i pokretanje mirovine.
 Jakov G., status Dragovoljca, zahtjev za prijevremenu starosnu mirovinu, status HRVIa 20%.
 Jelena S., status HRVI 40% za trajno, nije ostvarila pravo na mirovinu, odbijena za veći
postotak, ostvarila najnižu civilnu mirovinu i postotak od 20% invaliditeta preko
HZMO-a. Provela 1.700 dana borbenog sektora te ranjena u kralježnicu.
 Jelka T., supruga pok. Drage T., preminuo 2009.g., nema status Dragovoljca, nema
status HRVI-a, traži se obiteljska mirovina.
 Joso M., nije stambeno zbrinut, živi kod sestre kao podstanar, nema status HRVI-a,
prima socijalnu pomoć, traži postupak za HRVI, stambeno zbrinjavanje i mirovinu.
 Jozo K-K., živi u jednoj sobi sa suprugom i kćerkom, nema status HRVI-a, liječi se od
PTSP-a, molio za pomoć rješavanja stambenog pitanja, obnova postupka PTSP-a,
pogoršanje, prošao tri dnevne bolnice, naknada za njegu i pomoć, umirovljen po
parkinsonovoj bolesti, u postupku priznavanja oboljenja PTSP-a. Ima 100% tjelesno
oštećenje (civilno).
 Jure V., nije stambeno zbrinut, zajedničko kućanstvo s obitelji, živi sam u kući, nema
status HRVI-a, obnova mirovine po Statusu Dragovoljca i po činu poručnika HV-a,
ostvario mirovinu po statusu Dragovoljca ali nije uračunat čin.
 Jurica R., stan u otkupu od MORH-a, rješenje o mirovini DVO-MORH, mirovina
invalidska, časnički čin, natporučnik, status Dragovoljca, u postupku rješavanja.
 Krste J., u invalidskoj mirovini fali status Dragovoljca zbog nesređene arhive.
 Kruno K., pričuvni sastav MUP-a, dobio dijagnozu angina pektoris, ima status
Dragovoljca i 60% invaliditeta HRVI-a, zahtjev za priznavanja statusa Dragovoljca
zbog nesređene arhive.
 Marinko M., bez statusa, zahtjev za priznavanja statusa Dragovoljca zbog nesređene
arhive.
 Marko V., u postupku za status HRVI-a, u kući živi sam, ima status Dragovoljca, nije
u mirovini, nezaposlen, šećeraš.
 Mate T., status HRVI-a odbijen, nije prošao dnevnu bolnicu, ne prima socijalne pomoći,
ne prima naknadu, nije u mirovini, ne radi, nema postotka tjelesnog invaliditeta, nema
potvrde za nesposobnost za rad, nije u civilnoj mirovini, nema čina iz vojske.
 Mato K., zahtjev za priznanje statusa Dragovoljca zbog nesređene arhive, ima status
HRVI-a, u vojnoj mirovini, rastavljen, stambeno nije zbrinut, podstanar.
 Mile M., nema status Dragovoljca, u civilnoj invalidskoj mirovini bez postotka
invaliditeta, nije bio na vještačenju ni procjeni invaliditeta, obnovu postupka za
pokretanje mirovine.

 Mirko M., pristupio u postrojbu HV-a (Maslenički bataljun) na samom početku 9.
mjeseca ’91. g., nema status Dragovoljca zbog nesređene arhive.
 Miroslav D., nema status Dragovoljca, 720 kuna naknade za prijevoz, nikad nije primio
socijalnu pomoć, ne prima naknadu za nezaposlenog branitelja, nije u mirovini, odlazi
na dijalizu te mu je zdravstveno stanje jako loše. Za mirovinu tek pokrenuo postupak.
Drugih prihoda nema.
 Mladen F., odbija mu se zahtjev za priznavanje HRVI-a iz DR-a po osnovi bolesti
usprkos pustoj dokumentaciji.
 Mladen R., ima status Dragovoljca, pokrenut postupak za obnovu obračuna mirovine,
ima civilnu mirovinu.
 Nediljko B., zahtjev za obnovu mirovine po statusu Dragovoljca po novom Zakonu.
 Nenad Ć., status Dragovoljca, rezervni sastav MUP-a, još je u radnom odnosu trenutno
na bolovanju, u ratu bio 900 dana borbenog sektora, radnog staža skoro 38 godina u
civilstvu, civilni invalid iako nema postotka oštećenja organizma, prošao je dnevnu
bolnicu i pokrenut postupak za starosnu mirovinu.
 Nikola Z., preminuo prošle godine, supruga Jela nastavlja postupak za obnovu
obiteljske mirovine, ima status HRVI-a sa 30% za trajno, PTSP, civilna invalidska
mirovina, ima dragovoljački status.
 Rafajel S., prognanik, vojna mirovina, HRVI 20%, prije 15-ak godina podnio zahtjev
za stambeno zbrinjavanje, do danas nije došao na red, žive u vojnom objektu bivše
vojarne, napravio predugovor sa vlasnikom parcele za stan, u postupku novu procjenu
HRVI-a i mirovine te za stambeno zbrinjavanje.
 Slobodan K., u postupku za status HRVI-a, nema mirovine osim naknade za
nezaposlene branitelje od 420,00 kuna, ima dragovoljački status, ima čin desetnika,
prošao dnevnu bolnicu, prebolio tumor na mozgu, Epilepsija, rješenje komisije je da ne
udovoljava niti 20% invaliditeta, zatočen u koncentracijskom srpskom logoru, izvukao
se iz grada Vukovara i priključio u DR, bio sve do kraja operacije Oluje, u postupku za
novu procjenu HRVI-a i mirovine.
 Stjepan L., civilni umirovljenik, Dragovoljac, rješenje min. Obrane da je nesposoban
za vojnu službu, civilni invalid 50% na donje ekstremitete, dobio status oboljenje 20%
po osnovi PTSP-a, tražio novi postupak utvrđivanja HRVI-a, zapovjednik voda MUPa, zapovjednik satnije.
 Stojan J., branitelj, čin nadnarednika, invalidska mirovina zbog profesionalne
nesposobnosti za rad.
 Šime B., Pokrenuti zahtjev za obnovu procjene tjelesnog oštećenja. Nepokretan bez
jednog kuka dok mu je drugi ugrađen. Noga mu je kraća 5 cm. Ima status 50% HRVIa, status Dragovoljca.
 Viktor B., imovinsko pravni problem, Hrvatski branitelj i HRVI IX skupine, sa 30%
trajno.
 Vinko L., ima status HRVI X grupe sa 20%, novi postupak procjene HRVI i obnovu
mirovine.
 Zoran B., status Dragovoljca, HRVI, umirovljenik, 20% status HRVI-a, korisnik
invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, traži se ponovna procjena
i obnova mirovine.
 Zorka P., napraviti zahtjev za priznavanje obiteljske mirovine po pok. suprugu,
Dragovoljac, umirovljenik, 30% status HRVI-a.
 Žarko B., branitelj, obnova postupka izračuna mirovine prema činu, čin viši policijski
narednik, pravo na starosnu mirovinu.

 Željka B., supruga pok. Ivica B., iz Koprivnice, koji je imao trajni status HRVI-a sa
40%, Dragovoljački status tek u postupku, imao čin razvodnik, mirovina bila obračunata
prema činu, supruga Željka podnijela zahtjev za obiteljsku mirovinu te bila odbijena.
 Željko G., HBDR, stan koji koristi dobio je na korištenje unazad otprilike prije 20-ak
godina, stan je od posebne državne skrbi, nije u mirovini, nema sređen status HRVI-a i
nema nikakvih primanja.
 Željko K., stan od Ministarstva obrane, 100% HRVI I. skupine, bio u Manjači 21 dan,
supruga Mirela-njegovateljica, vlasništvo nad garažom, dijabetičar, srčani bolesnik,
100% I. skupine bez obje nogu, čin general-bojnik, traži upis nad garažom i povrat
novca za najam iste.
 Željko L., prognanik, branitelj, očitovanje u vezi stana, vlasnički list neriješen,
vlasništvo stana vodi se PB Sarajevo, zahtjev za dodjelu darovnice stana.
 Željko T., status Dragovoljca, pokrenuti zahtjev za prijevremenu starosnu mirovinu.
Da rezimiramo sve navedeno. Koliko naših branitelja još uvijek nema riješen status?
Kad se MHB-u postavi neko konkretno pitanje, oni ne daju odgovor! Na pitanje znaju li uopće
s kakvim se problemima ljudi susreću na terenu ministarstvo ne odgovara, već nabraja koliko
su novaca dali kojoj udruzi i koje projekte imaju u planu! MHB ne može i ne smije tvrditi da
ne zna za problematiku branitelja jer u konačnici njihov posao jest i trebao bi biti rješavanje
istih. Naši branitelji i članovi njihovih obitelji žive u bijedi, zaboravljeni, zanemareni i bez
dostojanstva. Država im uskraćuje najosnovnije, a to je pravo na dostojanstven život, dok im
se s druge strane ruga i banalizira njihovu žrtvu, klanjajući se četnicima i partizanima,
obilježavajući njihove morbidne obljetnice. Gledamo kako se isplaćuju tako zvani srpski civili,
dok branitelj koji je časno branio svoju Domovinu i naše civile od agresora zbog toga biva
kažnjen i ovršen? Abolirani četnici dobivaju sporove, partizani mirovine, a branitelje se
marginalizira? Da se doda još malo poniženja, mi još uvijek plaćamo 33% duga bivše države
koji je raspadom tog propalog eksperimenta iznosio više od 21 milijardu dolara.
Koliko još samo dokaza treba da shvatimo da Hrvatska umire na koljenima? Sve vlade
do sad su bile nesposobne zaštiti dostojanstvo ne samo hrvatskog branitelja, nego i svakog
građana Hrvatske države. Na kraju priznajmo si, da smo “na prošlost ponosni, u sadašnjosti ne
postojimo, dok budućnosti nemamo”. Polažemo vijence i palimo svijeće za poginule u
Domovinskom ratu i tako već 30 godina. U međuvremenu nam je mafija ukrala državu, a stotine
tisuća Hrvata napustili su svoju Domovinu. Naša djeca nisu pripadnici zlatne mladeži nego su
djeca čiji su očevi branili Hrvatsku Državu i za njih u Hrvatskoj nema mjesta. Vlasti su donijele
hrpe zakona o HB-a ali ti zakoni ili su mrtvo slovo na papiru ili ih mogu konzumirati samo
vojnici vladajuće partije i abolirani agresori. O tome se ne govori u javnom prostoru, to se
prešućuje ili je zabranjena tema.

S poštovanjem,
povj. SPHBZ-a

Matjaž-Mate Debeljak HRVI s rukovodstvom

U Zadru, 02.02.2022


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Branitelji